تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: اعلام شماره پيامك براي اطلاع از سبد كالا
شنبه، 5 بهمن 1392 - 15:44     کد خبر: 5163

با راه اندازي پورتال اطلاع رساني سامانه سبد كالاي حمايتي دولت، مردم مي توانند با ارسال شماره كارت بانكي حساب يارانه و كد ملي به شماره پيامك ۵۰۰۰۷۹۹ از وضعيت شمول خود در طرح سبد كالا اطلاع پيدا كنند.

به گزارش خبرگزاري تستيم، وزارت صنعت معدن و تجارت با معرفي مركز تماس و شيوه‌هاي ارتباطي با طرح سبد كالاي حمايتي اعلام كرد: براي ارتباط مردم با سامانه سبد كالاي حمايتي، كانال‌هاي ارتباطي زير جهت اطلاع‌رساني و پاسخ به سئوالات و پيگيري مشكلات برقرار شده است:


از طريق مراجعه به اينترنت: وب‌سايت رسمي اطلاع‌رساني سامانه به آدرس www.yaranehkala.ir جهت مشاهده آخرين اخبار مربوط به طرح و ليست فروشگاه‌هاي مجاز در دسترس است. از طريق اين وب‌سايت، هر شهروند مي‌تواند وضعيت شمول خود در طرح را پيگيري و موجودي سبد كالاي خود را استعلام نمايد.


از طريق تلفن گوياي وزارت صنعت، معدن و تجارت: شهروندان محترم مي‌توانند از طريق مركز تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 09612 با مسئولين و كارشناسان طرح جهت دريافت پاسخ سئوالات خود تماس حاصل فرمايند.


از طريق شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت: در صورت بروز هرگونه اشكال در فرايند تراكنش، همانند روال قبل مردم مي‌توانند با مركز تماس شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت كه روي رسيد دستگاه كارت‌خوان درج شده است، پيگيري موارد به انجام رسانند.


از طريق تماس با درگاه اطلاع‌رساني همراه اول: همچنين شهروندان محترم مي‌توانند با تماس با درگاه اطلاع‌رساني همراه اول به شماره #799* ، و يا ارسال پيامك به شماره 5000799، با ارسال شماره كارت بانكي و كد ملي خود از وضعيت شمول خود در طرح اطلاع يافته و همچنين اطلاعات مربوط به موجودي سبد كالاي خود را دريافت نمايند. در اين خصوص دقت شود كه شماره كارت بانكي كه واريز يارانه نقدي به آن صورت مي‌پذيرد مد نظر است.

چند تذكر مهم از سوي وزارت صنعت درباره سبد كالا:

- براي دريافت سبد كالاي تخصيص يافته به نزديك‌ترين فروشگاه به محل سكونت مراجعه شود.
- فروشگاه‌هاي عرضه‌كننده سبد كالا مجاز به اخذ هيچگونه وجه نقدي و غيرنقدي از شهروندان محترم نيستند.
- جهت دريافت سبد كالاي حمايتي به همراه داشتن كارت عابر بانك سرپرست خانوار الزامي است.
- برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن مايع نباتي و پنير اقلام تشكيل دهنده سبد كالاي حمايتي هستند.
- تلاش بر اين است سبد كالاي حمايتي به صورت يكجا به خانوارهاي مشمول تحويل شود.
- در صورت ناقص بودن سبد كالا در مراجعه اول به فروشگاه امكان مراجعه مجدد براي دريافت اقلام باقي‌مانده آن در طول ماه وجود دارد.

 

پرسش‌هاي متداول در خصوص سبد كالاي حمايتي دولت

به منظور جلوگيري از سرگرداني شهروندان محترم در خصوص جزئيات طرح ارائه سبد كالاي حمايتي، ليستي از پرسش‌هاي متداول و عمومي در خصوص جزئيات طرح و دست‌اندركاران آن در زير گردآوري شده است. اين ليست در طول زمان بر اساس تغييرات كلي و جزئي در طرح سبد كالاي حمايتي به روز رساني مي‌شود.

