دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : دانه درشت ها!
پنجشنبه، 18 آبان 1396 - 13:55 کد خبر:447576
علي اكبر جوانفكر


دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم سابق و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك گفت و گوي تصويري از كار شكني هاي مجلس به رياست علي لاريجاني در مسير فعاليت هاي دولت براي كاهش آثار تحريمهاي آمريكا و اتحاديه اروپا پرده برداشت و تصريح كرد كه اگر قوه قضائيه دنبال مبارزه با دانه درشت هاست بايد به سراغ كساني برود كه در داخل با تضعيف و آسيب زدن به دولت ، شرايط را براي تحريم هاي دشمن فراهم كردند.

اين سخنان روشنگرانه مويد آن است كه دولت دهم بويژه از سال 1390 با چه شرايط سختي در داخل كشور مواجه بوده و در نتيجه اقدامات هماهنگ و بسيار سئوال برانگيز قواي مقننه و قضاييه بر عليه دولت مردمي دكتر احمدي نژاد و همكاري جريانهاي مختلف سياسي ، چگونه تلاشهاي دولت براي بي اثر كردن تحريم هاي دشمن را ناكام گذاشتند.

يك نكته بسيار مهم در سخنان دكتر احمدي نژاد به رفت و آمدهاي يك افسر اطلاعاتي انگليس به ايران در فاصله سالهاي 91-90 بازمي گردد كه چند بار در مجلس و با يك نماينده ملاقات كرده و دو بار نيز در مونيخ با وي به صورت محرمانه و بدون حضور مترجم و نماينده وزارت امورخارجه ديدار كرده است!

مساله حائز اهميت در اين موضوع آن است كه دستگاه هاي مسئول در اين زمينه به مقامات عالي كشور گزارشهاي مستند مربوط به اين ملاقات ها را ارائه كرده اند اما معلوم نيست چرا نهادهاي مسئول رسيدگي به اين امر از جمله دستگاه قضايي، در قابل اين موضوع بسيار حساس كه به سرنوشت كشور و ملت ايران ارتباط مستقيم داشته است ، ترتيب اثر نداده اند؟!

انتظار مي رفت رسانه هاي ارتباط جمعي از جمله صدا و سيما كه مدعي اطلاع رساني به افكار عمومي هستند و هزينه هاي خود را از بودجه عمومي تامين مي كنند، به عنوان يك وظيفه حرفه اي سخنان دكتر احمدي نژاد را منتشر و مردم را از حقايق كتمان نگاه داشته شده ، مطلع نمايند اما در اقدامي بسيار سئوال برانگيز رويكرد تحريمي را در پيش گرفتند و با اين رفتار خود نشان دادند كه آنها نيز در در زمره متهماني هستند كه آگاهانه يا ناآگانه در خدمت سياست هاي دشمن  ايفاي نقش كرده اند و پذيرش اين امر بار سنگيني را بردوش آنها خواهد گذاشت.

با وجود تلاشهاي هماهنگ جريانهاي سياسي و رسانه اي براي جلوگيري از آگاهي مردم از سخنان روشنگرانه دكتر احمدي نژاد ، خوشبختانه به لطف پيدايش شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي ، اينك اذهان مردم ايران عميقا تحت تاثير نكات بسيار مهم مطرح شده از سوي رئيس جمهور سابق قرار گرفته است و سكوت جريانها ، شخصيت ها و نهادهاي ذيربط هيچ تاثيري در شكل گيري مطالبات به حق مردم در اين زمينه نخواهد داشت.