دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : روحاني: تيپ "نوهد" خطرناك است آن را منحل كنيد/ چمران: آيا تيپي را كه بهترين رزمندگان ما هستند منحل كنيم؟!
شنبه، 18 آبان 1392 - 00:25 کد خبر:2071
دوست عزيز ما آقاي دكتر روحاني مساله اي را مطرح كردند كه تيپ ‹‹ نوهد›› را منحل كنيد . يكي از مشكلات بزرگ همين جاست كه تيپي را كه بهترين رزمندگان ما هستند منحل كنيم آنها را بيرون بريزيم آنوقت اين دوازده هزار نفري را كه بيرون ريختيم اينها چه خواهند كرد كجا خواهند رفت آيا بدشمن ميپيوندند؟ نميپيوندند؟ با آنها بايد چگونه معامله كرد آيا صحيح است كه بهترين رزمندگان را دور بريزيم؟

دولت بهار/ پس از كودتاي نوژه در تيرماه ۱۳۵۹ ، دكتر حسن روحاني در نطق پيش از دستور خود خواستار انحلال نيروهاي ويژه نوهد ارتش شد و اين نيرو را توطئه گر خواند. مواضع دكتر روحاني درباره انحلال نيروي ويژه نوهد بلافاصله در همان جلسه با اعتراض شديد دكتر مصطفي چمران كه آن زمان وزير دفاع بود روبرو شد. در ادامه ماجراي مجادله دكتر چمران و حجت الاسلام حسن روحاني كه در جلسه مورخ ۲۳ تير ۱۳۵۹ مجلس شوراي اسلامي دوره اول صورت گرفت را عينا به نقل از شماره ۱۰۹۸۷ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران  روايت مي كنيم:

دكتر حسن روحاني – … در اينجا خوشبختانه آقاي چمران مسوول وزارت دفاع هم تشريف دارند مساله را مطرح مي كنم راجع به نيروهاي مخصوص ارتش (نوهد) بارها به مسوولين پيشنهاد شده كه اين نيرو را منحل اعلام كنند و اينها خطرناك هستند و متاسفانه توجه نشد و در اين كودتا هم نقش عظيمي را آنها داشتند البته در ميان آنها هم افراد صالحي وجود دارد كه آنها بايد بمانند . ديروز آقاي اصفهاني .. .
رئيس(يدالله سحابي)- وقت جنابعالي تمام شد .
دكتر حسن روحاني – اجازه بدهيد يك لحظه ، آقاي اصفهاني اشاره كردند بمساله همافرها و درجه دارها اين را من بايد تذكر بدهم كه در ارتش زبان خاصي وجود دارد اگر كسي ميخواهد راجع به ارتش بحث كند نگويد همافرها و درجه دارها ما در ارتش پنج قشر داريم كارمند و غير نظامي ، همافر ، درجه دار ، سرباز و افسر و بين تمام اين گروهها افراد انقلابي وجود دارد و در ميان اين پنج گروه هم ممكن است افراد ضد انقلاب كم و بيش باشند بنابراني نام قشر خاص و گروه خاص صلاح نيست كه در اينجا مطرح بشود ، تمام نظامياني (زنگ رئيس ) كه متعهد و مسوول بوده اند ما به آنها احترام ميگذاريم .
رئيس(يدالله سحابي)- آقاي دكتر چمران بفرماييد ضمنا تماشاچيان توجه فرمايند كه چند بار تا بحال تذكر داده شده كه درشعار مشاركت نفرمايند ( جمعي از نمايندگان – نمايندگان بودند ) آقايان توجه بفرماييد آقاي دكتر چمران وزير دفاع هستند . خيلي از مطالب را ميخواهند تذكر بدهند. لطفا توجه بفرماييد .
