دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : شعارهايي با كليد واژه​هاي زنداني سياسي، فتنه​گر، منافق، آمريكا و اسرائيل در حضور روحاني در دانشگاه
شنبه، 16 آذر 1392 - 12:09 کد خبر:3000
دولت بهار: حسن روحاني صبح امروز با حضور در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي حضور يافت و براي دانشجويان و دانشگاهيان سخنراني كرد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، حضور رئيس جمهور در دانشگاه شهيد بهشتي در روز دانشجو با حاشيه هايي همراه بود و دانشجويان شعارهاي متفاوتي را در مقابل روحاني مطرح كردند.

بر اساس گزارش ايسنا «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» و «فتنه‌گر و منافق اعدام بايد گردد» از جمله شعارهاي دانشجويان بوده است.

همچنين بر اساس گزارش تسنيم دانشجويان شعار مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا سر دادند و در بخش ديگري از سخنان روحاني نيز دانشجويان شعار "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست" سر مي‌دادند.

بر اساس گزارش مهر دانشجويان در واكنش به اظهارات روحاني مبني بر اين كه  هر جا كه دانشجو ببيند حركتي در كشور اعم از دولت يا هر نهاد ديگري از مسير عقلانيت، خردورزي و منافع ملي فاصله مي گيرد صداي رساي خود را براي جلوگيري از انحراف بلند خواهد كرد، ضمن كف زدن، فرياد مرگ بر آمريكا سر دادند.

زماني كه رئيس جمهور گفت «ما بايد با راه و روش ريا، نفاق، دروغ، اتهام، افراط و افراط گري، نقادانه برخورد و همه را به مسير عقلانيت، اعتدال، توسعه، پيشرفت و آزادي دعوت كنيم» دانشجويان حاضر در سالن فرياد "روحاني زنده باد، اصلاحات پاينده باد" سر دادند.

پاسخ دانشجويان به اين سخن روحاني كه گفت «دانشجويان عزيز، اساتيد بزرگوار دولت تدبير و اميد در طول اين 100 روز حداقل يكي از گره هاي اصلي كه مربوط به 10سال گذشته در روابط خارجي بود را باز كرد» شعار روحاني مچكريم بود.

همچنين زماني كه رئيس جمهور گفت «شما ديديد در اين تفاهم چه كشورهايي عصباني و ناراحت شدند، ديديد به رژيم صهيونيستي چه ضربه اي وارد شد» دانشجويان شعار مرگ بر اسرائيل سر دادند.

در پي شعار مرگ بر آمريكا، طيف هاي مختلف دانشجويي همزمان شعار هاي سياسي زنداني سياسي آزاد بايد گردد و فتنه گر و منافق اعدام بايد گردد سر دادند.