دولت بهار (سايت قديم) : مسكن مهر بهترين حربه در برابر تحريم ها بود/ مردم اميدي از جانب دولت براي حل مشكلات نمي‌بينند
چهارشنبه، 11 تیر 1399 - 07:05 کد خبر:489495
دولت بهار: نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در انتخابات شاهد عدم رضايت مردم از عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم بوديم، گفت: مردم اميدي از جانب دولت براي حل مشكلات معيشت، ازدواج ، مسكن، توليد و اشتغال، صنعت، كشاورزي و تجارت نمي بينند.


به گزارش دولت بهار، علي نيكزاد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي Ø¯Ø± ويژه‌برنامه گام دوم انقلاب بسيج دانشجويي دانشگاه علم Ùˆ صنعت گفت: طرح مسكن مهر يكي از بزرگترين طرح هايي است كه طي آن يك دولت توانسته در مدت زمان 8 سال ساخت 4300  واحد مسكوني را آغاز Ùˆ  2800 واحد آن را به اجرا در آورد Ùˆ الباقي را با 70 درصد پيشرفت فيزيكي به دولت بعد تحويل دهد.

* مسكن مهر 16 ميليون نفر را صاحب خانه كرد

وي ادامه داد: اين پروژه علاوه بر اينكه توانست انبوه سازان Ùˆ پيمانكاران را با خود همراه سازد مصداق بارز اقتصاد مقاومتي نيز بود، زيرا اولاً كاملا درون زا بود Ùˆ هيچگونه مصالح ساختماني آن از خارج تامين نشد. دوماً موجبات دريافت پيشنهاد قراردادهاي ساخت مسكن از آمريكاي لاتين Ùˆ  كشورهاي همسايه شد. سوماً عدالت محور Ùˆ مردمي بود. چهارماً قريب به 16 ميليون نفر از بند مستاجري رها گشته Ùˆ در خانه‌هاي خود ساكن شدند.

* Ù…سكن مهر بهترين حربه در برابر تحريم ها بود

نيكزاد با بيان اينكه مسكن مهر بهترين حربه در برابر تحريم ها بود، تصريح كرد:اما دولت يازدهم جفا كرد و بنده در قامت خادم مردم بايد عرض كنم كه اطلاعات غلطي به آقاي روحاني در مورد مسكن داده شد و به اين ترتيب حدود 6 سال از عمر دولت ايشان رفت، در حاليكه در جهت اتمام پروژه مسكن مهر كاري انجام نشد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: كل هزينه پرداخت شده براي اين پروژه 50 هزار ميليارد تومان بوده است كه 30 هزار ميليارد آن بازگشته است. ما بايد با رعايت اصل 75 قانون اساسي، مديريت بي پول را به جريان اندازيم و با استفاده از همين مبالغ بازگشته، مجدداً در مسكن هزينه كنيم.

*  Ù…ردم براي حل مشكلات معيشت، ازدواج ØŒ مسكن، اشتغال Ùˆ... اميدي به دولت ندارند

وزير اسبق راه Ùˆ شهرسازي افزود: در انتخابات شاهد عدم رضايت مردم از عملكرد  Ø¯ÙˆÙ„ت يازدهم Ùˆ دوازدهم بوديم. مردم اميدي از جانب دولت در جهت حل مشكلات معيشت، ازدواج ØŒ مسكن، توليد Ùˆ اشتغال، صنعت، كشاورزي Ùˆ تجارت نمي بينند.

وي ادامه داد: از طرفي با توجه به برخي وقايع در مجلس دهم مردم از عملكرد اين مجلس نيز ناراضي بوده اند ، خصوصا در تصويب 20 دقيقه اي برجام ( اينكه برجام نظامات كليه شئونات زندگي مردم از ازدواج و عزت تا گذرنامه و تحريم ها، تا كشتيراني و هواپيمايي و نيز اقتصاد را كلا تحت تاثير قرار داد)، سلفي گرفتن نمايندگان مجلس با نماينده اتحاديه اروپا و اظهار بي اطلاعي نمايندگان در خصوص افزايش نرخ بنزين!
نيكزاد يادآور شد: همچنين در شرايطي كه از 290 نماينده مجلس دهم ØŒ247 نماينده در انتخابات شركت كردند Ùˆ 92 نفر رد صلاحيت شدند، بر نارضايتي مردم از مجلس دهم افزوده شد. امروز كار مجلس بسيار سخت است. براي بازگرداندن مجلس به صدر امور نيازمند نمايندگاني متعهد، كارشناس، فعال، پاك­Ø¯Ø³Øª Ùˆ متخصص هستيم كه مديريتشان جهادي Ùˆ تفكرشان انقلابي باشد.

وي در ادامه گفت: با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري، سال 1393 ØŒ اولين جلسه ديدار هيأت دولت يازدهم در تذكر پانزدهم‌شان كه فرمودند: « چنانچه فردي از دولت با طرح مسكن مهر مشكلي دارد بايد بداند كه ميليون ها نفر منتظرند تا خانه هايشان به ايشان تحويل گردد بنابراين اين طرح را پيگيري كرده Ùˆ به اتمام برسانيد.» پرواضح است چنانچه وزيري اعتقادي به اين طرح نداشت بايد صادقانه عنوان مي كرد Ùˆ جايگاه وزارت را تحويل مي داد.

