دولت بهار (سايت قديم) : دكتر احمدي نژاد: انقلاب كرديم تا هيچ مسئله‌اي از ملت پنهان نباشد / مي خواهند يك قرارداد جديد ۲۵ ساله با يك كشور خارجي منعقد كنند و هيچكس هم خبر ندارد
یکشنبه، 8 تیر 1399 - 12:35 کد خبر:489441
دولت بهار: رئيس‌جمهور سابق با اشاره به بي اطلاع نگه‌داشتن ملت ايران از متن معاهده برجام گفت: نمايندگان مجلس كه اين قرارداد را مورد تأييد قرار دادند از متن آن اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند و اكنون نيز شنيده‌ام كه در حال مذاكره هستند و مي خواهند يك قرارداد جديد ۲۵ ساله با يك كشور خارجي منعقد كنند و هيچكس هم خبر ندارد.


به گزارش دولت بهار، دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر روز شنبه Û· تير Û±Û³Û¹Û¹ در ديدار با جمعي از مردم استان گيلان كه به مناسبت سالروز فاجعه هفتم تير انجام شد، نسبت به انعقاد يك قرار داد جديد Û²Ûµ ساله به دور از چشم ملت ايران هشدار داد Ùˆ تصريح كرد: هر قراردادي كه مخفيانه Ùˆ بدون درنظر گرفتن خواست Ùˆ اراده ملت ايران با طرف‌هاي خارجي منعقد شود Ùˆ برخلاف منافع كشور Ùˆ ملت باشد، معتبر نيست Ùˆ ملت ايران آن را به رسميت نخواهد شناخت.

رئيس‌جمهور سابق با اشاره به بي اطلاع Ù†Ú¯Ù‡‌داشتن ملت ايران از متن معاهده برجام گفت: نمايندگان مجلس كه اين قرارداد را مورد تأييد قرار دادند از متن آن اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند Ùˆ اكنون نيز شنيده‌ام كه در حال مذاكره هستند Ùˆ مي خواهند يك قرارداد جديد Û²Ûµ ساله با يك كشور خارجي منعقد كنند Ùˆ هيچكس هم خبر ندارد.

دكتر احمدي‌نژاد رويكرد مخفي نگهداشتن حقايق از ملت ايران را تقبيح كرد Ùˆ گفت: مگر شما مالك كشور هستيد كه بدون اطلاع ملت Ùˆ از كيسه ملت به ديگران مي بخشيد. ظرفيت هسته اي كشور Ùˆ عزت ملت را داديد Ø› اما تحريم ها سر جايش باقي مانده است. اگر اجازه دهيد ملت از محتواي توافقات Ùˆ معاهدات با طرف‌هاي خارجي اطلاع پيدا كند، به نفع خود شما خواهد بود زيرا افكار ملت فعال مي شود Ùˆ پيشنهاد مي‌دهد Ùˆ مطالبه مي‌كند Ùˆ اگر خللي Ùˆ يا اشكالي باشد Ø› اصلاح مي شود.

وي تأكيد كرد كه انقلاب كرديم تا هيچ مسئله‌اي به‌ويژه مسائل مهم، از ملت پنهان نباشد Ùˆ كساني خود را مالك ملت ندانند.

دكتر احمدي‌نژاد در اين ديدار ياد شهداي هفتم تير را گرامي داشت Ùˆ اين روز را در تاريخ انقلاب، تعيين كننده Ùˆ اينگونه فجايع را حاكي از عمق كينه Ùˆ خباثت Ùˆ طراحي‌هاي پيچيده شيطان صفتان عليه انقلاب Ùˆ ملت ايران دانست.

رئيس جمهور سابق با اشاره به تزلزل‌ناپذير‌بودن ملت ايران در برابر صدمات جبران ناپذير ناشي از اين حوادث افزود: عناصر خبيث، اصرار داشتند كه ملت ايران را از وجود انسان‌هاي فكور Ùˆ برخوردار از نظريات راهبردي محروم كنند. اگر شهيدان بهشتي Ùˆ مطهري Ùˆ ديگر انسان‌هاي بزرگي كه از ملت ايران گرفتند، امروز در جامعه حضور مي‌داشتند، آيا اجازه مي‌دادند كه عده‌اي نظراتشان را بر مردم تحميل كنند؟ يا اين فاصله طبقاتي وحشتناك به‌وجود بيايد Ùˆ دست‌هاي ناپاك به سمت بيت المال دراز شود؟

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر گلچين شدن بهترين سرمايه‌هاي انساني ملت ايران در حوادث تروريستي گفت: از ابتدا معلوم بود كه دست‌هاي جنايتكار درصدد است شخصيت‌هاي با ارزش Ùˆ داراي افكار نو، انساني Ùˆ مردمي را كه طراح  Ùˆ نظريه پرداز انقلاب بودند، از ملت ايران بگيرد، آنها مقامات Ùˆ مديراني را ترور كردند كه عميقاً به ملت احترام مي‌گذاشتند، خود را خدمتگزار مي‌دانستند Ùˆ به اراده Ùˆ خواست مردم پايبند بودند.

رئيس جمهور سابق در پايان گفت: ملت ما امروز خلاء اين انسانهاي بزرگ، متفكر Ùˆ متعهد را احساس مي‌كند، هرچند كه ايمان دارم ملت ايران همه اين خلاء‌ها را پر كرده Ùˆ خواهد كرد.