دولت بهار (سايت قديم) : مبارزه با فساد در اين دوره به اوج خود رسيده/ بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون با فساد مبارزه كنيد
شنبه، 7 تیر 1399 - 10:49 کد خبر:489434
دولت بهار: رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (شنبه) در ارتباط تصويري با رئيس و مسئولان عالي قضايي و همچنين رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور با ابراز خرسندي از اقدامات انجام شده در يك سال اخير، بر لزوم استمرار حركت تحولي در قوه قضائيه به صورت متوازن و با محوريت مردمي بودن قوه تأكيد كردند و گفتند: مبارزه با فساد كه در اين دوره به اوج خود رسيده است بايد بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنين بدون تعدي و ظلم به افراد بيگناه با قدرت ادامه يابد.


به گزارش دولت بهار، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (شنبه) در ارتباط تصويري با رئيس و مسئولان عالي قضايي و همچنين رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور با ابراز خرسندي از اقدامات انجام شده در يك سال اخير، بر لزوم استمرار حركت تحولي در قوه قضائيه به صورت متوازن و با محوريت مردمي بودن قوه تأكيد كردند و گفتند: مبارزه با فساد كه در اين دوره به اوج خود رسيده است بايد بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنين بدون تعدي و ظلم به افراد بيگناه با قدرت ادامه يابد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين با تأكيد بر اينكه ماجراي كرونا تمام نشده Ùˆ همچنان ادامه دارد، همه مردم Ùˆ مسئولان را به جدي گرفتن رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي Ùˆ جلوگيري از شيوع مجدد ويروس كرونا فراخواندند.

رهبر انقلاب اسلامي با گرامي‌داشت ياد شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي، شهيد قدوسي، شهيد لاجوردي Ùˆ ديگر شهيدان دستگاه قضا، «ØªØ¯ÙˆÙŠÙ† نسخه ارتقا يافته Ùˆ پيشرفته‌تر سند تحول قضايي» را با استفاده از انديشمندان حوزه Ùˆ دانشگاه Ùˆ تجربيات درون قوه‌اي كاري با ارزش خواندند Ùˆ افزودند: در زمان‌هاي لازم از اجراي اين سند Ùˆ برنامه‌هاي مترتب بر آن به مردم گزارش دهيد كه اين كار در اميدواري مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثيرگذار است.

ايشان تحول را ضرورتي مستمر، مديريت‌شده Ùˆ توأم با دريافت‌هاي جديد Ùˆ ابتكارات تازه خواندند Ùˆ افزودند: اين كار بايد بر اصول Ùˆ مباني اسلامي Ùˆ ديني مبتني باشد Ùˆ گرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب Ùˆ هرج Ùˆ مرج منجر مي‌شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ايجاد تحول را در عمل بسيار دشوار خواندند وگفتند: البته برخي مقاومت‌ها نه از روي سوء نيت بلكه از سر ناتواني Ùˆ يا نداشتن حال Ùˆ حوصله تغييرات بنيادين است. البته مخالفت‌هاي كساني كه از وضع موجود منتفع هستند Ùˆ كارشكني‌ها Ùˆ فضاسازي‌هاي شبكه در هم تنيده مفسدان Ùˆ مجريان نيز ايجاد تحول را سخت‌تر مي‌كند.

حضرت آيت‎الله خامنه‌اي تلاش‌هاي بي‌وقفه دشمنان براي «Ø®Ù†Ø«ÙŠ كردن هر حركت اصلاحي Ùˆ تحولي در نظام» را از طريق جوسازي رسانه‌اي Ùˆ ايجاد وسوسه Ùˆ بدبيني در افكار عمومي از ديگر دشواري‌هاي ايجاد تحول خواندند Ùˆ تأكيد كردند: تنها راه مؤثر براي مقابله با همه عوامل Ùˆ عناصر ضد تحول، «Ù…نفعل نشدن، استقامت، توكل بر خدا Ùˆ ادامه شجاعانه مسير تحول» است.

رهبر انقلاب در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به وظايف مهم و بسيار گسترده قوه قضائيه در قانون اساسي، پيگيري و اجراي متوازن همه اين وظايف را ضروري برشمردند.

ايشان در همين زمينه موضوع «Ø§Ø­ÙŠØ§ÙŠ حقوق عامه» را مهم خواندند Ùˆ با ابراز خرسندي از فعاليت‌هاي اخير قوه در اين زمينه، گفتند: اگر دادستاني‌ها احساس كردند حقوق عامه در حال تضييع است بايد وارد كار شوند Ùˆ از حق مردم دفاع كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به يكي ديگر از وظايف اساسي دستگاه قضا در قانون اساسي يعني «Ù¾ÙŠØ´Ú¯ÙŠØ±ÙŠ از وقوع جرم» افزودند: اگر بسترهاي شكل‌گيري Ùˆ وقوع جرم به درستي شناخته شود، پيشگيري علمي از وقوع جرم Ùˆ در نتيجه كاهش فراوان هزينه‌هاي مقابله با جرم محقق خواهد شد كه اين كار نيازمند همراهي همه قوا به خصوص قوه مجريه است.

