دولت بهار (سايت قديم) : مسئول ارتباط با رسانه‌هاي دفتر دكتر احمدي‌نژاد منصوب شد
سه شنبه، 3 تیر 1399 - 07:33 کد خبر:489349
دولت بهار: با حكم دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي، رئيس دفتر رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، محمدحسين حيدري به سمت مسئول ارتباط با رسانه‌هاي دفتر دكتر محمود احمدي‌نژاد منصوب شد.


به گزارش دولت بهار، با حكم دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي، رئيس دفتر رئيس دولت‌هاي نهم Ùˆ دهم، محمدحسين حيدري به سمت مسئول ارتباط با رسانه‌هاي دفتر دكتر محمود احمدي‌نژاد منصوب شد.

در حكم انتصاب محمدحسين حيدري بر بهره‌گيري از ظرفيت رسانه‌ها Ùˆ ساماندهي Ùˆ هماهنگي ارتباطات رسانه‌اي دفتر رئيس دولت‌هاي نهم Ùˆ دهم تاكيد شده است.

* شماره تماس با محمدحسين حيدري: 09195677558