دولت بهار (سايت قديم) : روز اخذ امضاي طرح سوال، دلار ۲۰ هزار تومان بود و امروز بالاي ۲۳ هزار تومان!
سه شنبه، 24 تیر 1399 - 10:20 کد خبر:489716

سيدناصرموسوي لارگاني نوشت:

روز اخذ امضاي طرح سوال از رئيس جمهور، نرخ دلار ۲۰ هزار تومان بود و امروز بالاي ۲۳ هزار تومان!

سرعت گيري رهاكردن اقتصاد و بي مسئوليتي دولتمردان، باعث شده تا طرح سوال با قوت بيشتري زمينه طرح درمجلس را داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب هم فرمودند: سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد...

 

vn5w_photo_Û²Û°Û²Û°-Û°Û·-Û±Û´_Û°Û·-Û³Û´-Û²Û¶.jpg