دولت بهار (سايت قديم) : تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
جمعه، 9 خرداد 1399 - 13:40 کد خبر:489013

علي اكبر جوانفكر در توييتر نوشت:

رهبر انقلاب درسال Û¹Û²: بر اساس قضاوت مراكز سنجش جهاني رشد وشتاب پيشرفت علمي ايران، ١١ برابرِ متوسط دنياست Ùˆ تا سال Û²Û°Û±Û· ايران در رتبه‌ چهارم علمي دنيا خواهد بود.

مقام علمي ايران در سال ۹۲ رتبه ۱۶ جهان بود و تا سال ١٣٩٨ در همان رتبه درجا زد.

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!