تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: فرم جديد دريافت يارانه نقدي
شنبه، 10 اسفند 1392 - 09:09     کد خبر: 6994

همه آنچه كه وزير امور اقتصادي و دارايي براي شناسايي طبقه نيازمند براساس درآمد، دارايي‌ها شامل داشتن و يا نداشتن منزل مسكوني و خودرو و محل سكونت گفته و قرار شده فرم خوداظهاري يارانه‌اي در روزها يا هفته‌هاي آينده ارائه شود، در فرم‌هاي اول و دوم يارانه‌اي هم بود اما به نتايجي منطقي ختم نشد و در نهايت به اينجا رسيد كه تعداد يارانه‌بگيران از جمعيت كل ايران بيشتر شد.

به گزارش مهر، علي طيب نيا در جمع خبرنگاران در پاسخ به به پرشسي در خصوص چگونگي ثبت نام مجدد و پرداخت يارانه نقدي، گفته است: ثبت نام مجدد از افراد متقاضي دريافت يارانه تا قبل از پايان سال جاري آغاز مي شود و پس از بررسي هاي لازم دولت نسبت به پرداخت يارانه نقدي به اين افراد در سال 93 اقدام خواهد كرد.

وي افزوده است: به منظور ادامه پرداخت يارانه نقدي ضروري است متقاضيان با ثبت نام مجدد، نيازمند بودن خود را اعلام كنند، اما به افراد توصيه مي شود در صورتي كه نيازمند نيستند از ثبت نام مجدد خودداري كنند.

طيب نيا تاكيد كرده است: هم اكنون مراحل ابتدايي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها انجام و فرم‌هاي ثبت نام مجدد نيز آماده شده است و برهمين اساس، به زودي ثبت نام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه نقدي صورت خواهد گرفت.

وي با بيان آنكه، افرادي كه اطلاعات نادرست ارايه دهند، براساس مصوبه مجلس سه برابر مبلغ يارانه دريافتي جريمه خواهند شد، گفته است: دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصي افراد شود، اما اگر كسي درآمد خود را اعلام كند، به دولت اجازه مي دهد وارد اطلاعات شخصي شده و پس از بررسي، راستي آزمايي هاي لازم را انجام دهد.

وزير اقتصاد با بيان آنكه، تشخيص افراد نيازمند كار پيچيده اي خواهد بود، تاكيد كرده است: به دليل تركيب عوامل خاص، امكان سنجي و ارزيابي افراد سخت و دشوار است و به همين دليل براساس حكم قانوني تبصره 21 افراد نيازمند براساس درآمد مشخص خواهند شد. براي تشخيص افراد نيازمند عوامل متعددي همانند درآمد، دارايي ها شامل داشتن و يا نداشتن منزل مسكوني و خودرو و محل سكونت را مي توان بررسي كرد.

حال براي بررسي دقيق‌تر برنامه دولت يازدهم براي توزيع فرم خوداظهاري يارانه‌اي، به ويژگي‌هاي مشترك دو فرم قبلي و فرم جديد مي‌پردازيم.

از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون دو بار فرم اطلاعات اقتصادي خانوار ارائه شده است؛ يك بار به صورت دستي بود و بار دوم اين كار به صورت الكترونيكي انجام شد.

فرم اول يارانه‌اي تابستان 87 و از طريق دفاتر پستي سراسر كشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار گرفت، برهمين اساس، فرم اطلاعات اقتصادي چاپ و توزيع شد و خانوارها اطلاعات خود را پر كردند؛ حتي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت جمهوري اسلامي ايران هم اين فرم را پر كرد.

فرم جديد دريافت يارانه نقدي

 

 


فرم اول يارانه‌اي در تابستان 87
 

ويژگي‌هاي فرم اول يارانه‌اي : در مستطيل قسمت سمت راست بالاي فرم مشخصات جغرافيايي محل سكونت خانوار شامل استان، شهرستان، شهر ( براي نقاط شهري ) يا دهستان و نام آبادي ( براي نقاط روستايي ) را در محل پيش بيني شده درج كنيد و بر حسب شهري يا روستايي بودن محل سكومت در مربع شهري يا روسايي علامت × درج نمايند.

در سمت چپ بالاي فرم، آدرس پستي محل سكونت خانوار، كد پستي ده رقمي و شماره تلفن تماس ثابت با پيش شماره مربوط و يا شماره تلفن همراه را درج كنيد. توجه كنيد از روي قبض تلفن مي توانيد به كد پستي خود دست يابيد.