دكتر مصطفي چمران- بسم الله الرحمن الرحيم . سوالاتي كه سروران مطرح كردند يكي درمورد پاكسازي است شما شايد بدانيد كه درارتش بيش از دوازده هزار نفر تا بحال پاكسازي شده است وپاكسازي ازتش زودتر و سريعتر از هر وزارتخانه ديكري انجام شده است و شايد بدانيد كه بزرگترين حمله ها و هجومها بشخص من از طرف نيروهاي مرتجع ، ضد انقلاب وابسته به طاغوت از داخل وخارج كشور بابت همين پاكسازي ها جريان دارد و مساله پاكسازي كه همچنان ادامه دارد مساله خطرناكي است ، دوست عزيز ما آقاي دكتر روحاني مساله اي را مطرح كردند كه تيپ ‹‹ نوهد›› را منحل كنيد . يكي از مشكلات بزرگ همين جاست كه تيپي را كه بهترين رزمندگان ما هستند منحل كنيم آنها را بيرون بريزيم آنوقت اين دوازده هزار نفري را كه بيرون ريختيم اينها چه خواهند كرد كجا خواهند رفت آيا بدشمن ميپيوندند ؟ نميپيوندند؟ با آنها بايد چگونه معامله كرد آيا صحيح است كه بهترين رزمندگان را دور بريزيم ؟ براي اينكه احتمالا يكدهم آنها به دشمن بپيوندند.يا بهتر است آنها را تحت كنترل خود داشته باشيم .
دكتر حسن روحاني – انحلال بمعناي اخراج نيست مي شود كه آنها را به واحدهاي ديگر منتقل كرد.
دكتر مصطفي چمران – بهر حال من تعجب ميكنم كه جناب آقاي دكتر روحاني خودشان دست اندر كار ارتش هستند و در سازمان سياسي و ايدئولوژيك ما بزرگترين نقش را پياده ميكنند وبه اين مشكلات آگاهي كامل دارند.
شيخ صادق خلخالي – پس ميترسيد اگر منحل كرديد ملحق بشوند بانها بنابراين اين ها بدرد نميخورد ما هيچ باكي از آنها نداريم مابه كسي باج نميدهيم .
رئيس(يدالله سحابي)- اقاي دكتر چمران بفرمائيد ادامه بدهيد .
دكتر چمران – بهرحال دوازده هزار نفر از ارتش پاكسازي شده اند و ميخواستم به آقاي خلخالي اين نكته را عرض كنم كه دررابطه با پاكسازي ادارات و وزارتخانه هاي ديگر كه صد نفر سي نفر ، چهل نفر پاكسازي ميكنند درارتش دوازده هزار نفر پاكسازي شده اين كه امر ساده اي نيست واين عمل بشدت ادامه دارد كميته هاي متعددي است در نقاط مختلف كه مسوول اين كارها هستند ومساله مهمي كه از نظر نظامي بعرض دوستان برسانم اين است كه دشمن هميشه و همه جا قادر است كه كودتائي براه بيندازد خريدن پنج افسر يا بيست افسر براي دشمن باقدرت پول كارساده ايست ( كياوش – افسران مومن هرگز خريدار ي نميشوند ) شما اگر ارتش صدر اسلام را هم درنظر بگيريد دوست عزيزمن جز عده انگشت شمار ي افراد ديگري بودند آنچنان كه بايد وشايد رسالت مقدس نبي اكرم را درك نكرده بودند ( كياوش – مومنين همانها بودند ) آنها هم تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نميكرد بنابراين مساله مهم استراتژيك كه براي ما مطرح است كه زمينه براي كودتا وجود نداشته باشد و مساله اي راكه از نظر نظامي درحال حاضر ميخواهم عرضه كنم اين است كه زمينه براي كودتا نيست بفرض اينكه بيست نفر از تيپ نوهد بخواهند كودتا كنند ۱۲۰ نفر درمقابل آنها مي ايستند اگر فرماندهي بخواهد هواپيما را همانطور كه امام امت فرمودند به هوا ببرد پس از مدتي بنزينش تمام ميشود بايد بنشيند هنگامي كه زمينه براي كودتا نيست درجه داران وافسران وغيره با ۲۰ نفر افسر همكاري نكنند كودتايي در نميگيرد مساله مهم زمينه ايست كه درآن زمينه ما داريم زندگي ميكنيم مساله اي كه ميخواهم بشما بگويم درتمام دنيا حتي در خود آمريكا حتي در روسيه شوروي ، آمريكاو