رهبر انقلاب گفتند: در مسائل گوناگون از جمله پيشگيري از وقوع جرم Ùˆ تعاريف حقوق عامه، دانشِ صرفاً قضايي مشكل‌گشا نيست Ùˆ بايد از نخبگان حوزه Ùˆ دانشگاه‌ در علوم مختلف كمك گرفت.

ايشان با ابراز خرسندي از مشخص شدن برخي مصاديق حقوق عامه از جمله محيط زيست Ùˆ نيز واگذاري‌هاي غيردقيق بنگاه‌هاي توليدي گفتند: اگر مراكز توليدي به اشخاص ناصالح يا ناتوان واگذار شود، توليد كشور ضربه مي‌خورد بنابراين، اين مصاديق جزو حقوق عامه است.

رهبر انقلاب تعميم تحول‌خواهي از مسئولان دستگاه قضا به بدنه Ùˆ همه كاركنان دستگاه را ضروري خواندند Ùˆ افزودند: «Ù…ردمي بودن» از ديگر ضروريات ايجاد تحول است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نگاه از بالا به مردم را غيرقابل قبول دانستند Ùˆ گفتند: همه ما مسئولان نظام جزو مردميم Ùˆ خيلي از مردم از ما بالاتر هستند، بنابراين همه بايد خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانيم.

«Ø¯Ø³ØªØ±Ø³ÙŠ آسان مردم به دستگاه قضا»ØŒ «ØªÙ„اش براي ارتقاي آگاهي Ùˆ اطلاعات قضايي مردم»ØŒ «Ø­Ø¶ÙˆØ± مستمر Ùˆ مواجهه مستقيم با مردم» Ùˆ «Ø¨Ù‡Ø±Ù‡‌گيري از كمك Ùˆ اطلاعات مردمي در مسائلي نظير مبارزه با فساد» از ديگر تأكيدات رهبر انقلاب به مسئولان قضايي بود.

ايشان بيان گزارش زباني Ùˆ آماري به مردم را لازم اما ناكافي دانستند Ùˆ با اشاره به ضرورت بهره‌گيري از هنر Ùˆ ظرفيت‌هاي رسانه‌اي در ارائه گزارش فعاليت‌ها گفتند: متأسفانه با غفلت برخي مسئولان مربوط در عرصه نظارت بر فيلم‌ها، شاهد نمايش فيلم‌هايي هستيم كه اساس Ùˆ مباني قضايي جمهوري اسلامي را زير سؤال مي‌برند.

رهبر انقلاب افزودند: غربي‌ها بر خلاف واقعيت، در فيلم‌هاي سينمايي‌ØŒ دادگاه‌هاي خود را عرصه عدالت محض نشان مي‌دهند ولي ما حتي در ارائه واقعيات كشور از ظرفيت‌هاي هنري Ùˆ رسانه‌اي بهره نمي‌گيريم Ùˆ گاهي بر عكس نشان مي‌دهيم.

ايشان با اشاره به سخنان رئيس جمهور آمريكا درباره Û±Û° سال حبس براي كساني كه نمادهاي برده‌داري Ùˆ نژادپرستي را به پايين بكشند Ùˆ يا جدا كردن فرزندان مهاجران از والدينشان گفتند: البته از اين بي‌قانوني‌ها در غالب فيلم‌هاي غربي خبري نيست.

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه نكاتي را درخصوص مبارزه با فساد بيان كردند.

حضرت آيت الله خامنه اي با بيان اينكه مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضاييه آغاز شده بود Ùˆ اكنون به اوج خود رسيده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون ملاحظه Ùˆ بدون اغماض با مفسد اميدوار مي شوند زيرا فساد مالي Ùˆ اقتصادي همچون ويروس كرونا، بسيار خطرناك Ùˆ به‌شدت واگيردار Ùˆ مُسري است.

ايشان افزودند: تنها تفاوت ويروس كرونا با ويروس فساد اين است كه ويروس كرونا با شستشوي دست برطرف مي شود اما تنها راه مقابله با ويروس فساد، قطع دست مفسد است.

رهبر انقلاب اسلامي، وظيفه قوه قضاييه را برخورد متوازن با همه اَشكال و ابعاد فساد برشمردند و در عين حال تأكيد كردند: بايد مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدي و كارشناسي انجام شود، زيرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضاييه بسيار سنگين خواهد بود.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر لزوم نگاه كارشناسي براي شناخت بسترهاي فسادزا و مقابله با آن، افزودند: ملاك در مبارزه با فساد بايد فقط حق، عدل و قانون باشد و هيچ ملاحظه ديگري در كار نباشد.

