دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : پتروشيمي ها كود به نرخ دولتي به كشاورزان نمي دهند
سه شنبه، 18 تیر 1398 - 13:55 کد خبر:485547
دولت بهار: شركت‌هاي پتروشيمي توليدكننده كود اوره از ابتداي تيرماه سال جاري از تحويل كود با قيمت‌هاي مصوب به بخش كشاورزي خودداري نموده‌اند.


به گزارش دولت بهار به نقل از شركت خدمات حمايتي كشاورزي، رسولي، مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي اظهار كرد: شركت‌هاي پتروشيمي از ابتداي تيرماه سال جاري از تحويل كود اوره با قيمت‌هاي مصوب دولت به بخش كشاورزي خودداري كرده  و اعلام مي كنند كه كود اوره را صرفاً براساس قيمت‌هاي بورس كالا به بخش كشاورزي تحويل خواهند داد.

وي در ادامه اظهار كرد: اجرايي شدن اين موضوع منجر به افزايش سه برابري قيمت فروش كود اوره تحويلي به كشاورزان زحمتكش خواهد شد.

همچنين رسولي اعلام كرد: موضوع لزوم تحويل كود اوره با قيمت‌هاي مصوب دولت توسط شركت‌هاي پتروشيمي به بخش كشاورزي در جلسه مورخ 1398/04/10 كميسيون اقتصادي دولت و همچنين در جلسه هيأت دولت در تاريخ 1398/04/12 مورد تأكيد قرار گرفته است كه شركت‌هاي پتروشيمي نسبت به موارد مذكور تمكين نمي‌كنند.

وي تأكيد كرد: با توجه به بارندگي‌هاي مناسب سال زراعي جاري و افزايش معنادار تقاضا براي كودهاي كشاورزي به ويژه كود اوره،  عدم تحويل اين نهاده استراتژيك، توليد محصولات كشاورزي و كشاورزان زحمتكش را به ويژه در مناطق سيل‌زده با مشكل جدي مواجه كرده است كه بايد هر چه سريع تر چاره‌انديشي شده و با قيد فوريت فرايند تأمين و تحويل كود اوره به بخش كشاورزي با قيمت‌هاي مصوب دولت توسط شركت‌هاي پتروشيمي از سرگرفته شود.