دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يارانه يك ميليوني دكتر احمدي نژاد + فيلم
سه شنبه، 21 خرداد 1398 - 18:54 کد خبر:485103
دولت بهار: يكشنبه آينده صدمين يارانه دكتر احمدي نژاد واريز ميشود.


به گزارش دولت بهار، صدمين مرحله واريز ‎يارانه نقدي مربوط به خرداد ۹۸ ساعت ۲۴ روز يكشنبه ۲۶ خرداد به حساب سرپرستان واريز مي‌شود.

هر ماه موعد يارانه كه ميرسد دولت روحاني عزا ميگيرد، آنها هرچه زور زدند نتوانستند اين حق مردم را بطور كامل بالا بكشند.

خدا پدر احمدي نژاد را بيامرزد، اگر كانديداي مردم سال ۹۶ حذف نشده بود الان يارانه ۴۵ هزار توماني يك ميليون تومان شده بود.

* يكشنبه آينده صدمين يارانه احمدي نژاد واريز ميشود...