دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : درباره‌ي تقابل احياگران انقلاب با استحاله‌كنندگان آن
دوشنبه، 6 فروردین 1397 - 01:49 کد خبر:476922
عباس مهدوي


نسل اول انقلاب عموماً دچار تعصب شديد نسبت به انقلاب، حكومت برآمده از آن، رهبران و چهره‌هاي آن است. اين نسل براثر احساسات هيجاني و متعصبانه‌ي خود، چندان به ايرادات وضع پديدآمده‌ي ناشي از انقلاب نپرداخته و اصولاً اگر نقطه‌ي ضعفي هم ببيند، به توجيه يا انكار آن مي‌پردازد. در چنين شرايطي، ورود نيروهاي ناصالح و در تضاد با آرمان‌هاي انقلاب به رأس قدرت و تلاششان براي انحراف يا حتي مرگ انقلاب، امري اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد؛ به‌ويژه اگر ضدانقلاب موفق به حذف بدنه‌ي اصلي انديشه‌ورزان و نظريه‌پردازان انقلاب به طرق مختلف نظير تارِش (ترور) شود. حتي بعيد نيست اين جامعه، پس از مدتي، به شرايط پيش از انقلاب (همان چيزي كه باعث انقلاب شد) اما در لباس جديد برگردد.

ولي هرچه نسل، نوتر و جوان‌تر مي‌شود، هم از ميزان تعصبش كاسته مي‌شود و هم كوله‌باري از تجربه‌ي نسل قبل را كه اينك بعضاً سرخورده شده‌اند، به همراه خواهد داشت. در اين شرايط، نسل جديد، به‌دوراز تعصبات و جزم‌انديشي‌هاي نسل‌هاي قبلي، به نقد و بازخواني انقلاب پرداخته و آرمان‌ها و شعارهاي اصيلش را كه چه‌بسا مغفول مانده يا تحريف‌شده باشند، در صورت لزوم، اصلاح و بازنگري كرده و از حاكميت، مطالبه مي‌كند.

كاملاً طبيعي است كه گروهي از نسل پيشين كه اينك اريكه‌ي قدرت و منافع عمدتاً نامشروع آن را در دست دارند، با زنده شدن آرمان‌ها و شعارهاي انقلاب، موقعيت خود را درخطر ديده و به طرق مختلف، ازجمله «وارونه‌نمايي» آرمان‌هاي انقلاب و تلاش براي بسط تعصب نسبت به رهبران و چهره‌ها، به مقابله با «احياگران انقلاب» بپردازند.

درنهايت اگر صاحبان قدرت بتوانند احياگران انقلاب را سركوب كنند، انقلاب به پايان خود رسيده و آنچه زماني مردم را به اعتراض و انقلاب كشاند، سلطه‌ي خود را حتي بدتر و خشن‌تر از گذشته خواهد گستراند؛ مانند آنچه در شوروي سابق شاهدش بوديم؛ اما اگر احياگران بتواند مطالبات خود را به كرسي بنشانند، انقلاب، باقدرت پيش رفته و جامعه به آرمان‌هايي كه به خاطرش قيام كرده بود، نزديك‌تر مي‌شود.

حال بايد ديد در چهارمين دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و در شرايطي كه از يك‌سو شاهد بروز بي‌عدالتي و فساد گسترده‌ي ساختاري و از سوي دگر شاهد موج مطالبه‌گري آرمان‌هاي انقلاب و مبارزه‌ي عدالت‌خواهان و برخورد شديد قضايي و موج رسانه‌اي عليه آنان هستيم، اين «عدالت‌خواهان احياگر» و معترضان به وضع موجود هستند كه پيروز شده و كشور را به نيل به آرمان‌هاي انقلاب نزديك مي‌كنند يا اينكه شاهد استحاله‌ي تمام و كمال انقلاب و بازگشت كامل كشور به شرايط پيش از انقلاب و حتي بدتر از آن خواهيم بود؟

اينك ما در پيچ مهم و سرنوشت‌ساز تاريخي قرار داريم كه يك سرش دنياي پر از بي‌عدالتي، سركوب و فساد است و سر ديگرش دنياي آزاد و تلاشگر براي پياده‌سازي عدالت علوي كه آماده‌ي كسب ظرفيت پذيرش فرماندهي امام غايب (عج) است تا كي فرج الهي برسد و صبح بدمد، بهار جان‌ها بيايد و فصلي نو شود.