دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : گزارشي از روز سوم بست نشيني حميد بقايي، علي اكبر جوانفكر و حبيب خراساني در حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع) + فبلم و تصاوير
جمعه، 26 آبان 1396 - 15:47 کد خبر:449769
دولت بهار: حميد بقايي، علي اكبر جوانفكر و حبيب خراساني از ظهر امروز، روز سوم بست نشيني در حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) را آغاز كردند.


به گزارش دولت بهار، روز سوم بست نشيني حميد بقايي، علي اكبر جوانفكر و حبيب خراساني در حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع) در حالي به پايان رسيد كه با حواشي همراه بود كه در زير گزارشي از آن آمده است:

وكيل پايه يك دادگستري: هيچ دليل و مدركي دال بر تصاحب مال توسط بقايي وجود ندارد

به گزارش دولت بهار، رحمان زارع ، وكيل پايه يك دادگستري و عضو گروه حقوق‌دانان بررسي كننده پرونده آقاي حميد بقايي در جمع حاميان بست نشيني براي عدالت گفت:

من به عنوان يك حقوق دان ميگويم هيچ تخلفي متوجه آقاي بقايي نيست.

هيچ دليل و مدركي دال بر تصاحب مال توسط بقايي وجود ندارد.

كسي كه به بي‌گناهي خود اعتقاد نداشته باشد در اينجا بست نمي‌نشيند.

هيچ اتهامي متوجه اقاي بقايي و خراساني نيست. اين اتهامات ناشي از مواردي است كه از حوزه تخصص من، كه حقوق است، خارج است!

دكتر بادامچي: حركت بقايي در بست نشيني خدمت بزرگي است

دكتر بادامچي در جمع حاميان بست نشيني براي عدالت تاكيد كرد: حركت بقايي در بست نشيني خدمت بزرگي است زيرا ايشان دارند احياي دين مي كنند. ايشان نشان داد هم مي شود دين دار بود هم عدالت خواه و دارند اميد را به ما بر مي گردانند. اگر اين مطالبه و حركت احمدي نژاد سركوب شود جامعه ي ديني  ما در ياس و نا اميدي از دين قرار مي گيرد.

حجت الاسلام شفيعي كيا: درخواست ما محاكمه علني و حكميت آيت الله شاهرودي است

حجت الاسلام شفيعي كيا در اين جمع پرشور گفت: اگر سال ها منتظر پسر فاطمه ايد براي عدالت است. دين بدون عدالت خيمه شب بازي است. حق نظام است كه هر كس را محاكمه كند، ولي چرا علني برگزار نمي‌كنند؟ مردم بايد بدانند كه اينها فاسد بودند يا نه. درخواست ما محاكمه علني و حكميت آيت الله شاهرودي است.

افزايش صداي بلندگوي حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) هنگام قرائت بيانيه اعتراضي جمعي از فعالان دانشجويي

به گزارش دولت بهار، درپي برگزاري سخنراني هاي عدالتخواهان در بست نشيني براي عدالت، برخي عوامل لباس شخصي حاضر در محل، به دست اندركاران گفته اند صداي بلندگوهاي داخل حرم حضرت عبدالعظيم را بلندتر كنند تا صداي سخنرانان عدالتخواه به گوش مردم نرسد!

 

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B5-%DB%B2%DB%B8-%DB%B0%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B5-%DB%B0%DB%B1-%DB%B0%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B4-%DB%B5%DB%B8-%DB%B4%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B5-%DB%B2%DB%B5-%DB%B3%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B5-%DB%B2%DB%B5-%DB%B3%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B4-%DB%B5%DB%B7-%DB%B4%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B4-%DB%B0%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B9-%DB%B4%DB%B9.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B7-%DB%B0%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B2%DB%B8-%DB%B4%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B2%DB%B9-%DB%B1%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B2%DB%B9-%DB%B2%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B9-%DB%B3%DB%B9.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B1-%DB%B1%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B2-%DB%B3%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B2-%DB%B4%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B7_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B1-%DB%B4%DB%B7.jpg