دولت بهار (سايت قديم) : علني بودن دادگاه‌ها مورد تاكيد است/ قضات بايد فقط در موارد خاص حكم زندان دهند/ هر فردي كه فساد را اعلام كند مورد تشويق قرار مي‌گيرد/ اعتراض مورد تعقيب نيست؛ هركسي به ما اعتراض دارد بگويد
دوشنبه، 2 تیر 1399 - 20:02 کد خبر:489336
دولت بهار: گفت‌وگوي تلويزيوني آيت الله رييسي، رييس قوه قضاييه با مردم، امشب مورخ دوم تيرماه و در دومين روز از هفته قوه قضاييه، از شبكه يك سيما برگزار شد.


به گزارش دولت بهار، سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضائيه در برنامه گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ زنده تلويزيوني از شبكه اول سيما به مناسبت هفته قوه قضائيه كه امشب (دوشنبه Û² تير ماه) برگزار شد به تشريح برنامه‌هاي يكساله خود در دستگاه قضا پرداخت.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به شفافيت در قوه قضائيه اظهار كرد: شفافيت براي تمام مردم اهميت دارد Ùˆ نوعي صيانت بخشي براي تمام دستگاه‌هاست.

وي افزود: بر اساس قانون اساسي دادگاه بايد علني باشد Ùˆ جز در موارد خاص دادگاه‌ها همگي علني هستند Ùˆ اين علني بودن دليل بر شفافيت است.

رئيسي با اشاره به نشر آرا قضات، گفت: قاضي، مهندس اجراي قانون است Ùˆ قضات با دقت راي صادر مي‌كنند Ùˆ اين راي از مباني مختلفي سرچشمه گرفته است.

رئيس قوه قضائيه ادامه داد: آرا قضات مورد بحث دانشگاهيان است Ùˆ حتي يك قاضي ÛµÛ°Û° صفحه راي صادر كرد بود Ùˆ اين راي مي‌تواند مورد نقد Ùˆ بررسي همه قرار بگيرد.

وي بيان كرد: دادگاه‌ها از رسانه ملي پخش خواهد شد Ùˆ جلسات ديوان عدالت اداري هم هفتگي برگزار مي‌شوند Ùˆ علني بودن اين جلسات جز سياست ماست.

رئيسي درباره انتشار حساب هاي قوه قضائيه، گفت: يك عده اي به دنبال اين بودند كه از حساب هاي قوه قضائيه آگاه شوند و اين گزارش براي مردم اطمينان بخش است.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: Ú†Ù‡ اشكالي دارد قراردادها پشت ويترين بيايد Ùˆ Ú†Ù‡ اشكالي دارد مشخص شود Ú†Ù‡ كسي Ú†Ù‡ مقدار تسهيلات بانكي گرفته است. فقط برخي از موارد كه درباره امنيت كشور است محرمانه هستند Ùˆ مابقي بايد شفاف باشد هرچه شفافيت بيشتر باشد زمينه فساد از بين مي‌رود.

وي با اشاره به افتتاح سامانه هاي مختلف در قوه قضائيه، گفت: اين سامانه‌ها به شفافيت Ùˆ صيانت بخشي كمك مي‌كند هم به مردم اطمينان لازم را مي‌دهد.

وابستگي و جايگاه سياسي افراد خط قرمز قوه قضائيه نيست

رئيسي درباره مبارزه با فساد درون قوه قضائيه، گفت: حتما سلامت دستگاه قضايي به سلامت اداري كشور كمك مي‌كند. رهبر معظم انقلاب همواره تاكيد كردند كه دستگاه هايي كه امر مبارزه با فساد را برعهده دارند بايد پاك دست باشند.

وي ادامه داد: آمار فساد درون قوه قضائيه آمار بالايي نيست Ùˆ حتي نسبت به تخلفات هم كم است، آمار تخلفات دستگاه قضا فقط Û± درصد است Ùˆ اين پرونده فعلي كه  در جريان است هم يك استثنا محسوب مي‌شود.

