دولت بهار (سايت قديم) : چرا ما اين همه مي‌دانيم؟!
یکشنبه، 17 فروردین 1399 - 09:53 کد خبر:488187
سيد هادي مصطفوي


با خود فكر مي‌كردم چرا ما اين همه مي‌دانيم؟ چرا انقدر تخصص Ùˆ آگاهي داريم؟ طي سال‌هاي اخير حوادثي به وقوع پيوست كه قبل از آن بسياري از ما هيچ اطلاعاتي درباره‌شان نداشتيم ولي به محض وقوع حادثه تبديل شديم به يك كارشناس خبره Ùˆ متخصص!

مثلا پس از حادثه قطار تبريز-مشهد در منطقه هفتخوان استان سمنان به يك‌باره ديديم چقدر سطح معلومات Ùˆ تحليل‌مان در صنايع ريلي Ùˆ لوكوموتيو Ùˆ تجهيزات ارتباطي آن بالا بوده است.

پلاسكو كه آتش گرفت فهميديم واقعا حيف بود كه اين حجم از تخصص در مهندسي عمران Ùˆ ايمني دست نخورده باقي بماند Ùˆ بپوسد! البته اوج ظهور Ùˆ بروز مهندسيِ عمرانِ درون‌مان باز مي‌گردد به آبان Û¹Û¶ كه مدام مشغول كارشناسي بر روي بقاياي واحدهاي مسكن مهر كرمانشاه بوديم كه آيا طبق اصول ساخته شده بود يا نه! Ùˆ خيلي خفن‌تر از آن، تحليل‌هاي نابي بود كه پس از ترك‌برداشتن سدها در سيل‌هاي سال قبل ارائه مي‌كرديم Ùˆ انگار هر كدام‌مان مدير پروژه‌ÙŠ ده‌ها سد مخزني Ùˆ بتوني Ùˆ قوسي Ùˆ ... بوديم.

هواپيماي ATR-72-212 تهران-ياسوج كه به كوه دنا برخورد كرد فهميديم اگر هر كدام از ما به جاي مرحوم كاپيتان فولاد پشت فرمان طياره نشسته بوديم الان تمام مسافرانش سر حال و سالم بودند و مثل ما در حال شكست كرونا! و فهميديم يك عالمه اطلاعات داريم از سامانه FDR و CVR جعبه سياه هواپيما (كه نارنجي است) و همين باعث شد با سطح بالايي از معلومات به رمزگشايي از جعبه سياه هواپيماي اوكرايني بپردازيم.

به همه‌ÙŠ اين‌ها تخصص ديرينه‌مان در حوزه غني‌سازي اورانيوم (حداقل تا Û²Û° درصد)ØŒ سانتريفيوژها، تاسيسات آب سنگين Ùˆ ميله‌هاي سوخت هسته‌اي را هم اضافه كنيد!

تعارف كه نداريم؛ به نظرم ما بهتر Ùˆ بيشتر از شهروندان بريتانيايي نسبت به پيامدهاي خروج آنها از #برگزيت آگاهي داريم؛ Ùˆ حتي بهتر از شهروندان آمريكايي مي‌دانيم كه ممكن است يك نامزد انتخابات رياست جمهوري، اكثريت آراي مردم را به دست نياورده باشد، اما با كسب اكثريت آراي الكترال پيروز شود! اين روزها هم كه همگي استاد #ويرولوژي Ùˆ #ايمنولوژي شديم Ùˆ ان‌شالله به زودي واكسن #كرونا را هم در آشپزخانه‌هاي خود خواهيم ساخت.

Ùˆ قطعا ده‌ها مورد ديگر هم وجود دارد كه يا به ذهنم نرسيده Ùˆ يا نخواستم سرتان را درد بياورم. حالا برويم سر اصل مطلب! Ùˆ به اين سوال پاسخ بدهيم كه واقعا چرا ما اين همه مي‌دانيم؟!