دولت بهار (سايت قديم) : بيادي: برخي دنبال رويكرد خطرناكي هستند كه كسي براي اداره آينده كشور محبوب نماند!
دوشنبه، 23 تیر 1399 - 18:10 کد خبر:489707
دولت بهار: واقعيت مطلب اين است كه در شرايط كنوني اكثر مديريت اجرايي كشور از جمله دولت به صورت استصوابي اداره مي‌شوند. نوعا اين مديريت‌ها براي مردم دقيق و صد‌درصدي كار نمي‌كنند؛ بلكه براي ماندگاري خودشان كار مي‌كنند. در چنين شرايطي نيز مجلس دو راه بيشتر پيش‌روي خود ندارد؛ يا بايد دست‌هاي خود را به عنوان تسليم بالا ببرد و شرايط موجود را بپذيرد يا اينكه به صورت انتحاري عمل كند. تكرار مي‌كنم شك نكنيد كه مجلس يازدهم در مقابل همه مديريت‌هاي اجرايي، كه باعث و باني اين اوضاع شده‌اند؛ به‌خصوص دولت نااميدي‌ها راهي جز انتحار ندارد.


به گزارش دولت بهار، حسن بيادي، دبيركل جمعيت آبادگران جوان در گفتگو با روزنامه آرمان گفت:

âž– بنده سه ماه قبل در گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ‌يي اين اوضاع را پيش بيني كردم كه قيمت دلار در آينده به 25 هزار تومان خواهد رسيد. مشاهده كرديم كه اين پيش‌بيني در حال وقوع است، بنابراين با رويكردي كه دولت Ùˆ مجلس در پيش گرفته‌اند به نظر مي‌رسد افزايش قيمت دلار همچنان ادامه داشته باشد. متأسفانه قيمت كالاها همچنان به شكل صعودي Ùˆ به‌صورت «Ù†Ù…ودار عمودي» افزايش پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه مجلس از قدرت كافي براي جلوگيري Ùˆ رفع اين مشكلات برخوردار نيست. در نتيجه وضعيت اقتصاد ايران روز‌به‌روز شكل پيچيده‌تري به خود خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد عملكرد واقعي مجلس يازدهم در راستاي حل مشكلات اقتصادي كشور تنها به چند افشاگري Ùˆ اظهارات تند Ùˆ فرمايشات بي‌منطق بعضي از نمايندگان بي‌تجربه خلاصه خواهد شد Ùˆ اتفاق ديگري رخ نخواهد داد. با افشاگري Ùˆ اظهارات راديكال نيز دغدغه‌هاي مردم رفع نشده Ùˆ مشكلات اقتصادي آنها حل نمي‌شود.

âž– واقعيت مطلب اين است كه در شرايط كنوني اكثر مديريت اجرايي كشور از جمله دولت به صورت استصوابي اداره مي‌شوند. نوعا اين مديريت‌ها براي مردم دقيق Ùˆ صد‌درصدي كار نمي‌كنند؛ بلكه براي مانـــدگاري خـــودشان كار مي‌كنند. در چنين شرايطي نيز مجلس دو راه بيشتر پيش‌روي خود ندارد؛ يا بايد دست‌هاي خود را به عنوان تسليم بالا ببرد Ùˆ شرايط موجود را بپذيرد يا اينكه به صورت انتحاري عمل كند. تكرار مي‌كنم شك نكنيد كه مجلس يازدهم در مقابل همه مديريت‌هاي اجرايي، كه باعث Ùˆ باني اين اوضاع شده‌اند؛ به‌خصوص دولت نااميدي‌ها راهي جز انتحار ندارد.

âž– ما بايد بين تحريم Ùˆ خود‌تحريمي تفكيك قائل شويم. ما به دليل خود‌تحريمي Ùˆ ناتواني در مديريت با تحريم‌هاي داخلي مواجه هستيم. مردم به اندازه‌اي كه از تحريم‌هاي داخلي آسيب ديده‌اند، از تحريم‌هاي خارجي آسيب نديده‌اند. يكي از مهم‌ترين تحريم‌هاي داخلي فساد خانمان‌برانداز اداري است. دومين نشانه تحريم‌هاي داخلي حذف مردم Ùˆ مشاركت‌هاي آنها در تصميم‌سازي‌ها Ùˆ تصميم‌گيري‌هاي كشور است. نوع برگزاري Ùˆ تأييد صلاحيت‌هاي انتخاباتي يكي ديگر از تحريم‌هاي داخلي است كه مشاركت مردمي را كاهش داده است. جالب است كه هزينه‌هاي اين بي‌تدبيري‌ها بايد توسط مردم پرداخت شود. بنابراين هشدار بنده اين است كه تا زماني‌كه باندهاي متصل به قدرت Ùˆ ثروت همچنان برمسند قدرت هستند، اين هزينه‌ها همچنان به صورت ناخواسته توسط مردم پرداخت خواهد شد. جالب است كه مردم شب مي‌خوابند اما هنگامي كه صبح از خواب بيدار مي‌شوند، متوجه مي‌شوند قيمت‌ها چندين برابر شده است Ùˆ آنها از اين تصميمات شوم بي‌خبر بوده‌اند. بدتر از آن اظهارات ناجوانمردانه مسئولان است كه مي‌گويند ما هم خبر نداشته‌ايم. آيا مردم حق ندارند كه سوال يا اعتراض كنند كه تصميمات كجا گرفته مي‌شود، آيا خبر ندارند كه به همين دلايل درآمد Ùˆ ثروت مردم نسبت به گذشته يك‌چهارم شده است. مردم با آبرو Ùˆ فهيم خوب مي‌دانند كه سال‌هاست دست دولت Ùˆ مديريت‌ها Ùˆ سازمان‌هاي اجرايي كشور در جيب مردم است. تازه اين اقدام هم در جهت حل مشكلات دولت بوده؛ نه حل مشكلات مردم.

âž– امروز بسياري از طيف‌هاي فكري Ùˆ سياسي به دنبال پاسخ به اين سوال هستند كه مديريت آينده كشور حتي در سطح رهبري به دست Ú†Ù‡ طيفي خواهد افتاد؟ اين مساله داراي اهميت بسياري است كه همگان از آن غافل هستند. در چنين شرايطي برخي از باندهاي قدرت Ùˆ ثروت وابسته به بيگانگان به دنبال رويكرد خطرناكي هستند كه كسي براي اداره آينده كشور محبوب نماند تا بتوانند به اهداف خود برسند. به همين دليل نيز هر كسي كه محبوبيت پيدا كند به اشكال مختلف در مقابل آن ايستادگي مي‌كنند Ùˆ آبروي آن شخص را به مخاطره مي‌اندازند. اگر به گذشته عاقلانه توجه كنيم Ùˆ عبرت بگيريم متوجه مي‌شويم هر رئيس‌جمهور يا مسئول درجه اول مانند روساي قواي سه‌گانه Ùˆ وزيران Ùˆ... كه سركار آمده‌اند در ابتدا از آنها استقبال خوبي صورت گرفته اما هنگام خداحافظي با بدرقه مناسبي مواجه نشده‌اند. در راستاي همين رويكرد نيز براي بسياري از افراد مطرح، به انحاي مختلف پرونده‌سازي صورت گرفته است.