دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : ضيايي مدير بازداشتگاه اوين شد
یکشنبه، 6 مرداد 1398 - 10:28 کد خبر:485716

به گزارش دولت بهار، روابط عمومي سازمانها زندانها ضمن تاييد خبر انتصاب غلامرضا ضيايي، سرپرست سابق زندان رجايي شهر كرج به سمت مديريت بازداشتگاه اوين اعلام كرد مراسم معارفه مدير جديد بازداشتگاه اوين و توديع مدير سابق اين بازداشتگاه با حضور مديركل زندان‌هاي استان، معاونين و كاركنان بازداشتگاه اوين برگزار شد.

در اين مراسم حيات الغيب، مديركل زندان‌هاي استان تهران ضمن قدرداني از علي چهارمحالي در طول دوران سه سال مديريت بازداشتگاه اوين لوح يادبودي به وي اهدا كرد.

دولت بهار پنجشنبه گذشته از انتصاب غلامرضا ضيايي به جاي چهارمحالي و انتصاب چهارمحالي به عنوان مدير مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ خبر داده بود.