دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : توييت رضا رحيم مشايي درباره مرخصي پدر
سه شنبه، 8 مرداد 1398 - 08:27 کد خبر:485731

رضا رحيم مشايي در توييتر نوشت:  آقاي مشايي براي پيگيري مسائل مربوط به درمانشان به مرخصي آمدند و در حال حاضر در حال خروج از بيمارستان بقية الله هستند.