دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : مراجع تقليد و جامعه مدرسين حوزه و جامعه روحانيت مبارز
یکشنبه، 2 تیر 1398 - 21:00 کد خبر:485328
دكتر سعيد زيباكلام


مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق، در توييتي نوشت: با نزديك شدن به موسم حج، دولت بايد از رفتن مسؤولان سياسي به حج امسال ممانعت به عمل آورد و نگذارد سياستمداران و كساني كه قبلا به حج رفته‌اند، امسال نيز بروند.

اينك سوالاتي چند مطرح مي‌شود:

1- آيا مراجع تقليد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران اطلاع ندارند كه هر ساله در موسم حج بسياري از رجال سياسي و حوزوي كشور كه بارها قبلا به حج رفته‌اند باز هم به حج مي‌روند؟

2- آيا مراجع تقليد و دو تشكل پرنفوذ ديگر اطلاع ندارند كه اين قبيل سفرهاي رجال سياسي و حوزوي چقدر نابجا از بودجه بيت‌المال هزينه مي‌كند؟

3- آيا مراجع و دو تشكل ابرقدرتمند مي‌دانند كه همه اقشار ملت ايران اين رويه را ناعادلانه و تضييع حقوق خود مي‌دانند؟

4- آيا مراجع تقليد و دو تشكل قدرتمند ديگر سابقاً در زمينه اين تاخت‌وتازها و سوءاستفاده از امكانات و منابع عمومي بيت‌المال علناً و رسما اظهارنظري كرده‌اند؟

5- آيا مراجع تقليد و دو تشكل بسيار متنفذ ديگر، مصلحت نمي‌دانند در اين زمينه بررسي و اجتهادي كرده، فتوا يا نظر خود را رسما و علناً اعلام كنند؟

6- در صورت مصلحت ندانستن، آيا مي‌توان چنين تلقي كرد كه از نظر آنها اين رويه جايز و رواست؟

7- و يا اينكه، از نظر آنها اين سياست جايز و روا نيست لكن آنها مصلحت نمي‌دانند نظر خود را اعلام كنند؟

8- درصورت اخير، آيا امكان دارد اين شخصيتهاي برجسته و تشكلهاي ابرقدرتمند چگونگي مصلحت‌انديشي خود را دستكم براي اطلاع مقلدان و هواداران خود رسماً و علناً اعلام كنند؟

اينك اما، سوالات ديگري نيز مطرح مي‌شود:

9- آيا مراجع تقليد و اين دو تشكل ابرقدرتمند مي‌دانند كه براي مردم، علي‌العموم و بويژه مقلدان و هواداران، اين سؤالات و يا ابهامات كمابيش وجود دارد؟

10- و براي بسياري از همين مردم، خود اين سكوتهايِ طولاني و ظلمت‌زا چقدر سؤال‌انگيز و ترديدآميز است؟

11- و بالاخره، آيا مراجع تقليد و تشكلهاي مذكور اين سكوتها را اولاً عادلانه، و ثانياً به مصلحت ايمان مقلدان و هواداران خود، به مصلحت عرصه بسيار تاريك و ظلماني سياسي ما و، از همه بنياني‌تر و حياتي‌تر، به مصلحت خود و حساب و كتاب و قيامت خود مي‌دانند؟

اي دنيا! اف بر شيفتگان تو