پرسش: سبد كالاي حمايتي به چه كساني تعلق مي‌گيرد؟


پاسخ: خانوارهاي مشمول سبد حمايتي كالا به ترتيب زير بوده و به هر خانوار يك سبد كالا تعلق مي‌گيرد:
كليه شاغلان ﻭ بازنشستگان دولت اعم از كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي
كليه شاغلان و بازنشستگان نيروهاي مسلح اعم از كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي
كليه كارگران مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي
روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
دانشجويان متأهل به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي
طلاب به تشخيص مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)
سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

پرسش: نحوه تخصيص سبد كالاي حمايتي به خانوارها چگونه است؟


پاسخ: اطلاعات خانوار مشمول سبد كالاي حمايتي از طريق كارت عابر بانكي كه توسط سرپرست خانوار در طرح يارانه‌هاي نقدي به سازمان مديريت هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده است مديريت مي‌شود. به ازاي هر خانوار مشمول طرح يك سبد حمايتي در نظر گرفته شده است كه با مراجعه سرپرست خانوار به همراه كارت عابر بانك مربوطه به فروشگاه‌هاي مجاز عامل توزيع در سراسر كشور به ايشان تحويل مي‌گردد.
شيوه كار در اين طرح همانند انجام خريد از فروشگاه با استفاده از كارت عابر بانك بوده و بدون ارائه كارت بانكي سرپرست خانوار امكان تحويل سبد كالا وجود ندارد. همچنين مشابه همه تراكنش‌هاي بانكي به خاطر داشتن رمز صحيح كارت ضروري است و در صورت سه بار اشتباه در ورود رمز، كارت بانكي مسدود و ارائه خدمت مقدور نخواهد شد.

پرسش: محتويات هر سبد كالاي حمايتي شامل چه اقلامي است؟


پاسخ: ارزش ريالي هر ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ براي سال آينده معادل 800 هزار ريال مي‌باشد. اين سبد يك هديه براي هر خانوار است و تعداد افراد خانوار در اندازه سبد تأثيري ندارد. تلقي دولت در محاسبات براي تعيين اندازه سبد اين بوده كه هر خانوار بيش از دو نفر عضو دارد و  اقلام اين سبد حمايتي ﺷﺎﻣﻞ موارد ذيل است:
دو بطري 810 ميلي‌ليتري ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﯾﻊ
10 ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮﻧﺞ بسته‌بندي شده
4 ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ يا دو عدد مرغ بسته‌بندي شده
800 ﮔﺮﻡ ﭘﻨﻴﺮ با ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي 400 گرمي (UF)
1.8 ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ يا دو بسته دوازده‌تايي ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
عموم كالاهاي سبد حمايتي از محل توليد داخل تأمين مي‌شود به استثناي برنج كه به دليل محدوديت در توليد داخل از محل واردات برنج‌هاي خارجي تهيه مي‌گردد. تلاش اصلي بر اين است كه جامعه هدف كليه‌ كالاهاي سبد حمايتي را به صورت يكجا دريافت كند، ولي اين امكان نيز فراهم شده كه در صورت وجود نقص در اقلام تحويلي به هنگام توزيع، سرپرست خانوار بتواند سبد كالاي خود را با چند نوبت مراجعه دريافت نمايد.

پرسش: سبد كالاي حمايتي در چه دوره‌هاي زماني (ماهانه، دوره‌اي، فصل به فصل، ...) توزيع مي‌شود؟


پاسخ: توزيع ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻي حمايتي، با هماهنگي‌هاي به عمل آمده در حال حاضر به صورت ماهانه در فروشگاه‌هاي مجاز عامل توزيع در سراسر كشور صورت مي‌پذيرد.

پرسش: براي آگاهي از جزئيات اطلاعات سبد كالاي تعلق گرفته به خانواده خود بايد به كدام سازمان‌ها، نهادها و يا سامانه‌هاي اينترنتي مراجعه كنم؟


پاسخ: توزيع ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻي حمايتي، با هماهنگي‌هاي به عمل آمده در حال حاضر به صورت ماهانه در فروشگاه‌هاي مجاز عامل توزيع در سراسر كشور صورت مي‌پذيرد. همچنين پورتال اطلاع‌رساني سامانه سبد كالاي حمايتي دولت پيوندهاي لازم را براي پيگيري وضعيت سبد كالاي خانوار (اينجا را كليك نماييد) و استعلام كارت بانكي متصل به آن (اينجا را كليك نماييد) فراهم مي‌نمايد.

