دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : از كرامات شيخ!
دوشنبه، 20 خرداد 1398 - 16:33 کد خبر:485062
مصطفي نيكومنش


روز صنايع دستي - ۲۰ خرداد - به طبع بايد روز شادباش به فعالين اين حوزه باشد اما اگر همين امروز  پاي در حجره هاي بازار تبريز يا كارگاه هاي پشت ميدان نقش جهان اصفهان يا هر تيمچه و گوشه كناري از شهرها بزنيد و حال اهالي اين هنر ماندگار را بپرسيد با توشه اي از گلايه ها ، مشكلات مالي ، عدم حمايت و خيلي موارد ديگه روبرو مي شويد.

به جرأت مي توان گفت هيچ فعال صنايع دستي را نمي توانيد بيابيد كه از حوزه فعاليت خود اعلام رضايت كند حتي فروشگاه هاي خيابان ويلاي تهران يا حجره هاي دور ميدان نقش جهان اصفهان كه ميزبان گردشگران خارجي هستند هم از وضعيت موجود گلايه مندند.

اين وضعيت هرچند به امور اقتصادي حاكم بر جامعه مرتبط است اما بيشتر از همه متوجه متوليان صنايع دستي ست كه با عدم همكاري و ول كردن امور به حال خود و گاها ايجاد فعاليت هاي نمايشي قادر به حركت رو به جلو اين صنعت نيستند.

سازمان صنايع دستي كه زير نظر وزارت صنايع و معادن به فعاليت رو به تعطيلي خود مشغول بود در ۱۶ فروردين سال ۱۳۸۵ در دولت نهم به همت مهندس مشايي رياست وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از آن وزارتخانه جدا و در سازمان ميراث ادغام گرديد تا جايگاه اصلي خود را دارا باشد.

طي سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ خصوصا با پي ريزي بنياديني كه مهندس مشايي براي حوزه صنايع دستي كشور انجام داد اين صنعت توانست توليدات خود را متناسب با بازار هدف به ۲۲ برابر برساند كه در طول تاريخ بي سابقه بوده و بازار داخلي و خارجي را تصاحب كند. ضمن آنكه اين صنعت هدفي مهمتر از وضعيت اقتصادي را داراست و آن فرهنگ سازي و آشنايي شهروندان داخلي و خارجي با صنايع دستي است كه با برنامه هاي به ثمر رسيده در دو دولت نهم و دهم اين امر محقق شد.

نگارنده در سال ۱۳۹۱ با مساعدت مهندس اسفنديار رحيم مشايي و نگاه ويژه دكتر ملك زاده رياست وقت سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كشور ، دست به حركت عظيمي براي شناخت و پيشبرد بازارهاي هدف در حوزه صنايع دستي را آغاز نمود.

حقير با مشاوره و كمك تيم هاي تخصصي اقدام به برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي صنايع دستي نمودم كه از مهمترين آنها مي توان به نمايشگاه هاي بين المللي تهران ، قم ، اراك و كاشان نام برد كه متاسفانه بعد از تغيير دولت و جلوس دكتر نجفي و بعد از آن آقاي سلطاني فر بر مسند رياست سازمان هر چند مورد تشويق ظاهري بوديم اما عدم حمايت جدي آنها باعث تعطيلي اين نمايشگاه ها شد.

حال در دولت دوازدهم به روشني ميبينيم حال صنايع دستي كشورمان خوب نيست و همانند بيماري كه گذاشتند به حال خود تا شفا يابد، رها شده است.

مسئولين فعلي صنايع دستي با حضور در همايش ها و با بازديد از هنر فعالان اين حوزه خود را وجد زده از اين هنر نشان مي دهند و جوري به به و چه چه كنان از كنار هنرمند رد مي شود كه گويي الساعه مشكلات سهمگين صنايع دستي با دستور عالي ترين مقام حل خواهد شد اما با عبور هنرمند از جلوي چشمان مسئول مربوطه همه چيز همچون پيرمرد مبتلا به آلزايمر از ياد آقاي مسئول مي رود حتي ذوق كردنش از ديدن آثار !

آري؛ برگزاري جشن همايش و تقدير از فعالين صنايع دستي با لوح و كارت هديه حتي به صورت گلچين شده خوب است اما دردي از دردهاي اين صنعت به گل نشسته را درمان نمي كند.