دولت بهار (سايت قديم) : رسانه ها از انتشار هرگونه مطلب در مخالفت با توافق هسته اي منع شدند
دوشنبه، 5 مرداد 1394 - 19:05 کد خبر:110645
دولت بهار: سخنگوي وزارت ارشاد گفت: در اين تصميم اخير هم كه از طرف ما به مطبوعات ابلاغ شد، موضوع تامين وحدت و حفظ منافع كشور گنجانده شده است. تاكيد مي كنم كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي همگان لازم‌الاجرا است و ما هم اين مصوبه را بر اساس قانون مطبوعات در رسانه ها ابلاغ كرديم.


به گزارش دولت بهار، سخنگوي وزارت ارشاد پيرامون ابلاغيه اخير شوراي عالي امنيت ملي در رسانه ها در خصوص منع انتشار هرگونه مطلبي در مخالفت با توافق هسته اي ايران و كشورهاي ۱ ۵ و كم و كيف اين ابلاغيه گفت: بعضي از موضوعات براي كشور از اهميت فراواني برخوردار است و مسائل حياتي به شمار مي رود و جزو موضوعات اساسي كشور تلقي مي شود و لذا بايد براي رعايت برخي مسائل در خصوص آنها، چارچوب هايي تعيين شود. اما اگر قرار باشد هر كسي پيرامون موضوعي كه با امنيت ملي ما گره خورده، اظهارنظرهاي مخالف منافع ملي بكند، قطعا بايد جلوي آن را گرفت. تصميمي كه شوراي عالي امنيت ملي هم در خصوص توافق هسته اي اتخاذ كرده، ناظر بر همين موضوع است.

سخنگوي وزارت ارشاد تاكيد كرد: توافق هسته اي، توافق يك جريان سياسي با يك كشور خارجي نيست بلكه موضوع مهمي است كه زير نظر رهبر معظم انقلاب Ùˆ با تدابير قواي سه گانه صورت گرفته Ùˆ نمي تواند به راحتي مورد نقدهاي ناروا قرار گيرد. طبيعي است كه بايد ساز Ùˆ كاري براي نحوه پرداختن به اين موضوع در رسانه‌ها فراهم مي شد؛ چراكه همانطور كه رهبر معظم انقلاب بعد از اين توافق فرمودند، بايد متانت Ùˆ وحدت حفظ شود Ùˆ نبايد اين مساله باعث دو دستگي Ùˆ پراكندگي در جامعه بشود.

اين مقام مسئول در وزارت ارشاد ادامه داد: در اين تصميم اخير هم كه از طرف ما به مطبوعات ابلاغ شد، موضوع تامين وحدت Ùˆ حفظ منافع كشور گنجانده شده است. تاكيد مي كنم كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي همگان لازم‌الاجرا است Ùˆ ما هم اين مصوبه را بر اساس قانون مطبوعات در رسانه ها ابلاغ كرديم.

به گفته نوش‌آبادي، اين مصوبه گامي است در جهت حفظ وحدت Ùˆ متانت Ùˆ دوري از دو دستگي Ùˆ پرهيز از نفاق در جامعه.