دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : قرآن مطلا و آدرس‌هاي غلط!
یکشنبه، 1 بهمن 1396 - 11:17 کد خبر:464381
محسن حسام مظاهري


پرسش و پاسخ منتشرشده توسط دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي و ديگر سخناني كه اين چند روز در دفاع از ‎قرآن مطلا گفته شده (از جمله پاسخ‌ دكتر هادي انصاري) نشان مي‌دهد مدافعان اين اقدام، ظاهراً هنوز نفهميده‌اند يا نخواسته‌اند بفهمند مسأله‌ي اصلي چيست و اشكال كار كجاست.

ساده‌انديشانه مي‌خواهند موضوع را به مواردي چون ارزش مادي اثر و ميزان طلاي به كار رفته و منبع تأمين آن و نيت سازنده‌اش تقليل دهند! ‎حال‌ آن‌كه مسأله‌ به‌مراتب فراتر از اين‌هاست.

قرآن مطلا تنها قطعه‌ي كوچكي است از پازلي كه واقعيتِ تشيع ايرانيِ‌ معاصر را تصوير مي‌كند:

حرم‌هايي كه روزبه‌روز بر مساحت‌شان و تجملات‌شان افزوده مي‌شود؛ حوزه‌ها و مؤسسات حوزوي كه عريض و طويل‌تر مي‌شوند؛

مساجد و حسينيه‌هايي كه تجملاتي‌تر و اعياني‌تر مي‌شوند؛ مناسك و آيين‌هايي كه سال به سال بر شمارشان و گستره‌شان افزوده مي‌شود؛ و...

در مقابل، جامعه‌ي شيعي كه گرفتار انواع آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي (فقر و فساد و نابرابري و بي‌عدالتي) است.

مسأله‌ي اصلي، فروكاست امر قدسي به ‎نمايش مذهبي است.

روندي كه در سال‌هاي اخير و با حمايت و عامليت مستقيم برخي مراجع تقليد و روحانيون از يك سو و نظام سياسي از سوي ديگر شتاب گرفته است.

مسأله‌ي اصلي، روند توسعه‌ي سخت‌افزاري تشيع به‌موازات سكون و چه‌بسا افول نرم‌افزاري آن است.

مسأله‌ي اصلي ‎فربهي مناسكي و نمايشي‌شدن فزاينده‌ي دين‌داري است؛ به‌موازات روند نزولي ابعاد اخلاقي و هنجاري دين.

مسأله‌ي اصلي، تقليل شئون مرجعيت به اداره‌ي سازمان ديني (در تعامل دوسويه با نهاد قدرت) و كارگزاري مناسك (با كليدواژه‌ي «تعظيم شعائر») است.

مسأله‌‌ي اصلي اين است كه سازمان ديني (روحانيت و مرجعيت) سال‌هاست وظيفه‌ي راهبري و نمايندگي‌ جامعه‌ي دين‌داران را فروگذارده.

سال‌هاست ديگر علما و روحانيون،‌ زبان توده‌ي مردم نيستند و نمي‌توانند باشند. (انفعال و سكوت و غيبت جريان مذهبي در اعتراضات مردمي اخير يك نشانه‌اش.)

مسأله‌ي اصلي، بيگانگي رو به‌ تزايدِ سازمان ديني و متوليانش است با مسايل و واقعيت‌هاي اجتماعي نه اين‌كه مثلاً اين قرآن طلاست يا مطلا، و در آن 4 گرم طلا به كاررفته يا 40 كيلو و به چه كسي فروخته خواهد شد.

لطفاً آدرس غلط ندهيد! لااقل به خودتان!