تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: تصاوير/ اعتراضات كارگري در يونان‎
پنجشنبه، 16 آذر 1396 - 22:14     کد خبر: 454481

دولت بهار: اعتراضات كارگران در آتن عليه اقدام دولت يونان براي اصلاحات قانوني، با دخالت پليس به خشونت كشيده شد.

برگشت به تلکس خبرها