دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : احمدي‌نژادي ها؛ بدون پول و بدون ترس!
دوشنبه، 14 اسفند 1396 - 13:02 کد خبر:472654
مهدي قويدل


دو هدف مهمي كه قوه قضائيه و نهادهاي امنيتي به بازداشت اغلب غيرقانوني و يا احضارهاي پياپي هواداران و فعالان رسانه‌اي حامي احمدي‌نژاد اقدام مي‌كنند، ابتدا تصور سازماندهي و مديريت از نقطه‌ متمركز است كه به زعم خويش به دنبال پيدا كردن هسته مركزي و مغزهاي متفكر جريان هستند و دوم ايجاد وحشت براي ساير فعالين اين طيف است.

نهادهاي مذكور گمان مي‌كنند احمدي‌نژادي ها هم نظير اصلاح‌طلبان و اصولگرايان از حلقه خاصي خط مي‌گيرند و مانند آنان از منابع مالي عظيمي(معمولا وابسته به بيت المال) در پشت صحنه تغذيه مي‌كنند. اين تصور معمولا به عنوان اولين سوال در همه بازجويي ها پرسيده مي‌شود. شايد حق هم دارند؛ هميشه گروههاي سياسي را سرشار تزريق پول و تعيين تكليف از حلقه محصوري ديده‌اند و برايشان باورپذير نيست كه جواناني بي مزد و مواجب و با تفكر مستقل، از كولر بانه اي گرفته تا طلاب اصفهاني و مهندس تهراني، از كارگر گرفته تا استاد دانشگاه و... بدون اينكه هيچ تعيين و تكليفي از جاي خاصي براي آنها شود، فعاليت ‌كنند.

هدف دوم از موج بازداشت حاميان احمدي‌نژاد، ايجاد رعب و ترس براي ديگر هواداران است. باز هم گمان غلطي دارند كه اگر عده‌اي را دستگير و برايشان پرونده كيفري تشكيل دهند براي بقيه وحشتي به وجود آمده و درس عبرتي مي‌شود تا دست از حمايت از احمدي‌نژاد بردارند.

حتي در اين راه از انجام اعمال كاملا مخالف شرع، عرف و قانون هم شرم نداشتند و بسياري از بازداشت شدگان را بدون احضاريه، با هجوم به خانه و يا در ميان اتوبان پيش چشم خانواده و فرزندان دست بند زدند. حتي به پيرمرد جانباز شيميايي هم رحم نكردند و در نهايت بي قانوني ده روز او را در اوين نگاه داشتند و جوان بسيجي مدافع حرم مشهدي را با پابند در مقابل انظار عمومي عبور دادند.