دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : آقاي نوبخت، آنچه رو به پايان است تاب و تحمل مردم است!
سه شنبه، 8 مرداد 1398 - 19:01 کد خبر:485736

به گزارش دولت بهار، محمدباقر نوبخت، معاون حسن روحاني گفت: مشكلات اقتصادي رو به پايان است، سختي به زودي به پايان مي‌رسد و از مشكلات با سربلندي عبور خواهيم كرد. علت افزايش تورم موجود در جامعه بخاطر هجوم عده‌اي سرمايه‌دار بود كه قيمت كالاها را با تهديد امريكا بالا بردند!

آقاي نوبخت، دولت بنفش با چند برابر كردن قيمت ارز، كالا و خدمات، حراج سرمايه هاي ملي به اسم خصوصي سازي و پركردن جيب رفقا علي الحساب مشكل خود را حل كرده است اما آنچه تحقير و نابود شده، عزت و آبروي خانواده هاي متوسط و فقير بوده و دستاورد تدبير ژنرالها، خالي تر شدن سفره ها و بيچارگي مستاجران و شرمندگي پدران و آه مادران و گرسنگي و سوء تغذيه فرزندان بوده است.

درحالي كه ارز نيمايي را كه منبع اصلي واردات است از ابتداي سال بيش از سه هزارتومان افزوده ايد و براي ارز كالاهاي اساسي و سوخت هم نقشه ها در سر داريد، لطفا ديگر گراني را گردن ديگران نيندازيد!

واقعيت اين است كه جمعيت زير خط فقر مطلق را دهها ميليون نفر اضافه كرده ايد و اگر از امروز هيچ گراني جديدي روي سر مردم بينوا آوار نكنيد نيز همچنان تا سالها شاخص فلاكت بيداد خواهد كرد.

وقتي از پايان مشكلات اقتصادي سخن ميگوييد، لطفا تن صدا را پايين بياوريد و لطفا لبخند اشرافي معروفتان را هم بر لب ننشانيد!

راستي حال نزديكان چند شغله تان در هيات مديره شركتهاي تپل خوب است؟!