تلکس دولت بهار (سايت قديم): رئيس جمهور سودان جنوبي توافق صلح با شورشيان را امضا كرد + عكس
پنجشنبه، 5 شهریور 1394 - 15:29     کد خبر: 140394

دولت بهار: رئيس جمهور سودان جنوبي براي پايان دادن به ۲۰ ماه جنگ داخلي مرگبار در اين كشور آفريقايي زير فشار بين المللي و تهديد تحريم‌هاي سازمان ملل سرانجام با شورشيان توافق صلح امضا كرده است.

به گزارش دولت بهار به نقل از ابنا ـ رئيس جمهور سودان جنوبي روز چهارشنبه توافق صلحي را براي پايان دادن به ۲۰ ماه درگيري در اين كشور امضا كرد. 

«سالوا كي ير» در مراسم انعقاد توافق صلح در عين حال گفت كه توافق مزبور بي‌چون و چرا نيست.

مراسم امضاي توافقنامه تقسيم قدرت - تحت عنوان توافقنامه صلح سازش - در جوبا، پايتخت سودان جنوبي برگزار شد.

در اين مراسم اوهورو كنياتا، رئيس جمهور كنيا، يووِري موسِوِني، رئيس جمهور اوگاندا، هايله مريم دسالين، نخست وزير اتيوپي و تعدادي از نمايندگان دولت سودان حضور داشتند.

وي اندكي قبل از امضاي توافق صلح در نشستي با سران شرق آفريقا در جوبا گفت: با وجود ملاحظات و قيد و شرط‌هاي موجود، سند توافق را امضا مي‌كنيم.

براساس توافق صلح سازش، درگيري‌ها بايد فورا متوقف شود، نيروهاي خارجي بايد ظرف ۴۵ روز كشور را ترك كنند، كودك سربازان و زندانيان جنگي بايد آزاد شوند، همه نيروهاي نظامي بايد پايتخت را ترك كنند تا «نيروهاي گارد» و پليس يكپارچه مشترك جايگزين آن‌ها شود.

براساس اين توافقنامه، ماچار دوباره سمت قبلي خود را به عنوان معاون اول رئيس جمهور به دست مي‌آورد و يك دولت انتقالي وحدت ملي در ۹۰ روز تشكيل مي‌شود و ۳۰ ماه حكومت مي‌كند. در ‌‌نهايت، انتخابات بايد ۶۰ روز قبل از پايان مأموريت دولت انتقالي برگزار شود.

سالوا كي ير از سال ۲۰۱۱ زماني كه كشورش از سودان جدا شد، بر سودان جنوبي حكمراني كرده است.

رئيس جمهور سودان جنوبي هفته گذشته براي رايزني در مورد توافق صلح، زمان بيشتري خواست كه اين خواسته سازمان ملل را بر آن داشت وي را در صورت امضا نكردن توافق، با تحريم تهديد كند.

«ريك ماشار» رهبر شورشيان و معاون سابق كي ير كه به موجب توافق جديد احتمالا به سمت خود باز مي‌گردد، هفته گذشته توافق صلح را در پايتخت اتيوپي امضا كرد.

درگيري‌ها در سودان جنوبي دسامبر ۲۰۱۳ در پي نزاع قدرت بين ماشار و كي ير آغاز شد.

هزاران نفر در جنگ داخلي سودان جنوبي كشته شده‌اند، ۲ ميليون نفر به كشورهاي همسايه گريخته‌اند و بسياري از جمعيت ۱۱ ميليوني اين كشور تا مرز گرسنگي پيش رفته‌اند.

توافق صلح دو طرف درگير در سودان جنوبي را مجاب مي‌كند فورا به درگيري‌ها پايان دهند و آتش بس دائمي را ظرف ۷۲ ساعت به اجرا گذارند.


برگشت به تلکس خبرها