دولت بهار (سايت قديم) : بيانات و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با رييس جمهور و اعضاي كابينه دولت هاي نهم و دهم
دوشنبه، 8 تیر 1394 - 13:17 کد خبر:81876
دولت بهار: رييس جمهور و اعضاي هيات دولت هرسال به مناسبت هايي از جمله هفته دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار مي كنند و ضمن ارائه گزارشي از عملكرد دولت ، از رهنمودها و بيانات ايشان بهره مي برند.

به گزارش دولت بهار ، آنچه در ادامه مي خوانيد مجموعه اخبار ديدارهاي دكتر احمدي نژاد، رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم به همراه اعضاي كابينه دولت با رهبر انقلاب است.

8 شهريور 1384

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2785

 

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران با تبيين مهمترين وظايف دولت بويژه در عرصه عدالت، تأكيد كردند: تحقق عدالت، در گرو توجه كامل به عقلانيت و معنويت است و هيچ ارزش ديگرى نبايد عدالت، نفى تبعيض و رسيدگى به طبقات محروم را در عملكرد دولت جديد، كمرنگ سازد.

حضرت آيت اللَّه خامنه اى در اين ديدار كه در سالروز شهادت شهيدان رجايى و باهنر انجام شد. اين دو شهيد سرافراز را نماد حقيقى دولتمردان متعهد خواندند و با آرزوى توفيق براى همه كارگزاران نظام اسلامى در استمرار راه رجايى و باهنر، ارتباط مستمر با خداوند و تلاش براى اداى تكليف را تضمين كننده صحت عمل و استقامت دولتمردان در تحقق اهداف انقلاب اسلامى و تأمين نيازهاى ملت برشمردند.

ايشان، پيشرفت و ارتقاى كشور و تلاش براى تحقق سند چشم انداز 20 ساله را هدف اصلى همه اعضاى دولت دانستند و با اشاره به فرصت 4 ساله اعضاى كابينه براى كار و تلاش و خدمت افزودند: دولت جديد بايد با انسجام و هماهنگى و قدر شناختن فرصت 4 ساله خدمت به مردم، حتى يكروز را از دست ندهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامى، دولت اسلامى را از شعارهاى خوب آقاى احمدى نژاد خواندند و در تبيين اين مفهوم خاطرنشان كردند: دولت اسلامى نه فقط قوه مجريه بلكه همه كارگزاران نظام اسلامى را شامل مى شود و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام اسلامى كه با همت و هوشيارى امام راحل و مردم صورت گرفت، تشكيل دولت اسلامى بعنوان زمينه ساز شكل گيرى كشور اسلامى، همواره مورد نظر مسوولان نظام بوده است و گامهايى در اين راه برداشته شده است.

ايشان تحقق دولت اسلامى را امرى محتوايى و منوط به انطباق جهت گيرى و عمل كارگزاران نظام با مبانى اسلام و اهداف انقلاب برشمردند و افزودند: دولت جديد كه با شعار مبارك دولت اسلامى روى كار آمده است بايد تلاش كند تا در عرصه هاى مختلف داخلى و خارجى، از جمله رفتار با مردم، بطور جدى و واقعى به اين شعار پايبند باشد تا گام بزرگى در جهت تحقق كشور اسلامى برداشته شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامى در همين زمينه، عملكرد كارگزاران را در رفتار و زندگى مردم، كاملاً تأثيرگذار خواندند و افزودند: اگر مسوولان و مديران كشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب لازم و در خور شأن جمهورى اسلامى برسند نبايد مردم را ملامت كنند چرا كه اگر كارگزاران نظام، حقيقتاً اسلامى شدند رفتار مردم هم، بالطبع اسلامى مى شود و كشور نيز اسلامى خواهد شد.

حضرت آيت اللَّه خامنه اى اقدام آقاى احمدى نژاد در مطرح كردن شعار عدالت محورى را باعث جلوگيرى از بفراموشى سپرده شدن اين شعارِ بسيار اساسى ارزيابى كردند و با اشاره به استقبال مردم از عدالت محورى دولت جديد افزودند: دولت بايد به اين شعار تحول آفرين و ملزومات آن، كاملاً پايبند باشد.

ايشان با اشاره به كارهاى بزرگ انجام شده در كشور براى رفع محروميت خاطرنشان كردند: عدالت هميشه در شعارهاى دولتهاى پس از انقلاب مطرح بوده است اما اين خطر وجود داشته كه عمده شدن شعارهاى خوب ديگر همچون پيشرفت و توسعه، و آزادى و مردم سالارى، شعار عدالت را كمرنگ كند در حاليكه نبايد هيچ شعار و ايده اى، باعث كمرنگ شدن عدالت و فراموش شدن طبقات محروم شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامى با اشاره به در هم آميختگى كامل مفهوم عدالت با مفهوم عقلانيت و معنويت افزودند: اگر عقل و خرد و علم در تشخيص مصاديق عدالت و راههاى تحقق آن بكار گرفته نشود بدون ترديد عدالت، محقق نخواهد شد.

ايشان عقلانيت را كاملاً متفاوت با محافظه كارى خواندند و افزودند: محافظه كارى يعنى طرفدارى از وضع موجود و هراس از هرگونه تحول، در حاليكه عقلانيت گاه منشأ تحولات عظيمى نظير انقلاب اسلامى بوده است.

ايشان تحولات ايجاد شده در نظام را نتيجه نگاه عقلانى و علمى به اوضاع داخلى و خارجى دانستند و افزودند: بايد با پرهيز از انفعال در برابر جريان عمومى سلطه سياسى و اقتصادى جارى در دنيا، با تحول و تحرك، با اين وضع، مقابله عقلانى كرد.

حضرت آيت اللَّه خامنه اى، معنويت را يكى ديگر از شرطهاى لازم براى تحقق عدالت برشمردند Ùˆ افزودند: پيگيرى عدالت بدون توجه به معنويت، به رياكارى، انحراف Ùˆ ظاهرسازى تبديل مى شود ضمن اينكه معنويتِ »Ø¨Ø¯ÙˆÙ† عدالت Ùˆ بى اعتنا به لزوم مبارزه با ظلم Ùˆ سلطه« نيز مورد قبول نيست.

رهبر معظم انقلاب اسلامى با انتقاد از كسانى كه عدالت را توزيع فقر مى دانند خاطرنشان كردند: عدالت توزيع عادلانه و عاقلانه امكانات موجود ميان همه مردم و تلاش براى افزايش اين امكانات است و كسانى كه معتقدند ابتدا بايد بدنبال افزايش ثروت عمومى رفت و سپس پيگير عدالت شد، عملاً عدالت را ناديده مى گيرند و الگوهايى ارائه مى دهند كه اكنون در كشورهاى بزرگ سرمايه دارى وجود دارد يعنى عده اى كاملاً مرفه، اكثريت مردم داراى زندگى همراه با حسرت و عده اى نيز دچار فقر و فلاكت.

رهبر انقلاب اسلامى، عدالت را محور ضرورى برنامه همه وزارتخانه ها خواندند و افزودند: در اين زمينه سازمان مديريت و برنامه ريزى و بخش هاى مالى و اقتصادى و خدماتى وظايف سنگين ترى بر عهده دارند.

ايشان ضمن تأكيد بر گسترش علم و دانايى، گسترش آزادانديشى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و خاطرنشان كردند: بايد فضايى فراهم شود كه انسانها واقعاً آزادانه فكر كنند تا آزادى بيان هم محقق شود زيرا آزادى بيان تابعى از آزادى فكر است و اگر فضاى آزادانديشى و آزادفكرى وجود نداشته باشد آزادى بيان هم عملاً وجود نخواهد داشت.

ايشان مبارزه با فساد، تأمين عزت ملى Ùˆ به تعبير رايج غرور ملى Ùˆ مبارزه »Ø¹Ø§Ù‚لانه، حرفه اى Ùˆ شجاعانه« با ابعاد مختلف نظام سلطه جهانى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند Ùˆ افزودند: اين دولت مخالفان Ùˆ دشمنانى بيرونى نظير سلطه گران دنيا، ديكتاتورهاى جهانى، سكولارها Ùˆ سرمايه داران جهانى دارد كه بايد با هر كدام به تناسب، رفتار Ùˆ مقابله كند اما مهم تر از اين عوامل، دشمنان درونى هستند كه بايد بشدت مراقب آنها بود تا راه Ùˆ جهت گيرى صحيح كنونى، منحرف نشود.

حضرت آيت اللَّه خامنه اى غلظت يافتن ادبيات دينى را بدون ظهور جهت گيرى عميق دينى در رفتارها، از جمله آفات و دشمنان درونى خواندند و افزودند: ادبيات دينى بايد تشويق شود همچنان كه ترويج نشانه ها و تعظيم شعائر دينى، امرى ضرورى است. ولى بايد بيشتر از ظاهر و فرم، عمل و محتوا را اسلامى كرد چرا كه غفلت از محتوا و پرداختن به شعار، رياكارى را در مردم هم ترويج مى كند.

حضرت آيت اللَّه خامنه اى، دولت جديد را به بى اعتنايى به اتهاماتى نظير متحجر بودن توصيه كردند و افزودند: كاملاً مشخص است كه نظام اسلامى از اساس با حركت و نگاه متحجرانه مخالف است چرا كه متحجرين بشدت متعصب و مخالف عقل هستند ضمن آنكه كسانى كه اين تهمتها را به دولت جديد مى زنند، رفتارشان بسيار شبيه متحجران است زيرا درباره حرفها و ايده هاى غربى آنهم از نوع كهنه و قديمى شده، كاملاً متعصبانه فكر و رفتار مى كنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى خدمت رسانى محسوس به مردم، تحول در شيوه هاى خدمت رسانى و پاسخگويى را از ديگر وظايف دولت جديد برشمردند و افزودند: همه اعضاى هيأت دولت و مسولان و مديران وزاتخانه ها، بايد هم در برابر خطاهايى كه انجام مى شود و هم در برابر كارهاى لازمى كه انجام نمى شود پاسخگو باشند چرا كه انجام ندادن كارهاى لازم هم، تخلف محسوب مى شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان سخنان كار متوازن و هماهنگ و ساده زيستى را بسيار مهم برشمردند و دولت جديد را به پيگيرى، استقامت در راه، و تقويت ارتباط مستمر با خداوند توصيه كردند.

در ابتداى اين ديدار آقاى احمدى نژاد رئيس جمهور در سخنانى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجائى و باهنر از اين دو شهيد بزرگوار بعنوان الگوى جاودان مديريت انقلابى و اسلامى و نمادخدمتگزارى به مردم و تحقق عدالت ياد كرد و گفت: دولت جديد خود را وامدار ملت و شهيدان، ملزم به اجراى وعده هاى داده شده به مردم و ملتزم به اجراى چهار اصل عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و تعالى و پيشرفت همه جانبه كشور مى داند.

رئيس جمهور با اشاره به خدمات و تلاشهاى دولتهاى قبلى و تجليل از اين خدمات، روند بررسى صلاحيت وزيران پيشنهادى در مجلس شوراى اسلامى را كم نظير خواند و با تشكر از مجلس افزود: نمايندگان مجلس با پايبندى به اصول و قانون و بحثهاى جدى در جريان بررسى وزريران پيشنهادى، كمك شايسته اى به دولت كردند و قطعاً روابط مجلس و دولت در آينده نيز برادرانه، ايمانى و عميق خواهد بود.

هيأت وزيران همچنين نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آيت اللَّه خامنه اى اقامه كردند و سپس ناهار را ميهمان مقام معظم رهبرى بودند.

 

17 مهرماه 1384

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2808

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

مرسوم ما در ماه رمضان كه عادتاً در جمع مسؤولان دولت ساعتى را مثل امروز هستيم،اين است كه از نصايح و مواعظ نهج البلاغه استفاده كنيم؛ چون همه ى ما به اين نصايح احتياج داريم؛ بخصوص امثال ما و شما بيشتر از ديگران به نصيحت احتياج داريم؛ چون هم در باب مسائل شخصىِ خودمان محتاج نصيحت هستيم - دل خودمان، رابطه ى قلبى خودمان با خدا، حفظ خشوع و تواضعى كه لازمه ى سلوك صحيح در راه انجام وظيفه است - هم از اين جهت كه وظايف مهمى در اداره ى كشور بر عهده ى هر يك از جمع ما كه اين جا هستيم، گذاشته شده؛ كه فهم منطق علوى در باب مسائل كلان اداره ى كشور از خلال اين مواعظ به دست مى آيد. درست است كه خيلى از اينها مسائل منطقى، تحليلى و استدلالى است و جاهايى هم در اطرافش بحث شده، اما آنچه را كه انسان از لابه لاى مواعظ و توصيه هاى اميرالمؤمنين مى فهمد، گاهى در روح، خيلى عميق تر و اثرگذارتر است از آنچه به صورت استدلالى و تحليلى بيان مى كنند. لذا درباره ى مسائلى كه مبتلابه ماست، سالهايى كه در جمع مسؤولان دولت بوديم، از مواعظ نهج البلاغه نكاتى را مطرح كرديم و گفتيم؛ امروز هم همين طور است.

من قبل از اين كه اين جملات را بخوانم - كه همه ى اين جملات را هم از فرمان اميرالمؤمنين به مالك اشتر انتخاب كرده ام - دو سه نكته ى كوتاه را باز تذكراً عرض مى كنم: نكته ى اول اين كه گمان مصونيت از انحراف را مطلقاً در خودمان نبايد راه بدهيم؛ يعنى هيچ كس نبايد بگويد وضع ما كه روشن است و مثلاً در خط صحيح و در خط دين و خدا داريم حركت مى كنيم و منحرف نمى شويم؛ نه، چنين چيزى نيست. امكان لغزش و انحراف از خط مستقيم براى همه هست و همه هم وسيله ى اجتناب از اين انحراف را دارند؛ يعنى اين طور نيست كه يك سرنوشت قطعى و حتمى وجود داشته باشد تا ما بگوييم هر كس در اين راه حركت مى كند، ناگزير بايد لغزش پيدا كند؛ نه، انسان مى تواند بدون لغزش و انحراف راه را ادامه دهد. اما مصونيت از انحراف هم تضمينى نيست كه انسان بگويد ما كه ديگر منحرف نمى شويم؛ بنابراين خاطر جمع سر را روى بالش نرمى بگذارد و از حال خودش غافل شود. هيچ كدام از اين دو طرف قضيه نبايد مورد بى توجهى قرار بگيرد.

وسيله Ù‰ عدم انحراف Ùˆ پرهيز از انحراف چيست؟ مراقبت از خود. بايد مراقب بود. اگر از خود مراقبت كنيم، منحرف نمى شويم. اگر از خود مراقبت نكنيم، يا از ناحيه Ù‰ سستى Ùˆ ضعف در پايه ها Ùˆ مبانى عقيدتى انحراف به انسان روى مى آورد، يا از ناحيه Ù‰ شهوات به انسان روى مى آورد. حتّى كسانى كه پايه ها Ùˆ مبانى اعتقادى آنها محكم است، شهوات نفسانى بر نگاه Ùˆ بينش عقلىِ درست Ùˆ عميق نسبت به خط Ùˆ راه Ùˆ هدف غلبه مى يابد Ùˆ انسان را منحرف مى كند؛ كه ما مواردش را ديديم. در اين خصوص چند آيه در قرآن هست، اما اين آيه كه در مورد قضيه Ù‰ اُحد است، خيلى انسان را تكان مى دهد. مى فرمايد: «Ø§Ù†Ù‘ الذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان انّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا»Ø› يعنى كسانى كه در ماجراى اُحد دچار آن لغزش خسارتبار شدند Ùˆ از ميدان جنگ رو برگرداندند Ùˆ اين همه خسارت بر نيروى نورسته Ù‰ اسلام Ùˆ حكومت اسلامى وارد شد، علتش «Ø¨Ø¨Ø¹Ø¶ ما كسبوا» بود؛ كارهايى بود كه قبلاً سرِ خود آورده بودند. دل دادن به شهوات Ùˆ هواهاى نفسانى اثرش را اين طور جاها ظاهر مى كند. آيه Ù‰ شريفه Ù‰ ديگر مى فرمايد: به اينها گفته شد انفاق كنيد، ولى به تعهد خود عمل نكردند؛ لذا نفاق بر قلب آنها مسلط شد؛ «ÙØ§ عقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا اللَّه ما وعدوه»Ø› يعنى وقتى انسان نسبت به تعهدى كه با خداى خود دارد، بى توجهى نشان داد Ùˆ خلف وعده كرد، نفاق بر قلب او مسلط مى شود. بنابراين اگر ما بى توجهى كنيم Ùˆ تن به شهوات Ùˆ هوى ها بسپاريم، ايمان مغلوب Ùˆ عقل مغلوب مى شود Ùˆ هوى Ùˆ هوس غالب؛ باز هم همان انحرافى كه از آن مى ترسيديم، ممكن است پيش بيايد. بنابراين در همه Ù‰ حالات انسان بايد اين گمان را داشته باشد كه ممكن است لغزش پيدا كند. هيچ كس خودش را از اين خطر دور نداند. يك نمونه Ù‰ اين قضيه «Ø¨ÙŽÙ„عم باعورا» است؛ «Ùˆ اتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا» تا آخر.

نكته ى دوم اين كه ماها اگر بخواهيم در اين جايگاهى كه هستيم، از احتمال خطاى خودمان كم كنيم، بايد از سخن درشت خيرخواهان نرنجيم؛ يكى از راههاى سلامت اين است. البته بدخواهانى هم هستند كه سخن درشت و نرم و همه نوع سخنى دارند و از شايعه پراكنى و جنگ روانى و دروغ بستن به اين و آن واهمه يى ندارند و انسان ممكن است در دلش از آنها برنجد؛ اما كسى كه مى دانيد قصد عناد و دشمنى ندارد، ولو با لحن درشتى هم حرف مى زند، از او نبايد واقعاً برنجيد. به سخن نرم و دلنشين چاپلوسان هم دل نسپريد. اگر ما اين را رعايت كنيم، به نظر من خيلى به سود ماست.

نكته Ù‰ سوم اين كه اين حرفها خطاب به مالك اشترِ بزرگوار است Ùˆ مى بينيد كه حرفهاى درشت Ùˆ تلخى هم در آن وجود دارد. حضرت نصيحت هاى خيلى تلخى مى كنند كه اگر كسى اين طور ما را نصيحت كند، يك ذره به ما برمى خورد. مالك اشتر كسى است كه حضرت در فرمان ديگرى او را اين طور معرفى مى كنند: «ÙØ§Ù†Ù‡ ممن لا يخاف وهنه»Ø› كسى است كه گمان سستىِ او نمى رود. «Ùˆ لا سقطته»Ø› كوتاهى در كارها به او گمان برده نمى شود. «ÙˆÙ„ا بطؤه عما الاسراع اليه احزم»Ø› كندىِ او در كارهايى كه شتاب مطلوب است، مطلقاً گمان كسى را برنمى انگيزد. «Ùˆ لا اسراعه الى ما البطء عنه امثل»Ø› عجله Ùˆ شتابزدگى او هم نسبت به كارهايى كه آرامش Ùˆ تأنّى در آن مطلوب است، گمان كسى را برنمى انگيزد. يعنى انسانى است كه هم مراقب خود است Ùˆ هم حكيم Ùˆ داناست؛ يعنى نه در جايى كه بايد شتابزدگى نكند، شتابزدگى مى كند؛ نه آن جاهايى كه بايد با سرعت حركت كند، كوتاهى مى كند. حضرت در فرمان خود به دو امير از امراى جيش در صفين، مالك اشتر را اين گونه معرفى مى كنند.

Ùˆ اما آنچه ما از كلمات حضرت در اين نامه انتخاب كرديم، چند جمله است: يك جمله اين است كه حضرت مى فرمايند «Ùˆ لا تقولن انى مؤمر آمر فاطاع»Ø› اين طور نباشد كه تو بگويى چون در اين كار به من مسؤوليت سپرده شد، من بايد دستور بدهم Ùˆ ديگران از من اطاعت كنند. «Ù„ا تقولن» يعنى با تأكيد Ùˆ مبالغه مى گويد مبادا چنين فكرى بكنى Ùˆ چنين حرفى بزنى. اين روحيه كه من اين جا چون مسؤوليتى دارم، بايد بگويم Ùˆ ديگران بى چون Ùˆ چرا حرف من را گوش كنند، «Ø§Ø¯ØºØ§Ù„ فى القلب» است؛ دل تو را فاسد مى كند. «Ùˆ منهكة للدين». منهكه، يعنى ضعيف كننده Ù‰ روح دين، ديندارى Ùˆ ايمان انسان. «Ùˆ تقرب من الغير» اين حالت، تغييرات ناخواسته را نزديك مى كند. اعجاب به نفس Ùˆ غرور Ùˆ اين كه در مسؤوليتى كه من هستم، كسى نبايد روى حرف من حرف بزند، از آن چيزهايى است كه تغيير را نزديك مى كند؛ تغييراتى كه براى انسان نامطلوب است؛ تغييرات زمانه كه آدم نمى خواهد پيش بيايد؛ يعنى مُلك Ùˆ دولت Ùˆ اقتدار Ùˆ توانايى Ùˆ فرصتهاى خدمت را از انسان مى گيرد.

يك جمله Ù‰ ديگر اين است كه مى فرمايد: «Ø§Ù†ØµÙ اللَّه Ùˆ انصف الناس من نفسك Ùˆ من خاصة اهلك Ùˆ من لك فيه هوى من رعيتك». معناى «Ø§Ù†ØµÙ الناس من نفسك» در عربى اين است كه داد مردم را از خودت بگير. «Ø§Ù†ØµÙ من نفسك» يعنى داد كسى را از خودت بگير؛ خودت را در مقابل او محكوم كن؛ از خود به نفع ديگران بازخواست كن. حضرت در اين جا مى گويد: «Ø§Ù†ØµÙ اللَّه من نفسك»Ø› داد خدا را از خود بگير. معناى اين جمله اين است كه در مقابل خدا كاملاً احساس مسؤوليت بكن Ùˆ خودت را در قبال تكليف الهى محكوم كن. اين طور نباشد كه خيال كنى آنچه را كه بر عهده ات بوده، به تمام Ùˆ كمال انجام داده اى؛ نه، هميشه خودت را بدهكار Ùˆ مديون بدان. اين در مورد خدا. آن وقت «Ø§Ù†ØµÙ الناس من نفسك»Ø› داد مردم را هم از خودت بستان؛ يعنى هميشه در قضاوتهاى خودت مردم را حاكم Ùˆ طلبگار Ùˆ محِق بدان Ùˆ خودت را بدهكار. البته اين معنايش اين نيست كه در موردى هم كه ظلم بخصوصى به تو دارد مى شود، باز بگويى حق با من نيست؛ نه، اين نگاهِ عمومى است. مردم مطالبات دارند، حرف مى زنند، صدايشان بلند مى شود، گاهى سر آدم داد مى كشند؛ فرض بفرماييد در اداره يى جمعى مراجعه مى كنند Ùˆ حرفى مى زنند؛ اولين فكرى كه به ذهنت مى رسد، اين نباشد كه اينها را تحريك كرده اند تا بيايند عليه من - كه هيچ تقصيرى ندارم - جنجال كنند؛ نه، اولين فكر اين باشد كه اينها مطالبه Ù‰ بحقى دارند؛ من مسؤولم ببينم اينها Ú†Ù‡ مى گويند.

بنابراين هم داد مردم را از خود بستان، هم «Ù…Ù† خاصة اهلك»Ø› از كسان نزديك خودت؛ فرزند، برادر Ùˆ قوم Ùˆ خويش. «Ùˆ من لك فيه هوى من رعيتك»Ø› اگر در بين مردم قشر Ùˆ جماعتى هستند كه مورد حمايت خاص تو هستند، از آنها هم داد مردم را بگير. شما به عنوان يك حاكم، يك رئيس يا يك وزير، وقتى طرفدار قشرى هستيد، قهراً به آن قشر امكاناتى تعلق مى گيرد Ùˆ آن قشر تمكنى پيدا مى كند كه همين امكانِ تطاول آنها بر حقوق مردم را به وجود مى آورد؛ پس حواستان باشد.

يك جمله Ù‰ ديگر در اين فرمانِ بسيار مهم اين است كه «Ùˆ ليكن احب الامور اليك اوسطها فى الحق Ùˆ اعمها فى العدل Ùˆ اجمعها لرضى الرعية». فهرست كارهايى كه انسان بايد انجام دهد، يك چيز طولانى است Ùˆ به همه Ù‰ اينها هم نمى رسد. حضرت مى فرمايد: محبوب ترين كارى كه مى خواهى انتخاب كنى، اولاً «Ø§ÙˆØ³Ø·Ù‡Ø§ فى الحق» يعنى وسطتر باشد. وسط، يعنى ميانه Ù‰ افراط Ùˆ تفريط؛ نه در آن افراط وجود داشته باشد، نه تفريط. حق هم درست همين است؛ هيچ گاه نه در جهت افراط است، نه در جهت تفريط. «Ø§ÙˆØ³Ø·Ù‡Ø§ فى الحق» يعنى به طور كامل در آن رعايتِ حق بشود؛ يعنى دقيقاً در حد وسط بين افراط Ùˆ تفريط باشد. ثانياً «Ùˆ اعمها فى العدل» باشد؛ عدالتى كه از آن ناشى مى شود، سطح وسيع ترى از مردم را فرا بگيرد. گاهى ممكن است كارى عادلانه باشد؛ اما كسانى كه از اين عدل سود مى برند، جماعت محدودى باشند. ممكن است كارى ظلم هم نباشد، كار عادلانه Ùˆ درستى هم باشد؛ اما دايره Ù‰ اين كار، محدود باشد. يك وقت نه، انسان دايره Ù‰ وسيعى از كار را مورد اهتمام خودش قرار مى دهد Ùˆ جماعت كثيرى از آن استفاده مى كنند. حضرت مى فرمايد اين كار پيش تو محبوب تر باشد. محبوب تر بودن هم طبعاً معنايش اين است كه اگر امر داير شد بين اين كار Ùˆ يك كار ديگر، اين را انتخاب كنى؛ يعنى همان اولويت ها Ùˆ تقدم هايى كه ما هميشه مى گوييم رعايت كنيد. اين، يكى از ملاك هاى اولويت هاست.

