دولت بهار (سايت قديم) : مجلس با اولويت‌بندي مسائل، در روند حل مشكلات تأثير محسوس بگذارد/ دولت‌ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند
یکشنبه، 22 تیر 1399 - 10:43 کد خبر:489677
دولت بهار: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار تصويري نمايندگان مجلس فرمودند: اطمينان داريم همه مشكلات موجود قابل حل است و مجلس بايد با اولويت‌بندي مسائل، پرهيز از حاشيه‌سازي و نيز كار مخلصانه براي مردم در روند حل مشكلات، تأثير محسوس بگذارد.


به گزارش دولت بهار، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (يكشنبه) در ارتباط تصويري با نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي، مجلس يازدهم را «Ù…ظهر اميد Ùˆ انتظار مردم» خواندند Ùˆ با استناد به «Ø¨Ù†ÙŠÙ‡ قوي Ùˆ ظرفيت‌هاي مادي كشور» Ùˆ «ØªÙˆØ§Ù†Ø§ÙŠÙŠ‌هايي معنوي Ùˆ ايماني ملت» تأكيد كردند: اطمينان داريم همه مشكلات موجود قابل حل است Ùˆ مجلس بايد با اولويت‌بندي مسائل، پرهيز از حاشيه‌سازي Ùˆ نيز كار مخلصانه براي مردم در روند حل مشكلات، تأثير محسوس بگذارد.
 
ايشان همچنين با ابراز تأسف عميق از اوج‌گيري مجدد كرونا، همه را به رعايت كامل دستورالعمل‌هاي بهداشتي فراخواندند Ùˆ افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به نيازمندان بار ديگر كشور را از طراوت كمك به قشر‌هاي ضعيف وخانواده‎هاي نيازمند سرشار كنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي حضور درصد قابل قبولي از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرايط سخت اقتصادي Ùˆ تبليغات مأيوس‌كننده دشمنان نشان‌دهنده اميدواري Ùˆ انتظار ملت براي حل مشكلات خواندند Ùˆ به نمايندگان مجلس توصيه كردند: قدر اين موقعيت مهم را بدانيد.

ايشان مجلس يازدهم را از قوي‌ترين Ùˆ انقلابي‌ترين مجالس پس از انقلاب خواندند Ùˆ افزودند: حضور «Ø¬ÙˆØ§Ù†Ø§Ù† پرانگيزه، پر ايمان، پر توان، تحصيل‌كرده Ùˆ كارآمد» در كنار شماري از مديران انقلابي Ùˆ داراي سوابق اجرايي، Ùˆ نيز شماري از پيشكسوتان داراي سوابق نمايندگي، مجلس يازدهم را به مجلسي بسيار خوب Ùˆ اميدبخش تبديل كرده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابراز خرسندي از حساسيت نشان دادن مجلس يازدهم به مسائل انقلاب Ùˆ سرعت عمل نمايندگان در تشكيل هيئت رئيسه Ùˆ كميسيون‌ها افزودند: مهلت چهار ساله نمايندگي، فرصت خوبي براي ريل‌گذاري حركت عمومي كشور Ùˆ تأثيرگذاري فراوان در روند حل مسائل Ùˆ پيشرفت Ùˆ آينده ايران است.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان مشكلات فراوان اقتصادي كشور را به «Ø¨ÙŠÙ…اري» تشبيه Ùˆ در عين حال تأكيد كردند: به علت بنيه قوي Ùˆ قدرت دفاعي، كشور بدون ترديد توان غلبه بر اين بيماري را دارد، همان‌گونه كه دشمنان نيز امروز اذعان مي‌كنند كه با وجود سخت‌ترين تحريم‌ها Ùˆ فشار‌هاي همه‌جانبه نتوانسته‌اند به اهداف ضد ايراني خود دست يابند.

ايشان «ØªÙˆØ±Ù…ØŒ كاهش ارزش پول ملي، گراني‌هاي بي‌منطق، مشكلات بنگاه‌هاي توليدي Ùˆ مشكلات ناشي از تحريم‌ها» را از جمله مسائلي خواندند كه سختي معيشت را بويژه براي طبقات پايين Ùˆ متوسط به همراه آورده است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تشريح برخي ظرفيت‌هاي كشور افزودند: ايجاد هزاران شركت دانش‌بنيان، اجراي صد‌ها طرح زيربنايي، بهره‌برداري مستمر از طرح‌هاي جديد، پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز در صنايع نظامي Ùˆ موفقيت‌هاي تحسين‌برانگيز در مسائل فضايي نتايج استفاده از بخشي از ظرفيت‌هاي بسيار قوي وگسترده در كشور است.

رهبر انقلاب ظرفيت‌هاي معنوي ملت را كه در ايمان مذهبي Ùˆ انقلابي مردم ريشه دارد، مكمل ظرفيت‌هاي فراوان طبيعي، جغرافيايي Ùˆ تاريخي برشمردند Ùˆ افزودند: بايد ظرفيت‌هاي معنوي را به عنوان عاملي بسيار مهم، مورد توجه Ùˆ استفاده قرار داد.