پرسش: براي دريافت سبد كالاي تعلق گرفته به خانواده خود بايد به كدام سازمان‌ها، فروشگاه‌ها و يا سامانه‌هاي اينترنتي مراجعه كنم؟


پاسخ: توزيع ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻي حمايتي، با هماهنگي‌هاي به عمل آمده در حال حاضر به صورت ماهانه در فروشگاه‌هاي مجاز عامل توزيع در سراسر كشور صورت مي‌پذيرد. براي دريافت سبد كالاي حمايتي، سرپرست خانوار بايد كارت بانكي متصل به حساب واريز يارانه نقدي خود را به همراه داشته باشد. در فروشگاه‌هاي مجاز عامل توزيع، ارائه هر سبد كالا تنها به دارنده كارت بانكي مزبور صورت خواهد پذيرفت. فروشگاه‌هاي مجاز و عامل طرح، نقاط ارائه سبد كالاي حمايتي به سهميه‌پذيرها مي‌باشند. تاكنون ارائه اين سبد از طريق فروشگاه‌هاي زير مسير گرديده است:
فروشگاه‌هاي تعاوني كاركنان دولت در 31 استان كشور
فروشگاه‌هاي تعاوني مصرف فرهنگيان (فروشگاه‌هاي تحت پوشش اتحاديه فرهنگيان) در 31 استان كشور
فروشگاه‌هاي امكان (فروشگاه‌هاي تعاوني اتحاديه‌هاي كارگري) در 31 استان كشور
فروشگاه‌هاي اتكا (فروشگاه‌هاي تعاوني ارتش و نيروهاي مسلح) در 31 استان كشور
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه در 31 استان كشور
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند در سطح شهر تهران
هموطنان عزيز مي‌توانند جهت دريافت اطلاعات دقيق فروشگاه ضمن شماره‌گيري #799* و يا #2767* از وضعيت دقيق فروشگاه‌هاي مجاز طرح در نزديكي محل سكونت خود اطلاع يابند.

پرسش: در صورت منقضي شدن كارت بانكي آيا مي‌توانم سبد كالاي تعلق گرفته به خانواده خود را دريافت نمايم؟


پاسخ: از آنجايي كه تحويل سبد كالاي حمايتي منوط به برقراري اتصال كارت بانكي به شبكه توزيع است، از شهروندان محترم تقاضا مي‌شود كه نسبت به درستي و سالم بودن كارت و همچنين منقضي نشدن آن اطمينان حاصل نمايند. تاريخ انقضاي هر كارت بانكي بر روي آن درج شده است؛ لذا ضرورت دارد در صورت وجود هرگونه خدشه و خرابي فيزيكي و يا انقضاي كارت، دارنده آن براي تمديد و كسب اطلاع از وضعيت كارت خود و صحت همه موارد به شعب صادركننده كارت مراجعه نمايند. كوتاهي در اين مورد باعث مي‌شود سيستم به هنگام توزيع كالا قادر به شناسايي خانوار مربوطه از روي كارت بانكي نبوده و تحويل سبد كالا به ايشان مقدور نباشد؛ لذا دارندگان كليه كارت‌هايي كه تاريخ انقضاي آنها قبل از 1393/12/29 است بايد نسبت به تعويض كارت بانكي و ثبت اطلاعات كارت جديد در سامانه مديريت حساب خانوار اقدام نمايند.

پرسش: آيا فروشگاه‌هاي عامل توزيع مجاز به اخذ وجه نقد در ازاي تحويل سبد كالا هستند؟


پاسخ: خير؛ اين سبد كالايي كاملا رايگان است و سرپرستان خانوار توجه داشته باشند كه در هيچ مقطعي از مراحل كاري تحويل سبد كالا، هيچ فروشگاهي تحت هيچ عنواني مجاز به اخذ وجه نقد در ازاي تحويل اقلام به خانوارهاي مشمول طرح نمي‌باشد. شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين خصوص مراتب را به نهادهاي ذيربط گزارش نمايند.