ثانياً «Ùˆ اجمعها لرضى الرعية»Ø› ديگر اين كه كارى كه انتخاب مى كنى، رضايت مردم را با خودش داشته باشد. «Ø±Ø¹ÙŠØª» به مردم اطلاق مى شود؛ يعنى كسى كه مراعات او لازم است. رعيت چيز بدى نيست. بعضى ها خيال مى كنند رعيت فحش است! رعيت يعنى كسى كه مراعاتش لازم است؛ يعنى توده Ù‰ مردم Ùˆ عامه Ù‰ مردم. اصطلاح «Ù†Ø§Ø³» Ùˆ «Ø±Ø¹ÙŠØª» غالباً به قشر سواد مردم گفته مى شود، نه گروههاى خاص. تكيه Ù‰ اميرالمؤمنين Ùˆ پيغمبر Ùˆ قرآن هم روى همين مجموعه هاى عمومى مردم است؛ همينى كه ما عوام مردم مى گوييم؛ يعنى رعيت Ùˆ توده Ù‰ مردم Ùˆ سواد مردم؛ همين چيزى كه خواص خاصِ خرج كنِ امروز با طرح آن در مسائل سياسى Ùˆ اجتماعى مخالفند Ùˆ اسمش توده گرايى Ùˆ پوپوليسم است. اين كه جماعت Ùˆ حزب Ùˆ گروه Ùˆ دسته Ù‰ خاصى را انتخاب كنيد Ùˆ اينها بشوند محور تصميم گيرى Ùˆ محور كار Ùˆ طبعاً محور خيرات، خيلى خوش خيالى است؛ اين كه آدم خيال كند جماعت خاصى محور تصميم گيرى اند، كارها را آنها مى كنند، انتصاب ها را آنها مى كنند؛ اما وقتى نوبت تقسيم غنايم مى شود، خودشان را زاهدانه كنار مى كشند Ùˆ مى گويند نخير، برويد بدهيد به مردم، ديديم Ùˆ تجربه كرديم كه اين طورى نيست؛ منطقاً هم اين گونه نيست. لذاست كه در منطق علوى، نگاه Ùˆ توجه به عامه Ù‰ مردم است. گروههاى خاص Ùˆ قشرهاى خاص Ùˆ جماعتهايى كه اسم خاص Ùˆ عنوان خاصى پيدا مى كنند Ùˆ براى خودشان تشخص خاصى به دست مى آورند، مورد اعتبار نيستند؛ نه اين كه بايد به اينها ظلم شود؛ نه، اينها هم مثل بقيه Ù‰ مردم تشخصى ندارند؛ از نظر اسلام تعينى ندارند؛ لذا مى گويد: «Ùˆ اجمعها لرضى الرعية»Ø› بايد رضايت عامه Ù‰ مردم جلب شود.

بعد حضرت استدلالى دارد كه خيلى عجيب Ùˆ جالب است. مى فرمايد: «ÙØ§Ù† سخط العامة يجحف برضى الخاصة»Ø› ملاك Ùˆ مناط Ùˆ معيار Ùˆ ميزان كار، رضايت Ùˆ عدم رضايت عامه Ù‰ مردم است. چرا؟ چون اگر عامه Ù‰ مردم نارضايى داشته باشند، رضايت Ùˆ خشنودى گروههاى خاص از تو بكلى پامال مى شود Ùˆ از بين مى رود. اى بسا جماعتى به اسم روشنفكر Ùˆ نخبگان سياسى، طرفدار حكومت Ùˆ حاكمى هستند، اما عامه Ù‰ مردم ناراضى اند؛ اين نارضايىِ عمومىِ مردم، خشنودى Ùˆ رضايت آن جماعت ويژه را لگدمال مى كند Ùˆ از بين مى برد؛ كمااين كه ديديم همين كار را كردند. عكس اين هم صادق است؛ «Ùˆ انّ سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة»Ø› اما اگر مردم را راضى كردى Ùˆ رضايت عمومى را به دست آوردى، سَخَط Ùˆ ناخشنودى گروههاى خاص قابل بخشش است؛ يعنى خيلى اهميتى ندارد Ùˆ خيلى تأثيرى نمى گذارد؛ بنابراين برويد سراغ راضى كردن عموم مردم. آن وقت حضرت نگاه حكيمانه يى دارد. ما هم در همين مدتهايى كه دستمان توى كار بوده، اين را واقعاً ديديم، لمس كرديم. «Ùˆ ليس احد من الرعية اثقل على الوالى مؤونة فى الرخاء، Ùˆ اقل معونة له فى البلاء، Ùˆ اكره للانصاف، Ùˆ اسأل بالالحاف، Ùˆ اقل شكوا عند الاعطاء، Ùˆ ابطا عذرا عند المنع، Ùˆ اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصة»Ø› گروههاى خاص در همه جا مايه Ù‰ اذيتند؛ اولاً در وقت رخاء Ùˆ آسايش Ùˆ فراوانى، مؤونه شان بر والى از همه بيشتر است؛ توقعاتشان زياد است؛ فلان چيز را به ما بدهيد، فلان امكان را به ما بدهيد. هنگام آسايش Ùˆ راحتى كشور Ùˆ دولت، كه امنيت است Ùˆ جنگى نيست Ùˆ مشكلى نيست، بيشترين هزينه را بر حكومت غالباً همين گروههاى خاص دارند. ما روى ضعف خودمان مى گوييم غالباً، اما حضرت نه، به طور مطلق حكم كلى صادر مى كنند: «Ùˆ اقلّ معونة له فى البلاء»Ø› در سختى ها كمترين مقدارِ كمك را اينها مى كنند. مثلاً اگر جنگى پيش مى آيد، ناامنى يى پيش مى آيد، دشمنى حمله مى كند، از اين گروههاى خاص هيچ خبرى نيست؛ كمتر در ميدان هستند. «Ùˆ اكره للانصاف»Ø› از همه نسبت به انصاف، ناخشنودتر Ùˆ كاره ترند؛ از انصاف Ùˆ عدل Ùˆ مساوات، بيشتر از همه، اينها بدشان مى آيد. «Ùˆ اسأل بالالحاف»Ø› از همه مصرتر در درخواست، اينهايند. البته مردم معمولى هم نامه مى نويسند Ùˆ چيزى را درخواست مى كنند؛ يك وقت انسان امكان دارد، اجابت مى كند؛ يك وقت هم اجابت نمى كند؛ ديگر دفعه Ù‰ دوم Ùˆ سومى ندارد. اما گروههاى خاص - اينهايى كه جزو ويژه خواران سياسى Ùˆ اقتصادى اند - اگر چيزى مى خواهند، مثل كنه مى چسبند. الحاف، يعنى الحاح Ùˆ اصرار. ول نمى كنند تا بالاخره يك چيزى بكنند Ùˆ ببرند.

«Ùˆ اقل شكرا عنه الاعطاء»Ø› وقتى به آنها چيزى مى دهى، كمترين سپاس را مى گزارند؛ كأنه حقى بوده Ùˆ بايد به آنها مى رسيده؛ هيچ شكرگزارى ندارند. مردم عادى Ùˆ معمولى نه؛ اگر در فلان گوشه Ù‰ محروم مملكت، شما مدرسه Ù‰ كوچكى مى سازيد، دعا مى كنند، محبت مى كنند، شكرگزارى مى كنند. در مقابل، اگر بهترين امكانات را هم به آن افراد بدهيد، كم سپاس ترين هستند.

«Ùˆ ابطأ عذراً عند المنع»Ø› وقتى انسان چيزى به آنها نمى دهد، اگر عذرى هم داشته باشد، اينها عذر را قبول نمى كنند. «Ùˆ اضعف صبراً عند ملمات الدهر»Ø› وقتى مشكلات زمانه پيش مى آيد، اينها از همه كم صبرترند. اگر بلاى طبيعى يا بلاياى اجتماعى پيش بيايد، از همه كم صبرتر Ùˆ نق زن تر اينهايند؛ بى صبرى نشان مى دهند Ùˆ هى پا به زمين مى كوبند. «Ùˆ انّما عماد الدّين Ùˆ جماع المسلمين Ùˆ العدة للاعداء العامة من الامة»Ø› پايه Ù‰ دين، توده Ù‰ مردمند. اين جمله را اميرالمؤمنين دارد مى گويد. اين اگر پوپوليسم هم هست، پوپوليسمِ علوى است؛ مورد احترام Ùˆ تقديس ماست. «ÙˆØ§Ù„عدة للاعداء»Ø› در مقابلِ دشمن، عُده Ùˆ امكان Ùˆ استعداد عبارتند از همين عامه. «ÙÙ„يكن صغوك لهم Ùˆ ميلك معهم»Ø› ميل Ùˆ گرايش عمومى ات به طرف عامه باشد.

البته اين كه گفتيم «Ø§ÙˆØ³Ø·Ù‡Ø§ فى الحق»ØŒ من اين نكته را هم تذكر بدهم. پيدا كردن حد وسط با توجه به پيچيدگى هاى مسائل اقتصادى Ùˆ اجتماعى امروز كار ظريفى است. هنر شما به عنوان وزير Ùˆ مدير اين است كه بتوانيد با ظرافت اين كار را انجام دهيد، كه هم آنچه را كه «Ø§Ø¹Ù… للعدل» Ùˆ «Ø§Ø´Ù…Ù„ للرضا العامة» Ùˆ «Ø§ÙˆØ³Ø· الى الحق» است، تأمين شود؛ هم با محاسبات صحيحى كه امروز با توجه به پيچيدگى مناسبات اجتماعى Ùˆ اقتصادى بر انسان تحميل مى شود، منافاتى پيدا نكند. اين ظرافت را حتماً رعايت كنيد.

البته نامه ى حضرت خيلى مفصل است؛ لابد آن را ديده ايد؛ سالهاست كه مرتب به زبان ماها و شماها تكرار مى شود.

يك جمله Ù‰ ديگر از اين نامه Ù‰ مبارك اين است: «Ø«Ù… انظر فى امور عمّالك»Ø› كارها Ùˆ امور كارگزاران خودت را مورد توجه قرار بده. اول، انتخاب كارگزاران است؛ «ÙØ§Ø³ØªØ¹Ù…لهم اختباراً»Ø› با آزمايش آنها را انتخاب كن؛ يعنى نگاه كن ببين Ú†Ù‡ كسى شايسته تر است. همين شايسته سالارى يى كه امروز بر زبان ماها تكرار مى شود، به معناى واقعى كلمه بايد مورد توجه باشد. اميرالمؤمنين (عليه السّلام) هم در اين جا به آن سفارش مى كنند. «Ùˆ لا تولهم محاباة Ùˆ اثرة»Ø› نه از روى دوستى Ùˆ رفاقت كسى را انتخاب كن، كه ملاكها را در او رعايت نكنى - فقط چون رفيق ماست، انتخابش مى كنيم - نه از روى استبداد Ùˆ خودكامگى؛ انسان بگويد مى خواهم اين فرد باشد؛ بدون اين كه ملاك Ùˆ معيارى را رعايت كند يا با اهل فكر Ùˆ نظر مشورت كند.

بعد خصوصيات اين افراد را ذكر مى كند: اهل تجربه باشند، اهل حيا باشند Ùˆ ...Ø› بعد مى رسد به اين جا كه «Ø«Ù… اسبغ عليهم الارزاق»Ø› وقتى كارگزار خوبى را انتخاب كردى، زندگى اش را تأمين كن. من هميشه به مديران مى گويم، در گذشته هم گفته ام، الان هم به آقاى دكتر احمدى نژاد Ùˆ به شماها مى گويم؛ دائم مأموران Ùˆ منتخبان خودتان را زير نظر داشته باشيد؛ دائم نگاه كنيد Ùˆ از اينها غافل نشويد. ديده ايد كه نگهبان ها در شب نورافكن هايى را دائم مى چرخانند Ùˆ گوشه ها را نگاه مى كنند؛ شما هم همين طور بايد به طور دائم امور را زير نظر داشته باشيد Ùˆ نگاه كنيد؛ بنابراين از كار كارگزارانتان غفلت نكنيد. «Ø«Ù… تفقد اعمالهم»Ø› يعنى از كارهاى اينها جستجو كن، ببين كار انجام مى دهند يا نه؛ درست انجام مى دهند يا نه؛ آيا تخلفى در كارهايشان وجود دارد يا خير. «Ùˆ ابعث العيون من اهل الصدق Ùˆ الوفاء عليهم»Ø› كسانى را كه چشم Ùˆ گوش تو هستند، بگمار تا كارهاى اينها را نگاه كنند. «ÙØ£Ù† تعاهدك فى السّر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة Ùˆ الرفق بالرعية»Ø› اين موجب مى شود كه اينها بتوانند امانت را بيشتر حفظ كنند.

بعد مى فرمايند: «ÙØ§Ù†Ù‘ احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك»Ø› اگر ثابت شد كه كسى خيانت كرده - نه اين كه تا گزارشى رسيد، فوراً به آن ترتيب اثر بدهيد؛ نه، همه متفق باشند؛ يعنى معلوم باشد Ùˆ گزارش هاى متواتر Ùˆ مسلّمى برسد كه اين شخص خيانت كرده - آن وقت «Ø§ÙƒØªÙÙŠØª بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة فى بدنه Ùˆ اخذته بما اصاب من عمله»Ø› ديگر بايد مجازات شود. البته مجازات انواع Ùˆ اقسامى دارد، شكل هاى گوناگونى دارد، اقتضائات گوناگونى دارد؛ هر طور كه اقتضاى مجازات است، عمل شود.

چون نامه مفصل است، مجبوريم انتخاب كنيم. آن جاهايى كه به نظرم براى ما لازم تر است، آنها را انتخاب كرده ام. مى فرمايد «Ùˆ اياك Ùˆ الاعجاب بنفسك Ùˆ الثقة بما يعجبك منها»Ø› برحذر باش از اين كه خودشگفتى به سراغ تو بيايد. اعجاب به نفس، يعنى خودشگفتى؛ اين كه انسان از خودش خوشش بيايد. حضرت مى گويند مواظب باش در اين دام نيفتى. انسان گاهى در خودش امتيازاتى مشاهده مى كند - فهم خوبى دارد، قدرت بدنى خوبى دارد، قدرت ذهنى خوبى دارد، اطلاعات وسيعى دارد، بيان ويژه يى دارد، صداى خوشى دارد، جمالى دارد - به مجرد اين كه ديديد نسبت به خودتان حالت خودشيفتگى وجود دارد - كه معنايش اين است كه با ديدن اين امتيازات، عيوب را در كنارش نمى بينيد - بدانيد كه اين خطر است؛ اين همان چيزى است كه مى فرمايند برحذر باش. ممكن است شما بگوييد من اين امتياز را در خودم مى بينم، حالا Ú†Ù‡ كار كنم؟ بالاخره من مثلاً در ميان اين همه جمعيت شاگرد اول فلان دوره Ù‰ تحصيلى شده ام يا در فلان كار اساسى امتياز برجسته يى به دست آورده ام؛ Ú†Ù‡ كار كنم؟ اين امتياز را نبينم؟ نه، اين امتياز را ببينيد؛ اما آن نقض ها Ùˆ عيبها Ùˆ كمبودها Ùˆ نقاط بسيار منفى يى هم كه در خودتان هست، در كنارش ببينيد. آنچه انسان را شيفته Ù‰ خودش مى كند، جمع بندى انسان است. ما نقاط خوب خود را مى بينيم، اما نقاط نفرت انگيز Ùˆ بد Ùˆ زشت را مشاهده نمى كنيم؛ لذا جمع بندى ما مى شود جمع بندىِ انسانى كه شيفته Ù‰ خودش هست؛ اين اشكال دارد. بنابراين ما بايد ضعفها را هم در كنار نقاط قوت ببينيم. «Ùˆ اياك Ùˆ الاعجاب بنفسك Ùˆ الثقة بما يعجبك منها»Ø› به آن چيزى كه در وجود تو هست Ùˆ تو را شيفته Ù‰ خودت مى كند، اعتماد نكن؛ يعنى حتماً باور نكن كه اين نقطه Ù‰ امتياز در تو وجود دارد. گاهى انسان خيال مى كند نقطه Ù‰ برجسته يى در او وجود دارد؛ در صورتى كه تصور Ùˆ توهم است؛ چون خودش را با آدم سطح پايينى مقايسه كرده، Ùˆ به خودش نمره داده؛ در حالى كه اگر با افراد ديگرى مقايسه مى شد، اصلاً نمره Ù‰ خوبى نمى گرفت. بنابراين خيلى هم اطمينان نكن به آنچه در خود مى بينى.

«ÙˆØ­Ø¨ الاطراء»Ø› از علاقه Ù‰ به ستايش شدن از طرف ديگران بر حذر باش. «ÙØ£Ù† ذلك من اوثق فرص الشيطان فى نفسه ليمحق ما يكون من احسان المحسنين»Ø› اين كه انسان دوست داشته باشد او را ستايش كنند، از بهترين فرصتهاى شيطان است كه از آن بهره مى برد؛ مى آيد احسان محسنين را از بين مى برد؛ يعنى آن نيكوكارى ها Ùˆ زيبايى ها Ùˆ آرايش هاى معنوى Ùˆ روحى را از شما سلب مى كند.

دنبال اين، باز فقره Ù‰ مهم ديگرى است كه مى فرمايند: «Ø§ÙŠÙ‘اك Ùˆ المنّ على رعيتك باحسانك»Ø› سر مردم منت نگذاريد Ùˆ بگوييد ما اين كارها را براى شماها كرده ايم. وظيفه بوده، انجام داده ايد. اگر انجام داده باشيد، وظيفه تان را انجام داده ايد؛ منتى سر مردم نگذاريد. «Ø§Ùˆ التزيّد فيما كان من فعلك»Ø› كارهايى را كه انجام داده ايد، بزرگنمايى نكنيد. گاهى انسان كارى را انجام مى دهد، بعد در ستايش آن كار خيلى مبالغه مى كند؛ چندين برابرِ آنچه حقيقت كار است. «Ø§Ùˆ ان تعدّهم فتتبع موعدك بخلفك»Ø› خلف وعده هم با مردم نكنيد. آنچه به مردم وعده مى دهيد، اصرار داشته باشيد كه آن را انجام دهيد؛ يعنى خودتان را گردنگير آن وعده بدانيد. اين طور نباشد كه بگوييم نشد كه نشد؛ Ú†Ù‡ كار كنيم؛ نه، اصرار كنيد. البته يك وقت انسان به اضطرار برخورد مى كند، آن بحث ديگرى است؛ اما تا آن جايى كه توان Ùˆ قدرت در شما هست، تلاش كنيد وعده يى را كه به مردم داديد، عمل كنيد Ùˆ منت هم نگذاريد. «ÙØ§Ù†Ù‘ المنّ يبطل الاحسان Ùˆ التّزيّد يذهب بنور الحق»Ø› منت، احسان را باطل مى كند Ùˆ بزرگنمايى نور حق را از بين مى برد. «Ùˆ الخلف يوجب المقت عنداللَّه Ùˆ النّاس»Ø› خلف وعده موجب مى شود انسان، هم از چشم مردم بيفتد Ùˆ هم از نظر خداى متعال. «Ùˆ ايّاك Ùˆ العجلة بالامور قبل اوانها»Ø› در كارها پيش از موعد عجله نكنيد Ùˆ شتابزدگى به خرج ندهيد. اميرالمؤمنين در خطبه Ù‰ ديگرى، عجله كردن Ùˆ پيش از موعد كار را انجام دادن، تشبيه مى كنند به چيدن ميوه قبل از رسيدن خودش. مى فرمايند كسى كه ميوه را قبل از اوان چيدنش مى چيند، مثل كسى است كه براى ديگران زراعت كرده؛ يعنى خودش هيچ سودى نمى برد. شما اگر در زمينى كه مال ديگرى است، تخمى بپاشيد، سودش را او مى برد؛ شما هيچ سودى نمى بريد. بذرى كه داخل ملك خودتان مى كاريد Ùˆ نهالى كه آن جا مى نشانيد Ùˆ زحمتش را مى كشيد، اگر ميوه هم داد، ليكن ميوه را قبل از آن كه برسد Ùˆ قابل استفاده بشود، چيديد؛ در واقع همه Ù‰ زحمات خودتان را به هدر داده ايد. عجله Ùˆ قبل از اوان به كارى دست زدن را حضرت در آن بيان مطرح مى كنند. اين جا هم كه مى فرمايند عجله نكن، «Ø§Ùˆ التّسقط فيها عند امكانها»Ø› تسقط هم نكن. تسقط، يعنى اهمال Ùˆ كوتاهى كردن Ùˆ كار را به تعويق انداختن. پس عجله Ùˆ اهمال كارى هم ممنوع. «Ø§Ùˆ اللجاجة فيها اذا تنكّرت»Ø› وقتى معلوم شد كار غلط است، روى آن پافشارى Ùˆ لجاجت نكن؛ مثلاً ما ايده يى را مطرح كرديم Ùˆ استدلال كرديم Ùˆ دنبالش هم رفتيم Ùˆ زحمت هم كشيديم، اما كسانى مخالفت كردند Ùˆ ما هم گفتيم نه Ùˆ پيش رفتيم؛ حالا رسيديم به جايى كه ديگر واضح شد غلط است؛ اين جا حرفتان را پس بگيريد؛ هيچ اشكالى ندارد. پس لجاجت به خرج ندهيد؛ اگر «Ø§Ø°Ø§ تنكّرت»Ø› وقتى منكر بودن آن واضح شد. «Ø§Ùˆ الوهن عنها اذا استوضحت»Ø› آن جايى كه معلوم شد لازم است اين كار انجام بگيرد، انسان نبايد كوتاهى كند.

يك جمله هم راجع به اين شبها Ùˆ روزها عرض كنيم. من مى خواهم به شما برادران Ùˆ خواهران عرض كنم، اين كه مى گويند ماه رمضان، ماه ضيافت الهى است Ùˆ سفره Ù‰ ضيافت الهى پهن است، محتويات اين سفره Ú†Ù‡ چيزهايى است؟ محتويات اين سفره كه من Ùˆ شما بايد از آن استفاده كنيم، يكى اش روزه است؛ يكى اش فضيلت قرآن است - قرآن را گذاشتند در اين سفره Ù‰ با فضيلتِ زياد، بيش از ايام ديگر؛ Ùˆ به ما گفتند كه تلاوت قرآن كنيد - يكى اش همين دعاهايى است كه مى خوانيم؛ «ÙŠØ§ على Ùˆ يا عظيم»ØŒ دعاى افتتاح، دعاى ابوحمزه؛ اينها همان مائده هايى است كه سر اين سفره گذاشته شده. بعضى هستند كه وقتى از كنار سفره رد مى شوند، اين قدر حواسشان پرت است Ùˆ متوجه Ù‰ جاهاى ديگرند كه اصلاً سفره را نمى بينند. داريم كسانى را كه اصلاً سفره Ù‰ ماه رمضان را نمى بينند؛ يادشان نيست كه ماه رمضانى آمد Ùˆ رفت. بعضى هستند كه سفره را مى بينند، اما به خاطر همان سرگرمى ها Ùˆ اشتغال، وقت ندارند سر اين سفره بنشينند؛ مى خواهند سراغ يك سرگرمى بروند؛ كار ديگرى دارند - دنبال دكان، دنبال كار، دنبال دنيا، دنبال شهوات - مجال اين كه سر اين سفره بنشينند Ùˆ از آن بهره ببرند، ندارند. بعضى ديگر هم هستند كه نه، سر سفره مى نشينند، سفره را مى بينند، قدرش را هم مى دانند؛ ليكن آدمهاى خيلى قانعى اند؛ به كم قناعت مى كنند؛ لقمه يى برمى دارند Ùˆ مى روند؛ نمى نشينند پاى سفره، خودشان را بهره مند Ùˆ سيراب كنند Ùˆ از آنچه در سفره هست، خود را محظوظ كنند؛ لقمه Ù‰ مختصرى برمى دارند Ùˆ مى روند. بعضى هستند كه احساس بى ميلى مى كنند؛ يعنى اشتهايشان تحريك نمى شود؛ به خاطر اين كه غذاى پوچِ بيهوده يى را خورده اند Ùˆ پاى سفره Ù‰ ضيافتى كه رنگين Ùˆ جذاب Ùˆ مقوى است، اصلاً اشتها ندارند. بعضى هم هستند كه نه، در حد اشتها - كه اشتهاشان هم زياد است - از اين سفره استفاده مى كنند Ùˆ واقعاً سير نمى شوند؛ چون مائده، مائده Ù‰ معنوى است. تمتع به اين مائده، فضيلت است؛ چون فتوح Ùˆ انفتاح Ùˆ تعالى روح انسانى است، هر Ú†Ù‡ انسان از اين مائده بيشتر استفاده كند، روح انسان تعالى بيشترى پيدا مى كند Ùˆ به هدف خلقت نزديكتر مى شود. اين، غير از موائد جسمانى است. مائده Ù‰ جسمانى براى رفع نيازى است كه بشود انسان بدن را راه ببرد. زياده روى در آن، يك اشتباه Ùˆ خطاست؛ يك غلط است. در مائده Ù‰ روحى Ùˆ معنوى اين طور نيست؛ چون اصلاً خلقت ما براى تعالى معنوى Ùˆ تعالى روحى است. مائده Ù‰ روحى چيزى است كه اين تعالى را براى ما امكان پذير، تسهيل Ùˆ محقق مى كند. بنابراين هر Ú†Ù‡ بيشتر بتوانيم استفاده كنيم، بايد بكنيم. بندگان مؤمن Ùˆ مخلصى كه ما اسمهاى اينها را شنيده ايم، حتى وقتى كارهاى اينها را براى ما نقل مى كنند، براى ما درست مفهوم نيست؛ اما واقعاً شگفت آور است. دو سه ساعت به اذان صبح بيدار شوند Ùˆ شبهاى ماه رمضان اشك بريزند. نقل مى كنند مرحوم آميرزا جواد آقاى ملكى وقتى بيدار مى شد، سر حوض آب مى نشست تا وضو بگيرد، به آب نگاه مى كرد، دعا مى خواند Ùˆ گريه مى كرد Ùˆ تضرع مى كرد؛ آب برمى داشت روى صورتش مى ريخت، گريه Ùˆ تضرع مى كرد؛ به آسمان نگاه مى كرد، دعا مى خواند، گريه Ùˆ تضرع مى كرد؛ تا وقتى كه بيايد سر سجاده بايستد Ùˆ آن نماز شب Ùˆ آن تهجد پُرفيض Ùˆ پُرحال Ùˆ پُرطراوت را با عشق Ùˆ شور انجام بدهد. مرحوم حاج ميرزا على آقاى قاضى هم همين طور بود. از ماه رمضانش، روزه اش، توجهش، تذكرش، نمازش، حكايتهايى نقل مى كنند. اين چيزها براى ما واقعاً درست مفهوم نيست؛ منتها خط روشنى را به ما نشان مى دهد Ùˆ ما بايد حداكثر استفاده را بكنيم.

