دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : بذرتان ميوه شد ، نوش جان كنيد!
یکشنبه، 15 مرداد 1396 - 14:49 کد خبر:418292
مصطفي زرقوني


سال ۹۰ چندي پس از آن كه شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي فرمان داد بايد كاري كنيم كه ايستادن كنار احمدي نژاد ننگ شود ، در داخل عده اي سخت مشغول "انحراف زدايي" از ساحت  بي نقص كشور بودند!

انتخابات مجلس در پيش بود و اصولگرايان و اعضاي قرارگاه عمار و رسانه هاي هم سوي آن ها ، در بوق و كرنا كرده بود كه جريان انحرافي (انقلابي هاي عدالت خواه و آزادي خواه) مي خواهند به هر كانديداي خود ۹۰۰ ميليون تومان پول بدهند تا در انتخابات برنده شوند!

اصولگرايان و شوراي نگهبان هر كس كه كمترين نزديكي فكري به احمدي نژاد و مشايي داشت را رد كرد و البته هرگز آن را انكار نكرد!
فرمانده سپاه در همان سال اعلام كرد كه بزرگترين دستاورد سپاه در حذف جريان انحرافي (عدالت خواهان و آزادي خواهان ) است!

در آن ايام به واسطه كار در رسانه تا حدودي با كانديداهاي نزديك به تفكر احمدي نژاد و مشايي در ارتباط بودم. از جمله اين كانديداها كسي با مدرك دكترا از دانشگاهي معتبر در اروپا و جزو معدود افراد متخصص در رشته خود و داراي سابقه انقلابي و مناصب مديريتي قابل توجهي در دولت ها مختلف ، نامش  فرض كنيد "سعيد" بود!

در مرحله اول بررسي صلاحيت "سعيد" را "سعيده" ثبت كرده بودند و در نامه رد صلاحيتش عنوان شده بود "خانم" سعيده(!) فلاني! و ردش كرده بودند.  در مرحله بعد از اعتراض وي و بررسي مجدد! ، نامه اي آمد باز با همان عنوان "خانم"سعيده(!) فلاني ، در پاسخ به اعتراض شما صلاحيت تان به استناد بند فلان ماده بهمان تاييد نشد!

همان جا به شوخي گفتم باور كنيد اصلا پوشه و پرونده شما باز نشده ، همين كه نام خانوادگي را ديدند در هر دو مرحله رد صلاحيت شديد ، آن هم به گمان اينكه "مونث" هستيد!

اين رويه اي شد براي رد صلاحيت مشايي در سال ۹۲ كه پيشاپيش آيت الله مومن گفته بود اگر بوي انحراف استشمام كنيم رد مي كنيم!  به مشام شان از تفكر احمدي نژاد بوي انحراف رسيد اما از روحاني نرسيد ، كما اين كه از كانديداهاي اعتدال گراي تاييد صلاحيت شده در مجلس سال ۹۰ نرسيد و بدين ترتيب شوراي نگهبان كانديداهاي صلاحيت دار دو مجلس سال هاي ۹۰ و ۹۴ و دو رياست جمهوري سال هاي ۹۲ و ۹۶ را مشخص كرد تا قطار به ريلي كه مرحومِ مغروقِ در استخرِ كوشك مي خواست برگردد و چنين شد!

امروز اگر از برجام و توتال و آب و برق و گاز و كاسپين و پياز و ترافيك و آلودگي مي ناليد، بايد تشكر كنيد از فرمانده سپاه كه در سال ۹۰ انحراف را زدود و از شوراي نگهبان كه در چهار انتخابات انحراف زدايي كرد و حق را به حق دار رسانيد!

هشتگ مي زنيد كه سلفي گرفتن نمايندگان با موگريني سلفي حقارت است؟!  اشتباه مي كنيد، همچون آشنا به دستبوسي آيت الله جنتي برويد حكمت آن را خواهيد دانست!
بذري كه بر اساس مسموعات كاشتند ، فصل ميوه دادن آن فرا رسيده ،گلايه و اعتراض مسموع نيست ، اينجا همه با همند...