نيكزاد ادامه داد: اما اگر طرح را قبول داشت، موظف بود تيمي را براي پيگيري ادامه روند پروژه در نظر گيرد و پس از اتمام، اين حق براي دولت مفروض بود تا پيرامون سياستگذاري مسكن، در اتاق فكرشان طرح و ايده هاي جديدي براي مسكن يافته و ارائه دهند؛ كه هم مردم صاحب خانه بشوند، هم از افزايش قيت جلوگيري به عمل آيد كه در حال حاضر اينگونه نيست.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: اوايل دولت يازدهم شاهد ثبات قيمت‌ها در بازار مسكن بوديم اما با كوتاهي دولت در زمينه توليد، پس از مدتي به يكباره فنر فشرده نرخ مسكن رها شد Ùˆ با جهش چند برابري تا جايي افزايش يافت كه امروز در تهران قيمت مسكن به متري 60 ميليون تومان هم رسيده است Ùˆ اين يعني يك كارگر يك سال كار مي كند Ùˆ درآمد يكسال او برابر با نيم متر خانه در تهران است!

* Ù…جلس مي توانست با تصويب برخي قوانين قيمت مسكن Ùˆ اجاره را كنترل كند

وزير اسبق راه و شهرسازي افزود: مجلس مي توانست با تصويب قانون ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر معاملات مكرر و نيز اجرايي شدن كاداستر قيمت مسكن و اجاره را كنترل كند. با اين توصيفات از نظر من ريل گذاري اي وجود ندارد و من اصلا ريلي نمي بينم كه بخواهم در موردش نظري داشته باشم.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در دولت نهم و دهم با 5 تا 12 ميليون تومان مردم صاحب خانه مي شدند. اگر دولت بعدي توانست با 3 ميليون تومان مردم را صاحب خانه كند اين حركت بهتر از قبلي بوده و در واقع مي شود گفت ريل گذاري انجام شده در حاليكه في الواقع چنين نيست.

نيكزاد گفت: گام دوم انقلاب اسلامي يك حركت عظيم جهادي در تمامي عرصه ها است. اين يعني نقشه راه مطروحه مقام معظم رهبري، در دهه پيشرفت و عدالت با محوريت جوانان، تفكر انقلابي، مديريت جهادي، فن آوري دانش بنيان و علم ، در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي به اجرا درآيد.

وي ادامه داد: پيشرفت از طريق توليد و خلق ثروت و عدالت از طريق توزيع صحيح آن ميسر مي شود. توليد ثروتي كه موجب فقر بيشتر فقير و ثروت بيشتر غني بشود با اصول عدالت محوري در تضاد بوده و عملا با افزايش شكاف طبقاتي توانايي دولت در تامين نيازهاي اوليه مردم جامعه كاهش يافته و يا نامقدور مي شود.

* Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ÙŠ در حال حاضر متوليان امر هستند كه نبايد باشند

اين نمانيده مجلس افزود: در مسير دستيابي به پيشرفت Ùˆ عدالت گره كوري وجود دارد، افرادي در حال حاضر متوليان امر هستند كه نبايد باشند. بايد داراي تفكر انقلابي Ùˆ مديريت جهادي باشند كه نيستند. چرا در زمينه افزايش قدرت بازدارندگي اين عقب ماندگي وجود ندارد؟ زيرا در آن حوزه  افرادي فعال هستند كه داراي چنين ويژگي هايي مي باشند.

* Ø¨Ù‡ دنبال پيشرفتي كه طي آن عده اي نابود شوند؛ نيستيم

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: ما به دنبال پيشرفتي كه در طي آن چرخ دنده هاي توسعه عده اي را نابود كند نيستيم. Ùˆ اين شكل غيرعدالت محور مورد قبول مقام معظم رهبري نمي باشد. افرادي كه مي خواهند مسئوليتي را بر عهده گيرند بايد دقيقا برنامه عملياتي قابل اجراي خود را ارائه دهند.  خصوصا در حوزه هاي مسكن، ازدواج، ارزش پول ملي، بانكداري، توليد Ùˆ صنعت ØŒ نيازمند چنين برنامه ريزي هايي هستند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: دانشگاه ها بايد مسأله محور باشند به اين صورت كه دولت دو راه پيش روي خود دارد يا خودش عالم است Ùˆ نياز به دانشگاه ندارد يا عالم نيست Ùˆ به دانشگاه نياز دارد Ø› كه من با توجه به تجربه وزارتم عرض مي‌كنم دولت عالم  نيست Ùˆ به دانشگاه نياز دارد.

نيكزاد گفت: بنابراين دولت بايد مسائلش را با دانشگاه و جامعه نخبگاني در ميان بگذارد، بودجه اختصاص بدهد به شرط دريافت راه حل هاي علمي و عملي. به اين صورت است كه از نخبگان كه سرمايه هاي كشور هستند در جهت رسيدن به توسعه و پيشرفت استفاده مي شود.