دوستان سعى كنند در همه ى اوقات - بخصوص در ماه رمضان - تلاوت قرآن را از ياد نبرند. قرآن نبايد از زندگى تان حذف شود. تلاوت قرآن را حتماً داشته باشيد؛ هر چه ممكن است. تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر مى بخشد. تلاوت عجله يى كه همين طور انسان بخواند و برود و معانى را هم نفهمد يا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نيست؛ نه اين كه بى فايده باشد - بالاخره انسان همين كه توجه دارد اين كلام خداست، نفس اين يك تعلق و يك رشته ى ارتباطى است و خود همين هم مغتنم است و نبايد كسى را از اين طور قرآن خواندن منع كرد ليكن تلاوت قرآنى كه مطلوب و مرغوب و مأمورٌبه است، نيست. تلاوت قرآنى مطلوب است كه انسان با تدبر بخواند و كلمات الهى را بفهمد، كه به نظر ما مى شود فهميد. اگر انسان لغت عربى را بلد باشد و آنچه را هم كه بلد نيست، به ترجمه مراجعه كند و در همان تدبر كند؛ دو بار، سه بار، پنج بار كه بخواند، انسان فهم و انشراح ذهنى نسبت به مضمون آيه پيدا مى كند كه با بيان ديگرى حاصل نمى شود؛ بيشتر با تدبر حاصل مى شود؛ اين را تجربه كنيد. لذا انسان بار اول وقتى مثلاً ده آيه ى مرتبط به هم را مى خواند، يك احساس و يك انتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم كه همين را با توجه مى خواند، انتباه ديگرى دارد؛ يعنى انسان انشراح ذهن پيدا مى كند. هرچه انسان بيشتر انس و غور پيدا كند، بيشتر مى فهمد؛ و ما به اين احتياج داريم.

عزيزان من! كسانى كه پايشان لغزيد، خيلى از مواردش را كه ما ديديم، ناشى بود از عدم تعمق در امر دين و معارف اسلامى؛ شعائرى بود، شعارهايى بود، احساساتى بود، بر زبانشان بود، اما در دلشان عمق نداشت. لذا در گذشته ما كسانى را ديديم كه آدمهاى خيلى تند و داغ و پُرشورى هم بودند، بعد صدوهشتاد درجه وضع اينها عوض شد. سالهاى اول انقلاب كسانى بودند - من با خصوصيات، آدمهايش را مى شناسم؛ يعنى كليات نيست - كه افرادى مثل شهيد بهشتى را راحت و صريح از نظر انقلابى بودن و فهم درستش از انقلاب و از راه امام، نفى مى كردند. بعد از گذشت مدتى، مشى اينها آن چنان شد كه مبانى انقلاب و نظام را انكار كردند! بعضى از آنها كه آدمهاى با انصاف ترى بودند، صريحاً، و بعضى شان ملتوياً و مزوراً انكار كردند. آدمهاى بى انصاف ترشان اينها هستند، كه به يك معانى يى هم تظاهر مى كنند؛ اما باطنشان اين طور نيست. اين به خاطر اين بود كه اينها عمق نداشتند. البته اين يكى از عوامل است؛ يك عامل هم شهوات و دنياطلبى و امثال اينهاست كه كسانى را هم كه عمق دارند، منحرف مى كند. بسيار كسانى بودند كه عمق نداشتند. يكى از راههايى كه اين عمق را در اعتقادات انسان، در مبانى فكرى انسان، در روح انسان، در ايمان انسان ايجاد مى كند، انس با قرآن است. بنابراين در زندگى حتماً قرآنِ با تدبر را در نظر داشته باشيد و نگذاريد حذف شود.

يكى هم اين دعاهاست. در دعاهاى معتبر خيلى معارف وجود دارد كه انسان اينها را در هيچ جا پيدا نمى كند؛ جز در خود همين دعاها. از جمله ى اين دعاها، دعاهاى صحيفه ى سجاديه است. در منابع معرفتى ما چيزهايى وجود دارد كه جز در صحيفه ى سجاديه يا در دعاهاى مأثور از ائمه (عليهم السّلام) انسان اصلاً نمى تواند اينها را پيدا كند. اين معارف با زبان دعا بيان شده. نه اين كه خواستند كتمان كنند؛ طبيعت آن معرفت، طبيعتى است كه با اين زبان مى تواند بيان شود؛ با زبان ديگرى نمى تواند بيان شود؛ بعضى از مفاهيم جز با زبان دعا و تضرع و گفتگو و نجواى با پروردگار عالم اصلاً قابل بيان نيست. لذا ما در روايات و حتّى در نهج البلاغه از اين گونه معارف كمتر مى بينيم؛ اما در صحيفه ى سجاديه و در دعاى كميل و در مناجات شعبانيه و در دعاى عرفه ى امام حسين و در دعاى عرفه ى حضرت سجاد و در دعاى ابوحمزه ى ثمالى از اين گونه معارف، فراوان مى بينيم. از دعاها غفلت نكنيد؛ به دعاها بپردازيد. دعا هم بكنيد. شما بارهاى سنگينى بر دوش داريد؛ دشمنهاى زيادى هم داريد؛ مخالفان زيادى هم داريد؛ دولت اسلامى هميشه همين طور بوده. از اول انقلاب دولت هاى ما، بخصوص وقتى كه تازه نفس اند - اين دولت شعارهاى صريحِ روشنى هم در دلبستگى به مبانى انقلاب دارد، ديگر بيشتر - مخالفانى دارند؛ هم مخالفان بيرونى، هم مخالفان داخلى. جوّسازى مى كنند، شايعه پراكنى مى كنند، منفى بافى مى كنند، دروغ پخش مى كنند، احياناً در صحنه ى عمل و در كارهاى ميدانى كارشكنى مى كنند. مقابله ى با اين مخالفتها يك مقدار عزم و تصميم قاطع و جدّ در عمل و خسته نشدن و دنبال كار را گرفتن مى خواهد؛ يك مقدار هم توسل و توجه و تضرع و از خدا كمك خواستن لازم دارد. اگر از خداى متعال استمداد و استعانت كنيم، روح خستگى ناپذيرى را در ما به وجود خواهد آورد. يكى از نعمتهاى بزرگ خدا اين است كه آدم خسته نشود و حوصله اش سر نرود. در راههاى طولانى گاهى انسان قوّه هم دارد؛ زانو و پاها اصلاً خسته نشده؛ اما آدم از حركت، خسته ى روحى مى شود. اين خستگى روحى، انسان را از رسيدن به اهداف باز مى دارد. براى اين كه اين خستگى روحى پيش نيايد - كه از خستگى جسمى گاهى خطرش هم بيشتر است - استمداد از پروردگار، توكل به خدا و اميدوارى به كمك الهى لازم است؛ اين را از دست ندهيد و اين را داشته باشيد. من و شما پيش خداى متعال عزيزتر نيستيم از كسانى كه قبل از ما بودند و از كسانى كه بعد از ما خواهند آمد؛ مگر اين كه عملمان خوب باشد و تقوايمان بيشتر از آنها باشد؛ اين را توجه داشته باشيد. اگر تقواى بيشترى به خرج داديم، از خودمان بيشتر مراقبت كرديم، بهتر كار كرديم، بهتر به وظايفمان عمل كرديم، به قانون بيشتر احترام گذاشتيم و در جهت اين اهداف، بيشتر پيش رفتيم، پيش خداى متعال عزيزتر خواهيم بود؛ اما بدون آن، نخير. بايد تلاشمان را در اين جهت متمركز كنيم. مواظب باشيم در دامهايى كه ديگران افتادند، ما نيفتيم. هر كس در آن دامها بيفتد، همان بلاها و همان عواقب برايش متصور است؛ لذا فرقى بين ما و آنها نيست.

پروردگارا! آنچه را گفتيم و شنيديم، براى خودت و در راه خودت و مقبول و مرضى خودت قرار بده؛ آنها را در دل ما - در درجه ى اول، دل خود من كه گوينده ى اين حرفها بودم، بعد هم در دل دوستان عزيزى كه حضور دارند - مؤثر و كارگر بفرما؛ ان شاءاللَّه اين روزها و اين ساعات را مايه ى خير و نفع ما در قيامت قرار بده و مايه ى حسرت ما در قيامت قرار مده. پروردگارا! قلب مقدس ولى عصر (ارواحنافداه) را از ما راضى و خشنود كن؛ روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضى و خشنود كن؛ ارواح مطهر شهداى عزيز و گرانقدر انقلاب اسلامى را از ما و رفتار ما و عمل ما راضى و خشنود بفرما.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته

 

6 شهريور 1385

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2930

 

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز همزمان با هفته دولت در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت، ضمن اشاره به رويكردهاي اصولگرايانه در كشور و تبيين شاخص هاي اصولگرايي، دوره كنوني را به لحاظ انطباق شعارها و اهداف دولت با مباني انقلاب اسلامي و امام خميني (ره)، اعتماد مردم به دولت، و همچنين ابهت و عظمت كم سابقه بين المللي ملت ايران و نظام اسلامي، دوره اي استثنايي خواندند و تصريح كردند: دولت بايد با حداكثر استفاده از اين شرايط در جهت تحقق اهداف و شعارهاي اعلام شده حركت كند و وظيفه همه دلسوزان انقلاب و نظام اسلامي نيز كمك و ياري دولت است.

رهبر انقلاب اسلامي با تبريك سوم شعبان سالروز ميلاد حضرت اباعبدالله الحسين (ع) و همچنين گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر، تلاش بي وقفه براي خدمت به مردم را از نكات برجسته دولت نهم و به ويژه شخص رئيس جمهور دانستند و در بيان شاخص هاي اصولگرايي به عدالت گستري و عدالت خواهي اشاره كردند و افزودند: تحقق عدالت بسيار دشوار و نيازمند مقدمات فراوان است، كه از جمله آنها در نظر گرفتن عدالت جغرافيايي و طبقاتي، عدالت در مسائل اقتصادي و فرهنگي، عدالت در جايگزين شدن افراد و اعطاي مسئوليتها، و عدالت در قضاوتها است.

ايشان با تأكيد بر اينكه كشور در شرايط كنوني بدليل شكاف طبقاتي به ارث رسيده از دوران سياه رژيم گذشته، به عدالت اقتصادي بيش از ديگر موارد نيازمند است خاطرنشان كردند: البته اجراي عدالت بايد بصورت معقول و در چارچوب مورد نظر اسلام باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي انس با خدا و قرآن، فسادستيزي و سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان، اعتزاز به اسلام و نهراسيدن از بيان صريح جهت گيريهاي اسلامي، ساده زيستي و مردم گرايي، تواضع و گرفتار غرور نشدن، اجتناب از اسراف، خردگرايي و حكمت در تصميم گيري و عمل، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، و اهتمام به علم و پيشرفت علمي را از ديگر شاخص هاي اصولگرايي بيان كردند و افزودند: سعه صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هواي نفس شخصي و گروهي، شايسته سالاري، نظارت بر عملكرد زير مجموعه، تلاش بيوقفه براي خدمت، قانونگرائي، و شجاعت و قاطعيت در بيان و اِعمال حق نيز از شاخص هاي اصولگرايي محسوب مي شوند.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به گذشت يكسال از فعاليت دولت نهم و تأكيد رئيس جمهور براي ارزيابي عملكرد يكساله دولت افزودند: در اين ارزيابي بايد نقاط قوت و ضعف بدون تعصب و با استفاده از نظرات افراد دلسوز مورد داوري قرار گيرند و متناسب با عملكرد هر بخش اقدام شود.

ايشان با تأكيد بر لزوم مشخص شدن اولويت هاي كاري دولت و تمركز بر آن اولويت ها، سند چشم انداز بيست ساله را سياستهاي مورد تأييد خواندند و تصريح كردند: سياستهاي سند چشم انداز بايد در جهت گيريها و برنامه هاي دولت لحاظ شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، با توصيه به همراه كردن سرعت در كارها با دقت و پرهيز از شتاب زدگي و همچنين تدبير و درايت در تصميم گيريها، سفرهاي استاني رئيس جمهور و دولت را سفرهاي پربركت و اميدبخش براي مردم دانستند و تأكيد كردند: بايد با پيگيري و نظارت جدي تلاش شود تا وعده هايي كه در اين سفرها به مردم داده مي شود به مرحله عمل برسد.

ايشان با اشاره به محدوديت امكانات و منابع مالي كشور، در كنار مطالبات متراكم مردم افزودند: در مواردي كه امكان برآورده شدن خواسته هاي مردم نيست بايد صادقانه به آنان گفته شود تا به توقعات مردم دامن زده نشود و با توجه به اعتماد مردم به دولت، قطعاً مورد قبول آنان قرار خواهد گرفت.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر لزوم اهتمام به طرحها و اقدامات بلندمدت در كنار توجه به مشكلات و مسائل جاري، و همچنين استفاده از نظرات كارشناسان صادق و مؤمن در همه كارها، تعامل و هماهنگي سه قوه را ضروري دانستند و افزودند: در تعامل قوا ملاك قانون اساسي و وظايف و اختيارات مشخص شده در اين ميثاق ملي است.

حضرت آيت الله خامنه اي، تعامل با نخبگان همفكر و با اخلاص، استفاده از ظرفيت مديريتي كشور، و سالم سازي دستگاه عظيم اداري و ديواني را از نكات ضروري برشمردند و تأكيد كردند: با توجه به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 بويژه بندهاي الف و ب، دولت بايد تا آنجا كه امكان پذير است از تصدي گري خود به جز در وظايف حاكميتي بكاهد و از ورود به تصدي گريهاي جديد پرهيز كند.

ايشان ارائه مدل مشخص تمركز زدايي براساس آمايش سرزمين و خصوصيات قومي و اقليمي، پيگيري جدي مبارزه با فساد و برخورد بي مهابا و همراه با تدبير با تخلفات و فساد مالي، حفظ سرمايه هاي ملي بويژه منابع طبيعي و پرهيز از سطحي نگري و عوام گرايي در مسائل فرهنگي را از ديگر نكاتي دانستند كه بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.

رهبر انقلاب اسلامي لازمه پيشرفت علمي را توجه بيش از پيش به بودجه تحقيقات و پژوهشهاي علمي دانستند و تأكيد كردند: بايد ميزان بودجه تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي مطابق آنچه كه در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد ضمن آنكه راه اندازي بنياد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همچنين تقويت صندوق حمايت از پژوهشگران بايد با سرعت مورد اهتمام بيش از پيش قرار گيرند.

ايشان درخصوص عملكرد سياست خارجي دولت، لزوم حفظ تحرك موجود در ديپلماسي كشور و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي بين المللي با دستگاه ديپلماسي را ضروري خواندند و خاطرنشان كردند: اين تحرك ديپلماسي بايد همواره جهت دار، پخته و اثرگذار باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به اقدامات خوب اقتصادي دولت از جمله، طرح واگذاري سهام عدالت، تسريع در اجراي طرحهاي نيمه تمام، در نظر گرفتن عدالت در اعطاي تسهيلات بانكي و تأسيس صندوق مهر امام رضا (ع) تأكيد كردند: بايد اين اقدامات خوب با شكلي هنرمندانه و قابل فهم براي مردم تشريح شوند.

در اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور با تبريك ميلاد حضرت امام حسين (ع) و گراميداشت ياد و خاطره شهيد رجايي و شهيد باهنر بعنوان الگوهاي مديريت انقلابي و ا سلامي، به جهت گيريهاي دولت نهم بويژه عدالت گستري اشاره كرد و افزود: طرح توزيع سهام عدالت، ساماندهي منابع بانكي، كاهش سود بانكي، شفاف سازي اقدامات دولت، حمايت از سرمايه گذاري مردمي و مهار سرمايه گذاري دولتي، پيگيري واگذاري بخشهاي دولتي براساس ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44، توزيع عادلانه منابع مالي براي همه نقاط كشور و حضور دولت در همه مناطق از اقداماتي بوده كه در جهت تحقق شعار عدالت گستري دولت نهم انجام گرفته است.

وي، تلاش براي برقراري رابطه محبت آميز ميان مردم و دولت، پرهيز از ورود به دعواها و جنجال هاي سياسي، تلاش براي حفظ وحدت و يكپارچگي، تأكيد بر خدمت رساني به مردم، و تقويت روحيه خودباوري و فضاي ايماني و آرماني در كشور، را از سياستهاي دولت در چارچوب مهرورزي برشمرد و گفت: دولت نهم در عرصه سياست خارجي با پايبندي جدي بر اصول نظام بدنبال حفظ عزت و اقتدار ملت ايران است.

آقاي احمدي نژاد حمايت از فعاليتهاي علمي و پيشرفت در عرصه هاي مختلف علم و فناوري، تسريع در فعاليتهاي عمراني، اصلاح جهت گيريهاي آموزشي، توجه به اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان، تمركززدايي از تهران، كاهش هزينه هاي غيرضرور، حمايت از توليدات داخلي، حمايت از سرمايه گذاري خارجي و حمايت از صادرات غيرنفتي را از ديگر جهت گيريهاي دولت برشمرد و افزود: دولت در يكسال گذشته ضمن تلاش براي كاهش تورم، در بخش مسكن روستايي و شهري نيز اقدامات خوبي را آغاز كرده است.

رئيس جمهور همچنين از حمايتهاي مقام معظم رهبري از دولت نهم قدرداني كرد.

در اين ديدار همچنين آقايان دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، شيباني رئيس كل بانك مركزي، ميركاظمي وزير بازرگاني، سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي، زاهدي وزير علوم و فناوري، جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، و طهماسبي وزير صنايع و معادن گزارشي از عملكرد دولت در بخشهاي مختلف ارائه كردند.

در پايان اين ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه كردند.

 

 

 

9 مهرماه 1385

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2947

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت ضمن بيان فرازهايي از فرمان حضرت اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر درخصوص چگونگي برخورد و رفتار حاكمان و مسئولان با عامه مردم، تأكيد كردند: مهمترين وظيفه مسئولان خدمت به مردم است زيرا فلسفه وجودي حكومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رساني به آنان است.

ايشان عشق ورزي و محبت واقعي به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان را از وظايف اصلي مسئولان نظام اسلامي دانستند و افزودند: مسئولان در برخورد با لغزشهاي احتمالي مردم بايد همواره با عفو و گذشت برخورد نمايند.

رهبر انقلاب اسلامي، چشم پوشي از خطاهاي قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون شكنان و گروهها و باندهاي خاص منفعت جو و قدرت طلب دانستند و تصريح كردند: منفعت عامه مردم بر منفعت گروههاي خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجويي هاي اين گروهها و باندها ظلم و بي عدالتي است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه حاكمان و مسئولان بدليل قدرت سياسي و مالي بيش از ديگران در معرض خطر هستند و بايد همواره مراقب خود باشند، درخصوص چگونگي شكل گيري قضاوت مردم نسبت به عملكرد دولتها و مسئولان خاطرنشان كردند: مردم همواره نقاط خاصي از عملكرد دولتها و مسئولان همچون كفايت، قدرت دفاع از هويت ملي، امانتداري و ارتباط با مردم را مورد قضاوت قرار مي دهند كه اين مسئله بايد بعنوان يك ملاك و عبرت، مورد نظر دولت ها و مسئولان باشد زيرا همان قضاوتها در مورد آنان نيز تكرار خواهد شد.

ايشان با اشاره به جهت گيريهاي دولت نهم براي خدمت به مردم افزودند: در شرايط كنوني كه ارزشهاي ديني و انقلابي، مردمي بودن، و رعايت خير و صلاح مردم از جهت گيريهاي اصلي دولت بشمار مي روند، بهترين فرصت براي خدمت به مردم به وجود آمده كه بايد از اين فرصت با همه توان بهره بُرد.

حضرت آيت الله خامنه اي لازمه استفاده از همه توان براي خدمت به مردم را دوري از مسائل حاشيه اي و دسته بنديهاي سياسي و خطي دانستند و افزودند: ضمن به كارگيري توان مضاعف براي حل مشكلات مردم بايد آنان را نيز در جريان اقدامات دولت قرار داد تا اميد مردم بيش از پيش افزايش يابد.

رهبر انقلاب اسلامي، بررسي مشكلات مردم و سرعت بخشيدن براي برطرف كردن آنها را يادآور شدند و خاطرنشان كردند: در هفته هاي اخير مسئله گراني و افزايش قيمت ها به مردم به ويژه قشرهاي كم درآمد فشار زيادي وارد كرده است كه دولت و مسئولان اقتصادي بايد ضمن بررسي علل اين مسئله، در جهت برطرف كردن آنها تلاش كنند.

در اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور در سخناني با اشاره به پيگيريها و تأكيدهاي فراوان رهبر معظم انقلاب اسلامي در سالهاي گذشته براي ترويج فرهنگ عدالت و تحقق آن گفت: عدالت مهمترين ركن برپايي جامعه اسلامي و تضمين كننده شكوفايي استعدادها و زمينه ساز پيشرفت، توسعه و امنيت پايدار است و دولت نهم يكي از اهداف اصلي خود را پيگيري اجراي عدالت و پافشاري بر آن قرار داده است.

در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.

 

4 شهريور 86

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=3083

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز در ديدار رئيس جمهور Ùˆ هيأت دولت، پايبندي دولت نهم به اصول Ùˆ ارزشها، عدالت خواهي، شوق خدمت به مردم، پركاري Ùˆ تلاش، شجاعت Ùˆ قاطعيت، برخورداري از «Ø±ÙˆØ­ÙŠÙ‡ تحول گرايي Ùˆ اصلاح حقيقي» Ùˆ ايستادگي در برابر زياده طلبي هاي استكبار را از ويژگيهاي برجسته دولت آقاي احمدي نژاد برشمردند Ùˆ با توصيه به دولت براي توجه بيشتر به برخي مسائل تأكيد كردند: خدمت به مردم، توفيق بزرگي است كه بايد با تلاش Ùˆ فعاليت گسترده تر، شكر حقيقي آن را به جا آورد.

ايشان با تبريك ايام شعبانيه به ويژه ميلاد پرنويد حضرت وليعصر (عج)، اميد و عدالت را دو خصوصيت برجسته عيد نيمه شعبان خواندند و با اشاره به تلاش دولت براي تحقق آرزوها و اميدهاي برخاسته از نيمه شعبان افزودند: جامعه بشري و ملت ايران تشنه اميد و عدالت است و دولت نهم نيز با بلند كردن پرچم عدالت، در دلهاي ملت اميد ايجاد كرده است و به همين علت مصادف شدن هفته دولت و ايام نيمه شعبان، دلنشين و با معناست.

حضرت آيت الله خامنه اي با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر افزودند: آن دو بزرگوار نيز براي تحقق خصوصيات نيمه شعبان يعني اميد و عدالت و با عشق به ارزشهاي انقلاب، فعاليت مي كردند و بايد هفته دولت را با ياد آنها گرامي داشت.

رهبر انقلاب با اشاره به گذشت 2 سال از آغاز فعاليت دولت نهم، زودگذر بودن فرصت خدمت به مردم را نوعي درس و عبرت دانستند و به همه مسئولان توصيه كردند: هيچ لحظه اي را براي فعاليت در راه خدا و خدمت به مردم از دست ندهيد.

ايشان در تبيين شاخصهاي دولت، پايبندي به اصول و ارزشها را بسيار مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: پايبندي انقلاب اسلامي به همان شعارها و اصول اوليه، پديده اي بي نظير است كه در هيچيك از انقلابهاي جهان وجود نداشته است و علت استمرار خصومتهاي سلطه گران نيز همين ويژگي ممتاز نظام اسلامي است.

حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه افزودند: البته در برخي دوره ها، غبارهايي برروي اصول انقلاب نشسته اما اصول و مباني انقلاب، امروز زنده تر و برجسته تر از هميشه در قول و عمل دولت مطرح و پيگيري مي شود و فضاي اصولگرايي و وفاداري به مباني انقلاب و امام را بر جامعه حاكم كرده است.

ايشان پيگيري عدالت را از ديگر شاخص هاي بسيار برجسته دولت نهم برشمردند Ùˆ خاطرنشان كردند: حركت در «ÙˆØ§Ø¯ÙŠ طولاني – دشوار Ùˆ پرخطر عدالت»ØŒ طبعاً در كوتاه مدت به همه نتايج مورد نظر نمي رسد اما جهت گيري عدالت طلبانه Ùˆ همين قدمهايي كه دولت در اين مسير برمي دارد بسيار با ارزش است Ùˆ بايد اين حركت را با همه قوا، ادامه Ùˆ گسترش داد.