رئيسي بيان كرد: در بدنه دستگاه قضا، قضات پاك Ùˆ مخلص بسياري وجود دارد اما چون قلم يا راي در اين مجموعه موثر است افرادي نفوذ مي‌كنند Ùˆ بارها تاكيد كردم اصلاح نظام قضايي بدون اصلاح نظام وكالت Ùˆ ضابطين ممكن نيست، به دليل سرو كار داشتن اين افراد با دستگاه قضايي است.

رئيس قوه قضائيه گفت: خود وكلا بايد پيش قدم شوند تا جريان وكالت سالم باشد اگر سلامت اين افراد حفظ نشود دستگاه قضا Ùˆ عدالت تهديد مي‌شود.

وي گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضائيه فعال عمل مي‌كند Ùˆ نظارت دادستاني كل كشور Ùˆ دادسراي انتظامي قضات فعال هستند Ùˆ فعال بودن آنها براي صيانت از مجموعه، اشخاص Ùˆ آراست.

رئيسي اظهار كرد: رسيدگي انتظامي برعهده قضات است اما رسيدگي كيفري، قاضي Ùˆ غير قاضي نمي‌شناسد Ùˆ مختص يك قشر خاص نيست در دادگاه انتظامي ممكن است صلاحيت كسي خدشه دار شود اما در دادگاه كيفري فرد خاطي بايد مجازات شود.

وي تصريح كرد: هيچ منطقه ممنوعه در قوه قضائيه نداريم و فقط بي استناد حكم كردن و نظر دادن خط قرمز است.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به خط قرمز قوه قضائيه، گفت: اگر رأيي صادر شود كه مستند نباشد خط قرمز ماست وعده ما اين بود كه به هر پرونده رسيدگي شود و نتايح آن به مردم اعلام شود.

وي ادامه داد: دستگاه قضا موظف به رسيدگي است اما اينكه افرادي بدون سند مورد افترا قرار گيرند خلاف شرع Ùˆ قانون‌ است اگر اتهامي وجود دارد مرجع قضايي آن را اعلام مي‌كند Ùˆ اگر كسي آن را اعلام كند خلاف قانون است.

رئيسي با بيان اينكه پرونده اي زير ميز نميگذاريم، گفت: قضات به تمام پرونده ها رسيدگي مي‌كنند Ùˆ جامعه بداند كه كارها نظام مند پيش مي‌رود. در همين دادگاه اخير هم تاكيد شد افراد گمانه زني نكنند، من برخي از توئيت ها را ميبينم كه بدون مبنا به افراد اتهام زده مي‌شود Ùˆ اين درست نيست.

رئيس قوه قضائيه اظهار كرد : وابستگي و جايگاه سياسي افراد خط قرمز قوه قضائيه نيست.

وي درباره زمينه سازان فساد، گفت: ما معتقديم مديران، مرزباني هر حوزه اي را بر عهده دارند Ùˆ  تعقيب زمينه سازان Ùˆ كساني كه تقصير دارند  در دستور كار قضايي قرار دارد Ùˆ با قصور مديران Ùˆ تقصير آنها برخورد مي‌شود.

رئيسي تصريح كرد: در هر امر Ùˆ تصميم سازي كه مردم شريك ما شدند موفق شديم، برنامه خوب برنامه اي است كه هم دانشگاهيان هم كساني كه ميداني كار مي‌كنند كنار هم باشند.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به برنامه تحول قوه قضائيه، گفت: ما با اقشار مختلفي ارتباط برقرار كرديم تا تحولي جدي ايجاد كنيم.

هشدار رئيسي در خصوص نوسانات بازار كه منجر به افزايش Ú†Ùƒ‌هاي بلامحل مي‌شود

وي درباره قيمت گزاري‌هاي موجود در بازار، گفت: ارتباط ميان مصرف كننده Ùˆ توليد كننده نيازمند ساختار سازي است تمام سازمان‌هايي كه در اين خصوص وظايفي را برعهده دارند بايد حقيقت بحث را بشناسند. نوسانات بازار منجر به افزايش Ú†Ùƒ هاي بلامحل مي‌شود Ùˆ در ستاد پيشگيري از وقوع جرم من به دولت تاكيد كردم تا تصميم سازي‌ها دقيق باشد.

