دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : عكس/ در حاشيه سفر دكتر احمدي نژاد به فندرسك استان گلستان
دوشنبه، 7 مرداد 1398 - 18:46 کد خبر:485729
وقتي آن مرد وسط شلوغي و هياهو مي بيند برق چشمان نوجوان گلستاني را ...