رهبر انقلاب اسلامي، پركاري و تلاش بي وقفه را از ديگر خصوصيات دولت دانستند و با اشاره به شجاعت و قاطعيت دولت نهم افزودند: كار عظيم و بسيار خوبِ مديريت مصرف سوخت، قدم اول در راه هدفمند كردن يارانه هاست كه بايد با اتخاذ تصميمات مناسب ديگر، اين هدف پيگيري شود.

ايشان با قدرداني از حاكم بودن روحيه «ØªØ­ÙˆÙ„ گرايي، نوآوري Ùˆ اصلاح» بر دولت افزودند: اصلاح واقعي «ÙŠØ¹Ù†ÙŠ ايجاد تغييرات اساسي Ùˆ ساختاري در جهت صلاح»ØŒ Ùˆ دولت نهم به اين كار همت گماشته است.

حضرت آيت الله خامنه اي، ايستادگي در برابر زياده خواهيهاي استكبار را ويژگي ديگر دولت دانستند Ùˆ افزودند: در جهان كنوني كه «Ù‚درت»ØŒ تنها منطق حاكم بر روابط بين المللي است هرگونه وادادگي باعث خسارت Ùˆ ضرر خواهد شد Ùˆ دولت با درك همين واقعيت در مقابل زياده خواهان ايستاده Ùˆ باعث عزت ملي شده است.

ايشان سفرهاي استاني و درك عيني و عميق درددلها و مشكلات مردم را از ديگر خصوصيات خوب دولت خواندند و افزودند: درك مسائل و خواسته هاي مردم از روي كاغذ، با درك واقعيات زندگي مردم در مواجه ي رودررو، كاملاً متفاوت است و دولت اين كار پر زحمت راجدي گرفته است.

حضرت آيت الله خامنه اي پس از تبيين ويژگي هاي دولت، رئيس جمهور و كابينه را به شكرگذاري حقيقي موفقيتها توصيه كردند و افزودند: شوق و توان و فرصت خدمت به مردم، توفيقي الهي است بنابراين بايد از لغزشگاه خطرناك غرور كاملاً دوري جست و با تأمل در كارها و رفع اشتباهات احتمالي، خدمت به مردم را گسترش داد.

ايشان در بخش ديگري از سخنانشان دولت را به چند مسئله مهم سفارش كردند.جدي تر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله اولين اين سفارشها بود.

رهبر انقلاب اسلامي در اين زمينه تأكيد كردند: سند چشم انداز به عنوان برنامه كلان 20 ساله كشور، سندي فرادولتي و محصول كار متراكم و صحيح كارشناسي است و بايد به عنوان يك ميثاق، در همه قانونگذاريها، برنامه ريزيها، و فعاليتها مورد توجه كامل قرار گيرد و هر برنامه و فعاليتي كه در جهت سند چشم انداز نيست اصلاح شود.

ايشان تقويت نگاه كارشناسي را به ويژه در كارهاي مبنايي و بنياني بسيار ضروري خواندند و افزودند: براي ماندگاري و پايداري برنامه ها و فعاليتها، بايد كار كارشناسيِ عميق، دقيق، همه جانبه و متبحرانه برروي آنها صورت گيرد.

رهبر انقلاب اسلامي، تعامل با نخبگان را باعث تقويت جنبه ي كارشناسي برنامه ها و فعاليتها دانستند و افزودند: نخبگان فراواني در دانشگاهها و محيطهاي مختلف سراسر كشور وجود دارند كه مشتاق و آماده كمك هستند و دولت بايد در عمل، خواهان و جوياي اين نخبگان باشد تا قدرت كارشناسي برنامه ها و اقدامات، بيشتر شود.

ايشان روابط قواي سه گانه را خوب ارزيابي كردند Ùˆ در عين حال افزودند: روحيه سازگاري Ùˆ «ØªØ¹Ø§Ù…Ù„ منطقي Ùˆ صحيح با ديگر قوا»ØŒ بايد در بدنه سه قوه تقويت شود.

تلاش براي اطلاع رساني صحيح به مردم از ديگر سفارشهاي رهبر انقلاب اسلامي در ديدار با هيأت وزيران بود.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ظرافتهاي اطلاع رساني هنرمندانه افزودند: مردم از بسياري از كارهاي دولت بي خبرند و براي رفع اين مشكل، بايد دولت اطلاعات لازم را در اختيار رسانه ها و رسانه ملي قرار دهد تا آنها هنرمندانه به مردم ارائه كنند كه اين كار، ضمن اميدزايي و روشنگري، كمك بيشتر مردم را به دنبال خواهد آورد.

ايشان استقبال دولت از همه انتقادها را مفيد دانستند Ùˆ با تأكيد بر ضرورت جدي تر گرفتن بخش فرهنگ افزودند: فرهنگ مانند هوا براي زندگي انسان اهميتي حياتي دارد Ùˆ بسياري از مشكلات جامعه با فرهنگ سازي حل مي شود، بنابراين بايد از بخش فرهنگ رفع مظلوميت شود Ùˆ ضمن اختصاص اعتبارات لازم، فرهنگ عمومي Ùˆ «Ø¹Ø±ØµÙ‡ ها Ùˆ وسايل فرهنگي»ØŒ جهت گيري ارزشي بيابند.

رهبر انقلاب اسلامي، همچنين توجه بسيار جدي به نهضت علمي را خواستار شدند و افزودند: هيچ كشوري و ملتي بدون موفقيتهاي علمي به آرزوهاي ملي و بزرگ دست نمي يابد و بايد با برنامه ريزي و اقدامات لازم از جمله افزايش قابل توجه بودجه تحقيقات، كشور را در قافله پرشتاب علم، به جلو برد.

توجه كامل به سياستهاي اصل 44 ديگر سفارش رهبر انقلاب به دولت بود. ايشان تأكيد كردند: جدي گرفتن سياستهاي اصل 44 هيچ منافاتي با عدالتخواهي ندارد و به گونه اي برنامه ريزي و عمل كنيد كه اقتصاد كشور در پرتو اجراي سياستهاي اصل 44 شكوفا شود.

ايشان در پايان سخنانشان، تقويت ارتباط با پروردگار را زمينه ساز توفيقات بيشتر دولت خواندند و همه را به استفاده كامل از بركات ماه شعبان توصيه كردند.

در ابتداي اين ديدار آقاي احمدي نژاد ضمن بيان گزارشي از عملكرد دولت نهم به اصلاح ساختارهاي اداري و اجرايي اشاره كرد و گفت: اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و تشكيل يك مركز فكري و برنامه ريزي كلان، افزايش اختيارات استانداران و تمركز مديريت در استانها، آغاز اصلاح ساختار نظام بانكي، تجميع شوراها، اصلاح ساختار بودجه نويسي، اصلاح منابع نيروي انساني، تقويت روحيه صرفه جويي، و اهتمام به بيت المال، از جمله اقدامات دولت در چارچوب اصلاح ساختارها بوده است.

رئيس جمهور ايجاد تحرك در نظام اجرايي و نگاه تحول گرايانه به مسائل كشور را از ديگر سرفصل هاي عملكرد دولت بيان كرد و افزود: يكي از محورهاي مهم و اساسي دولت در دو سال گذشته تلاش براي تحقق عدالت در همه بخشها بوده كه سفرهاي استاني و مصوبات آنها براساس سند چشم انداز، توزيع مناسب منابع بانكي در مناطق مختلف كشور و كاهش سود تسهيلات بانكي، واگذاري سهام عدالت و جلوگيري از امتياز جويي هاي ويژه در اين چارچوب انجام شده است.

توليد ثروت، مردمي سازي اقتصاد، اشتغال¬Ø²Ø§Ø¦ÙŠØŒ حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، حمايت از بخش كشاورزي، آغاز اجراي سياستهاي اصل 44ØŒ فعال سازي بورس، توسعه سرمايه گذاري در بخش نفت Ùˆ كاهش اجراي طرحهاي عمراني از جمله محورهايي بود كه آقاي احمدي نژاد در گزارش خود به عنوان اقدامات دولت نهم در چارچوب رشد اقتصادي بيان كرد.

رئيس جمهور، ساماندهي حمل و نقل عمومي و كنترل مصرف انرژي، تهيه طرح جامع مسكن، كاهش وابستگي به نفت، افزايش سهم ماليات در درآمدها، و حمايت از تحقيقات و نوآوري در بخش علم و فناوري را از ديگر كارهاي دولت عنوان و خاطرنشان كرد: در بخش سياست خارجي و ارتباط با كشورهاي ديگر دولت نهم بسيار فعال بوده و در مسئله هسته اي با ايستادگي ملت ايران بزرگترين پيروزي تاريخي براي كشور به دست آمده است.

 

 

15 مهرماه 1386

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=3107

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي عصر امروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت ضمن بيان فرازهايي ازسخنان حكمت آميز حضرت علي (ع) در نهج البلاغه، بر لزوم رشد بيش از پيش مكارم اخلاق در جامعه و اهتمام مسئولان براي حركت فرهنگي قوي جهت تعميق و نهادينه كردن ارزشهاي اخلاقي تأكيد كردند.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به توصيه هاي حضرت علي (ع) به فرزند بزرگوار خود حضرت امام حسن (ع) افزودند: آن حضرت والاترين بي نيازي انسان را خِرد و بزرگترين تنگدستي و فقر او را دوري از مسير عقل مي دانند ضمن آنكه بر لزوم پرهيز از عجب و خودشگفتي و دوستي با انسانهاي نادان، بخيل، گناهكار و دروغگو تأكيد مي كنند.

ايشان با اشاره به توصيه حضرت علي (ع) براي رشد مكارم اخلاق در جامعه خاطرنشان كردند: مكارم اخلاق فقط به معناي اخلاق نيكو نيست بلكه صفات پسنديده اي همچون صبر، گذشت، شكر، احسان، مروت نسبت به مردم، ترحم به زيردستان و شجاعت و ايستادگي در مقابل كج رويها از مكارم اخلاق است كه بايد در ميان آحاد مردم به ويژه مسئولان گسترش يابد.

حضرت آيت الله خامنه اي با يادآوري اهميت مضاعف تكيه بر عقل و تدبير در مسائل مرتبط با كشور و ملت افزودند: برخي مواقع معناي خردورزي دچار تحريف مي شود و حركت براساس عقل و تدبير، كنار گذاشتن كارهاي بزرگ و كاهش شتاب در كارها معني مي شود در حاليكه در برخي امور اقتضاي خردورزي حركت آرام و ملايم و در برخي امور نيز اقتضاي عقل، حركت پرشتاب و اقدام همراه با قاطعيت و شجاعت است.

رهبر انقلاب اسلامي، طمع، شهوات انساني، خشم و خودشگفتي را دشمنان خردورزي برشمردند و تصريح كردند: مسئولان بايد همواره مراقب باشند تا دچار اين ضعف ها و دام هاي بزرگ نشوند.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود، گرايش روزافزون آحاد جامعه به ويژه جوانان به مسائل معنوي و ارزشهاي اسلامي را بعد از 28 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، از معجزات انقلاب و واقعياتي انكارناپذير دانستند و تأكيد كردند: اقبال نسل جوان امروز به تضرع و عبادت، و عمق ديني آنان يك پديده الهي و از رويش هاي انقلاب اسلامي است كه بايد در جهت نهادينه كردن آنها در نسل هاي آينده تلاش بيشتر و جدي تري انجام شود.

حضرت آيت الله خامنه اي تعميق اين ارزشها را منوط به رشد مكارم اخلاق در جامعه دانستند و خاطرنشان كردند: اگر امروز در جامعه شاهد رويش هاي انبوه تر، عقلاني تر و اميدبخش تر از ريزش هاي 28 سال گذشته هستيم، دليل آن مجاهدت هاي خاموش برخي انسانها در سالهاي گذشته است كه بايد اين حركت با يك تلاش خستگي ناپذير، منسجم و فشرده فرهنگي ادامه يابد تا شاهد رويش هاي بيشتري در نسل هاي آينده باشيم.

ايشان با اشاره به جهت گيري ارزشي و انقلابي دولت نهم تصريح كردند: با روي كار بودن يك دولت حزب اللهي و رئيس جمهور مكتبي زمينه براي حركت عميق فرهنگي بيش از پيش فراهم است و همه دستگاههاي مسئول اعم از وزارت ارشاد، صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد در جهت ارتقاي ارزشهاي اخلاقي و ايمان ديني جامعه به طور جدي تلاش كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين لزوم غافل نشدن از كيد و مكر دشمن را يادآور شدند و خاطرنشان كردند: از دشمن نبايد ترسيد اما هيچگاه دشمن را نيز نبايد كوچك شمرد زيرا لازمه عقل و تدبير مراقبت از شبيخون دشمن در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است.

رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: در اين خصوص همه دستگاهها مسئول هستند و بايد به وظيفه خود عمل كنند اما هماهنگي دستگاهها براساس قانون به عهده دولت و در رأس آن شخص رئيس جمهور است.

در ابتداي اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور با اشاره به روحيه بسيار خوب، نشاط و معنويت روزافزون مردم به ويژه جوانان، ملت ايران را زبان گويا و الگوي ملتهاي دنيا دانست و گزارشي از برنامه ريزي دولت براي تلاش بيش از پيش در مسائل فرهنگي ارائه كرد.

در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس اعضاي هيأت دولت، روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.

 

2 شهريور 1387

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=4009

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت، پركاري و نشاط خدمت به مردم ـ برجسته كردن شعارها و گفتمان امام و انقلاب ـ و "انس با مردم و روحيه مردمي" را سه خصوصيت بسيار با ارزش دولت نهم خواندند و تأكيد كردند: دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت است و همه برنامه ريزي ها و تلاشها بايد با اين جهت گيري انجام شود.

ايشان شهيدان رجايي و باهنر را مظهر علم و عمل بر شمردند و با گراميداشت ياد رئيس جمهور و نخست وزير شهيد افزودند: ارزشهاي اين دو شهيد بزرگوار بايد در نگاه مسئولان و رفتار عمومي آنان تجلي يابد.

حضرت آيت الله خامنه اي ضمن تبيين خصوصيات ممتاز دولت نهم تصريح كردند: قدرداني از دولت به علت برخورداري از خصوصيات ممتازي است كه در منطق اسلامي، معيار واقعي تشخّص و شرافت محسوب مي شود.

رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اولين خصوصيت برجسته دولت نهم، كابينه آقاي احمدي نژاد را دولت كار و اقدام خواندند و افزودند: انرژي، تحرك، نشاط كار و جديت در خدمت به مردم، ويژگي بسيار با ارزش و مستمر دولت است كه پس از سه سال همچنان برجسته است و سفرهاي استاني يكي از نمودهاي آن بشمار مي رود.

حضرت آيت الله خامنه اي انطباق شعارها و گفتمان دولت را با شعارها و گفتمان امام و انقلاب دومين خصوصيت بسيار با ارزش دولت دانستند و افزودند: زنده كردن و بازسازي برخي خصوصيات جوهري انقلاب و منطق امام ـ و مقابله با كساني كه مي خواستند اين ارزشها و مفاهيم اساسي را منسوخ كنند از خصوصيات بسيار برجسته اين دولت است.

ايشان در همين زمينه خاطر نشان كردند: عدالتخواهي حقيقي و استكبار ستيزي از جمله شعارهاي انقلابي دولت است و هر كس كه پيشرفت كشور را با هدايت انقلاب متصور مي داند، قدردان اين ويژگي است.

رهبر انقلاب اسلامي اعاده "عزت ملي و استقلال حقيقي" را از اقدامات تحسين برانگيز دولت بر شمردند و افزودند: اعتقاد و افتخار به عزت و هويت ملي مبناي استقلال حقيقي هر ملت است.

حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از برخي كه در گذشته درمقابل بيگانگان زياده خواه، احساس انفعال و شرمندگي مي كردند افزودند: اين دولت، در تعاملات جهاني وفاداري به گفتمان انقلاب را افتخار خود مي داند و روند بسيار خطرناك غربزدگي و گرايشهاي سكولاريستي را كه متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتي كشور بود، سد كرده است.

ايشان پايداري در موضوع انرژي هسته اي را يكي از مظاهر دفاع از هويت ملي خواندند و افزودند: برخي كشورهاي زورگو و پر رو و دنباله هاي بي ارزش آنان مي خواستند حرف خود را در مقابل ملت ايران به كرسي بنشانند اما ملت، شخص رئيس جمهور و دولت در مقابل افزون طلبي ها ايستادند و جلو رفتند.

رهبر انقلاب اسلامي جرأت در ايجاد تحول، شجاعت تصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ ـ و جرأت مقابله با فساد را از جمله نمودهاي مهم گفتمان انقلابي دولت خواندند و افزودند: قلع و قمع اژدهاي هفت سر فساد بسيار سخت است البته اكنون نيز اين هدف محقق نشده اما جرأت مقابله با آن در اين دولت، كاملاً مشهود و محسوس است.

حضرت آيت الله خامنه اي خارج شدن از حالت انفعال Ùˆ گرفتن روحيه تهاجمي در مقابل زورگويان جهاني را از جلوه ‌هاي وفاداري دولت به شعار Ùˆ گفتمان انقلاب اسلامي دانستند Ùˆ خاطر نشان كردند: استكبار داراي نقاط ضعف فراواني است كه بايد با برجسته كردن آنها، زورگويان جهاني را به انفعال Ùˆ پاسخ گويي انداخت Ùˆ اين دولت داراي چنين روحيه اي است.

رهبر انقلاب اسلامي مردمي بودن را سومين خصوصيت ممتاز دولت دانستند Ùˆ افزودند: شرافت شما در همسطح بودن با ملت Ù€ ساده زيستي Ùˆ تماس Ùˆ انس مستمر با مردم است Ùˆ تجلي عملي اين خصوصيات در رفتار رئيس جمهور Ùˆ هيأت دولت باعث جلب اعتماد بيشتر مردم Ùˆ ريشه كن شدن بلاي اسراف Ùˆ اشرافي گري مي شود. ايشان حمايت از دولتها را مشي حضرت امام Ùˆ رهبري انقلاب خواندند Ùˆ خاطر نشان كردند: قوه مجريه  Ø¨Ø§Ø± عمده مديريت كشور را بر عهده دارد Ùˆ بهمين علت دولتهاي قبلي نيز مورد حمايت بوده اند اما خصوصيات دولت فعلي، باعث مي شود كه  حمايت گرمتري از آن بشود Ùˆ دلگرمي بيشتري درباره اقدامات آن وجود داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامي حمايت از دولت را به معناي چشم بستن بر ضعفهاي آن ندانستند و افزودند: البته كارهايي وجود دارد كه دولت بايد تدبير كند يا انجام دهد.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان، در تشريح مطالبات و توقعات خود از دولت، رعايت قانون را مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: وقتي قانوني با سازوكار قانون اساسي در مجلس و شوراي نگهبان تصويب شد، بايد تا مادامي كه تغيير نكرده حتماً به آن عمل شود.

ايشان خاطر نشان كردند: ممكن است دولت، روال تصويب يك قانون ابلاغ شده را صحيح نداند اما متصدي اين مسئله، قوه مجريه نيست و دولت حتي اگر معتقد به ضعف يك قانون بود بايد به آن عمل كند.

حضرت آيت الله خامنه اي نظارت مستمر بر زير مجموعه ها را بسيار مهم و موجب رفع موانع احتمالي و پيشرفت كارها دانستند و افزودند: رئيس جمهور نيز بر عملكرد وزرا نظارت كند البته اين مسئله نبايد با استقلال كار وزيران منافات پيدا كند چرا كه اعضاي دولت از مجلس رأي گرفته اند و در حوزه كار خود، استقلال دارند.

رهبر انقلاب، پيگيري جدي مصوبات و وعده هاي داده شده به مردم را از ديگر توقعات مورد انتظار از دولت برشمردند و افزودند: مردم معتقدند دولت نهم، مردمي است و از جنس خودشان است، اين امتياز توقع مردم را بالا مي بَرَد بنابراين اگر در جايي، عمل به وعده اي با مشكل روبروست، به صراحت با مردم در ميان بگذاريد.

ايشان، تعامل با قواي مقننه و قضائيه و تعامل نظام مند با نخبگان را از ديگران ضروريات كار دولت دانستند و افزودند: بايد از ديدگاههاي اصلاحي نخبگان و ظرفيت همه نيروها استفاده كرد.

رهبر انقلاب اسلامي، اطلاع رساني هنرمندانه و صحيح از فعاليتهاي هيأت دولت را ضروري خواندند و افزودند: بايد با برنامه سازي هنرمندانه، گزارش كار دولت را به اطلاع مردم رساند.

ايشان، دولت را به توجه مستمر به مستحكم كردن پايه هاي علم و فناوري توصيه كردند و افزودند: مقوله فرهنگ نيز بسيار مهم است و بايد همواره در بالاترين سطح به آن توجه داشت.

حضرت‌ آيت الله خامنه اي در مرزبندي انتقاد Ùˆ تخريب خاطر نشان كردند انتقاد، ارزش‌يابي منصفانه Ùˆ كارشناسانه است كه با نظر خيرخواهي انجام مي شود Ùˆ در آن نقاط مثبت Ùˆ منفي در كنار هم مورد توجه قرار مي گيرد Ùˆ دولت بايد با سعه صدر از اين انتقادها استقبال كند، آنها را با گوش جان بشنود Ùˆ با بررسي Ùˆ توجه كافي Ùˆ كامل، به انتقادهاي صحيح عمل نمايد.

ايشان انتقاد را خدمت و تخريب را خيانت به نظام و كشور دانستند و با ابراز تأسف شديد از تخريب دولت نهم تحت عنوان انتقاد افزودند: انكار امتيازات و نقاط مثبت، برجسته كردن ضعفها، و بدگويي مستمر، تخريب است نه انتقاد.

حضرت آيت الله خامنه اي، دولت را به پذيرش انتقادهاي دلسوزانه و صحيح توصيه مؤكد كردند و با اشاره به اقدامات تخريبي برخي افراد در تبديل نقاط قوت دولت به نقاط ضعف خاطر نشان كردند: زبان دولت در موضوع هسته اي، زبان عزت و اقتدار ملي است اما برخي چون فلان دولت زياده خواه از موضع هسته ايِ عزتمند دولت ايران خوشش نمي آيد اين مواضع صحيح را هدف تخريب قرار مي دهند.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به افزايش انتقاد و تخريب دولتها در سال آخر دوره اول فعاليت آنها افزودند: البته اين دولت، بيشتر مورد هجوم تخريبي قرار دارد و دو جريان داخلي و خارجي آن را مي كوبند.

ايشان هجوم رسانه هاي بيگانه به دولت نهم را به جنگ احزاب تشبيه كردند Ùˆ افزودند: دولت نهم به اين علت، هدف حملات بيوقفه،‌ قرار دارد كه گفتمان آن،‌گفتمان امام Ùˆ انقلاب است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به انگيزه هاي متفاوت طيف وسيعي كه به تخريب دولت مشغول است افزودند: برخي از اين افراد مغرض نيستند بلكه كم اطلاع يا بي اطلاع هستند،‌ برخي هم غرضهاي شخصي Ùˆ سطحي دارند، اما بعضي، يا از اول امام را قبول نداشته اند Ùˆ يا در وسط راه با انقلاب دچار مشكل شده اند، بهمين علت با غرضهاي عمقي Ùˆ كينه امام، به تخريب دولت نهم مشغولند.

ايشان بار ديگر لزوم توجه دولت به انتقادهاي كارشناسانه را خاطرنشان كردند و افزودند: البته دولت هم بايد با دوري از مواضع تهمت آفرين، به تخريب كنندگان بهانه ندهد و مانع برخي جنجال آفريني ها شود.

حضرت آيت الله خامنه اي حفظ Ùˆ تقويت روحيه كار Ùˆ تلاش،‌ اولويت دادن به طرح ها Ùˆ كارهاي نيمه تمام Ùˆ شكوفا شدن نتايج اين طرحها در زندگي مردم را مهم دانستند Ùˆ تأكيد كردند دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت Ùˆ عدالت است Ùˆ برنامه ريزيها Ùˆ تلاشهاي همه مسئولان بايد در جهت ايجاد جهشي بزرگ در روند پيشرفت كشور Ùˆ عدالت گستري وسيع،‌ صورت گيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي، معنويت و عقلانيت را لازمه تحقق عدالت خواندند و افزودند: اگر بخواهيم ايران عزيز ما الگوي ديگران شود بايد پيشرفت و عدالت را بموازات هم مورد توجه كامل قرار دهيم.

حضرت آيت الله خامنه اي سند چشم انداز 20 ساله را "نقشة راه حقيقي پيشرفت" كشور دانستند و نظارت بر برنامه ها و جهت گيري هاي سازمانها و دستگاهها را براي تشخيص انطباق آنها با سند چشم انداز و رصد ميزان تحقق اهداف اين سند، كاملاً ضروري خواندند.

رهبر انقلاب اسلامي، اجراي صحيح Ùˆ كامل سياستهاي اصل 44 را زمينه ساز تحولي  همه جانبه برشمردند Ùˆ پيگيري جدي اين سياست ها را خواستار شدند.

حضرت آيت الله خامنه اي طرح تحول اقتصادي را از كارهاي بزرگ دولت نهم خواندند و با قابل قبول خواندن سرفصلهاي اين طرح عظيم افزودند: اين كار بسيار مهم حتماً انجام شود اما در اين روند بايد از هرگونه شتابزدگي مطلقاً پرهيز كرد.

ايشان خاطر نشان كردند اجراي خوب اين طرح، قدم بزرگي در پيشرفت كشور است اما اجراي شتاب زده آن، خطرها و ضررهايي بدنبال مي آورد بنابراين بايد با بررسي چشم اندازها و پيامدها، و تدبير كردن راههاي جلوگيري يا كنترل تبعات منفي، اين جراحي بزرگ را بسلامت انجام داد.

