دولت بهار (سايت قديم) : ضرغامي: ۱۴۰۰ با احمدي‌نژاد خيلي متفاوت است/ احمدي نژاد از نظر محبوبيت جزو دو سه نفر اول كشور است
یکشنبه، 22 تیر 1399 - 10:50 کد خبر:489678
دولت بهار: عزت الله ضرغامي گفت: آقاي احمدي‌نژاد در همه نظرسنجي‌ها در جايگاه بالايي قرار داد و از نظر محبوبيت جزو دو سه نفر اول كشور است اين هم عمدتا به خاطر عملكرد آقاي روحاني است. مردم از احمدي‌نژاد خاطرات خوبي دارند و عملكرد آقاي روحاني هم اين را تشديد كرده است. انتخابات 1400 با احمدي‌نژاد انتخابات متفاوتي خواهد بود.


به گزارش دولت بهار، عزت الله ضرغامي در بخشي از مصاحبه با سايت انتخاب گفت:

âž– من سخنگوي آقاي احمدي‌نژاد نيستم Ùˆ نمي‌دانم ايشان Ú†Ù‡ مي‌كند. با ايشان سلام عليك دارم Ùˆ اوايل كرونا صبحانه مهمان ايشان بودم Ùˆ ساعت‌ها راجع به بحث‌هاي مختلف صحبت كردم. من اين روش را درباره همه دارم بعضي رسانه‌اي مي‌شود Ùˆ بعضي نمي‌شود. آقاي احمدي‌نژاد با من ارتباطش خوب است؛ اما حتما كسي است كه اگر بيايد در انتخابات، انتخابات متفاوت مي‌شود.

âž– آقاي احمدي‌نژاد در همه نظرسنجي‌ها در جايگاه بالايي قرار داد Ùˆ از نظر محبوبيت جزو دو سه نفر اول كشور است اين هم عمدتا به خاطر عملكرد آقاي روحاني است. مردم از احمدي‌نژاد خاطرات خوبي دارند Ùˆ عملكرد آقاي روحاني هم اين را تشديد كرده است.

âž– انتخابات 1400 با احمدي‌نژاد انتخابات متفاوتي خواهد بود. منتها بستگي دارد برنامه خودش Ú†Ù‡ باشد Ùˆ روال قانوني Ú†Ù‡ چيزي را رقم بزند.

âž– اين كه مي‌گويم تحليل نيست بلكه يك خبر است؛ هميشه توصيه‌هاي رهبري به من مشاركت بالا بوده است. همه بايد كار كنند Ùˆ همه تلاش كنند Ùˆ انگيزه ايجاد كنند، همه كه مي‌گويم يعني هر كسي كه دست اندركار است. اسم نمي‌برم كه يك بخش خاصي را برجسته نكنم Ùˆ خيال كنند من دارم تعريض مي‌زنم. همه جوري نقش ايفا كنند كه مشاركت بالا برود؛ به نظرم اگر اين اتفاق بيفتد ما برنده‌ايم. مشاركت بالا ما را برنده مي‌كند هر كسي هم رأي بياورد از هر جناحي، هيچ فرقي نمي‌كند.