رئيسي ادامه داد: ما بايد بدانيم فساد كجا ايجاد شده Ùˆ اگر دولت اين ها را حل كند، ديگر پرونده اي توليد نمي‌شود.

رئيس قوه قضائيه درباره پرونده كثير شاكي، اظهار كرد: اگر دولت اقدام و نظارت به موقع كند شاهد اين گونه مشكلات نخواهيم بود. ما تعداد بسياري از پرونده هاي كثير شاكي را رسيدگي كرديم.

وي گفت: وقتي موسسه اعتباري تشكيل مي‌شود، تبديل به مصيبت براي دستگاه قضا مي‌شود Ùˆ يا در خودرو، نارضايتي بسياري را شاهد هستيم Ùˆ اين به صلاح هيچكس نيست Ùˆ به سازمان بازرسي تاكيد مي‌كنيم تا با تمام توان خود از نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي جلوگيري كند.

رئيسي درباره كسب Ùˆ كارهاي اقتصادي، تصريح كرد: فعالان اقتصادي با مقام معظم رهبري ديداري داشتند Ùˆ رهبر معظم انقلاب درباره موانع كسب Ùˆ كار Ùˆ راه هاي توسعه آن صحبت‌هايي فرمودند ما هم در بازديدهاي استاني با فعالان اقتصادي ديدار داريم Ùˆ حرف آنها را مي‌شنويم. دستگاه قضا Ùˆ سازمان بازرسي اين موضوع را دنبال مي‌كند.

رئيسي ادامه داد:كار آفرينان بدانند كه مشكل آنها در مدت كوتاه برطرف مي‌شود آنچه كه كارآفرين را مجبور به رشوه دادن مي‌كند نظام مقابل آن است بايد در جايي كه امضاي طلايي وجود دارد نظارت افزايش پيدا كند.

رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: راهكارها بايد به گونه اي باشد كه براي كار آفرين، راه تسهيل شود و از كسي تقاضاي امضا نداشته و نخواهد رشوه دهد.

وي با بيان اينكه زمينه رقابت در جامعه بايد فعال شود، گفت: رقابت نبايد در انحصار كسي باشد و شوراي رقابت همين وظيفه خارج كردن انحصار را برعهده دارد و اگر زمينه هاي انحصار هم وجود داشته باشد بايد از بين برود.

رئيسي ادامه داد: بايدها و نبايدهايي در قانون وجود دارد كمبود قانون مشكل ما نيست بلكه عدم اجراي قانون مشكل ماست.

قضات بايد فقط در موارد خاص حكم زندان دهند

رئيس قوه قضائيه درباره وضعيت زندان‌ها، گفت: در مواردي كه قضات مي‌توانند بايد هم در مجازات هم در قرار تأميني از زندان استفاده نكنند ما در مسائل امنيتي با هيچكس شوخي نداريم Ùˆ به كسي اجازه نمي‌دهيم امنيت جامعه را مختل كند كساني كه بخواهند امنيت جامعه را مختل كنند مورد برخورد قرار مي‌گيرند.

وي ادامه داد: با كسي كه به هر دليلي به زندان مي‌آيد بايد بازسازي شخصيتي شود Ùˆ برنامه زندان اين است كه راهكار اصلاح مجرمين را دنبال كند Ùˆ البته  قضات بايد فقط در موارد خاص حكم زندان دهند Ùˆ تا مي‌توانند از محكوميت غير حبس استفاده كنند.

رئيسي با اشاره به بازداشت‌هاي چند ساعته Ùˆ چند روزه، اظهار كرد: ما بايد بدانيم زندان رفتن امر پر هزينه‌اي براي فرد Ùˆ خانواده اوست Ùˆ فقط جايي كه چاره‌اي نباشد بايد فرد را حبس كرد Ùˆ لذا بازداشت موقت بايد به حداقل ممكن برسد.