ستون هاي 1 تا 10 : به هر فرد كه يك شماره رديف اختصاص دهيد و مشخصات وي شامل نام، نام خانوادگي، جنسيت، تاريخ تولد، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه ( طبق نمونه ي مندرج در عنوان ستون ) و نام پدر را عينا و به طور كامل بر اساس شناسنامه و مدارك ديگر مطابق نمونه تكميل و توجه داشته باشيد كه نام سرپرست خانواده را در سطر اول درج كنيد.

 براي درج سال تولد فقط دو رقم آخر سال تولد را مطابق الگو در محل مربوط درج كنيد، براي افراد 100 ساله و بيشتر (متولدين 1287 شمسي به قبل ) علامت - - را درج كنيد .

ستون 11: اين ستون را براي افراد 6 ساله و بالاتر (متولدين قبل از تاريخ 1/5/ 1381) تكميل كرده و براي ساير افراد چيزي ننويسيد. اگر فرد بي سواد است كد 1 و براي افراد با سواد بر حسب آخرين مدرك تحصيلي دريافتي، يكي از كدهاي 2 تا 6 درج كنيد.

ستون 12: اين ستون را براي افراد 10 ساله و بالاتر (متولدين قبل از تاريخ 1/5/1377) بر اساس وضعيت فعاليت فرد در سه ماهه اول سال جاري مشخص كنيد و حسب مورد فقط يكي از كدهاي 1 تا 6 رابراي هر يك درج كنيد.

براي افرادي كه مشمول هيچيك از كدهاي 1 تا 6 نمي شوند كد 7 را درج كنيد در صورتي كه فرد " بازنشسته" يا " محصل" يا "دانشجو " بوده و شاغل نيز مي باشد، براي وي كد 1 را درج كنيد. افراد داراي درآمد بدون كار را بيكار قلمداد نكنيد و براي آن ها كد 7 ( ساير ) درج كنيد.

ستون هاي 13 تا 15: براي افرادي كه در ستون 12 براي آن ها كد 1 يا 2 درج شده ابتدا در ستون 13 عنوان شغل اصلي وي را به طور دقيق و كامل بنويسيد و بعد در ستون 14 كد طبقه شغلي ( فقط يك كد) وي راحسب مورد با استفاده  از راهنماي زير پرسشنامه مشخص و درج كنيد.

توجه كنيد دراين ستون براي معلمان،  آموزگاران، دبيران، پزشكان (همه رشته ها و تخصص ها) و اعضاي هيئت علمي مراكز آموزش عالي صرف نظر از اين كه كارمند بخش عمومي يا خصوصي هستند، حسب مورد كد 3 يا 4 درج كنيد.

در ستون 15 متوسط درآمد (قبل از كسر ماليات، بيمه و ساير كسورات قانوني) ماهيانه هر يك از اعضاي شاغل و بازنشسته خانوار را براي سه ماهه اول سال 1387 محاسبه و به هزار ريال درج كنيد.( منظور از درآمد، تمامي وجوه و ارزش كالاهايي است كه در برابر كار انجام شده يا سرمايه به كار گرفته و يا از طريق بازنشستگي و غيره به فرد تعلق گرفته باشد.)

شايان ذكر است براي افراد مزد و حقوق بگير متوسط درآمد ماهانه شامل حقوق، اضافه كار، پاداش و ... مي باشد.

ستون 16:  براي هر يك از اعضاي خانوار متوسط درآمد ماهيانه سه ماهه اول سال جاري وي از ساير منابع از قبيل سپرده گذاري، سود سهام، عايدي از مستغلات وغيره را معين و در اين ستون به هزار ريال درج كنيد.

ستون 17: چنانچه هر يك از اعضاي خانوار مالك يك يا چند واحد مسكوني ساخته شده از مصالح ساخت ( از قبيل آجر، آهن و غيره) باشد در اين ستون براي وي كد 1 و درغير اين صورت كد 2 درج كنيد.

ستون 18: چنانچه فردي از اعضاي خانوار (داراي كد 1 در ستون 17) مالك يك يا چند واحد مسكوني است در اين ستون جمع مساحت زير بنا يعني سطوح ساخته شده مسقف واحد مسكوني وي را به مترمربع درج كنيد.