ايشان در زمينه طرح تحول اقتصادي افزودند: اگر اجراي بخشي از اين طرح تورم زاست بايد براي جلوگيري از بروز اين مسئله Ùˆ يا كنترل تبعات منفي آن، چاره انديشي كرد. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين تلاش بيشتر براي كنترل تورم را بعنوان يكي از مشكلات مردم خواستار شدند Ùˆ افزودند: البته تورم جهاني، خشكسالي Ùˆ برخي عوامل ديگر در تورم موجود دخيلند اما عوامل ديگري نيز وجود دارد كه دولت مي تواند با كنترل آنها، تورم را كاهش دهد. رهبر انقلاب اسلامي توجه دولت به عوامل اجتناب پذير در تورم را ضروري خواندند Ùˆ افزودند: كاهش تورم باعث خواهد شد آثار خدمات بزرگ دولت نهم در زندگي مردم،‌ ملموس تر شود.

رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني صميمانه از رئيس جمهور، هيأت وزيران و كاركنان دستگاههاي مختلف اجرايي خاطر نشان كردند: خدمت به مردم توفيقي الهي است كه بايد با تلاش و خدمت بيشتر، آن را قدرشناسي كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به ماه شريف شعبان و ضيافت الهي رمضان، استفاده از ظرفيتهاي بي پايان معنوي اين دو ماه عظيم را توصيه كردند.

رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از گزارشي كه رئيس جمهور در اين ديدار بيان كرد، خاطر نشان كردند: هدف همه كارها، جلب رضايت الهي است اما اطلاع رساني دقيق، صحيح و هنرمندانه به مردم درباره كارهاي انجام شده كاملاً ضروري است و بايد در اين زمينه فعاليت بيشتري صورت گيرد.

آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور در اين ديدار ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و ساير شهداي دولت، گزارش مبسوطي از عملكرد دولت در بخشهاي مختلف بيان كرد.

رئيس جمهور با اشاره به روند صعودي رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت Ùˆ رسيدن آن به عدد 7/7 درصد در سال 86 گفت: با اصلاحاتي كه در ساختار بودجه انجام شده،‌سهم درآمدهاي نفتي به بودجه عمومي از 63 درصد در سال 83 به 4/53 درصد در سال 86 رسيده است.

آقاي احمدي نژاد انجام اصلاحات ساختاري و همچنين اصلاحات رفتاري را از اولويت هاي اساسي و جدي دولت نهم برشمرد و با اشاره به پيگيري اجراي سياستهاي اصل 44 افزود: واگذاريهاي انجام شده در چارچوب سياستهاي اصل 44 در سه سال گذشته ده برابر كل سالهاي قبل است.

رئيس جمهور با اشاره به رشد بازار سرمايه از لحاظ حجمي و از نظر بازدهي و انجام روزانه 69 ميليارد تومان معامله در بورس خاطر نشان كرد: شاخص بورس نيز در سه سال اخير هشتاد درصد رشد داشته اشت.

آقاي احمدي نژاد در خصوص سفرهاي استاني دولت نهم گفت: اجراي بيش از نود درصد از شش هزار و صد و يازده مصوبه و توافقنامه دور اول سفرهاي استاني به اتمام رسيده و يا در حال اجرا است ضمن آنكه 36 درصد از 1813 مصوبه و توافقنامه يازده سفر در دور دوم سفرهاي استاني نيز عملياتي شده است.

رئيس جمهور افزود: از صد و چهل و سه هزار طرح عمراني كه از سال 79 تاكنون دركشور آغاز شده، صد هزار طرح عمراني مربوط به دولت نهم است كه 52 هزار طرح عمراني به پايان رسيده است.

آقاي احمدي نژاد در بيان عملكرد دولت در بخش بهداشت و درمان، به افزايش پايگاههاي اورژانس شهري و جاده اي، افزايش تخت هاي بيمارستاني، و مراكز تحقيقاتي پزشكي، و همچنين اجراي طرح پزشك خانواده اشاره و تأكيد كرد: دولت نهم به روستاها از جمله روستاهاي محروم توجه ويژه اي داشته است به گونه اي كه اعتبار تخصيص يافته به روستاهاي محروم از هشتاد و پنج صدم درصد كل اعتبارات عمراني به 17/1 صدم درصد اعتبارات عمراني رسيده است.

رئيس جمهور در تشريح عملكرد دولت نهم در بخش نفت، گاز و پتروشيمي به رشد اكتشاف و توليد در اين بخشها، افزايش تعداد صنايعي كه گاز رساني شده و افزايش روستاهائي كه از گاز بهره مند شده اند اشاره كرد و افزود: سهميه بندي بنزين و استفاده از كارت هوشمند، و برنامه ريزي احداث 7 پالايشگاه بنزين، كارهاي بزرگي است كه در اين دولت انجام شده است.

آقاي احمدي نژاد با اشاره به رشد 172 درصدي سرمايه گذاري در بخش صنعت، و صادرات صنعتي سي ميليارد دلاري در سه سال گذشته خاطر نشان كرد: در بخش نيرو نيز در طول سه سال گذشته 12600 مگاوات به ظرفيت توليد برق افزوده شده در حالي كه در فاصله سالهاي 68 تا 75 اين عدد هشت هزارو ششصد مگاوات و در فاصله سالهاي 76 تا 83، دوازده هزار و سيصد مگاوات بوده است.

رئيس جمهور عملكرد دولت نهم در بخش مسكن را يادآور شد و تاكيد كرد: تا سال 83، دولتهاي قبلي براي يك ميليون و پنجاه هزار واحد مسكوني زمين تهيه كرده بودند، در حاليكه در سه سال گذشته براي يك ميليون و دويست و پنجاه هزار واحد مسكوني زمين تهيه شده است.

آقاي احمدي نژاد افزود: در طول سه سال گذشته، ساخت 560 هزار مسكن روستائي آغاز شده كه چهارصد هزار واحد آن به اتمام رسيده است.

رئيس جمهور با اشاره به واگذاري پنج Ùˆ نيم ميليون خط تلفن ثابت Ùˆ همراه تا سال 76 Ùˆ واگذاري 19 ميليون Ùˆ چهار صد هزار تا سال 83 گفت در سه سال فعاليت دولت نهم  خطوط تلفن ثابت Ùˆ همراه چهل ميليون خط افزايش Ùˆ قيمت آنها نيز كاهش يافته است.

آقاي احمدي نژاد در خصوص خدمت رساني به قشرهاي مختلف  بويژه محرومان Ùˆ گسترش پوشش بيمه اي افراد گفت: در سه سال گذشته ضمن افزايش حقوق بازنشستگان كشوري Ùˆ تامين اجتماعي Ùˆ ساخت دوازده هزار واحد مسكوني براي معلولان، نود درصد جمعيت كشور از خدمات بيمه درماني برخوردار شده اند.

آقاي احمدي نژاد به رشد 20 تا 30درصد محصولات زراعي، باغي و دامي، و رشد آبزي پروري اشاره و خاطر نشان كرد: در خصوص اشتغال، رقم بيكاري از 9/11درصد در سال 84 به 6/9درصد در ابتداي سال جاري رسيده است.

راه اندازي 30 سامانه ملي در حوزه بازرگاني، خريد نقدي 26 ميليون تن محصول از كشاورزان رشد دويست درصدي صادرات نسبت به هدف تعيين شده در برنامه چهارم از جمله اقدامات دولت در بخش بازرگاني و تجارت بود كه رئيس جمهور به آنها اشاره كرد.

آقاي احمدي نژاد در تبيين عملكرد دولت در بخش فرهنگي، سه برابر شدن بودجه فرهنگي در سه سال گذشته را ياد آور شد و گفت : افزايش 25 برابري كتابخانه ها نسبت به سال 83 ، تكميل بيش از دويست ساختمان كتابخانه و مجتمع فرهنگي، هدفمند شدن يارانه ها در حوزه نشر، توجه ويژه به مساجد بعنوان پايگاه اصلي فرهنگي و تلاش براي مقابله با ناتوي فرهنگي از جمله اقدامات دولت نهم در حوزه فرهنگ است.

رئيس جمهور ضمن بيان عملكرد دولت در بخشهاي گردشگري و ميراث فرهنگي، تربيت بدني، و محيط زيست، در خصوص فعاليتهاي انجام شده در بخش علمي و پژوهشي تأكيد كرد: در سال 86 هفت هزار اختراع ثبت شده است و تاكنون نيز سه هزار نخبه در كشور شناسايي شده اند.

آقاي احمدي نژاد افزود: امسال مقالات علمي به بيش از سيزده هزار مقاله مي رسد و پارك هاي فناوري نيز به سه برابر رسيده است ضمن آنكه قرارداد بخش صنعت با دانشگاه از دو ميليارد تومان در سال 83 به پانصد ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.

رئيس جمهور با اشاره به فعاليت دولت در بخش آموزش Ùˆ پرورش گفت: توجه به مراكز تربيت معلم، كوچك سازي سازمان Ùˆ تشكيلات،‌ توسعه مدارس استعدادهاي درخشان Ùˆ فني Ùˆ حرفه اي از جمله سياست هاي دولت در اين بخش بوده است.

آقاي احمدي نژاد در خصوص تورم نيز خاطر نشان كرد: تورم وارداتي، خلق پول و عملكرد بانكها، دو علت اصلي تورم در كشور است و دولت تلاش مي كند ضمن كنترل اين دو علت، سهم دولت را در تورم نيز كنترل كند.

رئيس جمهور در خصوص عملكرد دولت در سياست خارجي نيز تأكيد كرد: امروز كشور در يك وضعيت بسيار خوب و رو به جلو قرار دارد و در سطح جهان تأثيرگذار است.

در پايان اين ديدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه شد.

 

16 شهريورماه 1388

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=5844

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز در ديدار رئيس جمهور Ùˆ اعضاي هيأت دولت بر پيگيري رويكردهاي اساسي همچون عدالت – فساد ستيزي – حمايت از طبقات ضعيف – ساده زيستي – توجه به مناطق محروم Ùˆ تلاش خستگي ناپذير براي حل مشكلات مردم بويژه تورم Ùˆ اشتغال تأكيد كردند.

ايشان همچنين سند چشم انداز 20 ساله را معيار Ùˆ ملاك سنجش فعاليتهاي دولت برشمردند Ùˆ دولت دهم را به اجراي كامل سياستهاي اصل 44 – پرهيز از شتابزدگي – توجه به ديدگاههاي نخبگان – اهتمام به فرهنگ – رعايت دقيق قانون – استقبال از نقدهاي خيرخواهانه – مغتنم شمردن توصيه هاي علما Ùˆ مراجع – Ùˆ طراحي Ùˆ تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت توصيه كردند.

در اين ديدار كه اعضاي دولت نهم نيز حضور داشتند رهبر انقلاب اسلامي ياد شهيدان رجايي و باهنر را گرامي دانستند و با اشاره به تثبيت و استقرار دولت افزودند: حضور 85 درصدي ملت در انتخابات پرشور و فراموش ناشدني 22 خرداد، نشان دهنده اراده، اختيار و احساس مسئوليت مردم در تعيين مسئولان كشور است كه همه بايد اين لطف بزرگ خداوند را نسبت به نظام و انقلاب، شاكر باشند.

حضرت آيت الله خامنه اي، با اشاره به ضرورت درك صحيح پيام هاي حضور چهل ميليوني مردم در انتخابات و انتخاب يك رئيس جمهور با نصاب جديد حدود 25 ميليوني خاطرنشان كردند: اگر مسئولان كشور و نخبگان و زبدگان سياسي اين پيامها را درك كنند بسياري از گرهها و مشكلات حل مي شود.

ايشان حضور 85 درصدي ملت در انتخابات دهم رياست جمهوري را پتك جمهوريت بر سر دشمنان انقلاب دانستند و افزودند: ملت و انقلاب اسلامي با اين حركت جمهوريت خود را با فريادي قوي اثبات كردند.

حضرت آيت الله خامنه اي تثبيت اسلاميت نظام را از ديگر پيامهاي انتخابات 22 خرداد برشمردند و افزودند: سخنان نامزدهاي رياست جمهوري مبني بر پايبندي به اسلام و انقلاب و خط امام نيز در واقع نشان مي دهد كه ملت به اين سمت گرايش دارد و به همين علت نامزدهاي محترم تلاش مي كردند خود را دلبسته امام و انقلاب نشان دهند.

رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه افزودند: انتخابات رياست جمهوري دهم صفحه تازه اي در حيات انقلاب و نظام گشود البته واكنش برخي نسبت به اين حركت عظيم مردمي، نجيبانه، جوانمردانه و اخلاقي نبود اما آنچه براي كشور و تاريخ مهم و ماندني است نعمت الهي حركت عظيم مردم و جريان پربركت انقلاب اسلامي است.

ايشان مسئولان و بيش از همه رئيس جمهور را به شكرگزاري و مغتنم شمردن اين نعمت الهي و پرهيز كامل از غرور فراخواندند و تأكيد كردند: بايد به رأي مردم مفتخر و مستظهر بود اما در اوج تواضع، از هرگونه غرور پرهيز كرد چرا كه غرور از دامهاي بزرگ شيطان است و انحرافات و انحطاطات گوناگوني را بهمراه مي آورد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تشكر از زحمات يكايك اعضاي دولت پرتلاش نهم، ورود به عرصه خدمت به مردم را به دولت دهم خوش آمد گفتند و افزودند: موقعيت كنوني، كار فراوان كمي همراه با ظرافت و كيفيت كامل مي طلبد كه به فضل الهي آقاي رئيس جمهور خستگي نشناس و پرانرژي در همين مسير حركت مي كنند.

رهبر انقلاب اسلامي با بيان توصيه هاي دهگانه به دولتمردان افزودند: توكل و توجه به خدا و مستحكم ساختن درون و باطن، مهمترين عامل پيروزي بر همه مشكلات و دشواريهاست.

ايشان دولت دهم را به آمادگي براي مواجهه با انواع بدخواهي ها و توطئه ها توصيه كردند و افزودند: عليه اين دولت و عليه نظام تلاشهاي فراواني انجام خواهد شد اما تواناييها، اميدها و فرصتهاي دولت و ملت بيشتر از همه توطئه ها و مشكلات پيش روست.

رهبر انقلاب اسلامي ØŒ ادامه رويكردهاي اساسي دولت نهم نظير عدالت – مبارزه با فساد – حمايت از قشرهاي ضعيف – ساده زيستي – توجه به مناطق محروم Ùˆ تلاش بي پايان براي حل مشكلات مردم را ضروري خواندند Ùˆ افزودند: ادامه تلاش در اين مسير، خدا را راضي Ùˆ مردم را هم خشنود خواهد كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي، با اشاره به لزوم تعريف دقيق عدالت خاطرنشان كردند: بايد در همه كارها و رفتارها، حتي در قضاوتها و موضعگيريها، عدالت و تعادل را شاخص قرار داد.

رهبر انقلاب اسلامي توزيع نشدن عادلانه ثروت و درآمد عمومي كشور را نمونه مشخصي از بي عدالتي خواندند و خاطرنشان كردند: در بحث يارانه ها، قشرهاي فقير از كمكهاي دولت بهره كمتري مي برند كه هدفمند كردن يارانه ها كه به دولتهاي قبلي نيز توصيه مي شد مي تواند اين مشكل را حل كند.

ايشان در بحث عدالت، توجه به عقلانيت و معنويت را نيز ضروري دانستند و افزودند: برخي برخوردهاي افراطي بعضي گروهها در گذشته، اكنون به تغييرات 180 درجه اي مواضع آنها تبديل شده است چرا كه عدالت خواهي آنان با عقلانيت و تفكر همراه نبود.

توصيه سوم رهبر انقلاب به دولت دهم، توجه كامل به سند چشم انداز بيست ساله بود.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه افزودند: سند چشم انداز به تعبيري، بعد از قانون اساسي مهمترين سند كشور است بنابراين بايد هم فعاليتها و جهت گيريهاي كاري دولت با شاخص سند چشم انداز سنجيده شود.

ايشان گذشت 4 سال از آغاز اجراي سند چشم انداز را يادآوري كردند و افزودند: بايد به سمت آينده روشن پيش بيني شده در اين سند مهم حركت كنيم و دولت دهم بايد ضمن تنظيم سرعت اجراي برنامه ها، سهم خود را در تحقق اهداف اين سند، پيگيري و ادا كند.

اجراي كامل سياستهاي اصل 44، توصيه ديگر رهبر انقلاب به رئيس جمهور و كابينه جديد بود.

ايشان كارهاي انجام شده در اين زمينه را ناكافي دانستند و افزودند: نبايد منتظر تغييرات اساسي در زيرساختها و تصويب طرح تحول اقتصادي ماند و كار را به بن بست رسيده فرض كرد بلكه بايد به هر شكل ممكن، در مسير اجراي سياستهاي اصل 44 به جلو رفت.

رهبر انقلاب اسلامي حل مشكلات اقتصادي كشور و مردم به ويژه تورم و اشتغال را بسيار مهم خواندند و افزودند: بايد به گونه اي برنامه ريزي و تلاش كرد كه فشار تورمي به مردم از ابعاد مختلف از جمله از ناحيه هزينه خدمات دولتي كم شود.

سخنان حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با دولت دهم با تأكيد بر پرهيز از شتابزدگي در طرحهاي اقتصادي و بهره گيري مناسب از ديدگاههاي كارشناسي ادامه يافت.

ايشان در اين زمينه تأكيد كردند: از ديدگاههاي كارشناسي درست و دقيق، به ويژه در مسائل اقتصادي، مالي و پولي به طور كامل استفاده كنيد زيرا كم توجهي به مسائل كارشناسي در مباحث اقتصادي ممكن است به زيانهاي بزرگي منجر شود.

اهتمام به مسائل فرهنگي و توجه كامل به هدف گذاري صحيح فرهنگي توصيه ديگر رهبري انقلاب به رئيس جمهور و دولت بود.

ايشان تأكيد كردند: وظيفه مسئولان، اداره امور زندگي مردم همراه با هدايت جامعه است بنابراين از ظرفيتها Ùˆ امكانات دستگاههاي حكومتي نظير صدا Ùˆ سيما – فرهنگ Ùˆ ارشاد اسلامي – آموزش Ùˆ پرورش – Ùˆ آموزش عالي به گونه اي استفاده كنيد كه مردم به مباني ديني بيشتر علاقمند Ùˆ پايبند شوند.

حضرت آيت الله خامنه اي با رد گرايشهاي بي مبنا و افراطي در باب فرهنگ افزودند: بايد مسائلي را كه مبناي صحيح ديني و شرعي دارد با افتخار تبليغ و ترويج كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي دولت دهم را به پايبندي كامل و رعايت دقيق قانون توصيه و خاطرنشان كردند: اگر در مسئله اي، قانون ناديده گرفته شد موضوع به نقض يك قانون ختم نمي شود بلكه راهي براي بي اعتنايي به قانون بازخواهد شد.

سينه گشاده، روي گشوده و گوش شنوا در مقابل نقد و انتقاد هشتمين توصيه حضرت آيت الله خامنه اي به دولت جديد بود.

ايشان خاطر نشان كردند: هدف از برخي انتقادهاي داخلي كه به پشتوانه رسانه هاي بيگانه صورت مي گيرد تخريب است اما نقدهاي مصلحانه و خيرخواهانه اي هم وجود دارد كه از سوي طرفداران دولت هم نيست كه بايد به آنها توجه و عمل كرد.

رهبر انقلاب اسلامي اقدام دولت نهم را در تحمل اهانتها و كينه توزيها داراي اجر الهي دانستند و افزودند: نبايد در اين راه خسته شد يا انتقادهاي كوچك را حمل بر دشمني كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي رئيس جمهور و همراهانش در كابينه را به مغتنم شمردن توصيه ها و نصيحتهاي مراجع، علما و بزرگان ديني توصيه مؤكد كردند و افزودند: بزرگان علما در مناطق مختلف كشور و مراكز حوزه هاي علميه، طرفداران نظام اسلامي هستند و خدمات دولت را هم مي بينند بنابراين توصيه هاي آنان از روي محبت و علاقه مندي است و بايد مغتنم شمرده شود.

ايشان همچنين استقبال از انتقادات نخبگان و فرزانگان دانشگاهي را موجب قوي تر شدن پشتوانه دولت برشمردند و افزودند: ممكن است نخبگان خيرخواه، اعتراضي هم داشته باشند كه لازم است با استقبال از آنها ذهن فعال و پوياي نخبگان را براي خود ذخيره كرد.

طراحي Ùˆ تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت Ùˆ استفاده از متفكرين براي تحقق اين مهم، آخرين توصيه رهبر انقلاب به دولت بود.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم همراهي ذاتي عدالت با برنامه هاي پيشرفت تأكيد كردند: بگونه اي حركت كنيد كه اقدامات شما در فرصت 4 ساله خدمت، پايه هاي محكمي براي مسئولان آينده كشور فراهم كند تا انشاءالله در همه زمينه ها حركتي قوي تر از دولت نهم انجام شود.

در اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور ضمن ارائه گزارش كوتاهي از عملكرد دولت نهم، اولويت هاي كاري دولت دهم را برشمرد.

رئيس جمهور با اشاره به ميثاق اعضاي دولت براي وقف خود بمنظور خدمت به انقلاب و كشور گفت: دولت دهم بنا دارد با همدلي و همفكري دروني و با استفاده از همه ظرفيت هاي فكري و كارشناسي مأموريتهاي خود را با اقتدار به انجام برساند.

آقاي احمدي نژاد، مهمترين مأموريت دولت دهم را اهتمام به امور فرهنگي و حاكميت فضاي فرهنگي و اخلاقي در جامعه دانست و افزود: اهتمام به قانون، صيانت كامل از حقوق شهروندان، تقويت همبستگي و وحدت ملي، توسعه مشاركت و نظارت مردمي، پاسخگويي همگان در برابر قانون و ملت، و تأمين فرصت هاي جديد براي جوانان از مهمترين برنامه هاي دولت در بخش اجتماعي است.

رئيس جمهور، پايداري بر عدالت و ارزشهاي الهي، مبارزه قاطع و مستمر با مفاسد اقتصادي و مبارزه با فقر و تبعيض را از ديگر برنامه هاي دولت دهم برشمرد و تأكيد كرد: دولت با برنامه ريزيهاي انجام شده، حضور خود را در سراسر ايران پررنگ تر و اثرگذارتر خواهد كرد.

حمايت از آزاديهاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون، قانونمداري در امور سياسي، ايستادگي قاطع بر حقوق ملت و ارزشهاي انقلاب، و مبارزه با مفاسد سياسي، اولويتهاي كاري دولت دهم در بخش سياسي است كه رئيس جمهور به آنها اشاره كرد و افزود: در بخش اقتصادي، قانون اجراي اصل 44 راهنماي عمل دولت خواهد بود.

آقاي احمدي نژاد ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي بويژه طرح هدفمند كردن يارانه ها را از برنامه هاي اصلي دولت دانست و خاطرنشان كرد: تكميل حلقه سهام عدالت، گسترش بخش تعاون، توسعه صادرات، گسترش سرمايه گذاري، و مبارزه با تورم در دستور كار دولت است.

رئيس جمهور در بخش سياست خارجي به استمرار حضور فعال و اثرگذار در عرصه جهاني اشاره كرد و افزود: دولت دهم با اقتدار كامل و از موضع مدعي و طلبكاري از مستكبران، راه انقلابي را در عرصه هاي جهاني ادامه خواهد داد.

در پايان اين ديدار نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.

 

8 شهريورماه 1389

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=7168

 

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، عصر امروز در ديدار رئيس جمهور Ùˆ هيأت دولت، حفظ جهت گيريهاي اساسي دولت همچون پايبندي به ارزشها – عدالت طلبي – ساده زيستي – دوري از اشرافيگري – تلاش Ùˆ خدمت بي وقفه Ùˆ استكبارستيزي را  ضروري خواندند Ùˆ تأكيد كردند: تسهيل زندگي مردم Ùˆ توجه به سند چشم انداز در جهت گيرهاي دولت مورد اهتمام بيشتر قرار گيرد.

رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار كه به مناسبت هفته دولت Ùˆ سالروز شهادت شهيدان رجايي Ùˆ باهنر (رئيس جمهور Ùˆ نخست وزير سالهاي اول انقلاب) صورت گرفت اين دو شهيد گرانقدر را مظهر كار Ùˆ تلاش مومنانه Ùˆ پايبندي بي اغماض به اصول Ùˆ ارزشها دانستند Ùˆ خاطر نشان كردند: ماندگار شدن ياد اين چهره هاي نوراني، نشانه تشكر خداوند از بندگان مخلصي است كه با همه وجود براي اسلام كار Ùˆ تلاش مي كنند Ùˆ ارزشهاي اسلامي – انقلابي را در كارهاي خود متبلور مي سازند.

ايشان با اشاره به فتنه طراحي شده سال 88، افزودند: اين فتنه، ضربه سختي به روند كار و پيشرفت كشور وارد كرد و به دشمن روحيه داد اما ملت و دولت با اعتماد و ايمان و ايستادگي، كارها را پيش بردند و به لطف خداوند، توفيقات خوبي نصيب دولت شد كه اين مسئله نيز، نمودي از پايبندي به جهت گيريهاي شهيدان رجايي و باهنر به شمار مي رود.

حضرت آيت الله خامنه اي، احساس افتخار Ùˆ سربلندي از پايبندي به شعارهاي انقلاب را رمز توفيقات دولت خواندند Ùˆ به رئيس جمهور Ùˆ هيأت دولت خاطرنشان كردند: مردم نيز به خاطر شعارهايي مانند عدالت طلبي – پايبندي به دين Ùˆ استكبار ستيزي به شما اقبال كرده اند Ùˆ تلاش كنيد كه اين جهت گيريها را با شدت Ùˆ جديت حفظ كنيد.