هر فردي كه فساد را اعلام كند مورد تشويق قرار مي‌گيرد

رئيس قوه قضائيه درباره سوت زني اصحاب رسانه، گفت: در قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر آمده است امروز معروف ها فراوان هستند و اجراي عدالت يكي از معروف هاي مهم است و يكي از منكرهاي مهم پارتي بازي و كلاهبرداري است اگر كسي از فسادي مطلع شد بايد نسبت به آن عكس العمل نشان دهد.

وي افزود: خودم در برخي از گزارش‌هاي صدا Ùˆ سيما موضوع را دنبال مي‌كنم Ùˆ هر دستگاهي بايد بخش خود را دنبال كند.

رئيسي ادامه داد: من اين اطمينان را مي‌دهم كساني كه فسادي را اعلام كنند مورد تشويق قرار مي‌گيرد Ùˆ خبرنگاراني كه يك فساد Ùˆ نارسايي را اعلام كند حتما در امنيت هستند، اما افراد نبايد شايعه پراكني كنند، هر فردي كه فساد را متوجه شد Ùˆ به مسئول مربوطه اعلام كند مورد تشويق قرار مي‌گيرد.

رئيس قوه قضائيه بيان كرد: آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي قلم بايد مورد حمايت قانون باشند محدويت ها را قانون مشخص مي‌كند اگر قلم شايعه پراكني كند، محدوديت دارد.

وي تصريح كرد: در برخورد با تخلفات مطبوعات، هيئت نظارت وجود دارد و اين هيئت نبايد اجازه دهد كه آزادي مورد خدشه باشد و تاكيد من آن است كه اصحاب رسانه خود چارچوب ها را رعايت كنند.

وي با اشاره به جرم سياسي، گفت: اگر امروز كسي عليه من يا وزير و مسئولي صحبت كرد عليه نظام نيست ما بايد بين جرم امنيتي و سياسي تفاوت قائل شويم بين اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد اعتراض مورد تعقيب نيست ما خود اعلام كرديم هركسي به ما اعتراض دارد بگويد اما اغتشاش به معناي به هم زدن امنيت كشور است.

رئيسي ادامه داد: تشخيص جرم سياسي برعهده قاضي است احساس ما اين بود كه قانون جرم سياسي اجرايي نمي‌شود Ùˆ به همين دليل بخشنامه جرائم سياسي منتشر شد Ùˆ يكباره قانون را يادآوري كرديم ما نبايد يك موضوع درباره يك فرد را به كل نظام تلقي كنيم.

بخش‌هاي مختلف بايد در حوزه قاچاق، سازمان يافته وارد شوند

رئيس دستگاه قضا درباره خصوصي سازي و ورود به اين حوزه، اظهار كرد: خصوصي سازي ضرورت كشور بوده، زيرا اقتصاد كشور دولتي است.

وي ادامه داد: به ياد دارم روزي نمايندگان مجلس طوماري امضا كردند Ùˆ درباره خصوصي سازي فريادشان بلند بود Ùˆ اما قوه قضائيه به برخي از پرونده‌هاي خصوصي سازي رسيدگي كرد Ùˆ تاكيد داريم كه در روش اجرا، پرونده‌اي ايجاد نشود ما در حوزه خصوصي سازي برخورد كرديم Ùˆ به فرياد‌هايي هم كه بلند شد توجهي نكرديم Ùˆ بنا هم نداريم توجه كنيم.

رئيسي ادامه داد: ما قضيه خصوصي سازي را دنبال مي‌كنيم اما نبايد به اين موضوع گرفتار شد.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به قاچاق كالا، گفت: قاچاق براي قاچاقچي نبايد صرف كند. راهكار اصلي قاچاق پر هزينه شدن آن براي قاچاقچي است و اين اقدامات در گرو تصميمات اقتصادي است.