ستون 19: كل ارزش تقريبي واحد مسكوني براي هر فرد مالك را به ميليون ريال دراين ستون درج كنيد.

ستون 20:  كل ارزش تقريبي ساير املاك و مستغلات هر فرد مالك را به ميليون ريال در اين ستون درج كنيد.

ستون 21: در صورتي كه هر يك ازاعضاي خانوار تحت پوشش يكي از انواع بيمه ها از قبيل تامين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح، بانكها و غيره است، دراين ستون كد 1 و در غير اين صورت كد 2 درج كنيد.

ستون 22: براي افرادي از اعضاي خانوار كه 18 ساله و بالاتر (متولدين قبل از 1/5/ 1369) و مالك خودرو شخصي سواري (غير از تاكسي تحت پوشش تاكسيراني) هستند، در اين ستون كد 1 و در غير اين صورت كد 2 درج كنيد.

ستون 23: براي افرادي از اعضاي خانوار كه در ستون 22 كد 1 درج شده است ارزش تقريبي خودرو وي را به ميليون ريال در اين ستون درج كنيد.

ستون 24: چنانچه هر يك از اعضاي 18 ساله و بالاتر خانوار تسهيلاتي از هر يك از بانكها، موسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و غيره تحت عنوان وام دريافت كرده باشند و به صورت  ماهانه / دوره اي نسبت به بازپرداخت آن اقدام مي نمايند، در اين ستون كد 1 و در غير اينصورت كد 2 درج كنيد.

ستون 25: براي افرادي از اعضاي خانوار كه در ستون 24 كد 1 دارند مبلغ كل وام دريافتي آنها از موسسات بانكي، اعتباري، قرض الحسنه و غيره را به ميليون ريال در اين ستون درج كنيد.

ستون 26: مبلغ اقساط ماهانه / دوره اي تسهيلات دريافتي مندرج در ستون 25 را در اين ستون به هزار ريال درج كنيد. توجه شود كه اگر دوره باز پرداخت وام دريافتي بيشتر از يك ماه است، مبلغ  باز پرداخت وام را به ماه محاسبه و در اين ستون درج كنيد.

سئوالات 27 و 28: اطلاعات خانوار

- نحوه تصرف محل مسكوني فعلي خانوار خود را با توجه به گزينه هاي موجود مشخص و در داخل مربع مربوط علامت × درج كنيد. توجه داشته باشيد اگر خانوار محل سكونت خود را در مقابل كار يك يا چند نفر عضو خانوار تصرف كرده، حتي اگر مبلغي هم به طور ماهانه مي پردازد نحوه تصرف محل سكونت در برابر خدمت قلمداد مي شود.

در صورتيكه محل سكونت فعلي خانوار اجاره اي يا رهني است، ضمن درج مساحت زيربنا به متر مربع، مبلغ اجاره ماهانه را به هزار ريال در محل مربوط بنويسد. چنانچه محل سكونت اجاره اي - رهني است مبلغ رهن را بر اساس عرف محل محاسبه و به مبلغ اجاره اضافه كنيد.

- چنانچه سرپرست يا خانوار شما تحت پوشش يكي از نهادهاي حمايتي (كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي، موسسات خيريه و ...) است در داخل مربع" بلي" و همچنين در داخل مربع مقابل نام نهاد مربوط علامت × درج كنيد در غير اين صورت در داخل مربع " نه" علامت ضربدر درج نماييد.

در پايان  پس از تكميل فرم، سرپرست خانوار با درج تاريخ و اثر انگشت در محل پيش بيني شده صحت مندرجات فرم را تاييد مي نمايد. پس از آن براي تائيد فرم اطلاعات خانوار به نزديكترين مسجد محل مراجعه نمايند.

مسئولان مربوط پس از درج نام و نام خانوادگي خود و تاريخ، محل مورد نظر را امضاء و مهر مي نمايند. پس از پايان كار و مراجعه به ايستگاه هاي طرح و انجام امور مربوط، كدرهگيري زير پرسشنامه خود را از متصدي مربوط اخذ نمايند تا در صورت نياز از طريق آن بتوانند وضعيت خانوار خود را پيگيري نماييد.

ماجراي خوشه‌بندي‌ها

همان زمان پس از پايان جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار رسما اعلام شد 65 ميليون و 107 هزار و796 نفر در طرح اوليه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ثبت نام كردند كه 41 ميليون نفر از اين تعداد ، شهري و 19 ميليون و 700 هزار نفر روستايي هستند.