ايشان گفتند: البته همانطور كه در برخورد با فساد نبايد اغماض وجود داشته باشد اما افراد بي‌گناه هم نبايد مورد تعدي قرار گيرند Ùˆ رسيدگي‌ها بايد كاملاً بر اساس قانون Ùˆ عدالت Ùˆ بدون جوگيري انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به گسترش فضاي مجازي Ùˆ قضاوت افراد مختلف درباره رويدادها Ùˆ مسائل، خاطرنشان كردند: عموم مردم Ùˆ فعالان فضاي مجازي مراقب باشند تا نسبت به افراد بي‌گناه تعدي Ùˆ ظلمي واقع نشود.

حضرت آيت الله خامنه اي با گلايه از اهانت و ظلم به برخي بزرگان پاكدست قبلي قوه قضائيه در جريان قضاوتها و اظهارنظرهايي كه در خصوص دادگاه اخير شده افزودند: خطاب من در اين موضوع مردم و جوانان مؤمن است كه مراقب باشند تعدي نكنند و به افراد معاند كه به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابي و محكم قاطع فلان شخصيت هستند، كاري ندارم.

ايشان تأكيد كردند: حركت مبارزه با فساد كه اكنون در قوه قضاييه به‌خوبي مشاهده مي‌شود Ùˆ خود را نشان داده است، از دوره آقاي آملي لاريجاني آغاز شد Ùˆ ايشان هم در داخل Ùˆ هم در بيرون از قوه شروع كننده آن بودند Ùˆ اينها نبايد از نظر دور باشد.

رهبر انقلاب اسلامي يكي از اقدامات خوب قوه قضاييه در مبارزه با فساد را «Ø­Ù…ايت از توليد Ùˆ جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي» دانستند Ùˆ گفتند: در شرايط كنوني كه مردم از لحاظ معيشت دچار سختي هستند، هر دستگاهي كه بتواند به اقتصاد كشور كمك كند، بايد اين كار را انجام دهد Ùˆ اين اقدام قوه قضاييه در واقع كمك به اقتصاد كشور است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ابلاغيه اخير رئيس قوه قضاييه مبني بر اينكه برخي بانكها حق مصادره و تعطيلي واحدهاي توليدي را ندارند، خاطرنشان كردند: اين كار، بسيار درست و قابل تعميم در مورد كساني است كه با خريد واحدهاي توليدي و اخراج كارگران و فروش تجهيزات، كاربري اين واحدها را تغيير مي دهند زيرا اينگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد كشور است.

ايشان يكي از نكات مهم در زمينه مبارزه با فساد را «Ù†Ø¸Ø§Ø±ØªÙ‡Ø§ Ùˆ گزارش هاي مردمي» خواندند Ùˆ افزودند: بايد براي اين موضوع زيرساخت‌هاي حقوقي در قوه قضاييه فراهم شود تا امنيت مادي Ùˆ معنوي گزارشگر حفظ شود Ùˆ آمر به‌معروف Ùˆ ناهي از منكر دلگرم باشد كه دستگاه قضايي پشتيبان او است، Ùˆ در مقابل زمينه تهمت زني نيز فراهم نشود.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان به يك موضوع غيرقضايي اما مهم يعني مسئله كرونا نيز اشاره كردند Ùˆ با انتقاد از برخي افراد كه مسئله كرونا را تمام‌شده مي‌دانند، گفتند: در اثر فداكاري دستگاهها Ùˆ كادرهاي درماني Ùˆ بهداشتي Ùˆ همچنين مجاهدت داوطلبانه گروههاي مردمي Ùˆ همكاري عموم مردم، ايران به‌عنوان يك كشور موفق در دنيا معرفي شد اما اين مربوط به ابتداي كار بود Ùˆ اكنون متأسفانه آن حركت Ùˆ مجاهدت از جانب بعضي مردم Ùˆ مسئولان سست شده است.

حضرت آيت الله خامنه‌اي با تشكر از خدمات طاقت‌فرساي كادرهاي درماني، شيوع بيماري را موجب خسته شدن اين زحمتكشان دانستند Ùˆ افزودند: اينكه گفته مي‌شود بايد كاري كرد كه مشكلات اقتصادي از ناحيه كرونا بوجود نيايد، حرف درستي است اما در صورت بي‌توجهي Ùˆ شيوع گسترده بيماري، مشكلات اقتصادي هم بيشتر خواهد شد.

ايشان با تأكيد بر لزوم مراقبت از كشور در همه جهات از جمله در مقابل دشمني‌هاي آمريكاي خبيث Ùˆ انگليس خبيث Ùˆ همچنين در مواجهه با اقدامات دولتهاي اروپايي، خاطرنشان كردند: اگر ما به وظايف خود عمل كنيم به توفيق الهي آنها در هر كاري سرشان به سنگ خورده Ùˆ نمي‌توانند مقاصدشان را عملي كنند Ùˆ نتيجه فشار به قول خودشان حداكثري براي به زانودرآوردن مردم، نشستن مشت ملت ايران بر سينه آنها Ùˆ به عقب راندن‌شان خواهد بود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي در پايان از زحمات همه مسئولان، قضات Ùˆ كاركنان قوه قضائيه در سراسر كشور Ùˆ همچنين از خانواده‌هاي آنان تشكر كردند.