وي افرود: بخش‌هاي مختلف بايد در حوزه قاچاق، سازمان يافته وارد شوند كولبر‌ها Ùˆ لنچ‌ها بايد ساماندهي شوند. نظام گمرك، صادرات Ùˆ واردات ما در اختيار دولت است. از يكسال گذشته تاكنون چندين مرتبه مقام معظم رهبري نسبت به قاچاق كالا نارضايتي دارند Ùˆ بايد تمام دستگاه‌ها دربرابر اين نوع قاچاق كالا ايستادگي كنند سازمان اطلاعاتي كشور مي‌تواند شبكه‌هاي قاچاق را شناسايي كند.

زمان رسيدگي در سامانه سوءپيشينه به يك روز كاهش مي يابد

رئيسي با اشاره به راه اندازي سامانه سوءپيشنه، تصريح كرد: يكي از سامانه‌هايي كه فعال مي‌شود سامانه سوءپيشنه است Ùˆ زمان آن به يك روز مي‌رسد.

رئيس دستگاه قضا گفت: تحول در حوزه قضايي بدون تحول در حوزه فناوري امكان پذير نيست، يكي از تحول ما تغيير رويكرد سنتي به رويكرد فناورانه است سامانه شهود يكي از آن دسته سامانه‌هايي است كه از شهود اجاره‌اي جلوگيري مي‌كند، حدود Û±Ûµ سامانه فعال مي‌شود كه به سامانه‌هاي قبلي كمك مي‌كند. لذا ما رويكردمان اين است كه به ارباب رجوع كمك كنيم.

وي گفت: قوه قضائيه نظام تحول هوشمند خواهد بود Ùˆ امر براي قضات Ùˆ مردم تسهيل مي‌شود.

رئيسي اظهار كرد: اعتبار بخشيدن به اسناد عادي در دستور كار ماست Ùˆ اگر بودجه به سازمان ثبت اسناد تخصيص داده شود مسئله كاداستر كه به تثبيت مالكيت كمك مي‌كند اجرايي خواهد شد Ùˆ مي‌توانيم عقب ماندگي ها را جبران كنيم.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: در روز‌هاي پاياني مجلس قبل، اعتبار بخشيدن به اسناد عادي در دستور كار قرار گرفت Ùˆ اگر اين موضوع اجرايي شود مي‌توانيم با اصالت دادن به اسناد عادي از ورود بسياري پرونده اسناد املاك در دادگستري جلوگيري كنيم.

نسبت به اراضي طبيعي كوتاه نمي‌آييم

وي با بيان اينكه موضوع زمين موضوعي مهم است، گفت: دستگاه‌هاي مختلف بايد اراضي كشور را حفظ كنند، بايد اين ثروت ملي حفظ شود سوداگران همه جا حضور دارند Ùˆ پرونده‌هاي مفصلي درباره زمين وجود دارد ما در اين حوزه اقدامات خوبي انجام داده‌ايم Ùˆ ميزان بسيار بالايي از اراضي بازگشتند.

رئيسي افزود: پرونده كلاك هم به ديوان عالي كشور رفت Ùˆ اراضي به دولت بازگشت Ùˆ حكم قطعي براي آن زمين ها صادر شد. در هفت سنگان قزوين پرونده‌اي مطرح بود كه بعضي از همكاران قضايي ما زميني را گرفتند، قاضي ويژه تعيين كرديم Ùˆ از افراد خواستيم بگذارند قاضي تصميم بگيرد.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: چه همكاران ما چه ديگر افراد بايد پاسخگو باشند، ما خط قرمزي نداريم اگر حقي ضايع شود ما رسيدگي ميكنيم ما در هيچ سطحي بنا نداريم نسبت فردي و قدرت او را مد نظر قرار دهيم اما بايد كار به صورت دقيق در دستگاه قضايي انجام شود.

رئيسي گفت: دولت بايد اراضي را حفظ كند Ùˆ ما نسبت به اراضي طبيعي كوتاه نمي‌آيم Ùˆ آمار بلندي از رسيدگي وجود دارد.

