دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : گدايي؛ شغل ميليونر شهر + عكس
سه شنبه، 28 شهریور 1396 - 11:59 کد خبر:432796
دولت بهار: اين پيرزن كه يك گداي حرفه اي است و به تنهايي تكدي‌گري مي‌كند جزء پولدارهاي شهر است و هنگام دستگيري بيش از ۴ ميليون تومان پول نقد همراه خود داشته است.


به گزارش دولت بهار، چند روزي است كه موضوع جمع آوري كودكان كار و همچنين متكديان در دستور كار قرار گرفته است. در حين اجراي اين طرح پيرزني دستگير شد كه مدعي است تنها كار مي كرده و رئيس نداشته است.

زماني كه واحد گشت فوريت خدمات در محدوده تجريش در حال گشت زني بود با يك خانم سالمند روبه رو مي شود  كه جلوي مغازه نشسته بود.

 با نزديك شدن خودرو گشت از كيسه پلاستيك خود لباسي بيرون آورد و اقدام به دست فروشي كرد.


ماموران بعد از اينكه مي بينند وي در حال دستفروشي است محل را ترك مي كنند وقتي مجددا به محل بر مي گردند مي بينند كه خانم مسن به ظاهر دست فروشي ميكرده؛ در واقع گداست.

با همكاري مامور انتظامي مددجو كه خيلي هم مقاومت و سر صدا ميكرد به داخل خودرو گشت انتقال داده شد. با توجه به اينكه مددجو خيلي سرو صدا مي كرد با هماهنگي سرشيفت به صورت مستقيم به سامانسراي لويزان انتقال داده شد.

در سامانسراي لويزان مشخص شد مددجو تكراري بوده و سابقه پذيرش در اين مركز را داشته است.
مددجو به همراه خود حدود 4260000 تومان، چهار ميليون و دويست و شست هزار تومان وجه نقد داشت كه تحويل مددكار لويزان شد.

منبع: فارس