دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : زدن پهباد سنتكام مشروع است
جمعه، 31 خرداد 1398 - 12:35 کد خبر:485283
احمد سعيدي


حتي اگر پهپاد آمريكايي را در آسمانهاي بين المللي سرنگون كرده باشند، باز هم اقدام ايران مشروعيت دارد. آمريكا خودش ابتدا نيروي رسمي نظامي ايران را تروريستي خواند، و ايران نيز متقابلا نيروهاي سنتكام (فرماندهي ارتش آمريكا در منطقه خاورميانه) را تروريستي اعلام كرد. يك نيروي نظامي، پرنده جاسوسي نيروي نظامي ديگر را كه در حال تخاصم اند، سرنگون كرده است. كجاي اين عيب دارد و نامشروع است؟ حتي در اين واقعه، هيچ انساني هم به عنوان خلبان كشته نشده است كه بتوان افكار عمومي آمريكا يا جهان را نسبت به آن متاثر كرد.

اقدام ايران، كاملا درست و بجا و لازم بوده است. پهپادهاي جاسوسي، در حال جمع آوري اطلاعاتي اند كه موقع جنگ و بمباران، به كار ارتش آمريكا بيايد. نيروهاي مسلح ايران، بنا به رسالت ذاتي شان و به نام دفاع از ميهن، موظف اند كه با اقدامات خصمانه ديگر كشورها، هر كشوري كه باشد، مقابله كنند. اين خودش مهمترين كار براي پيشگيري از جنگ است.

سخن غلط، تهديد نابخردانه و نامشروع به بستن تنگه هرمز بود كه زمينه را بر انداختن مسووليت اقدامات تروريستي در حمله به كشتي هاي تجاري به گردن ايران، مساعد كرد. افكار عمومي منطقه و جهان، بستن غيرقانوني تنگه هرمز را برنميتابند و حمله به كشتيهاي تجاري بيدفاع را عملي رذيلانه ميشمارند. اما زدن پهپاد جاسوسي يك كشور متخاصم را هيچ عقل سليمي محكوم نخواهد كرد. نيروهاي مسلح بايد همين رويه را با قدرت ادامه دهند و بدانند كه قاطبه ملت حامي آنها هستند و افكار عمومي جهاني نيز، هيچ آنها را سرزنش نخواهد كرد.