دولت بهار (سايت قديم) : مسئول ارتباط با رسانه‌هاي دفتر دكتر احمدي‌نژاد منصوب شد
سه شنبه، 3 تیر 1399 - 07:33 کد خبر:489349
دولت بهار: با حكم دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي، رئيس دفتر رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، محمدحسين حيدري به سمت مسئول ارتباط با رسانه‌هاي دفتر دكتر محمود احمدي‌نژاد منصوب شد.


به گزارش دولت بهار، با حكم دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي، رئيس دفتر رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، محمدحسين حيدري به سمت مسئول ارتباط با رسانه‌هاي دفتر دكتر محمود احمدي‌نژاد منصوب شد.

در حكم انتصاب محمدحسين حيدري بر بهره‌گيري از ظرفيت رسانه‌ها و ساماندهي و هماهنگي ارتباطات رسانه‌اي دفتر رئيس دولت‌هاي نهم و دهم تاكيد شده است.

* شماره تماس با محمدحسين حيدري: 09195677558