رهبر انقلاب اسلامي در بيان جهت گيري هاي ضروري در فعاليتهاي دولت به «Ø¢Ø³Ø§Ù† كردن زندگي براي مردم» اشاره كردند Ùˆ افزودند: اين سرفصل مهم بايد مورد توجه كامل قرار داشته باشد تا ابعاد مختلف زندگي مردم، از تسهيل Ùˆ راحتي Ùˆ امنيت برخوردار باشد.

ايشان سند چشم انداز را يكي ديگر از جهت گيري هاي لازم دولت دانستند و افزودند: سند چشم انداز، نقشه راه 20 ساله كشور است كه با دقت و با توجه به واقعيات تنظيم شده و بايد در همه شرايط مورد توجه كامل باشد.

رهبر انقلاب با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجراي اين سند راهبردي افزودند: بايد مسيري را كه در اين مدت پيموده شده مورد بررسي جدي قرار دهيم و به گونه اي عمل كنيم كه متناسب با دوره هاي مختلف زماني، اهداف سند چشم انداز محقق شود.

ايشان خاطرنشان كردند: اگر بي توجه به اين سند بسيار مهم، ده سال جلو برويم طبعاً در مدت باقي مانده امكان تحقق اهداف چشم انداز، ديگر وجود نخواهد داشت بنابراين بايد دولت افرادي را مأمور كند كه عاقلانه با تدبير و تدبر، به اين سؤال اساسي پاسخ دهند كه آيا پيشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طي شده بوده است يا نه؟

حضرت آيت الله خامنه اي توجه به شعار دهه چهارم انقلاب اسلامي يعني پيشرفت Ùˆ عدالت را از ديگر جهت گيري هاي ضروري دولت خواندند Ùˆ افزودند: در 2 سالي كه از آغاز دهه چهارم مي گذرد كارهاي خوبي در جهت پيشرفت انجام شده است اما براي قضاوت درباره «ØªØ­Ù‚Ù‚ عدالت» بايد معيارها Ùˆ شاخص هاي روشني را تدوين كرد تا سنجش تحقق شعار عدالت در بخشهاي مختلف اقتصادي – اجتماعي – آموزشي – فرهنگي Ùˆ ديگر عرصه ها با توجه به شاخصها امكان پذير شود.

رهبر انقلاب اسلامي برنامه هاي 5 ساله را نيز از جهت گيري هاي مهم كشور دانستند و با اشاره به بررسي برنامه پنج ساله پنجم در مجلس، ابراز اميدواري كردند با همكاري واقعي و انعطاف پذير قواي مقننه و مجريه، اين برنامه به خوبي و با انسجام لازم تدوين و تصويب شود.

ايشان پرهيز مجلس از تغييرات اساسي در برنامه پنج ساله ارائه شده دولت Ùˆ خودداري مجلس از نگاه منطقه اي Ùˆ بخشي به اين برنامه را ضروري دانستند Ùˆ افزودند: دولت نيز نبايد برنامه اي را كه تهيه كرده «ØºÙŠØ±Ù‚ابل نقد Ùˆ تغيير» بداند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به نكات خوبي كه رئيس جمهور در اين ديدار درباره كارهاي اقتصادي دولت بيان كرد، پيگيري همه اجزا Ùˆ فصول طرح تحول اقتصادي را توصيه كردند Ùˆ افزودند: علاوه بر هدفمند كردن يارانه ها، بخشهاي ديگر اين طرح درباره نظام بانكي – پول ملي Ùˆ ديگر بخشها نيز به طور جدي پيگيري Ùˆ اجرا شود.

رهبر انقلاب اسلامي توجه به شاخص هاي كلان را در مباحث اقتصادي مهم برشمردند و بر تلاش بيشتر براي تحقق نرخ رشد توليد پيش بيني شده در سند چشم انداز و نيز افزايش سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي تأكيد كردند.

ايشان اهتمام ويژه و مستمر دولت را به مسئله اشتغال خواستار شدند و ارتقاي بهره وري را در رشد اقتصادي كشور مهم دانستند.

رهبر انقلاب اسلامي تأمل Ùˆ بررسي فعاليتهاي انجام شده براي اجراي سياستهاي اصل 44 را مورد تأكيد قرار دادند Ùˆ افزودند: روح اصل 44ØŒ «ÙˆØ±ÙˆØ¯ سرمايه گذاري Ùˆ مديريت مردم Ùˆ بخش خصوصي به عرصه اقتصادي» است Ùˆ دولت بايد ضمن توجه كامل به فلسفه وجودي اين اصل، سياست گذاري Ùˆ نظارت Ùˆ هدايت را همچنان در اختيار داشته باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ناتواني بخش خصوصي از سرمايه گذاري بزرگ در برخي بخشها، خاطرنشان كردند: سياستها و اقدامات دولت بايد به گونه اي باشد كه بخش خصوصي قادر شود زير بار سرمايه گذاريهاي بزرگ نيز برود.

ايشان اجراي صحيح و كامل اصل 44 را، كاري ميان مدت و بلند مدت خواندند و افزودند: اگر اين كار انجام شود، گشايشي واقعي در اقتصاد كشور حاصل خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان نكاتي را در باب مديريت دولت بيان كردند.

ايشان در همين زمينه با اشاره به جايگاه بسيار مهم هيأت وزيران در تعيين تكاليف قانوني مردم و مسئولان افزودند: همه وزيران در تصميم هاي دولت مؤثر و شريكند بنابراين بايد با برخورد فعال، پخته و كارشناسي شده در مباحث شركت كنند تا مصوبات به طور صحيح، پرورش يابد و تصحيح و تكميل شود.

رهبر انقلاب اسلامي، كمك به هم افزايي دستگاهها را از ديگر مسائل مديريتي هيأت وزيران دانستند و با انتقاد از اقدام بعضي دستگاهها در علني كردن برخي اصطكاكهاي طبيعي دولتي در افكار عمومي تأكيد كردند: اينگونه مسائل بايد در جلسات هيأت وزيران حل و فصل شود و يا به حداقل برسد.

ايشان پرهيز از كارهاي موازي در عرصه هاي مختلف از جمله سياست خارجي و نيز اعتماد به وزيران در چارچوب اختيارات و وظايفشان را از ديگر نكات مديريتي هيأت دولت دانستند.

رهبر انقلاب اسلامي با توصيه به هيأت وزيران براي انتقاد پذيري بيشتر خاطرنشان كردند: البته در بسياري از مسائل حق با دولت است اما اعضاي دولت بايد در همه احوال انتقادپذيري و سعه صدر را در خود نهادينه كنند.

ايشان با ابراز خرسندي از توجه ويژه دولت به مسائل فرهنگي و افزايش بودجه اين بخش، حساسيت درباره چگونگي جذب بودجه فرهنگي را ضروري برشمردند و افزودند: در تخصيص بودجه به كارهاي فرهنگي، بايد با توجه به اهداف و واقعيات، اولويتها را تعيين كرد و سپس به استحكام محتوايي و هنري كار، توجه كامل داشت چرا كه كارهاي ويتريني و تشريفاتي در مسائل فرهنگي نه تنها فايده ندارد بلكه ضررهاي مشخصي به همراه مي آورد.

ايشان تحرك ديپلماتيك دولت را انصافاً قابل تشكر دانستند اما خاطرنشان كردند: آنچه بيشتر از تحرك و رفت و آمد سياسي بايد مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گيري و محتواي ديپلماسي است.

رهبر انقلاب اسلامي، وزارت امور خارجه را مسئول هدايت منسجم و برنامه ريزي شده همه مسائلي دانستند كه به نوعي با سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها مربوط مي شود.

در اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور گزارش مشروحي از تلاشها و خدمات دولت در بخشهاي مختلف ارائه كرد.

رئيس جمهور ابتدا با اشاره به رويكردهاي اساسي دولت هاي نهم و دهم گفت: گسترش روحيه كار و خدمتگزاري براي مردم، فروتني در برابر مردم بويژه محرومان، كار و تلاش بي وقفه و مضاعف، گسترش عدالت و نهادينه كردن آن، حركت كردن در چارچوب آرمانهاي انقلاب و خط امام و رهبري، و حمايت از ارزشهاي اسلامي و انقلابي از رويكردهاي اصلي دولت است كه تمام برنامه ريزيها براساس اين جهت گيريها بوده و خواهد بود.

رئيس جمهور به تشريح برنامه هاي دولت براي گسترش عدالت پرداخت Ùˆ گفت: 73 سفر استاني، توزيع سهام عدالت، توزيع تسهيلات بانكي در رده هاي پايين جامعه، توزيع عادلانه منابع دولتي، خريد نقدي محصولات كشاورزي،  گسترش قرض الحسنه، بهسازي Ùˆ نوسازي مسكن Ùˆ بافت روستايي، توسعه تأمين اجتماعي روستايي، كپرزدايي در كشور، گسترش شبكه گازرساني، هدايت تسهيلات يارانه اي به سمت كشاورزي Ùˆ مناطق محروم، افزايش خانه هاي بهداشت Ùˆ اجراي طرح پزشك خانواده، باز كردن حلقه هاي مديريتي از گروهها Ùˆ جناحهاي سياسي به سوي متن مردم، Ùˆ مبارزه با اشرافيت دولتي از جمله اقدامات دولت براي نهادينه كردن عدالت Ùˆ تبديل موضوع نوكري مردم Ùˆ خدمت رساني به يك فرهنگ، است.

آقاي احمدي نژاد سپس به برخي اقدامات دولت در بخشهاي مختلف اشاره كرد و درخصوص حوزه اقتصادي افزود: در اين بخش اصلاحات ساختاري اقتصادي مبناي كارهاي انجام شده بوده و بر همين اساس، بازار مسكن، طلا، ارز و خودرو كنترل و منابع به سمت بازار سرمايه هدايت شده است كه رشد شاخص بورس، نتيجه اجراي اين سياستها است.

رئيس جمهور طرح تحول اقتصادي را از جمله برنامه هاي اقتصادي برشمرد و گفت: طرح هدفمند كردن يارانه ها از بخشهاي اصلي اين تحول اقتصادي است كه زيرساخت هاي آن آماده شده و در آينده نزديك بخشهاي نهايي آن اجرايي خواهد شد.

آقاي احمدي نژاد در ادامه به بيان برخي آمار و ارقام از اقدامات دولت در بخش اقتصاد پرداخت.

* توسعه صادرات: مجموعه صادرات غيرنفتي كشور از سال 84 تا سال 88، نود و شش ميليارد دلار بوده كه اين رقم در حد فاصل سالهاي 60 تا پايان 83، شصت ميليارد دلار بود.

* واردات: ميانگين رشد واردات در سالهاي اخير 3/9 درصد بوده در حاليكه قبلا 25 درصد در هر سال بود.

* سرمايه گذاري خارجي: ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي3 ميليارد دلار است و ايران در رده ششم دنيا قرار گرفته است.

* اجراي اصل 44 و واگذاريها: در طول دولتهاي نهم و دهم، هفت هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه اين عدد در حد فاصل سالهاي 72 تا 83، سيصد ميليارد تومان بود.

كنترل بازار و نظارت بر توزيع كالا، كاهش حجم دولت و افزايش خدمات دولت، انجام اصلاحات بانكي و بيمه اي، و تقويت ارزش پول ملي از ديگر مواردي بود كه رئيس جمهور در بخش اقتصادي به آنها اشاره كرد.

آقاي احمدي نژاد در گزارش خود، عدد و رقم هاي فعاليتهاي دولت در بخشهاي ديگر را نيز برشمرد و اين آمارها را ارائه كرد:

- افزايش متوسط ساخت آزاد راه از 46 كيلومتر به 106 كيلومتر در سال

- افزايش چهل درصدي حجم ترانزيت

- 3 برابر شدن سرمايه گذاريها در بخش برق

- افزايش كل سرمايه گذاري در بخش نفت از 6/39 ميليارد دلار در برنامه سوم به 5/88 ميليارد دلار در برنامه چهارم

- افتتاح 10 طرح پتروشيمي در يك سال اخير

- تأمين كل بنزين مورد نياز كشور در داخل

- افزايش توليدات كشاورزي از 87 ميليون تن به 107 ميليون تن

- دو برابر شدن اشتغال در بخش كشاورزي

- احداث 10 هزار دفتر ارتباطات روستايي

- افزايش واگذاري تلفن همراه از 1/5 ميليون به 1/52 ميليون

- كاهش دو هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي

- و كاهش نرخ بيكاري به 2/11 درصد

رئيس جمهور تأسيس صندوق تأمين آتيه مهر امام رضا را يكي از كاملترين طرحهاي دولت براي آتيه نسل آينده و موزون سازي رشد جمعيت دانست و گفت: تأسيس صندوق ملي نوآوري و شكوفايي و آماده سازي طرح جديد نظام بانكي از ديگر اقدامات دولت است.

آقاي احمدي نژاد، درخصوص اقدامات دولت در حوزه اطلاعات و امنيت، به تسلط خوب بر سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه و تحركات دشمنان اشاره كرد و گفت: در حوزه سياست خارجي و در چارچوب حكمت، تدبير و مصلحت، دولت رويكردي فعال داشته است و بر همين اساس رئيس جمهور به 81 كشور سفر انجام داده و هفتاد هيأت بين المللي نيز پذيرش شده است.

رئيس جمهور با يادآوري نشست خلع سلاح هسته اي در تهران و حضور فعال ايران در نشست بازنگري ان پي تي در نيويورك، تأكيد كرد: دولت به پشتوانه مردم موفق شده است هيمنه سياسي استكبار را با وجود تحريم ها و فشارهاي سنگين سياسي بشكند.

بخش فرهنگ، حوزه ديگري بود كه رئيس جمهور به آن اشاره كرد و افزود: تمركز اصلي در دولت دهم، بخش فرهنگ است و هدف گذاري هم گسترش نشاط و آرمانخواهي در حوزه فرهنگي، و احياء انگيزه اسلامي و ايراني در توليدات فرهنگي است.

آقاي احمدي نژاد ايجاد فضاي تفاهم و تعامل با قواي ديگر به ويژه مجلس، رعايت حداكثري قانون، و جذب حداكثري و حفظ فضاي آزاد را از جهت گيري هاي اصلي دولت برشمرد و خاطرنشان كرد: ما معتقديم نظام ولايت و خط امام و رهبري، يك نظام جامع و مترقي است و دولت نيز در چارچوب اصول و با رويكرد حفظ وحدت و تعامل با ساير دستگاهها به دنبال انجام وظايف خود خواهد بود.

در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و حاضران روزه خود را به همراه رهبر معظم انقلاب اسلامي افطار كردند.

 

6 شهريورماه 1390

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8514

رهبر معظم انقلاب اسلامي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت با قدرداني صميمانه از حضور پرشور ملت در راهپيمايي روز جهاني قدس، پايبندي دولت به اصول و ارزشها و شعارهاي جذابي همچون عدالتخواهي، استكبار ستيزي و خدمت رساني صادقانه را ضروري و اثرگذار خواندند و تأكيد كردند: جهاد اقتصادي نيازي حياتي و زمينه ساز پيشرفت و شكوفايي اقتصادي كشور است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر، به حضور پرشكوه مردم در راهپيمايي روز قدس اشاره كردند و افزودند: از مردم عزيز ايران كه در راهپيمايي روز قدس، بار ديگر عظمت خود را نشان دادند، صميمانه قدرداني مي كنم.

ايشان، روز قدس امسال را نمادي از حضور و انگيزه ملت ايران دانستند و خاطرنشان كردند: اين حضور و شكوه و عظمت، اميد را در فضاي منطقه گسترش مي دهد و انگيزه ملتها را براي استقامت دو چندان خواهد كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي با قدرداني از خدمات دولت، بر پايبندي به شعارها و جهت گيريهاي اعلام شده تأكيد كردند و افزودند: علت اقبال مردم در انتخابات سال 84 و 88 به رئيس جمهور همين شعارهاي جذاب و ضروري بود چرا كه مردم به ارزشها و آرمانها پايبند و دلبسته اند.

ايشان، عدالتخواهي، استكبارستيزي، ساده زيستي، مقابله با منش اشرافيگري، «Ù…قابله با ويژه خواري Ùˆ سوءاستفاده از ارتباطات اقتصادي Ùˆ غيراقتصادي» Ùˆ خدمت رساني صادقانه را از جمله شعارهاي جذاب دولت خواندند Ùˆ افزودند: اصول Ùˆ ارزشهايي كه امام خميني مي فرمود Ùˆ باعث محبوبيت ايشان در قلب ملتها شد از اساسي ترين شعارهاي دولت است كه بايد كاملاً به آن پايبند بود.

رهبر انقلاب اسلامي، كار براي خدا را رمز برخورداري از توفيق الهي و ايجاد جذابيت در دلهاي مردم برشمردند و تأكيد كردند: اگر به هر علت تقيد به شعارهاي دولت سست شود توفيقات الهي نيز كم خواهد شد بنابراين با همان شور و نشاط و تلاش به خدمت صادقانه و بدون توقع ادامه دهيد.

ايشان گزارشهايي را كه وزراء و معاونان رئيس جمهور در اين ديدار بيان كردند، گزارشهايي خوب، مستند، منطقي و متكي به آمار بويژه آمار مقايسه اي خواندند و افزودند: اين گزارشها را بايد به مجموعه نخبگان و زبدگان كشور نيز ارائه داد و اقدامات انجام گرفته را براي آنان تشريح كرد.

رهبر انقلاب اسلامي يكي از اشكالات دولت را حضور كم رنگ در ميان نخبگان دانشگاهي و حوزوي دانستند و تأكيد كردند: بايد رئيس جمهور و وزراء اقدامات دولت در بخشهاي مختلف بويژه در خصوص مسائل اقتصادي را كه از مسائل اصلي كشور و مورد چالش موافقان و مخالفان دولت است، در جمع نخبگان مطرح كنند تا با استفاده از ديدگاهها و همچنين نظرات انتقادي آنان، هم افزايي بوجود آيد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه بايد از انتقادها و اشكالات مجامع نخبگان استقبال كرد، افزودند: نبايد به دليل نحوه بيان برخي از مسائل، از ديدگاههاي سازنده و مفيد اكثريت نخبگان محروم شد.

بيان نقاط ضعف به موازات نقاط قوت از ديگر توصيه هاي رهبر انقلاب به رئيس جمهور و هيأت وزيران بود.

ايشان بيان نقاط ضعف را باعث اثرگذاري بيشتر در دلهاي مردم دانستند و افزودند: همراه با تشريح كارها و بيان نقاط قوت، به صراحت به مردم بگوييد كه اين كارها را نتوانستيم انجام دهيم و مطمئن باشيد مردم، كسي را براي كاري كه تلاش كرده اما نتوانسته انجام دهد، مؤاخذه نمي كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ضرورت برخورد صحيح در قبال انتقادهايي كه از دولت در رسانه ها يا مراكز قانوني مطرح مي شود افزودند: تنها جهت گيري صحيح در قبال انتقادات رويكرد توجيه كننده و تبيين كننده است و رويكرد مخاصمه و حمله متقابل به نتيجه اي نمي رسد.

ايشان در اين زمينه به دولتمردان توصيه كردند با رويكرد تبييني در جلسات عمومي و با مردم صحبت كنيد، به سؤالات و ابهامات پاسخ دهيد تا اين مسائل در رسانه ها نيز پخش و مسائل روشن شود كه در اين صورت غرض ورزي غرض ورزان به جايي نمي رسد.

رهبر انقلاب، توجه دولت به اولويتها را مهم خواندند و افزودند: بايد با كار كارشناسي و دقيق، اولويتها را مشخص و براساس آن حركت و تلاش كرد.

ايشان دادن وعده به مردم را باعث افزايش توقعات خواندند و افزودند: تحقق وعده هاي داده شده دولت به مردم، امري مطلوب و ضروري است و باعث استحكام ايمان و اعتقاد مردم مي شود و برعكس اگر اين وعده ها محقق نشود در ذهن مردم، مشكل ايجاد مي كند.

رهبر انقلاب مقايسه ميان عملكرد دولت با دولتهاي قبلي را كاري خوب برشمردند اما افزودند: خيلي مهم است كه مقايسه اي نيز ميان وعده هاي دولت و كارهاي انجام شده صورت پذيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي سخنانشان در جمع اعضاي دولت دهم را با تشريح ضرورت جهاد اقتصادي از 3 منظر ادامه دادند. 1- از منظر رونق اقتصادي و حل مشكلات معيشتي مردم 2- از زاويه ضرورت رسيدن به اهداف چشم انداز و 3- از منظر مقابله با اهداف خصمانه نظام سلطه بر ضد ملت ايران.

ايشان جهاد اقتصادي را يك نياز قطعي و نه صرفاً يك اولويت دانستند و در تشريح بيشتر اين نكات افزودند: معيشت مردم براي نظام اسلامي بسيار مهم است و تنها يك اقتصاد خوب، سالم و قوي مي تواند كشور را به اين هدف برساند و اقتصاد خوب و توانا نيز نياز به مجاهدت اقتصادي دارد.

رهبر انقلاب انگيزه دوم براي جهاد اقتصادي را ضرورت حياتي رسيدن به اهداف چشم انداز برشمردند و افزودند: در اين سند بسيار مهم، تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه پيش بيني شده است و اگر اين هدف محقق نشود و در اين عرصه از رقبا عقب بمانيم ضربات اساسي خواهيم خورد بنابراين چاره ديگري جز جهاد اقتصادي نداريم.

حضرت آيت الله خامنه اي مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب را سومين انگيزه نظام، مسئولان و ملت براي جهاد اقتصادي خواندند و افزودند: سلطه گران همه امكانات خود را براي زدن ضربات اساسي به اقتصاد ايران به كار گرفته اند اما هوشمندي، زيركي و تدبير مسئولان و ايستادگي ملت، آنها را ناكام خواهد گذاشت.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: دشمنان در اوايل امسال از تحريم هاي فلج كننده و هوشمند سخن مي گفتند اما تحريم ها نه تنها فلج كننده نشد بلكه به بركت هوشمندي نظام و مردم در موارد متعدد به تحرك و خودكفايي و كارهاي بزرگ در كشور منجر گشت.

حضرت آيت الله خامنه اي، شكست را سرنوشت قطعي امريكا Ùˆ جبهه استكبار در تحريم ايران خواندند Ùˆ تأكيد كردند: با توجه به واقعيات جهاني، امكان ادامه طولاني مدت اين تحريم ها وجود ندارد Ùˆ بايد با جهاد اقتصادي، «ØªÙˆÙƒÙ„ Ùˆ اعتماد به خدا» Ùˆ حركت هدفمند Ùˆ هوشمندانه آنها را خنثي كرد.

رهبر انقلاب اسلامي، طرح تحول اقتصادي را يكي از مصاديق جهاد اقتصادي برشمردند و تأكيد كردند: به لطف خداوند اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بعنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي آغاز شده ولي لازم است بقيه محورهاي ديگر اين طرح در دو سال باقيمانده دولت، به جريان بيفتد.

حضرت آيت الله خامنه اي در خصوص اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، به ضرورت تقويت بخش توليد اشاره كردند و افزودند: مصوبه قانوني براي كمك به واحدهاي توليدي هنوز تحقق پيدا نكرده و بايد با اجراي اين مصوبه، در كوتاه مدت منابع به واحدهاي توليدي نيازمند تزريق شود.

رهبر انقلاب اسلامي با اظهار نگراني از واردات برخي كالاها و محصولات خاطر نشان كردند: بايد در سياستهاي واردات بازنگري جدي شود و از واردات بويژه محصولات زراعي و باغي و واردات كالاهايي كه در آن مزيت توليد داريم، پرهيز شود.

حضرت آيت الله خامنه اي در ادامه توصيه هاي خود به مجموعه دولت، لزوم توجه بسيار جدي به موضوع فرهنگ را متذكر شدند و خاطر نشان كردند: در موضوع فرهنگ اعم از كتاب، كارهاي هنري و مؤسسات هنري بايد بدون رودربايستي و با قاطعيت، جهت گيريهاي انقلابي و اسلامي لحاظ شود.

ايشان با اشاره به محدود بودن منابع و لزوم تعيين اولويتها در موضوعات فرهنگي، دولت را به پرهيز از حاشيه سازي توصيه كردند.

رهبر انقلاب با اشاره به نياز فراوان كشور به كار و تلاش و روحيه كاري و خطر پذيري دولت، خاطر نشان كردند: در چنين شرايطي شايسته نيست كه دولت خود را درگير حاشيه ها كند كه البته برخي اوقات، دولت با كم توجهي زمينه ساز اين حاشيه ها مي شود و برخي اوقات هم حاشيه هايي است كه ديگران بوجود مي آورند.

ايشان نكاتي هم درباره علاقه به ايران مطرح كردند.

رهبر انقلاب اسلامي در اين زمينه خاطر نشان كردند: اگر قرار است مسئله علاقه به ايران مطرح شود، يكي از مهمترين راهها، تحكيم و گسترش زبان و ادبيات فارسي است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: در مورد علاقه به ايران، بجاي تأكيد بر ايران قبل از اسلام، بر ايران بعد از اسلام تأكيد شود زيرا افتخارات ايران بعد از اسلام در هيچ دوره اي از تاريخ ايران وجود نداشته است. ايشان تأكيد كردند: رشد پيشرفتهاي علمي، هنري، فرهنگي و حتي نظامي در ايران بعد از اسلام بويژه در دوران ديلمي، سلجوقيان و صفويه بهيچ وجه قابل مقايسه با ايران قبل از اسلام نيست.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: اگر مي خواهيد از ايران و ايراني گري حمايت كنيد، ايران بعد از اسلام، مستندتر و آشكارتر است.

ارتباط ميان سه قوه و همكاري قوا نكته ديگري بود كه رهبر انقلاب اسلامي در ديدار هيأت دولت به آن اشاره كردند. حضرت آيت الله خامنه اي خطاب به دولت تأكيد كردند: در مسائل مربوط به قوا، در مواردي كه كوتاه آمدن امكان پذير است، كوتاه بياييد، در مواردي كه با تبيين قابل حل است، تبيين كنيد و در مواردي هم كه با ارتباطات دوستانه حل مي شود، از اين روش استفاده كنيد.