وي با بيان اينكه تمام راه هاي قانوني بايد باز باشد، گفت: اگر راه قانوني باشد كسي به سمت خلاف قانون نمي‌رود.

رئيسي با اشاره به سفر‌هاي استاني خود، گفت: من مجتمع‌هاي تهران Ùˆ زندان‌هاي شهرستان‌ها را رفته ام Ùˆ تجربه نشان مي‌دهد وقتي كاملا ميداني كار ديده شود بهتر خواهد بود ما وقتي وارد استان مي‌شويم هيئتي وضعيت استان را بررسي مي‌كنند Ùˆ گزارش جامعي را اين هيئت به ما مي‌دهند Ùˆ سپس گزارشات داده مي‌شود، اما اگر كرونا نبود من تمام استان‌هاي كشور را ميرفتم Ùˆ اميدوارم ادامه سال بتوانيم مابقي استان‌ها را هم بروم تا از نزديك مسائل آنجا را ببينم.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: ما با سازمان‌هاي مردم نهاد همكاري مي‌كنيم Ùˆ يكي از كار‌هاي ما در قوه قضاييه مردمي كردن كار‌هاست.

حفظ كرامت انساني حائز اهميت است

وي درباره تكريم ارباب رجوع، گفت: يكي از محور‌هاي مهم ارتباط انسان‌ها Ùˆ كرامت انساني است در دستگاه قضايي كرامت Ùˆ عزت قاضي بايد حفظ شود، نسبت به تمام افرادي كه با دستگاه قضايي كار دارند Ú†Ù‡ وكيل، كارشناس Ùˆ حتي متهم Ùˆ محكوم بايد كرامت حفظ شود.

رئيسي بيان كرد: بخشنامه‌اي صادر  Ùˆ سامانه‌اي فعال شده كه بر اساس آن نظر تمام افرادي كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كند گرفته مي‌شود تا تمام ارباب رجوع درباره اقدامات نظر دهند.

رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: گاهي كثرت مراجعه Ùˆ پرونده سبب مي‌شود خستگي در همكاران ما باشد، اما براساس نظرسنجي‌هاي صورت گرفته اكثر مراجعين اظهار رضايت كردند، ما مي‌خواهيم اين دستگاه موجب افزايش اعتماد مردم شود تا آن‌ها احساس امنيت داشته باشند.

وي با اشاره به مراكز توليدي، گفت: اگر متهم رئيس مركز توليدي باشد آن مركز تعطيل نمي‌شود Ùˆ مراكز توليدي زيادي تحت حمايت قوه قضائيه گرفتند Ùˆ از تعطيلي آن‌ها جلوگيري مي‌شود.

رئيس دستگاه قضا درباره تخلفات اصحاب رسانه، گفت: روش ما اين است كه تا بشود تخلفات را به مرجع مخصوص آن بسپاريم Ùˆ هيچ روزنامه Ùˆ رسانه‌اي تعطيل نشود.

رئيسي تصريح كرد: وظيفه ما اجراي عدالت است Ùˆ مرتكب جرم بايد مجازات شود به تمام كساني كه با دستگاه قضايي همكاري دارند خداقوت مي‌گويم تاكيد جدي دارم كه قانون مدارانه حركت كنيم Ùˆ بدانند كه ترك فعل هم جرم است، زيرا اين ترك فعل خسارت بيشتري ممكن است داشته باشد Ùˆ سيل شيراز خود نشان از ترك فعل داشت اگر مسئولي ترك فعل كند ما سال‌هاي بعد به سراغ او مي‌آييم كه چرا زمان خود كاري را انجام نداده است.

رئيس دستگاه قضا گفت: نظارت بر اجراي امور مورد تاكيد ماست Ùˆ اميدواريم در دستگاه قضايي Ùˆ در هفته قوه قضائيه گزارش عملكرد به مردم داده شود Ùˆ به ديدگاه‌ها Ùˆ نظرات توجه شود Ùˆ بدانند اين ديدگاه‌ها در اجراي كار ما موثر خواهد بود.