پرسش: آيا فروشگاه‌هاي عامل توزيع مجاز به ارائه ناقص محتويات سبد كالا هستند؟


پاسخ: تلاش اصلي بر اين است كه جامعه هدف كليه‌ كالاهاي سبد حمايتي را به صورت يكجا دريافت كند، ولي به دليل وجود مشكلات احتمالي در تأمين و توزيع كالاهاي سبد حمايتي اين امكان فراهم شده كه در صورت وجود نقص در اقلام تحويلي به هنگام توزيع، سرپرست خانوار بتواند مابقي اقلام سبد كالاي خود را با چند نوبت مراجعه به فروشگاه عامل توزيع دريافت نمايد.

آخرين اخبار سبد كالاي دولت/ آغاز توزيع قبل از 15بهمن

مدير اجرايي طرح سبد كالاي دولت پيشتر در تشريح آخرين اخبار، از توزيع سبد كالا تا قبل از 15 بهمن با همراه داشتن كارت يارانه، اطلاع رساني به مشمولان با پيامك و راه‌اندازي سامانه خبري سبد كالا طي امروز خبر داده بود
بهمن حاج‌علي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در مورد آخرين وضعيت تامين و توزيع سبد كالا دولت اظهار داشت: 5 قلم كالاي مورد نياز از جمله برنج ، روغن، مرغ، پنير و تخم‌مرغ به طور كامل تامين شده و از امروز در شبكه خرده فروشي قرار گرفته است. اين سبد كالا قرار است طي روزهاي آينده و قبل از 15 بهمن ماه از طريق سايت هدفمندي يارانه‌ها بين سرپرستان خانوار توزيع شود.

*خانوارهاي داراي چند كارمند تنها يك سبد كالا مي‌گيرند

وي افزود: با هماهنگي‌هايي كه با تمام دستگاه‌هاي مربوطه انجام شد، مشمولان اين طرح همپوشاني نخواهند داشت و خانوارهايي كه دو يا چند نفر كارمند، يا كارگر دارند، يك سبد كالا خواهند گرفت.
حاج علي تصريح كرد: سبد كالاي دولت كاملا رايگان است و دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان از مشمولان ممنوع است.

*مشمولان كارت يارانه بدهند، سبد بگيرند/به مشمولان پيامك مي زنيم

وي در مورد شناسايي سرپرستان خانوار گفت: براساس جامعه هدف، همه كدهاي ملي اين افراد دريافت شده و قرار است بر مبناي آن سرپرستان خانوار مشخص شوند و سپس كارت‌هاي هدفمندي آنها براي دريافت سبد كالا فعال شود.

مدير اجرايي توزيع سبد كالا خاطر نشان كرد: پولي در كارت‌هاي هدفمندي سرپرستان خانوار واريز نمي‌شود بلكه پس از شناسايي سرپرستان، از طريق پيامك شركت‌هاي ايرانسل و همراه اول به سرپرستان خانوار اعلام مي‌شود كه مي‌توانيد براي دريافت سبد كالا اقدام كنيد.مشمولان مي توانند با ارسال كد ملي خود به شماره پيش بيني شده كه بعدا اعلام مي شود، از اين موضوع مطلع شوند.

*قيمت تمام شده سبد كالا براي دولت حداقل 20درصد كمتر از بازار آزاد

حاج‌‌علي با اشاره به اينكه مرغ و برنج سبد كالا از ذخيره‌سازي داخلي تامين شده گفت: قيمت مرغي كه در اين سبد كالا قرار دارد به دليل اينكه از ذخيره‌سازي كشور استفاده مي‌شود قيمت آن حدود 4 هزار و500 تومان است و اگر قرار بود از بازار و با نرخ فعلي تامين شود حدود 7 هزار تومان محاسبه مي‌شد.

وي تصريح كرد: قيمت سبد كالايي در مجموع در مقايسه با بازار آزاد حداقل 20درصد براي دولت ارزان‌تر تمام شده است كه البته به صورت رايگان بين مشمولان توزيع مي شود.