درآنجا جاسوس دارد درخود پنتاگون روسيه شوروي هم جاسوس دارد امري است واضح كه يك عده اي از افراد كشور را دشمن ميتواند بخرد اين كه امر كلي است ولي مساله زمينه است درحال حاضر درارتش ما زمينه براي كودتا وجود ندارد اين ارتشيان ما اطاعت نخواهند كرد زير بارنخواهند رفت نه فقط ملت ما عليه آنها خواهد جنگيد بلكه ارتشيان هم خواهند جنگيد مساله اي را كه ميخواهم بعرض شما برسانم اين است كه اين ارتش با تمام هجوم وحمله ايكه بآن ميشود ارتشي نبود كه با ملت ما بجنگد، پيروزي انقلاب ما درسايه اين حقيقت بود كه ارتش به ملت ما پيوست و نجنگيد .يك ارتش پانصد هزار نفري اگر ميخواست با ملت بجنگد ، ميليونها كشته ميدادند نه شصت هزار نفر ، نه هفتاد هزار نفر ، ارتش به ملت پيوست و طاغوت احساس كرد كه اين وفادار به منفعت طاغوت نيست . بنابراين گريخت بنابراين ارتشي است كه اكثريت مطلق ، بنفع ملت وبنفع انقلاب ما است . بنابراين عده اي كه ميخواهند كودتا به راه بيندازند اعداد معدودي هستند واين عملي است كه درهمه جاي دنيا وبراي هميشه براي دشمنان وجود دارد ،ولي مساله اي را كه ميخواهم اينجا مطرح كنم اين است كه با يك بازي سياسي وبا مساله اي و با يك كودتاي ساختگي كه نظيرش را در چند روز پيش ديديم . سبب نشوند كه رابطة ملت با ارتش قطع شود. سبب نشود كه آن پرستيژ و شخصيتي را كه قلمداد ميكرد. از بين برود. اين وحدت ويكپارچگي بين ارتش و مردم بزرگترين تجربه است . مساله خوزستان را شما بهتر از من آگاه هستيد بنابراين شمامقابل قدرتهاي نظامي بزرگ و سازماندهي دشمن مقاومت بكنيد .احتياج به ارتش هست وبهمين علت است كه دشمن سعي ميكند، ارتش را با قدرت بكوبد ، از نظر مردم بيندازد پرستيژ ارتش را از بين ببرد وما نبايد تسليم اين امر بشويم از اين كودتاها و نظير اين توطئه ها چه بسا كه زياد اتفاق بيفتد ولي همينطور كه گفتم زمينه اي براي كودتا درداخل ارتش و درخارج از ارتش وجود ندارد دراين ارتش هستندكه من با كمال جرات و جسارت در پشت آنها نماز خوانده ام و نماز ميخوانم بدنيست از يكي از افسران پاك دراينجا اسم ببرم ، بنام سرگرد صياد شيرازي كه هم اكنون بفرماندهي عمليات غرب منصوب شده است و يك سرگرد است و رئيس جمهور هم دستور فرمودند كه به او دو درجه بدهند كه سرهنگ بشود اين افسري است كه در روزگار گذشته سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاكي و تقوا و ايمان و شجاعت هرچه بخواهيد دراين كساني كه دراينجا نشسته اند تبحر زيادتري داشته باشد . چنين كساني بفرماندهي قابل قبول همگان دراين كشوراست . چنين افسران پاكي كه مورد قبول همگان هستند به مسووليت گماشته شدند. حتي باقري ديروز دوستي از ما به باقري حمله كرد. تيمسار باقري كسي بود كه قبل از هر كس ( جناب آقاي خلخالي هم اطلاع دارند ) دوماه قبل اين توطئه را به رئيس جمهور خبرداد او اگر ميخواست بگريزد ميتوانست بگريزد او اگر ميخواست با آنها همكاري كند خيلي امكانات داشت. ولي كسي بود كه بطور مرتب اخبار توطئه گران را به رئيس جمهور ميداد ودولت و رئيس جمهور از كانالهاي مختلف ، افكار مختلفي دريافت ميكردند كه يكي از طرف او بود بنابراين به صرف شعارهاي تند واحساسات كور افرادي را كوبيده اند. درحاليكه گفتم چنين فرماندهاني فكوري ، سرهنگ فكوري كه فرماندة نيروي هوائي شما است ،كسي است كه بيشتر مومنين شما در پشت او نماز ميخوانند.