دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : جدول تعهدات ايران و 1+5 در توافق ژنو
یکشنبه، 3 آذر 1392 - 21:07 کد خبر:2548
دولت بهار: جدول زير تعهدات ايران و 1+5 را بر مبناي آنچه در توافق ژنو آمده فهرست مي كند.

توافق ژنو

تعهدات ايران

تعهدات 1+5

1.       196 كيلوگرم مواد 20 درصد ايران كلا خنثي مي شود با اين تفاوت كه نيمي از آن قابل غني سازي مجدد است.

2.        غني سازي بالاي 5 درصد كلا تعليق مي شود.

3.        فعاليت در اراك و نطنز و فردو گسترش نمي يابد.

4.        در نطنز ماشين جديد نصب نمي شود.

5.        ماشين هاي جديد نصب شده ولي فعال نشده، فعال نمي شود.

6.        ماشين هاي خراب در فردو و نطنز صرفا با ماشين هايي از همان نوع جايگزين مي شود.

7.       4 آبشار  در فردو اورانيوم را تا 5 درصد غني مي كند.

8.       12 آبشار ديگر در فردو فعال نمي شود.

9.       در فردو ارتباطي بين آبشارها برقرار نمي شود.

10.    در اراك آب سنگين به تاسيسات حمل نمي شود.

11.    هيچ نوع فعاليت بازفرآوري انجام نمي شود.

12.    هيچ نوع تاسيسات بازفرآوري ساخته نمي شود.

13.    راكتور اراك سوخت گذاري نمي شود.

14.    سوخت جديد براي راكتور اراك توليد نمي شود.

15.    سوخت توليد شده براي راكتور اراك تست نمي شود.

16.    مواد 5 درصد بيش از 10 هزاركيلوي فعلي كه در آينده توليد مي شود اكسيد خواهد شد.

17.    اطلاعات مربوط به طرح‌ و نقشه‌هاي ايران براي تأسيسات هسته‌اي به آژانس ارائه مي شود.

18.     توصيف و شرحي كامل از ساختمان هر يك از سايت‌هاي هسته‌اي ارائه مي شود.

19.     توصيف و شرحي كامل از گستره عمليات‌هاي هر يك از تأسيساتي كه به طور خاص به فعاليت‌هاي هسته‌اي مشغول هستند ارائه مي شود.

20.     ارائه اطلاعات در مورد معادن

21.     ارائه اطلاعات درباره شركت‌هاي نورد اورانيوم

22.    ارائه اطلاعات درباره منبع مواد

23.     نهايي كردن توافق درباره پادمان ها در اراك

24.     دسترسي به بايگاني دوربين هاي آفلاين

25.     دسترسي به كارگاه هاي مونتاژ

26.    دسترسي به توليد چرخنده هاي سانتريفيوژ

27.    عدم توليد ماشين بيشتر در كارگاه ها جز براي جانشيني

 

1.       فراهم كردن امكان ماندن صادرات نفت ايران در حد فعلي و توقف روند كم كردن 20 درصد از آن هر 6 ماه و دريافت مقدار مورد توافقي از پول نفتي كه از اين پس فروخته مي شود.

2.       برقراري بيمه حمل و نقل براي صادرات نفت ايران با ميزان فعلي

3.        تعليق تحريم صادرات پتروشمي ايران

4.        تعليق تحريم طلا و فلزات گرانبها

5.       تعليق تحريم خودرو

6.       تعليق تحريم قطعات هواپيما

7.        تعليق تحريم خطوط هوايي بويژه ايران اير

8.       عدم اعمال تحريم جديد در شوراي امنيت

9.       عدم اعمال تحريم جديد در اروپا

10.    عدم اعمال تحريم جديد در امريكا

11.     ايجاد يك كانال مالي با استفاده از عوايد نفتي خود ايران كه در خارج از اين كشور مسدود شده براي خريد محصولات خوراكي و كشاورزي، دارو، ادوات پزشكي و خسارات پزشكي كه در خارج بر ايران تحميل شده است.