دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : وضع رأى دونالد ترامپ خوب است؟!
دوشنبه، 17 تیر 1398 - 04:21 کد خبر:485524
محمدرضا اسلامى


آمار جديدى كه درباره «نرخ بيكارى» در آمريكا منتشر شده بيانگر اين است كه در ماه ميلادي گذشته (ماه ژوئن) با 224,000 شغل جديد (استخدام جديد)، آمار بيكاري به كمترين مقدار خود يعني سه و هفت دهم درصد  (%3.7) رسيده است.

از زمان بحران اقتصادي آمريكا در سالهاي 2008-2009 تا به امروز، اين بهترين وضعيت اشتغال در كشور عنوان شده است.

از اين تعداد استخدام جديد، هفده هزار نفر در بخش صنعت و بيست وچهارهزار نفر در بخش حمل و نقل، استخدام شده اند.

گفته مي شود كه بخش صنعت و حمل و نقل، آسيب پذيرترين بخش اشتغال (در برابر ركود) محسوب مي شوند و لذا اضافه شدن اين تعداد از بيكاران به اين بخش، نشاني از تنفس خوب اقتصاد آمريكا قلمداد شده است.

آمار «سه ماهه» گذشته نشان مي دهد كه "متوسط" استخدام معادل 171,000 شغل جديد بوده است.

واقعيت امر اين است كه (حتى در يك نگاه غير آمارى هم) مشاهده تابلو و واژه hiring در بسياري جاها (مثل فروشگاهها، مغازه ها، شركتها و ...) عموميت پيدا كرده و گفته ميشود كه الان اگر كسي بيكار مانده باشه واقعا خودش خواسته است.

اين سوال مطرح است كه چقدر از اين شرايط، محصول اوباما و دورۀ ثباتِ او هست، و چقدر محصول سياست هاى ترامپ؟

پاسخ را نمى دانيم اما آنچه كه مى دانيم اينكه دونالد ترامپ بيشترين بهره بردارى و مانور تبليغاتى را روي اين آمار استخدام انجام داده/خواهد داد.

(بخش بزرگى از) شصت و دوميليون نفرى كه با وجود تخريبهاى سنگين و شديد، به پاى صندوق رفتند و به ترامپ رأى دادند، امروز (به دلايل زيادى) از انتخاب خودشان، راضي هستند.

(بخش زيادى از) آن شصت و دوميليون رأى به دليل كلافگى ذهني مردم از دست سياستمدارانِ (تيپيكال) در هر دو حزب بود، و امروز دونالد ترامپ اگرچه ممكن است در ميان رهبران دنيا خوشنام نباشد، ولى در نگاهِ بسيارى از هوادارنش، كارنامه مطلوبى داشته است.

در آمريكايي كه شغل و ماليات، از مؤلفه هاي ذهني مهم شهروندان محسوب مي شود، آمار بيكارى %3.7 ، دليل علمى اش هر چه كه باشد، ولى در نگاه "عمومى" نقطه موفقيت مهمى براى ترامپ محسوب مى شود. اين در شرايطي است كه جنگ تعرفه هاي ترامپ با چين هم به محبوبيت او در بدنه هوادارانش، افزوده است.

مقصود از اين نوشتار اين نيست كه قطعا ترامپ برنده انتخابات رياست جمهوري ٢٠٢٠ خواهد بود، بلكه بحث اينجاست كه مخالفان ترامپ (كه نگران "آينده" ايالات متحده هستند) مسير بسيار دشواري براي كم كردنِ سبد آراء ترامپ در پيش روي دارند. دونالد ترامپ با يك رأي شكننده بر سر كار آمد (و همچنان هم شرايط او شكننده است) ولي شكست دادن او در انتخابات بعدي، كار چندان آساني نيست. اين واقعيتي است كه نبايد از آن فرار كرد.

فقط "كسي" مي تواند اين مسير هشت ساله را چهار ساله كند كه قادر باشد «موج» و «گفتمان جديدي» در بدنه جامعه ايجاد كند، كه در اين خصوص، شايد به سياستمدارانِ پير، امتحان پس داده و خسته اي همچون جو بايدن، برني سندرز (يا حتي مايكل بلومبرگ)، چندان اميدي نيست. بايد منتظر نشست و ديد آيا نگاههاي مردم به سمت صاحبِ حرفي جديد متمايل خواهد شد؟ و آيا اساسا كسي هست كه در اين ميانه «حرف جديدي براي گفتن» در چنته داشته باشد؟!