گزارش مركز آمار ايران هم درباره نتايج راستي آزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نشان مي‌داد: سازمان ثبت احوال 99.6 درصد اين اطلاعات را تائيد كرده است.

در ادامه مسئولان دولتي براساس پنج معيارغيردرآمدي "خودرو، مسكن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانكي" به خوشه‌بندي (يك، دو و سه) روي آوردند و اين كار هم داستان‌ها داشت و سرانجام موجب انتقادات گسترده مردم شد و سپس رئيس جمهور وقت گفتگو كرد و از برخورداري 100 درصد مردم از يارانه‌هاي مرتبط با هدفمند شدن يارانه‌ها خبر داد و گفت: در دو گام همه مردم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

فرم دوم يارانه‌اي و ويژگي‌ها

ابتداي سال 89 بود كه دولت با محوريت مركز آمار ايران اعلام كرد: جاماندگان از دريافت يارانه نقدي مي توانند با پر كردن فرمي به صورت الكترونيكي (اينترنتي)، به جمع مشمولان دريافت يارانه نقدي اضافه شوند؛ بدين ترنيب فرم دوم يارانه‌اي آمد و دو بند جديد در آن وجود داشت كه در يك بند آن آمده بود:" توجه، براساس ماده 10 قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها، دريافت يارانه منوط به ارائه اطلاعات صحيح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد."

در بند ديگر فرم دوم يارانه‌اي تصريح شده بود: "اينجانب (سرپرست خانوار) با اطلاع از ماده 10 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، صحت مندرجات اين فرم را تاييد كرده و چنانچه اطلاعات خلاف واقعيت در پرسشنامه درج شده باشد، مسئوليت عواقب آن را مي‌پذيرم."
 

فرم جديد دريافت يارانه نقدي 


فرم دوم يارانه‌اي در ارديبهشت 89در ادامه پس از اين كار، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي وفت آمد و گفت: اكنون در مرحله اي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها قرار داريم كه به تدريج افراد استان‌هاي مختلف بايد با اعلام شماره حساب به سامانه رفاهي، متقاضي دريافت يارانه نقدي شوند.

وي سپس افزود: "از تمامي هم ميهنان گرامي كه وضع درآمدي خوبي دارند، درخواست مي كنم براي كمك به اجراي بهتر اين قانون كه در واقع كمك به روند توسعه ملي كشور است، با انصراف از دريافت نقدي يارانه به اجراي اين طرح بزرگ ملي ياري رسانند. با خودانصرافي و در واقع از خود گذشتگي افراد متمكن، دست دولت براي حمايت مؤثرتر از اقشار ضعيف و متوسط بازخواهد شد و اين بزرگترين راه كمك به اجراي اين قانون است. من هم فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردم ولي هم اكنون از دريافت نقدي يارانه انصراف مي‌دهم."

اما در عمل اين درخواست‌ها به جايي نرسيد تا اينكه حتي تعداد يارانه‌بگيران از كل جمعيت ايران بيشتر شد. از آن زمان تاكنون، سي و شش مرحله يارانه نقدي به ايرانيان پرداخت شده است. به عبارت ديگر، تاكنون يارانه دريافتي هر ايراني حدود يك ميليون و 750 هزار تومان و كل مبلغ پرداختي به تمام مشمولان بيش از 126 هزار و 500 ميليارد تومان شده است.

حال با گذشت 3 سال و 10 ماه از اظهارات يارانه‌اي دولتمران قبلي، اين روزها مقامات اقتصادي دولت يازدهم هم از همان ادبيات‌ها ( درخواست انصراف يا جريمه مشمولاني كه اطلاعات نادرست بدهند، يا شناسايي طبقه نيازمند براساس درآمد، دارايي‌ها شامل داشتن و يا نداشتن منزل مسكوني و خودرو و محل سكونت) استفاده مي‌كنند كه در نهايت منجر به اين شد اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور بيايد و بگويد:"در بهمن امسال ما به 77 ميليون و 374 هزار نفر يارانه پرداخت كرديم كه اين مقدار از جمعيت كل كشور كه برمبناي آمار حدود 77 ميليون و 200 هزار نفر مي‌شود،‌ بيشتر است."


برگشت به تلکس خبرها