تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: وام ۴۰ ميليون توماني مسكن مهر پرديس در انتظار تاييد بانك مركزي
یکشنبه، 16 آبان 1395 - 19:42     کد خبر: 329544

دولت بهار: مدير عامل بانك مسكن با اشاره به اينكه افزايش سقف تسهيلات وام مسكن مهر به ۴۰ ميليون به پيشنهاد وزارت راه و آن هم فقط براي پروژه پرديس است، گفت: اجرايي شدن اين موضوع منتظر مجوز بانك مركزي و تاييديه شوراي پول و اعتبار است.

به گزارش دولت بهار، محمد هاشم بت‌شكن در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اقتصادي تسنيم در مورد  وضعيت تحويل خانه‌هاي باقيمانده در طرح مسكن مهر به ارائه توضيحات پرداخت و اظهار داشت:  در طرح مسكن مهر دو ميليون و 300 هزار واحد مسكوني تعريف شده است كه خط اعتباري آن بالغ بر 45 هزار ميليارد تومان است كه بانك مركزي آن را در اختيار بانك مسكن براي تكميل پروژه‌ها قرار داده است. 

وي با بيان اينكه تا به امروز حدود يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني طرح مهر تحويل داده شده است، افزود: اين واحدها تحويل مشتريان شده و مردم دفترچه‌هاي اقساط خود را دريافت كرده‌اند. برهمين اساس فقط حدود 600 هزار مسكن باقيمانده كه از اين تعداد 200 هزار واحد قابليت واگذاري ندارند به نحوي كه شايد زيرساخت براي اين خانه‌ها فراهم نشده و نمي‌توان آنها را تحويل مشتريان داد. 

مديرعامل بانك مسكن افزود: كلا با تكميل 400 هزار مسكن مهر اين پروژه بسته خواهد شد و در همين زمينه وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي اقدامات لازم را براي تحويل اين مسكن‌ها تا پايان سال انجام خواهد داد. اما نكته اساسي اين است كه بانك مسكن از لحاظ تامين مالي مشكلي ندارد و آماده ارائه تسهيلات است اما مشكل اينجاست كه بعضي از پروژه‌ها فاقد زيرساختها از جمله آب و برق و يا امكانات روبنايي مانند مسجد و مدرسه هستند. 

بت‌شكن با بيان اينكه ما فقط تسهيلات لازم را براي ساخت پروژه‌ها ارائه مي‌كنيم، گفت: طبيعي است مردم تقاضايي براي مسكن‌هايي  فاقد امكانات تقاضايي نداشته باشند. بانك مسكن به شرط تكميل پروژه‌ها دفترچه اقساط را به مشتريان ارائه مي‌دهد. بايد تاكيد كنم اين بانك به هيچ عنوان خود را درگير مسائل اجرايي و مهندسي نمي‌كند به هر ميزان كه طرح‌ها پيشرفت فيزيكي داشته باشند پرداخت تسهيلات انجام مي‌شود.

وي در رابطه با پرسش خبرنگار تسنيم در مورد  افزايش سقف وام مسكن مهر از 30 ميليون به 40 ميليون نيز افزود: سقف تسهيلات اين طرح يك مرحله به 30 ميليون افزايش پيدا كرد اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي براي برخي از پروژه‌ها مانند پرديس تقاضاي افزايش سقف را اعلام كرده است البته بايد تاكيد كنم كه اين تقاضا فقط براي پرديس است و اين پينشهاد هم اكنون ميان وزارت راه و بانك مركزي در حال بررسي است اگر بانك مركزي اين موضوع را بپذيرد و  شوراي پول و اعتبار نيز آن را تصويب كند بانك مسكن اين آمادگي را دارد كه اين تسهيلات را ارائه نمايد.

مديرعامل بانك مسكن در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار تسنيم كه  در حال حاضر تسهيلات 30 ميليون توماني به تمام متقاضيان تعلق پيدا نكرده آيا در طرح جديد براي افزايش سقف اين مشكل برطرف شده است يا خير، گفت: تسهيلات 30 ميليون توماني هيچ محدوديتي نداشته و اگر پيشرفت فيزيكي در پروژه‌ها مورد تاييد قرار گيرد ما آن را پرداخت خواهيم كرد. براي 40 ميليون تومان نيز به شرط مجوز بانك مركزي پرداخت آن نيز انجام خواهد شد.

بت‌شكن با اشاره به اينكه در مقطعي وام تسهيلات از 25 ميليون به 30 ميليون افزايش پيدا كرده بود، تصريح كرد: بانك مركزي در آن مقطع محاسبه كرد كه چه تعداد واحد باقيمانده و آنها را در 5 ميليون تومان اضافه كرد به نحوي كه سقف اعتبارات از محل وصول از 45 هزار ميليارد تومان به 55 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. بدين ترتيب 5 ميليون تومان باقي را ما از محل وصول‌ها پرداخت مي‌كنيم. برهمين اساس يكبار چاه براي 5 ميليون تومان كنده شده و اگر دوباره بخواهند آن را افزايش دهند بايد بانك مركزي براي آن يك راهكار ارائه دهد. 

وي با  بيان اينكه در حال حاضر خط اعتباري مسكن مهر 55 هزار ميليارد تومان است افزود: قرار است 5 ميليون نيز به اين رقم اضافه شود و از محل وصولات تزريق شود. هم اكنون حدود 50 هزار ميليارد تومان از اعتبارات پرداخت شده و مابقي نيز بتدريج تزريق خواهد شد. 

مديرعامل بانك مسكن در رابطه با اينكه سالانه چه ميزان اقساط وصولي دريافت مي‌كنيد، گفت: حدود 3 هزار ميليارد تومان ميزان اقساط وصولي در سال است كه بتدريج بايد به رقم 55 هزار ميليارد تومان برسد.

بت‌شكن در رابطه با وضعيت فعلي بازار مسكن نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و افزود: ركود در بخش مسكن متوقف شده و زمينه براي خروج از ركود فراهم شده است به نحوي كه تسهيلات ساخت اين بانك در هفت ماهه رشد 107 درصدي را تجربه كرده است. در تسهيلات خريد نيز با رشد 70 درصدي نيز روبرو بوده‌ايم.


برگشت به تلکس خبرها