در ابتداي اين ديدار آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور مهرورزي، عدالت گستري، خدمت گذاري و همدلي و هم افزايي را از اصول و محورهاي كاري اين دولت ذكر كرد و گفت: همه موفقيتهاي دولت نهم و دهم، حاصل پايبندي به ارزشهاي الهي و آرمانهاي انقلاب است.

وي با اشاره به نظارت نهادهاي رسمي كشور بر فعاليت دستگاههاي دولتي، حمايت از محرومين، مردمي بودن، پاك دستي و همدلي را خط ثابت اين دولت برشمرد.

رئيس جمهور افزود: در اين دولت با جهت گيريهاي روشن، نسل جديدي از مديران و نيروهاي مؤمن، كارآمد و پايبند به ارزشهاي انقلاب پا به عرصه خدمت گذاشتند كه همواره آماده خدمت و كار هستند.

آقاي احمدي نژاد خاطرنشان كرد: دولت نهم و دهم در سخت ترين شرايط كشور و تحت فشار بي سابقه دشمنان با همراهي مردم و حمايتهاي رهبر انقلاب، خدمات گسترده اي براي كشور انجام داده است.

پس از سخنان رئيس جمهور شماري از معاونان وي و تعدادي از وزيران به بيان گزارش عملكرد حوزه هاي خود پرداختند.

آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور گزارشي از حوزه ستادي و شوراهاي ويژه دولت بيان كرد. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برگزاري بيش از پنج هزار جلسه با حضور وزراء و مديران و كارشناسان در 10 ستاد و كار گروه گفت: در ستاد تدابير ويژه اقتصادي با برگزاري 56 جلسه و تصميمات اتخاذ شده، شديدترين تحريم هاي غرب يا بي نتيجه مانده و يا تأثير آنها به حداقل رسيده است. بررسي مسائل خرد و كلان مربوط به هدفمندسازي يارانه ها در 70 جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها، تصميم گيري درخصوص موارد كلان رشوه خواري، زمين خواري، قاچاق و پولشويي و ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و برخي شركتهاي ليزينگ در 274 جلسه اصلي و فرعي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، فراهم كردن زمينه هاي لازم بمنظور ايجاد 5/2 ميليون شغل در 44 جلسه شورايعالي اشتغال و نظارت بر قيمت اقلام و كالاها و كنترل عرضه و تقاضا و جلوگيري از شوك احتمالي در بازار در پي اجراي هدفمندي يارانه ها در 27 جلسه كارگروه كنترل بازار، بخش ديگري از گزارش معاون اول رئيس جمهور در مورد حوزه ستادي و شوراهاي ويژه دولت بود.

آقاي رحيمي در ادامه گزارش خود به جلسات و تصميمات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كارگروه ويژه رئيس جمهور در امور نفت، كارگروه ترانزيت، شورايعالي صادرات غيرنفتي و شورايعالي اداري نيز اشاره كرد و گفت: رشد 83 درصدي كشفيات قاچاق، افزايش سرمايه گذاري در صنعت نفت تا مرز 54 ميليارد دلار در دولت دهم، افزايش 34 درصدي ترانزيت كالا در سال 89، و برنامه ريزي براي صادرات غيرنفتي تا مرز 45 ميليارد دلار از جمله نتايج تصميمات اتخاذ شده در اين شوراها و كارگروهها بوده است.

وزير امور اقتصادي Ùˆ دارايي نيز در اين ديدار اعلام كرد دولت با پيگيري مدل اسلامي – ايراني پيشرفت، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را در دستور كار جدي قرار داده بگونه اي كه به موازات واگذاري مسئوليتها، ميزان واگذاري مالكيتها به بخش خصوصي نيز از سال 84 تاكنون به 500 شركت Ùˆ 85 هزار ميليارد تومان بالغ شده كه دهها برابر گذشته است.

آقاي حسيني افزود: تاكنون 40 ميليون نفر داراي سهام عدالت شده اند كه اين ميزان تا 45 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

وزير اقتصاد قانون هدفمند كردن يارانه را گامي در جهت گسترش عدالت خواند و اعلام كرد: رشد مصرف در انرژي، آب و گندم متوقف شده و ميزان مصرف 5 تا 30 درصد كاهش يافته است.

آقاي حسيني از كاهش نقطه به نقطه تورم از تيرماه سال جاري خبر داد اما تأكيد كرد براي حل مشكل تورم و بيكاري تلاشهاي مضاعفي انجام خواهد شد.

به گفته آقاي حسيني رشد اقتصادي كشور هر سال بيشتر شده است به گونه اي كه مراكز جهاني نيز از بهبود اوضاع اقتصادي ايران در پي هدفمند كردن يارانه و اجراي اصل 44 سخن مي گويند.

افزايش شاخص بورس به 25 هزار و پانصد واحد و افزايش سرمايه گذاري بورس به 118 هزار ميليارد تومان از ديگر نكات گزارش وزير اقتصاد بود.

آقاي حسيني با اشاره به افزايش بودجه عمراني به 24 درصد افزود: سهم ماليات نيز در هزينه هاي دولت به حدود 42 درصد در سال 89 رسيده است كه نشان دهنده تلاش براي رهايي از اتكاي به درآمدهاي نفتي است.

وزير اقتصاد با تأكيد بر ناكامي تحريمهاي غرب افزود: افزايش ترانزيت كالاي 111 كشور خارجي از مسير ايران، رشد 124 درصدي جذب سرمايه هاي خارجي و رشد تجارت خارجي از شاخصهايي است كه نشان مي دهد تحريم هاي غرب با تدابير نظام و دولت و ايستادگي مردم به اهداف خود نرسيده است.

وزير اقتصاد Ùˆ دارايي، در جمع بندي گزارش خود افزود: شتاب حركت كشور به سمت عدالت براساس سياستها Ùˆ فعاليتهاي دولت افزايش يافته است كه گسترش بيمه هاي تأمين اجتماعي – افزايش حقوق مستمري بگيران Ùˆ سهام عدالت از نشانه هاي آن است.

رئيس كل بانك مركزي سومين عضو هيأت دولت بود كه گزارشي از وضع پولي، و بانكي كشور ارائه كرد.

آقاي بهمني در گزارش خود با اشاره به سياست كنترل نرخ تورم و رسيدن آن به 4/12 درصد در پايان سال 89 گفت: در پايان تيرماه سال نود، نرخ تورم به 3/16 درصد افزايش يافت كه علت آن، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود.

رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بدون در نظر گرفتن تأثير مستقيم و غيرمستقيم، هدفمندسازي يارانه ها، نرخ تورم قاعدتاً 9/9 درصد مي بود.

مهار بي رويه رشد نقدينگي، شفاف سازي مطالبات معوق و مهار رشد آن، رشد 140 درصدي فروش اوراق مشاركت به ميزان 157 هزار ميليارد ريال، افزايش منابع قرض الحسنه، ساماندهي مؤسسات مالي غيرپولي، گسترش سيستم هاي الكترونيك و افزايش تراكنش هاي الكترونيكي، مديريت بازار ارز، تعيين ابزارها و عقود جديد در بانكداري اسلامي، برنامه ريزي براي حذف صفرهاي پول ملي و اختصاص 17 ميليارد دلار از منابع بانكي براي سرمايه گذاري در طرحهاي نفت، گاز و پتروشيمي، محورهاي ديگر گزارش رئيس كل بانك مركزي بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ديدار در گزارشي با مقايسه ميان سالهاي 78 تا 83 و 84 تا 89 گفت: سرمايه گذاري صنعتي و معدني در اين مدت از 14 هزار ميليارد تومان به بيش از 90 هزار ميليارد تومان رسيده است.

آقاي غضنفري گفت: در سال 83، سه هزار و هفتصد معدن در كشور فعال بوده اند كه در سال 89 به 5700 معدن و استخراج مواد معدني نيز از 155 ميليون تن به 285 ميليون رسيده است.

افزايش دو برابري ظرفيت توليد خودرو، افزايش توليد سيمان از 32 ميليون تن به 74 ميليون تن، افزايش ظرفيت ذخيره سازي سيلوها به 9 ميليون تن از ديگر نكات گزارش آقاي غضنفري بود.

وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به افزايش محصولات كشاورزي و صادرات خدمات فني مهندسي گفت: با مديريت واردات كشور متوسط نسبت واردات به صادرات از 5/4 برابر به 3/2 برابر كاهش يافته است كه نشان مي دهد واردات و صادرات در روند متعادل شدن قرار دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان گزارش خود اعلام كرد اميدواريم با سرمايه گذاري 70 هزار ميليارد توماني در سالجاري و سال آينده، بيش از 1800 پروژه نيمه تمام معدني و صنعتي را به مرحله بهره برداري برسانيم.

آقاي خليليان وزير جهاد كشاورزي در اين ديدار در گزارشي به توليد 107 ميليون تن محصولات كشاورزي در سال 89 و رشد پانزده درصدي آن نسبت به سال 88 ، رسيدن به مرحله توليد پايدار در توليد گندم و برنامه ريزي براي صادرات 2 ميليون تن گندم در سال جاري، افزايش توليد برنج به دو ميليون و دويست و سي هزار تن در سال 89 ، و برنامه ريزي براي خودكفائي در توليد برنج در 2 سال آينده، افزايش كيفيت برگ سبز چاي كشور و توليد 31 درصدي چاي درجه يك در سال 90 ، و افزايش چهل درصدي توليد ابريشم در كشور، اشاره كرد.

آقاي خليليان به توسعه زيرساختهاي آب و خاك در بخش كشاورزي و افزايش اراضي تحت پوشش آبياري تحت فشار و سامانه آبياري مدرن نيز اشاره كرد و در خصوص صادرات و واردات محصولات كشاورزي گفت: صادرات محصولات كشاورزي در برنامه سوم 6 ميليارد دلار بود كه در شش سال اخير به بيش از 21 ميليارد دلار رسيده است. وزير جهاد كشاورزي همچنين با اشاره به افزايش ظرفيت صنايع فرآوري محصولات كشاورزي، توسعه جنگل ها، مرتع داري و آبخيزداري، كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميائي گفت: ميزان واردات محصولات كشاورزي تا پايان تير ماه امسال، 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.

آقاي نيكزاد نيز در اين ديدار در گزارشي مقايسه اي ميان 8 سال قبل از دولت آقاي احمدي نژاد با 6 سال دولت نهم و دهم گفت: احداث راه، بزرگراه و راه اصلي از 59 هزار كيلومتر به 72 هزار كيلومتر رسيده است و راه روستايي نيز از 43 هزار به 57 هزار كيلومتر بالغ شده است.

وزير راه و شهرسازي، توسعه 10 برابري ناوگان هوايي و افزايش حجم ترانزيت كالاها را از ديگر نتايج فعاليتهاي دولتمردان در 6 سال اخير برشمرد و گفت: از سال 76 تا 83 حدود 3 ميليون واحد مسكوني احداث شده بود كه در 6 سال اخير به 4 ميليون و 850هزار واحد رسيده است.

افزايش ساخت بيمارستانها، صنعتي سازي ساختمان، نوسازي مدارس، واگذاري بخش هاي مهمي از صنايع ارتباطات، موبايل Ùˆ اينترنت به بخش خصوصي، افزايش ضريب نفوذ اينترنت،  افزايش هزار درصدي روستاهاي برخوردار از خدمات الكترونيك Ùˆ افزايش حجم مخازن سدها از 32 ميليارد به 43 ميليارد متر مكعب از ديگر مسائلي بود كه مهندس نيكزاد در گزارش خود به آنها اشاره كرد.

وي همچنين آثار مثبت مسكن مهر را تشريح كرد.

آقاي قاسمي وزير نفت نيز گزارشي از حوزه هاي گاز، بنزين، پتروشيمي، صنعت نفت و بهره برداري از ميادين مشترك ارائه كرد. وزير نفت در خصوص دسترسي به گاز در شهرها و روستاها گفت: در سال 84 تعداد مشتركان گاز، 5/7 ميليون مشترك بود كه اين ميزان در 6 سال اخير به بيش از سيزده ميليون مشترك رسيده است.

كاهش مصرف بنزين به 58 ميليون ليتر در روز با وجود افزايش توليد خودرو، در 6 سال گذشته، افزايش تعداد جايگاههاي سي ان جي از 75 جايگاه در سال 84 به 1700 جايگاه در سالجاري، Ùˆ افزايش توليد پتروشيمي از 18 ميليون تن در سال 84 به 52 ميليون تن در سالجاري عدد Ùˆ رقم هاي ديگري بود كه وزير نفت در گزارش خود به آنها اشاره كرد.    

وزير نفت به اشاره به بومي سازي طراحي و اجراي طرحهاي وزارت نفت و 52 ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي در فازهاي قديم و فازهاي باقيمانده پارس جنوبي تأكيد كرد: اهتمام براي افزايش استخراج از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه از جمله برنامه هاي اصلي وزارت نفت است.

وزير بعدي كه در اين ديدار گزارش داد آقاي شيخ الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود. آقاي شيخ الاسلامي در حوزه تعاون از افزايش 2 برابري تعداد تعاوني ها در برنامه چهارم خبر داد و گفت: تعداد اعضاي تعاوني ها نيز به بيش از 5 ميليون نفر رسيده است و در مجموع سهم ارزش افزوده بخش تعاون از 5 درصد در سال 83 به 5/8 درصد رسيده است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: براي سال گذشته ايجاد يك ميليون و يك صد هزار شغل پيش بيني شده بود كه با همت و تدبير دولت و فعالان بخش هاي مربوط، اين ميزان به يك ميليون و 600 هزار شغل رسيد و براي سال جاري نيز ايجاد 5/2 ميليون شغل پيش بيني شده است.

كاهش فاصله طبقاتي به عنوان مهمترين سياست دولت در حوزه رفاه، افزايش 38 درصدي شمار افراد بيمه شده و افزايش متوسط حقوق افراد تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي از 140 هزار تومان به 550 هزار تومان در سال 89 ديگر مسئله اي بود كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آن اشاره كرد.

آقاي بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور هم با اشاره به نود سفر استاني دولت با بيش از بيست هزار مصوبه، گزارشي از اين سفرها ارائه كرد.

معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: هشتاد درصد مصوبات دور اول سفرهاي استاني، 52 درصد مصوبات دور دوم سفرها، و 26 درصد مصوبات دور سوم سفرها كاملاً محقق شده و 18 درصد از مصوبات دور اول، 25 درصد از مصوبات دور دوم و 23 درصد از مصوبات دور سوم سفرها در دست اجرا است. آقاي بقايي با اشاره به بيش از چهارده هزار ملاقات مردمي رئيس جمهور و 32 هزار ملاقات مردمي وزراء در 3 دور سفرهاي استاني گفت: حل مشكلات مردم، مهمترين هدف سفرهاي استاني است.

آقاي ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور نيز در اين ديدار با اشاره به همكاري دولت و مجلس، فضاي كلي روابط قواي مقننه و مجريه را خوب خواند و نكاتي را براي بهبود روند اين روابط بيان كرد.

خانم بداغي معان حقوقي رئيس جمهور نيز در گزارش خود به كارشناسي هاي حقوقي گسترده در دولت و كميسيونهاي تخصصي براي رعايت موازين قانوني و حقوقي در مصوبات اشاره كرد و گفت: رعايت قانون، اصل اساسي در سياستها و اقدامات دولت به شمار مي رود.

وزير امور خارجه آخرين عضو هيأت دولت بود كه در اين ديدار 3 ساعته گزارش داد. آقاي صالحي اعلام كرد: با وجود همه تلاشهاي دشمنان، جمهوري اسلامي به ياري خداوند و با تدبير مسئولان و ايستادگي ملت از موقعيت روزافزوني برخوردار است.

 

2 شهريورماه 91

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9693

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز(پنجشنبه) در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت ضمن برشمردن برخي نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتي را تنها راه ادامه روند پيشرفت كشور دانستند و تأكيد كردند: استفاده از همه ظرفيتهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي، اهتمام جدي به حل مشكلات معيشتي مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتي است.

ايشان در اين ديدار كه در آغاز هفته دولت انجام شد با گراميداشت ياد شهيدان رجايي، باهنر و همچنين شهيد عراقي، تجليل از اين عزيزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.

رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتي براي تشكر از خدمات قوه مجريه و مسئولان و كاركنان دستگاهها خواندند و افزودند: اين هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا كردن مردم با حقايق و فعاليتهاي دولت، فرصتي براي ارزيابي دروني و بررسي نقاط قوت و ضعف قوه مجريه است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به عبور سريع فرصتهاي خدمت، رئيس جمهور و همكارانش را به مغتنم شمردن يك سال باقي مانده از عمر دولت دهم توصيه و خاطرنشان كردند: در همين يك سال نيز مي شود كارهاي بسيار مهم و بزرگي انجام داد.

ايشان، سال چهارم فعاليتهاي دولت دهم را از دو جهت خارجي Ùˆ داخلي مهم برشمردند Ùˆ افزودند: قدرتهاي مستكبر همه توان خود را براي وادار كردن ايران به عقب نشيني به كار گرفته اند كه دولت نيز بايد با استفاده از همه توان Ùˆ ظرفيتهاي كشور Ùˆ ادامه روند پيشرفت ها،‌اين توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.

ايشان، سال آخر فعاليت دولت دهم را از لحاظ شيرازه بندي كارها نيز مهم دانستند و به هيأت وزيران تأكيد كردند: شما به پركاري مشهور هستيد همين ويژگي را با جديت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و كشور، حفظ كنيد.

رهبر انقلاب روند كلي حركت كشور را با وجود برخي مشكلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزيابي كردند و افزودند: حتي مراكز رصد جهاني نيز به روند پيشرفتهاي ايران اذعان دارند اما برخي در اين زمينه دچار توهم ناشي از ارزيابي غلط هستند.

ايشان با اشاره به ناكامي طرحها و ترفندهاي بيگانگان افزودند: هميشه به ياد داشته باشيد كه زورگويان جهاني دست از دشمني بر نمي دارند و در پي هر ناكامي به دنبال تصميمات و اقدامات جديد برمي آيند، بنابراين لازم است مسئولان نيز هميشه در فكر راهكارها و تدابير جديد مقابله باشند.

ايشان پيش بيني سناريوها و توطئه هاي دشمن را باعث تسلط در ميدان مواجهه با اين توطئه ها دانستند و خاطرنشان كردند: اگر قبل از تصميم دشمنان، بتوانيم سناريوي آنها را بخوانيم در اتخاذ تدابير، موفق تر خواهيم بود.

رهبر انقلاب تمركز در كارهاي قوه مجريه را بويژه در مسائل كلان و اساسي، ضروري خواندند و افزودند: تمركز در اينگونه مسائل در درجه اول به خود هيأت دولت برمي گردد و بايد همه اعضاي دولت خود را در تصميمات اتخاذ شده شريك و مسئول بدانند و با هماهنگي كامل حركت كنند.

استفاده از همه توان كشور و بهره گيري از ظرفيتهاي فكري و انساني در داخل و خارج از دولت توصيه ديگري بود كه رهبر انقلاب در اين ديدار بيان كردند.

رهبر انقلاب، با اشاره به اينكه نقاط ضعف را نيز بايد بررسي و برطرف كرد در تشريح برخي نقاط قوت دولت افزودند: كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فناوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزشهاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبار ستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است كه منشأ بركات و آثار مثبتي بوده است.

ايشان تلاش فوق العاده را از ديگر ويژگيهاي دولت دهم دانستند و توصيه كردند: اين تلاش را با كيفيت كاري خوب، همراه كنيد و براي تحقق وعده هاي داده شده اهتمام ويژه به خرج دهيد.

رهبر انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان در ريشه يابي افزايش تلاشهاي خصمانه امريكا و مستكبران در سالهاي اخير، به چهار عامل اشاره كردند: پيشرفتهاي مستمر جمهوري اسلامي، زنده شدن شعارهاي انقلاب، بيداري عظيم و بسيار مهم ملتهاي منطقه و جلوگيري از الگو شدن ايران در چشم اين ملتها.

ايشان در همين بحث افزودند: برخي افراد اين روزها مي گويند چرا دشمن تراشي مي كنيد اما اين حرفها ناشي از تحليل غلط است.

رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: در زمان امام خميني (ره) نيز دشمني هاي مستكبران پاياني نداشت چرا كه امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ايران دفاع مي كرد و اين واقعيات نشان مي دهد هرگاه مسئولان و ملت ايران مواضع مستحكمي بگيرند چهره دشمن عبوس تر مي شود كه البته مستكبران هيچگاه در مقابل اين ملت پيروز نخواهند شد.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به برخي مشكلات موجود افزودند: عمده اين مشكلات به مسائل معيشتي قشرهاي متوسط Ùˆ ضعيف مربوط مي شود كه بايد براي برطرف كردن آنها،‌ جداً همت Ùˆ برنامه ريزي كرد.

ايشان در ريشه يابي مشكلات موجود خاطرنشان كردند: بخشي از مسائل ناشي از تورم است البته ما كمبود كالا در كشور نداريم اما گراني و كاهش قدرت خريد مردم، بايد علاج شود كه در اين زمينه همه بخشهاي ستادي و عملياتي مسئولند.

رهبر انقلاب با اشاره به اينكه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزايش نقدينگي را يكي از ريشه هاي مشكلات فعلي مي دانند تأكيد كردند: بايد با همفكري و تكيه بر علم و تجربه، راهي براي كنترل نقدينگي بيابيد و نقدينگي افزايش يافته را به سمت مراكز توليد هدايت كنيد.

ايشان توانمند كردن بخش خصوصي را يكي از اركان اقتصاد مقاومتي خواندند و تأكيد كردند: لازم است سياستهاي اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.

رهبر انقلاب در ارائه تعريفي از اقتصاد مقاومتي افزودند: در اين اقتصاد، هم روند پيشرفت كشور حفظ مي شود و هم آسيب پذيري نظام اقتصادي در مقابل ترفندهاي دشمنان كاهش مي يابد.

ايشان استفاده از همه ظرفيتهاي مادي و انساني دولتي و غيردولتي را از لوازم اقتصاد مقاومتي دانستند و افزودند: بايد به مردم واقعاً بهاء دهيد.

حضرت آيت الله خامنه اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را باعث افزايش سرمايه گذاري، استقبال سرمايه داران سالم و رونق بيشتر اقتصادي دانستند و افزودند: بايد با چشماني تيزبين، ريزبين و دوربين مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه كرد كه در اين زمينه همكاري متقابل دولت و دستگاه قضايي ضروري است.

حمايت از توليد، رسيدگي به واحدها Ùˆ كارخانه هايي كه دچار مشكل شده اند، ‌فعال سازي واحدهاي متوسط Ùˆ كوچك، مديريت منابع ارزي Ùˆ حمايت همه جانبه از توليد ملي، ديگر توصيه مؤكد رهبر انقلاب به هيأت دولت بود.

ايشان مبارزه با اسراف را نيز در اقتصاد مقاومتي،‌مهم برشمردند Ùˆ افزودند: در اين زمينه، هم دستگاههاي فرهنگ ساز بويژه رسانه ملي Ùˆ هم دستگاههاي اجرايي مسئولند.

حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خرسندي از توجه دولت به ضرورت صرفه جويي در دستگاهها افزودند: مسئله استفاده از توليد ملي را نيز بطور جدي در دستور كار دستگاهها قرار دهيد و مصرف اجناس و كالاهاي خارجي را در دستگاهها ممنوع اعلام كنيد.

توجه به شركتهاي متكي بر اقتصاد دانش بنيان و حل مشكلات آنها از ديگر نكاتي بود كه رهبر انقلاب به دولت دهم توصيه كردند.

حضرت آيت الله خامنه اي بار ديگر مسئله وحدت Ùˆ انسجام ملي را بسيار مهم خواندند Ùˆ با دعوت جدي از مسئولان براي همگرايي ‌افزودند: حوزه هاي مسئوليتها مشخص است هر سه قوه بايد با هماهنگي Ùˆ تعامل عمل كنند.

ايشان، مسئوليت رسانه ها، افراد صاحب تريبون و پايگاههاي اينترنتي را نيز در زمينه تقويت وحدت ملي مهم دانستند.

رهبر انقلاب، با توصيه به پرهيز از كارهاي سطحي و توجه به كارهاي عميق در زمينه هاي فرهنگي خاطرنشان كردند: مراقبت كامل كنيد كه فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومي را در معرض تأثيرگذاري و آسيب قرار ندهد.

حفظ روحيه انقلاب در ديپلماسي كشور و تلاش براي بهره گيري منطقي و صحيح از حوادث منطقه نكته ديگر ايشان خطاب به مسئولان قوه مجريه بود.

توصيه آخر رهبر انقلاب به رئيس جمهور و هيأت دولت اين بود: براي خدا كار كنيد و لحظه اي را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد اگر هم كسي نبيند خداوند مي بيند و همه اين فعاليتها را پاداش مضاعف مي دهد.

آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور نيز در اين ديدار باگراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر گفت: دولت به اصول خود يعني عدالت، مهرورزي، خدمتگزاري، تلاش براي اعتلاي كشور و پايبندي به اصول و ارزشهاي انقلاب همچنان وفادار است.

رئيس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش هاي علم و فناوري ، بهداشت و درمان ، سياست خارجي ، دفاعي ، اطلاعات، فرهنگ ، صدا و سيما ، ميراث فرهنگي ، هسته اي ، آموزش عالي ، آموزش و پرورش ، مخابرات و محيط زيست تاكيد كرد در بخش هاي مختلف اقدامات خوب و برجسته اي انجام گرفته است.

آقاي احمدي نژاد همچنين به تدوين بودجه انقباضي در سال جاري اشاره كرد Ùˆ  افزود: اين بودجه انقباضي به گونه اي طراحي شده كه به كارهاي عمراني Ùˆ بخش هاي توليد Ùˆ اشتغال آسيبي نرسد.

