دولت بهار (سايت قديم) : حضور دكتر احمدي‌نژاد در حرم مطهر حضرت معصومه(س) همزمان با ميلاد كريمه اهل بيت(ع) + فيلم و تصاوير
سه شنبه، 3 تیر 1399 - 20:07 کد خبر:489359
دولت بهار: دكتر محمود احمدي‌نژاد همزمان با ميلاد كريمه اهل بيت(ع) به قم سفر كرد و به زيارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) رفت.

zvli_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۶-۴۲.jpg

qwqi_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۶-۴۴.jpg

07ib_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۵-۱۰.jpg

oa0b_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۶-۵۲.jpg

61k0_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۷-۲۴.jpg

awmo_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۷-۳۲.jpg

d1x3_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۷-۳۳.jpg

k5mz_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۷-۳۶.jpg

9kio_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۷-۳۸.jpg

vokw_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۹-۰۱.jpg

x7a4_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۹-۰۴.jpg

hiy7_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۹-۰۶.jpg

tsfx_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۹-۱۰.jpg

cv3o_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۹-۱۲.jpg

190j_photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۳_۲۳-۱۹-۳۰.jpg