تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: عكس/ رويش درختي از دل سنگ
جمعه، 17 آذر 1396 - 00:01     کد خبر: 454496

دولت بهار: سنگي در دل درياچه ايسلند كه از وسط آن درختي به بيرون رشد كرده است.

Image result for ‫سنگي در دل درياچه ايسلند كه از وسط آن درختي به بيرون رشد كرده‬‎


برگشت به تلکس خبرها