تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: ريشه ضرب‌المثل «سگ زرد برادر شغال است» چيست؟
سه شنبه، 1 دی 1394 - 22:31     کد خبر: 197805

دولت بهار: در باشگاه ضرب‌المثل امروز حكايت كوتاهي را از ضرب‌المثل «سگ زرد برادر شغال است» را مي‌خوانيد.

باشگاه خبرنگاران: ضرب‌المثل‌ها در تمامي فرهنگ‌ها و جوامع به عنوان يكي از پركاربردترين اقسام ادبي شناخته مي‌شوند. دهخدا در يادداشت‌هاي پراكنده خود در مورد ضرب‌المثل مي‌نويسد: «پدرهاي ما، مَثَل را يكي از اقسام بيست و چهارگانه ادب شمرده و مِثل ديگر قسمت‌ها به آن اهميت مي‌داده‌اند. برخي از اين علوم عبارتند از: واژه‌شناسي، صرف، نحو، معاني، بديع، نقد شعر، عروض و قافيه، امثال و حكم، افسانه‌گويي و ...  (ذوالفقاري، 1391).

 
در فرهنگ ايراني هم ضرب‌المثل‌ها هريك حكايت شيرين افسانه‌اي و يا واقعي دارند كه حتي در ميان اشعار شاعران بزرگ هم نمود يافته‌اند.

با اين وصف در باشگاه ضرب‌المثل امروز به بيان حكايت مختصري از ضرب‌المثل «سگ زرد برادر شغال است» مي‌پردازيم.
 
***************************************

سگ زرد كنايه‌اي از بد بودن است و شغال كنايه‌ از بدتر.

آنچه از اين ضرب‌المثل بر مي‌آيد اين است كه هرچند در مقام مقايسه سگ زرد بهتر از شغال است؛ اما در هنگام عمل با يكديگر فرقي ندارند و رفتارشان يكسان است.

اين مثل را معمولا در مواردي به كار مي‌برند كه مي‌خواهند دو انسان بد را با هم قياس كنند و مي‌گويند يكي از ديگري بهتر است ولي هر دو يك رفتار را در زندگي انجام مي‌دهند.

اما در مورد داستان اين ضرب‌المثل مي‌گويند ...

شغالي از روستايي رانده شده بود. در معدن گوگرد خود را به رنگ زرد درآورد و دوباره به آن روستا برگشت. اين بار هركه او را در روستا مي‌ديد اين طور مي‌پنداشت كه سگ زردي است كه ولگرد است و بي‌آزار.

بارش باران راز شغال را بر ملا كرد، رنگ زردش را پاك كرد و دوباره شد همان شغال گذشته.

مردم ده كه او را برادر شغال مي‌ناميدند با ديدن اين اتفاق دريافتند كه اين سگ زرد نه برادر شغال، كه خود شغال است.
 
 

برگشت به تلکس خبرها