دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : شوراي نگهبان در اين دوره انتخابات بايد براي حضور مردم فرش قرمز پهن كند
دوشنبه، 7 مرداد 1398 - 09:20 کد خبر:485725

به گزارش دولت بهار، بهزاد نبوي درپاسخ به اينكه آقاي كدخدايي گفته كه ما فرش قرمز پهن نمي‌كنيم، گفت:

بله، طرف مقابل از خدا مي‌خواهد كه ما در انتخابات شركت نكنيم؛ حالا بگوييم كه ما به اين شرط در انتخابات شركت مي‌كنيم كه چنين يا چنان شود، قطعا نمي‌پذيرد. البته به نظر من آقاي كدخدايي اشتباه مي‌كند، اين دوره بايد فرش قرمز پهن كنند، چون در اين دوره انتخابات پرشور، براي حفظ امنيت ملي ضروري است. با اين فشارهايي كه از خارج وارد مي‌شود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشيم، فشار به نظام و مردم خيلي زيادتر مي‌شود.

در جايي از من پرسيدند كه اگر رد صلاحيت اتفاق بيفتد چه مي‌شود؟ پاسخ دادم من به اين موارد كاري ندارم و بعضي‌ها به اين حرفم ايراد گرفتند. مسأله من بالاتر از اين حرف‌ها است. مي‌گويم اگر در كشور انتخابات پرشور برگزار نشود، امنيت ملي به خطر مي‌افتد. البته براي اين كه انتخابات پرشور برگزار شود، بخش مهمي از كار بر عهده حاكميت است. حاكميت بايد شرايطي فراهم كند، تا انتخابات پرشور داشته باشيم. آقاي كدخدايي بايد متوجه باشد كه در اين دوره براي حضور مردم در انتخابات لازم است فرش قرمز پهن كند. بايد بداند كه اين يك تصميم شخصي ايشان و يا حتي شوراي نگهبان نيست، بلكه تصميم حاكميت براي حفظ نظام، كشور و امنيت ملي است.