دولت بهار (سايت قديم) : حضور دكتر احمدي‌نژاد در حرم مطهر حضرت معصومه(س) همزمان با ميلاد كريمه اهل بيت(ع) + فيلم و تصاوير
سه شنبه، 3 تیر 1399 - 20:07 کد خبر:489359
دولت بهار: دكتر محمود احمدي‌نژاد همزمان با ميلاد كريمه اهل بيت(ع) به قم سفر كرد و به زيارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) رفت.

zvli_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¶-Û´Û².jpg

qwqi_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¶-Û´Û´.jpg

07ib_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Ûµ-Û±Û°.jpg

oa0b_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¶-ÛµÛ².jpg

61k0_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û·-Û²Û´.jpg

awmo_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û·-Û³Û².jpg

d1x3_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û·-Û³Û³.jpg

k5mz_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û·-Û³Û¶.jpg

9kio_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û·-Û³Û¸.jpg

vokw_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¹-Û°Û±.jpg

x7a4_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¹-Û°Û´.jpg

hiy7_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¹-Û°Û¶.jpg

tsfx_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¹-Û±Û°.jpg

cv3o_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¹-Û±Û².jpg

190j_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û¶-Û²Û³_Û²Û³-Û±Û¹-Û³Û°.jpg