آقاي احمدي نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابير به رياست معاون اول را براي مقابله با فشارهاي اقتصادي، بسيار خوب و نتيجه بخش خواند و خاطرنشان كرد: دولت معتقد است كه در شرايط كنوني يكي از مسائل ضروري ، تمركز مديريت در اجرا است.

وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در اين ديدار در گزارشي از اوضاع اقتصادي كشور گفت: با وجود همه تلاشهاي دشمنان براي تشديد تحريم ها ، اقتصاد ايران به يكي از قطبهاي اصلي رشد در خاورميانه تبديل شده است.

دكتر حسيني رشد اقتصادي در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت 1/5 درصد اعلام كرد و افزود: ايران براساس آمار مراكز معتبر جهاني از لحاظ توليد ناخالص داخلي به هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شده است و با معيارGDP ، در سال هاي اخير در جايگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزايش سرمايه گذاري خارجي از 1600 ميليون دلار در سال 1386 به 4300 ميليون دلار در سال 90، رشد 3/2 برابري صادرات غيرنفتي و رشد 8/2 برابري ارزش بورس در 4 سال اخير از ديگر نكات گزارش وزير اقتصاد بود.

آقاي حسيني گفت: در سالهاي اخير رشد سپرده هاي بانكي 1/2برابر شده Ùˆ 65 درصد منابع بانكي در 3 بخش كشاورزي – صنعت Ùˆ معدن Ùˆ مسكن Ùˆ ساختمان سازي به كار گرفته شده است.

وزير اقتصاد، بيكاري و تورم دو رقمي را از نقاط ضعف اقتصاد كشور خواند و گفت: بيكاري در سال گذشته با 1/2درصد كاهش به 3/12 رسيد و تورم به 1/9 درصد افزايش به 5/21 درصد رسيد.

آقاي حسيني گفت: اجراي طرح هدفمندي – افزايش نرخ ارز – افزايش قيمت كالاهاي وارداتي Ùˆ سفته بازي از جمله عوامل افزايش تورم بوده است.

وزير اقتصاد در ترسيم چشم انداز اقتصاد كشور در سال جاري افزود: با وجود تشديد تحريم ها، دولت با صرفه جويي در هزينه و تدابير ويژه در تلاش است ظرفيتهاي داخلي را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملي، بخش خصوصي و تعاوني را براي حضور فعالتر در عرصه اقتصادي كمك كند.

آقاي حسيني با تشريح تلاشهاي دولت براي اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي افزود: بهبود فضاي فعاليت اقتصادي،‌صرفه جويي، انسجام Ùˆ وحدت مديريت اقتصادي Ùˆ واقع نمايي بجاي سياه نمايي از ضرورتهايي است كه كمك مي كند، سال توليد ملي Ùˆ حمايت از كار Ùˆ سرمايه ايراني را با رشد Ùˆ بهبود اوضاع اقتصادي پشت سر گذاريم.

در اين ديدار رئيس كل بانك مركزي نيز گزارشي از سيستم بانكي و منابع و ذخاير مالي ارائه كرد.

آقاي بهمني با اشاره به استفاده از تمام توان سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات گفت: 37 درصد از اين تسهيلات براي بخش صنعت و معدن، 20 درصد براي كشاورزي، 25 درصد براي مسكن، 10 درصد براي خدمات بازرگاني و 8 درصد براي صادرات در نظر گرفته شده است.

وي به تسهيلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال 1391 اشاره كرد و افزود: تسهيلات پرداخت شده 2/31 درصد بوده است كه در مقايسه با پايان سال 90، نشانگر رشد تسهيلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.

رشد نقدينگي Ùˆ راه اندازي سامانه هاي پورتال «Ø§Ø±Ø²ÙŠØŒ شتاب Ùˆ شاپرك» براي كنترل صادرات Ùˆ واردات از ديگر مواردي بود كه رئيس كل بانك مركزي در گزارش خود به آنها اشاره كرد.

آقاي بهمني ذخاير ارزي و طلاي كشور را بسيار خوب توصيف و با اشاره به فشارهاي اقتصادي امريكا و اروپا تأكيد كرد: سيستم بانكي توانسته است با اقدامات خاص و ابتكاري، بسياري از اين محدوديت ها را مديريت كند.

رئيس كل بانك مركزي در پايان با اشاره به اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها گفت: با اجراي اين قانون ضريب جيني كه نمايانگر كم شدن فاصله طبقاتي است از 40/0 (صفر مميز 40) به 38/0 (صفر مميز 38) كاهش پيدا كرده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ديدار به بيان شاخص هاي اقتصادي بويژه در بخش توليد پرداخت. آقاي غضنفري رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت را در دولت هاي نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام كرد و گفت: 51 هزارپروژه صنعتي و معدني در 7 سال اخير اجرا شده است.

وي تعداد معادن فعال در كشور را در سال 83يعني در آستانه آغاز به كار دولت آقاي احمدي نژاد 3600 معدن و در سال جاري 5000 معدن اعلام كرد و افزود : ميزان توليد مواد معدني نيز از 155 ميليون تن به 340 ميليون تن رسيده است .

افزايش ظرفيت توليد خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 ميليون خودرو در سال 90، افزايش حدود 3 برابري توليد سيمان در همين مدت و افزايش دو برابري توليد فولاد در 7 سال اخير از ديگر آماري بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد.

آقاي غضنفري گفت: با توجه به سير صعودي توليد در بخشهاي مختلف، ايران در حال حاضر در توليد سيمان جزو ده كشور برتر جهان ، در توليد سرب و روي در خاورميانه اول ، در توليد خودرو در رتبه سيزدهم جهان، در توليد فولاد هفدهم جهان و در توليد مس جزو ده كشور برتر جهان است.

در گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش صادرات غيرنفتي از حدود 31 ميليارد دلار در دولتهاي هفتم و هشتم به 139 ميليارد دلار در دولت هاي نهم و دهم نيز مورد اشاره قرار گرفت.

وي گفت: در همين مقياس زماني، صادرات فني مهندسي از 6/3 ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار رسيده و مجموع صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي 3/4برابر شده است.

آقاي غضنفري با اشاره به روند كاهش واردات و افزايش صادرات گفت: در اين مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به 6/2 رسيده است.

تعامل جدي و گسترده با بخش خصوصي و اصناف نكته ديگري بود كه در گزارش وزير صنعت و معدن برجسته شده بود.

آقاي غضنفري همچنين با اشاره به فشارهاي اقتصادي دشمنان ملت ايران گفت: با مديريت فراز و نشيبهاي بودجود آمده روند افزايش توليد در واحدهاي صنعتي و معدني آغاز شده كه چشم انداز بسيار خوبي را براي كشور ترسيم مي كند.

وزير جهاد كشاورزي نيز در اين ديدار در گزارشي به اقدامات زيربنايي در بخش آب و خاك اشاره كرد و گفت: يكي از اين اقدامات زيربنايي، گسترش شبكه آبياري تحت فشار و اصلاح روشهاي آبياري است كه يك ميليون و دويست هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته است.

آقاي خليليان مجموع وسعت اجراي طرحهاي زيربنايي در بخش آب و خاك را در دولت هاي نهم و دهم، 192 هزار هكتار بيان كرد و افزود: اين آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهاي قبل از 84 است.

بهره برداري از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنايع تبديلي با ظرفيت 22 ميليون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهاي مرغداري و دامداري، و طرحهاي ارتقاي سلامت غذا از جمله اجراي عمليات كنترل بيولوژيك و مبارزه غيرشيميايي با آفات، محورهاي ديگري از گزارش وزير جهاد كشاورزي بود.

آقاي خليليان تراز بازرگاني صادرات محصولات كشاورزي را مثبت دانست و افزود: صادرات كشاورزي در سال 90، 64/1 ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است.

وي درخصوص توليد محصولات كشاورزي و باغي گفت: در سال 90 هفتاد و هفت ميليون تن محصولات زراعي، هيجده ميليون و سيصد هزار تن محصولات باغي، 720 هزار تن شيلات، و 14 ميليون و سيصد هزار تن دام و طيور توليد شده است.

ديدار رهبر انقلاب اسلامي با هيأت دولت با گزارش وزير نفت ادامه يافت.

آقاي قاسمي درباره پارس جنوبي گفت: 56 ميليارد دلار كار در جريان ØŒ در اين منطقه داريم كه با به ثمر رسيدن اين سرمايه گذاري، در 3 سال آينده ميزان توليد ميعانات گازي  به 2/1ميليون بشكه Ùˆ توليد گاز  به 2/1ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.

وزير نفت گفت: در دولت هاي نهم و دهم در مجموع 140 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي داشته ايم كه 5 برابر دولتهاي قبلي است.

آقاي قاسمي با اشاره به تلاش دشمن براي تحريم نفتي افزود: به ياري خداوند Ùˆ همت متخصصان داخلي، نهضت ساخت تجهيزات در داخل كشور را آغاز كرده ايم كه با برنامه ريزي انجام شده،‌اميدواريم در آينده اي نه چندان دور، به صادر كننده اينگونه تجهيزات نيز تبديل شويم.

وزير نفت همچنين، از بهره مندي 15 هزار روستا از گاز در دولت هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: توليد فراورده هاي نفتي به 262 ميليون ليتر رسيده است. اقاي قاسمي اين نكته را هم گفت كه براساس اجراي طرح هدفمندي، مصرف بنزين از 67 ميليون ليتر در سال 84 به 59 ميليون ليتر كاهش يافته است، در حاليكه اگر طرح هدفمندي اجرا نمي شد ميزان مصرف بنزين در سال جاري به 130 ميليون ليتر مي رسيد.

وي صرفه جويي بوجود آمده از اين طريق را 30 ميليارد دلار اعلام كرد.

وزير نفت گفت: با برنامه ريزي انجام شده در حال حاضر بجز 2 ميدان ، در همه ميادين مشترك نفت و گاز فعاليم كه در دو ماه آينده در اين دو ميدان نيز توليد آغاز مي شود و در مجموع يك ميليون بشكه نفت از اين ميادين استحصال خواهد شد.

وزير راه و شهرسازي آخرين عضو هيأت دولت بود كه گزارشي از حوزه كاري خود بيان كرد.

رسيدن تعداد واحدهاي مسكوني كشور به رقم بيست Ùˆ يك ميليون Ùˆ ششصد هزار واحد در دولتهاي نهم Ùˆ دهم Ùˆ افزايش نسبت واحد مسكوني به خانوار،‌مقاوم سازي يك ميليون Ùˆ هشتصد Ùˆ هشتاد هزار واحد روستايي، افزايش يك Ùˆ نيم برابري توليد مسكن شهري در 7 سال گذشته، افزايش ظرفيت صنعتي سازي، Ùˆ افزايش ساخت آزاد راه Ùˆ بزرگراه، بخش هايي از گزارش آقاي نيكزاد بود.

وزير راه و شهرسازي همچنين به افزايش ظرفيت بنادر، توسعه لوكوموتيو و واگن هاي مسافري و باري و كاهش تلفات جاده اي با وجود افزايش توليد خودرو نيز اشاره كرد.

 


23 تيرماه 1392

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=10870

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پنجمين روز از ماه مبارك رمضان در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران، كار و تلاش شبانه روزي و بسيار پرحجم، و برجسته كردن شعارهاي انقلاب در عرصه هاي داخل و خارج را از ويژگيهاي تحسين برانگيز دولت خواندند و از زحمات و تلاشهاي آقاي احمدي نژاد و همكاران وي صميمانه قدرداني كردند.

ايشان گزارشهاي اعضاي دولت در اين جلسه را، نمايي از كارها و خدمات انجام شده خواندند و افزودند: لازم است اين گزارشها به اطلاع مردم برسد.

رهبر انقلاب با اشاره به تلاش برخي مخالفين، رسانه هاي خارجي و برخي ها در داخل براي ناديده گرفتن تلاشهاي دولت افزودند: بعضي حتي كارهاي ملموس دولت را نيز انكار مي كنند اما مهم اين است كه تلاشها و زحمات انجام شده در فضاي عمومي كشور بيان و ثبت شود.

حضرت آيت الله خامنه اي با يادآوري كارهاي خوب و تلاشهاي شبانه روزي دولت خاطرنشان كردند: در 8 سال اخير همه احساس و درك كردند كه رئيس جمهور محترم و همكاران ايشان، با تحمل سختي ها، نسبت به همه دولتها و دوره هاي ديگر، كارهاي بسيار پرحجم و پرشتابي انجام مي دهند كه اين واقعيت، نكته برجسته و قابل تقديري است.

رهبر انقلاب با اشاره به خودداري دولت از استفاده از امتيازات «Ù…سئولان ديگر كشورها» تأكيد كردند: بي اعتنايي به امتيازات، كار بي وقفه Ùˆ خودداري از آسودگي Ùˆ استراحت، امتياز بزرگ اين دولت است Ùˆ همه كساني كه در صدد قضاوت هستند بايد به اين نكات با ارزش توجه كنند.

رهبر انقلاب، طرح و تقويت شعارهاي انقلاب را كاري ضروري برشمردند و افزودند: جبهه ضد انقلاب سعي فراوان كرده كه اين شعارها را كمرنگ و محو نمايد و آنها را به تدريج به ضدارزش تبديل كند اما موفق نشده است كه علت اصلي آن، هوشياري امام بزرگوار در طرح و تثبيت اين شعارهاست.

ايشان وصيتنامه امام را لُبِ ارزشهاي مورد نظر آن عزيز به عرش سفر كرده خواندند و با توصيه به مسئولان براي مراجعه مستمر به اين وصيتنامه تأكيد كردند: اظهارات و نوشته هاي امام بينات و محكمات انقلاب است نه متشابهاتي كه بتوان تحريف كرد يا تغيير دارد.

رهبر انقلاب با تجليل از اقدام دولت در برجسته كردن شعارهاي انقلاب در داخل Ùˆ خارج افزودند: احساس شرم نكردن در بيان «Ø§Ù‡Ø¯Ø§ÙØŒ انگيزه ها Ùˆ شيوه هاي انقلابي در مجامع جهاني»ØŒ از جمله كارهاي بزرگ دولت است.

حضرت آيت الله خامنه اي با توصيه به اعضاي هيأت دولت براي جهت گيري انقلابي در تمام فعاليتهاي آينده افزودند: امثال شما مديران شايسته و كارآمد لازم است تلاش كنيد تا رويكرد انقلابي را در فعاليتهاي خود حفظ كنيد.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن قرائت فرازهايي از وصيت حضرت اميرالمومنين علي (ع) به فرزند بزرگوارشان امام حسن (ع) در نهج البلاغه، گفتند: حضرت علي (ع) در اين فرازها دو سفارش ارزشمند براي عبور از مسير سخت، طولاني و پرتلاطم دنيا به سوي قيامت بيان مي كنند: 1- اندازه گيري و فراهم كردن توشه لازم براي اين مسير 2- سبك كردن بار خود در اين مسير

ايشان انجام واجبات و ترك محرمات را حداقل توشه لازم براي عبور به سلامت از مسير دنيا بسوي قيامت خواندند و افزودند: البته اين حداقل ها زمينه جذب انوار الهي را فراهم خواهند كرد.

در پايان اين ديدار كه آخرين جلسه آقاي احمدي نژاد و اعضاي هيأت وزيران با رهبر انقلاب بود، رئيس جمهور و اعضاي كابينه وي يك جلد قرآن از دست حضرت آيت الله خامنه اي هديه گرفتند.

اقامه نماز مغرب و عشا، عكس يادگاري و افطار به اين ديدار معنويت و صميمت خاص بخشيده بود.

در آغاز اين جلسه، آقاي احمدي نژاد از حمايتها و ارشادات و لطف و عنايت حضرت آيت الله خامنه اي در طول فعاليت دولتهاي نهم و دهم تشكر و خطاب به مقام معظم رهبري تأكيد كرد: همه ما در هر شرايطي در خدمت انقلاب، كشور و حضرتعالي خواهيم بود.

رئيس جمهور پايبندي بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، خدمت بي منت به مردم و پركاري را از ويژگيهاي برجسته دولتهاي نهم و دهم برشمرد و تأكيد كرد: در طول 8 سال گذشته نسل جديدي از مديران متعهد، مردمي و متخصص به جامعه عرضه شدند.

آقاي احمدي نژاد افزود: در اين دوره سعي كرديم نمادي از مديران انقلابي و اسلامي را كه برجسته ترين وجهه آنها خدمت به مردم و احترام به آنها و حمايت از حقوق مردم بود، به نمايش بگذاريم.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: دولتهاي نهم و دهم با تمام توان وارد عرصه خدمتگزاري به مردم شدند و بسياري از كارهاي مانده بر زمين و يا مانده در آرزوها را اجرايي كردند.

آقاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور نيز در اين ديدار گزارش كوتاهي از عملكرد اين معاونت در زمينه هاي كنترل بازار، ايجاد اشتغال، حمايت از توليد، هدفمند كردن يارانه ها، مبارزه با مفاسد اقتصادي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، توسعه صادرات و تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم ها بيان كرد.

آقاي حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در اين جلسه با اشاره به بحران اقتصادي جهاني چشم انداز اقتصاد ايران را به رغم اعمال تحريم هاي شديد و فراگير روشن و اميدوار كننده ارزيابي كرد.

وزير اقتصاد با يادآوري تكانه هاي ارزي در سال گذشته، از «Ø§ÙˆÙ„ويت بندي مصارف ارزي»ØŒ «Ø±Ø§Ù‡ اندازي مركز مبادلات ارزي» Ùˆ «ÙƒÙ†ØªØ±Ù„ ورود Ùˆ خروج ارز به كشور» به عنوان اهم تدابير دولت ياد كرد Ùˆ درخصوص اقدامات دولت درخصوص كنترل نقدينگي Ùˆ مهار تورم نيز گزارشي داد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: بخش كشاورزي، حوزه صادرات و بخش هاي گردشگري و بيمه از افزايش نرخ ارز منتفع شدند و كالاهاي وابسته به ارز و واردات تحت فشار قرار گرفتند.

وزير اقتصاد از افزايش شاخص توسعه انساني كشور خبر داد و تأكيد كرد: توليد ناخالص داخلي به مرز يك هزار ميليارد دلار و رتبه ايران به رتبه هفدهمي اقتصاد دنيا رسيد، ذخاير خارجي كشور فراتر از 100 ميليارد دلار شد و مجموعه تعهدات خارجي كشور به 3/14 ميليارد دلار رسيد كه معادل يك سوم ميزان بدهي خارجي كشور در سال 84 است.

آقاي نامجو وزير نيرو در گزارشي از صنعت آب و برق و اقدامات انجام شده در اين حوزه ها گفت: ظرفيت برق كشور در آغاز دولت نهم 38100 مگاوات بود كه اكنون به بيش از 69500 مگاوات رسيده است.

وي با اشاره به ساخت 69 سد ملي در 8 سال گذشته، افزود: ظرفيت حجم ذخاير سدها اكنون به پنجاه و دو و نيم ميليارد متر مكعب رسيده است.

وزير نيرو به كاهش پنج درصد از اوج مصرف برق و دو درصد از مصرف انرژي به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز اشاره كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ديدار گزارشي از رشد شاخصهاي مختلف در دولتهاي نهم و دهم بيان كرد.

رشد 2/7 درصدي سرمايه گذاري، افزايش صد درصدي توليد خودرو، افزايش توليد فولاد به 24 ميليون تن در سال 91 و افزايش توليد سيمان از 33 ميليون به 80 ميليون تن از جمله نكات گزارش آقاي غضنفري بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام كرد توليد محصولات پتروشيمي در 8 سال اخير به 248 ميليون تن رسيده و استخراج مواد معدني 5/2 برابر شده است.

براساس گزارش آقاي غضنفري، صادرات غيرنفتي نيز با احتساب ميعانات گازي در 8 سال اخير با رشد حدود 6 برابري به 215 ميليارد دلار رسيد ضمن اينكه صادرات غيرنفتي در مجموع 22 درصد رشد داشته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از ذخيره سازي اطمينان بخش كالاي اساسي در كشور خبر داد.

آقاي دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گزارش خود اين آمارها را بيان كرد:

افزايش اساتيد تمام از 750 نفر به 1400 نفر، جذب هيجده هزار عضو هيأت علمي، افزايش تعداد دانشجويان از دو ميليون و سيصد هزار نفر به چهار ميليون و چهارصد هزار نفر، افزايش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد از نود و دو هزار نفر به چهار صد و شصت هزار نفر و رشد دانشجويان مقطع دكترا از نوزده هزار نفر به پنجاه و شش هزار نفر.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص ارتباط صنعت با دانشگاه افزود: تاكنون 45 طرح كلان ملي با همكاري صنعت تعريف شده كه در 55 دانشگاه در حال اجرا است.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با ارائه آمار ميزان افزايش تعداد پزشكان عمومي، متخصص، فوق تخصص، دارو ساز، دندانپزشك و پيرا پزشك از ارتقاي شاخص نيروي انساني متخصص خبر داد.

آقاي طريقت منفرد تجهيز و بهره برداري از 17 هزار تخت بيمارستاني، افزايش ناوگان اورژانس بيمارستاني، اجراي طرح پزشك خانواده و سرمايه گذاري براي تقويت توليد دارو در داخل را جزو نقاط برجسته بخش سلامت كشور برشمرد.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز در گزارش خود، قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و ايجاد صندوق ملي نوآوري را از نكات بارز عملكرد اين معاونت خواند.

خانم سلطانخواه گفت در حوزه فناوري نانو در منطقه اول و در جهان هشتم هستيم ضمن اينكه در فناوري زيستي نيز در توليد مقاله در منطقه اول و در جهان سيزدهم هستيم و در حال حاضر 207 مركز در حوزه پيشرفته سلولهاي بنيادي مشغول فعاليتند.

وزير جهاد كشاورزي نيز در گزارش خود با اشاره به اجراي طرحهاي آبياري در 830 هزار هكتار از اراضي كشور و انجام عمليات آبخيزداري در 9 ميليون و 190 هزار هكتار از اراضي خاطرنشان كرد: از سال 84 تاكنون، ظرفيت صنايع فرآوري به 24 ميليون و ششصد هزار تن رسيده كه با پايان طرحهاي مصوب، اين ظرفيت و همچنين ظرفيت دامي و شيلات كشور افزايش خواهد يافت.

آقاي خليليان گفت: در سال گذشته صادرات محصولات كشاورزي، 23 درصد افزايش يافته است.

وزير راه و شهرسازي ساخت 63 هزار و 351 كيلومتر انواع راه در هشت سال اخير را تحول در حوزه زير ساخت دانست.

آقاي نيكزاد همچنين از اتمام مقاوم سازي يك ميليون و 600 هزار مسكن روستايي و اجراي هشت هزار و 878 طرح هادي در روستاها خبر داد و خاطر نشان كرد: اجراي مسكن مهر، آثار مثبتي در رفع مشكل مسكن در شهرهاي مختلف به همراه داشته است.

مديرعامل صندوق توسعه ملي در اين جلسه با استناد به گزارشهاي مجامع اقتصادي جهاني، اجراي قانون هدفمندي در ايران را الگويي موفق براي ديگر كشورها خواند.

آقاي فرزين مديريت مصرف انرژي را از جمله اهداف تحقق يافته هدفمندي خواند و گفت: تا پايان سال 91، بالغ بر 32 ميليارد دلار در مصرف حاملهاي انرژي صرفه جويي شده است.تأثير مثبت پرداخت يارانه ها در اوضاع اقتصادي خانوارها بويژه در روستاها و كنترل قاچاق حاملهاي انرژي از ديگر مسائلي بود كه آقاي فرزين به آنها اشاره كرد.

مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت: در عرض 2 سال موجوديت اين صندوق، با 52 ميليارد دلار ذخيره به رتبه بيستم در ميان صندوقهاي توسعه ملي در جهان رسيده ايم.

آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي در گزارش خود با اشاره به مجموعه اي از محدوديت هاي خارجي و تحريم ها گفت: با وجود همه اين فشارها، ذخاير ارزي كشور در سالهاي اخير به بيش از يكصد ميليارد دلار افزايش يافته، ضمن آنكه توانسته ايم 5/27 ميليارد دلار از بدهي هاي خود را كاهش دهيم.

وي مهار تورم در عدد 5/30 درصد با وجود افزايش سه برابري نرخ ارز و كاهش نقدينگي به عدد 8/30 درصد را از جمله اقدامات بانك مركزي برشمرد.

آقاي بهمني همچنين به پيشرفتهاي سيستم بانكي در نظام پرداخت و بانكداري الكترونيك اشاره كرد.

وزير نفت نيز ظرفيت گاز قابل استحصال كشور را 3/3 تريليون متر مكعب اعلام كرد و افزود: 2200 جايگاه CNG هم اكنون در حال بهره برداري است.

آقاي قاسمي با اشاره به افزايش صادرات محصولات پتروشيمي و 60 واحد پتروشيمي در حال ساخت در كشور، خط لوله اتيلن غرب از عسلويه تا تبريز را طولاني ترين خط اتيلن دنيا خواند.

وزير نفت توجه به ميادين مشترك نفت و گاز را جزو اولويت هاي دولت بيان كرد و افزود: برغم تحريم صادرات نفت و پتروشيمي به 30 كشور در حال انجام است و ايران تا سال آينده به صادر كننده بنزين تبديل ميشود.

آقاي حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گزارش خود به تأسيس معاونت قرآن و عترت و افزايش مؤسسات قرآني به دو هزار مؤسسه و برپايي جشنواره هاي قرآني و همچنين حمايت از فعاليتهاي فرهنگي مساجد اشاره كرد.

تأسيس بنياد ملي بازيهاي رايانه اي، تأسيس بنياد ادبيات داستاني و بنياد ملي مد و لباس از جمله اقداماتي بود كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به آنها اشاره كرد و افزود: در حوزه مطبوعات اكنون بيش از 5 هزار نشريه منتشر مي شود.