دولت بهار (سايت قديم) : اولين تصاوير از داخل ناو آمريكايي حادثه‌ديده
سه شنبه، 24 تیر 1399 - 07:58 کد خبر:489714
دولت بهار: اولين تصاوير از داخل ناو يو اس اس بونهوم ريچارد كه دو شب پيش در سن‌ديگو منفجر شد منتشر گرديد.

اولين تصاوير از داخل ناو حادثه‌ديده آمريكايي

اولين تصاوير از داخل ناو حادثه‌ديده آمريكايي

اولين تصاوير از داخل ناو حادثه‌ديده آمريكايي

اولين تصاوير از داخل ناو حادثه‌ديده آمريكايي

اولين تصاوير از داخل ناو حادثه‌ديده آمريكايي