ايشان «Ø­Ø¶ÙˆØ± بهنگام Ùˆ فداكارانه مردم در مقابله با موج اول كرونا»ØŒ «Ø®Ø¯Ù…ات بسيار با ارزش ملت در نهضت كمك مؤمنانه به خانواده‌هاي ضعيف» Ùˆ «Ø­Ø¶ÙˆØ± با شكوه Ùˆ خيره‌كننده مردم در بدرقه سردار سليماني» را نمونه‌هايي از ظرفيت معنوي عميق ملت ايران دانستند Ùˆ افزودند: مردم در تجليل از «Ù…ظهر اقتدار ملي Ùˆ جهادي» ايرانيان يعني شهيد سليماني نشان دادند كه به مبارزه Ùˆ مقاومت در مقابل استكبار ايمان دارند Ùˆ براي قهرمان ملي خود بالاترين ارزش‌ها را قائل هستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با يادآوري حضور تعيين‌كننده مردم در مقابله با غائله‌هايي نظير حوادث سال‌هاي Û·Û¸ Ùˆ Û¸Û¸ افزودند: ملت در مقابله با هر حركت ضدنظام، دشمن را مأيوس مي‌كند Ùˆ آيا توانايي Ùˆ ظرفيتي بالاتر از اين براي يك كشور قابل تصور است؟

رهبر انقلاب در نوعي جمع‌بندي از اين بخش از سخنانشان، بخشي از مشكلات موجود را نيز ناشي از بي‌توجهي Ùˆ كم‌توجهي مسئولان در طول سال‌هاي مختلف خواندند Ùˆ افزودند: اگر تفكر خوداتكايي Ùˆ اعتماد به نفس ملي بويژه در جوانان همچنان رو به گسترش باشد Ùˆ از بنيه قوي كشور استفاده شود Ùˆ اميد‌هاي واهي به بيرون مرز‌ها Ùˆ شرطي كردن اقتصاد كشور تضعيف شود، من اطمينان كامل دارم كه مشكلات اقتصادي قابل حل است.

رهبر انقلاب اسلامي سپس توصيه‌هايي را خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم بيان كردند.

«Ù†ÙŠØª الهي Ùˆ خالص»ØŒ «ÙƒØ§Ø± براي مردم» Ùˆ «Ù¾Ø±Ù‡ÙŠØ² از جو زدگي» اولين توصيه حضرت آيت الله خامنه‌اي به نمايندگان مجلس بود.

توصيه ديگر رهبر انقلاب مربوط به «Ø³ÙˆÚ¯Ù†Ø¯ نمايندگان» بود كه گفتند: سوگندي كه نمايندگان در آغاز به كار مجلس ادا مي‌كنند، يك سوگند شرعي است Ùˆ بر اساس آن بايد به صورت جدي پاسدار حريم اسلام Ùˆ نگهبان دستاورد‌هاي انقلاب اسلامي باشند.

حضرت آيت الله خامنه‌اي در سومين توصيه، «ØªÙˆØ¬Ù‡ به مسائل كليدي Ùˆ اصلي كشور Ùˆ پرهيز از دچار شدن به حاشيه‌ها Ùˆ اولويت دادن به مسائل فرعي» را مورد تأكيد قرار دادند Ùˆ افزودند: در شرايط كنوني، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلي كشور عبارتند از «ØªÙˆÙ„يد، اشتغال، مهار تورم، مديريت نظام پولي Ùˆ مالي، Ùˆ عدم وابستگي اقتصاد كشور به نفت».

ايشان در زمينه مسائل اجتماعي هم تأكيد كردند: موضوع «Ù…سكن» به عنوان يك مسئله بسيار مهم Ùˆ كليدي، مسئله «Ø§Ø²Ø¯ÙˆØ§Ø¬ جوانان Ùˆ راه‌هاي تسهيل آن»ØŒ مسئله «ÙØ±Ø²Ù†Ø¯Ø¢ÙˆØ±ÙŠ Ùˆ جلوگيري از حركت كشور به سمت پيري جمعيت» Ùˆ مسئله «Ù…ديريت فضاي مجازي در كوتاه مدت Ùˆ ميان مدت» از ديگر مسائل اصلي كشور هستند.

رهبر انقلاب اسلامي توصيه چهارم خود به نمايندگان مجلس يازدهم را به «ØªØ¹Ø§Ù…Ù„ Ùˆ هم افزايي قوا» اختصاص دادند Ùˆ گفتند: نقشه كلي تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرايي Ùˆ قوه قضاييه به اينگونه است كه آن‌ها بايد مصوبات مجلس را به صورت دقيق Ùˆ كامل اجرا كنند Ùˆ هيچگونه تعللي در اين زمينه جايز نيست.

حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: اين تعامل از جانب مجلس نيز بايد به اينگونه باشد كه در مصوبات، ظرفيت‌ها Ùˆ واقعيت‌هاي كشور در نظر گرفته شود.

ايشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمايندگان مجلس تأكيد كردند: روابط مجلس با دولتمردان بايد مطابق قانون Ùˆ شرع باشد، يعني سؤال Ùˆ تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد، اما توهين Ùˆ دشنام Ùˆ نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هيچ وجه جايز نيست Ùˆ برخي از اين نسبت‌ها حرام شرعي است.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: حضور وزرا در يك ماه اول آغاز به كار مجلس و ارائه گزارش از شرايط كشور، كار بسيار خوبي بود، اما نبايد به وزرا توهين و يا تهمتي زده شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: از برخورد‌هاي احساسي Ùˆ غيرمنطقي پرهيز شود Ùˆ بيان ديدگاه Ùˆ نظر مخالف متين، خردمندانه، قوي Ùˆ قابل توجيه باشد.

ايشان درباره همكاري مجلس با قواي ديگر گفتند: مردم از مجلس Ùˆ دو قوه ديگر انتظار بيان حق Ùˆ پيگيري آن رادارند Ùˆ به شدت با مجادله Ùˆ گريبان گيري Ùˆ تشنج ميان قوا مخالف هستند Ùˆ همه بدانند فضاي منازعه در رئوس دستگاه‌ها براي افكار عمومي زيان بخش Ùˆ ناراحت كننده است.

رهبر انقلاب اسلامي، اتحاد Ùˆ انسجام داخلي Ùˆ يك صدايي در برابر جبهه گسترده دشمن را تكليف همه مسئولان Ùˆ قوا برشمردند Ùˆ افزودند: امروز جبهه دشمن كه خبيث‌ترين Ùˆ قبيح‌ترين آن امريكا است، تمام توان سياسي، اقتصادي Ùˆ تبليغاتي خود را براي به زانو درآوردن ملت قوي ايران به كار گرفته است Ùˆ در چنين شرايطي حتي با وجود اختلاف سليقه Ùˆ نظر در داخل، در مقابل دشمن ياوه‌Ú¯Ùˆ بايد دست به دست هم بدهيم Ùˆ يك سخن گفته شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي نقش نظارتي مجلس را بسيار مهم Ùˆ حياتي دانستند Ùˆ خاطرنشان كردند: اين نقش بايد با متانت، خردمندانه Ùˆ بدون حاشيه ايفا شود.

ايشان همچنين با اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال آخر دولت‌ها معمولاً سال حساسي است Ùˆ بايد مراقبت شود كه پيگيري امور به هيچ وجه سست نشود Ùˆ بر همين اساس اعتقاد راسخ دارم كه دولت‌ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند Ùˆ بعد از پايان دوره قانوني خود، امانت را با ارائه صورت وضعيت، به دولت بعدي تحويل دهند.

رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: در شرايط حساس سال آخر دولت Ùˆ همچنين سال اول مجلس، بايد دو قوه فضا را به گونه‌اي مديريت كنند كه به كار مهم كشور لطمه نخورد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس Ùˆ مركز نظارت بر رفتار نمايندگان را دو مركز بسيار مهم برشمردند Ùˆ بر لزوم استفاده مطلوب از ديدگاه‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌ها تأكيد كردند.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان، گسترش مجدد بيماري كرونا Ùˆ جان‌باختن روزانه تعداد زيادي از مبتلايان را حقيقتاً غم‌انگيز خواندند Ùˆ با تجليل چندين باره از خدمات درخشان Ùˆ فداكاري‌هاي كادر‌هاي درماني كه بعضي از آن‌ها نيز در راه خدمت به مردم به بيماري مبتلا شدند Ùˆ يا جان باختند، گفتند: با وجود اين خدمات، بعضي افراد حتي كار ساده‌اي مثل ماسك زدن را انجام نمي‌دهند كه من واقعاً از آن پرستاري كه فداكارانه در حال ارائه خدمت است خجالت مي‌كشم.

حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به واقعيت تلخ دور شدن كشور از موفقيت اوليه در مقابله با كرونا، خطاب به همه دستگاهها، گروه‌هاي خدمت‌رسان Ùˆ آحاد مردم تأكيد كردند: همه نقش خود را به بهترين وجه ايفا كنند تا در كوتاه‌مدت زنجيره سرايت را قطع كنيم Ùˆ كشور را به ساحل نجات برسانيم.

ايشان مشاركت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آستانه ماه رمضان را بسيار با ارزش Ùˆ گره‌گشا از زندگي قشر‌هاي ضعيف دانستند Ùˆ افزودند: اين نهضت تعاون Ùˆ احسان بايد رشد Ùˆ توسعه پيدا كند Ùˆ هر كس به هر شكل كه مي‌تواند كمك Ùˆ مراقبت كند كه كسي از نيازمندان از قلم نيفتد.

رهبر انقلاب اسلامي در پايان همگان بويژه جوانان را به دعا و توسل عمومي به درگاه خداوند متعال براي دفع بلا فراخواندند.