*راه‌اندازي سامانه خبررساني سبد كالا از امروز

وي با اشاره به اينكه سامانه براي خبررساني در مورد سبد كالا از امروز راه اندازي خواهد شد بيان كرد: در كارت‌هاي هدفمندي يارانه‌هاي سرپرستان خانوار فايلي باز خواهد شد كه نشان مي‌دهد اين فرد مي‌تواند سبد كالا را دريافت كند و قرار است توزيع كالاها در شبكه توزيع فرهنگيان ، امكان ( مخصوص كارگران )، اتكا ( براي نيروهاي مسلح و بازنشستگان ) اسكاد( كارمندان و بازنشستگان دولتي) و فروشگاه‌هاي رفاه، شهروند ، سپه و برخي سازمان‌هاي ميادين ( براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي ) انجام شود.

مدير اجرايي طرح توزيع سبد كالا در مورد دريافت سبد كالاي خبرنگاران ، طلاب و دانشجويان گفت: اين افراد مي‌توانند به دليل كوچك بودن جامعه هدف آنها،‌به همه شبكه‌هاي توزيع مراجعه كنند.

* مهلت توزيع سبد كالا نامحدود نيست

وي در مورد بازده زماني كه جامعه هدف مهلت دارند براي دريافت سبد كالا اقدام كنند خاطر نشان كرد: در گذشته هيچ محدوديت زماني براي دريافت سبد كالاهايي كه دولت براي عموم مردم در نظر مي‌گرفت وجود نداشت اما در حال حاضر سعي مي‌كنيم دريافت سبد كالا از يك تاريخي شروع و در تاريخ مشخصي نيز به پايان برسد. البته سعي مي‌كنيم اين بازه زماني به اندازه‌اي باشد كه نه مردم براي دريافت آن هجوم بياورند و نه اينكه نسبت به دريافت آن انگيزه نداشته باشند.
حاج‌علي در پاسخ به اين سوال كه شما پيش از اين در نشست خبري خود اعلام كرده بوديد كه قرار است يك مهلت 15 روزه براي دريافت سبد كالا داده شود گفت: در حال حاضر اعلام مي‌كنم كه اين بازه زماني در حد قابل قبولي خواهد بود كه استرسي به جامعه هدف وارد نشود و بتواند به راحتي اين سبد را دريافت كند. اگر به هر دليلي نقصي در شبكه تأمين و يا توزيع و يا حمل و نقل به صور خاص يا عام كشوري وجود داشت، مهلت را تمديد مي‌كنيم تا همه بتوانند اين سبد را دريافت كنند.

*دلايل استفاده از برنج هندي به جاي ايراني در سبد كالا

وي در پاسخ به اينكه آيا كارگراني كه قرارداد ندارند از جمله كارگران ساختماني و فصلي سبد كالا مي گيرند يا نه، تصريح كرد: ما عين مصوبه دولت را اجرا مي كنيم و تمام كساني را كه دولت تعيين كرده است، سبد كالا مي دهيم.
حاج‌علي ادامه داد:‌ ما مسئول اجراي مصوبه دولتيم و مصوبه دولت جامعه را تعريف كرده و اگر بخواهد آن را بسط و گسترش دهد به دولت بر مي‌گردد و ما در سبد بهمن و اسفند بر اسس مصوبه دولت عمل مي‌كنيم.
مدير اجرايي طرح توزيع در پاسخ به اينكه مگر ما برنج ايراني نداشتيم كه از برنج هندي در سبد كالا استفاده شد، گفت: چند مسئله وجود دارد نخست اينكه برنج ايراني كيفي قيمتش بالا است و برنج ايراني پر محصول هم به لحاظ كيفيت متفاوت است، ولي برنج هندي كه در سبد قرار مي‌گيرد همه با يك كيفيت بوده و قابل پخت است و موضوع آلودگي كه مطرح شده غير منطقي است زيرا دستگاه هاي كنترل كيفي بازار را رصد مي‌كنند و همه مواد غذايي تحت شرايط استاندارد خاص كنترلي وارد مي‌شود.


برگشت به تلکس خبرها