دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : به دنبال خديجه مي گردند در حالي كه هيچ شباهتي به محمد ندارند
پنجشنبه، 26 بهمن 1396 - 18:47 کد خبر:470149

 كمال رستمعلي در كانال تلگرامي خود نوشت:

ارجاعاتِ تاريخي و استناد به تاريخ و صف آراييِ مشخصي در تاريخ، برايِ حل يا پيشبردِ مساله اي در زمانِ حال غالبا غير موثر و تيغي دو لب است.

يعني هم زمان كه در حالِ توصيفِ جبهه ي حق در برابرِ باطل در زمانِ رسول مكرم يا يكي از امامانِ معصوم هستيد تا بدين وسيله نشان دهيد تاريخ تكرار شده است و شما هم اكنون همان جبهه حق و مخالفان شما باطل اند، به مخالفِ خود اجازه داده اي او نيز با بركشيدنِ برخي نشانه ها در شما و رفتار و افكارِ شما و جريان متبوع تان، شما را جبهه باطلِ تاريخِ مذكور و خودش را به حق جلوه دهد.

ارجاع به تاريخ همواره دوگانه عمل مي كند، شما ممكن است ساعت ها ده ها فكت از تاريخ بياوريد تا بگوييد فلان جريانِ مخالفِ شما همان كوفي هايِ بي وفا هستند، به همين ترتيب آن جريان هم مي تواند شما را مثلا با بني عباس مقايسه كند.

ممكن است با استفاده از تاريخ بخواهيد ثابت كنيد كه فلان شخص يا قلان جريانِ معاصر مثلا غارتگرِ دين هستند (اين اصطلاح صرفا يك مثال است) و بلافاصله فرد ديگري ثابت كند كه اتفاقا در تاريخ اين ظالم ها بودند كه به انسان هاي خوب و پاك و مومن غارتگرِ دين مي گفتند.

موضوع به اين سادگي نيست و معمولا ارجاعات تاريخي جواب نمي دهد. بسيار پيش آمد كه گروهي به گروهي ديگر با بهره بردن از اشارات تاريخي صفتي داد يا آن گروه را به قوم و دسته و جرياني در تاريخ شباهت داد، و بلافاصله آن گروه گفت اتفاقا در خودِ شما نشانه هاي آن قوم و گروه جمع است.

در شعرِ عاشقانه، پر كنايه و  زيبايي، دختري عرب به پسرانِ عرب طعنه مي زند كه به دنبالِ خديجه هستند در حالي كه هيچ شباهتي به محمد ندارند.