آرشیو   |  درباره ما   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * عضویت در کانال تلگرام دولت بهار    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
یکشنبه، 14 آذر 1400 - 11:52   
  تازه ها:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 396402صفحه نخست » خبردوپنجشنبه، 11 خرداد 1396 - 16:13
تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!
تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!دولت بهار: درپی تصرف ساختمان محافظان و فراخوان کمک های مردمی و اعلام شماره حساب مشترک به نام دکتر محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، جمعی از هموطنان قدرشناس، ضمن واریز کمک های خود، تصاویر آن را به تلگرام دولت بهار ارسال کردند که در کانال منتشر شد. آنجه در ادامه مشاهده می کنید تصاویر تعدادی از این فیش هاست. نشانی کانال تلگرام دولت بهار: @dolatebaharchannel آیدی ادمین: @dolatebahar
  

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

تصاویر تعدادی از فیش های کمک های مردمی به حساب دکتر احمدی نژاد/ تقدیم با عشق!

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به:          

نظرات کاربران: 177 نظر (فعال: 125 ، در صف انتشار: 0، غیره: 52)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
ناشناس
| 1396/3/11 - 16:37 |     181     43     |
دم همشون گرم

درود بر تنها رییس جمهور مردمی دکتر محمود احمدی نژاد

علی
| 1396/3/11 - 16:50 |     171     35     |
ماشاء الله....خدا خیرتون بده...کسایی هم که قصد فروش منزل دارند چنین کاری نکنند چون خود دکتر راضی نیست...مهم اتحاد ما هست که خیلی خوب عمل کردیم


بهار اصلاحات
| 1396/3/13 - 14:33 |     20     61    
پاسخ: این حرکتهای احمدی نژادی تمامی نداره فقط خدا خودش نابودش کنه
این حرکتهای احمدی نژادی تمامی نداره مگه خدا خودش نابودش کنه

ناشناس
| 1396/3/16 - 23:51 |     10     3    
پاسخ: فعلا شما دارید نابود میشید . پیامبر صلی ا... هم مستضعفین دورش بودن . هر جا محرومین باشن همون جا پیروزیست.

جواد
| 1396/3/11 - 17:43 |     53     9     |
مردمی که از یک ریال یارانه خود در مقابل دولت روحانی نمی گذشتند.
با جان و دل پول های خود را به حساب احمدی نژاد ریختند.

اسماعیل
| 1396/3/13 - 10:32 |     19     1    
پاسخ: ای جونم جواد جون
واقعاً همینطوره


پوریا حسین زاده
| 1396/3/11 - 17:47 |     34     7     |
بازی اما تازه شروع شده

آقایان اصلاح طلب و اصولگرا شنیده شده که گفته اند احمدی نژاد کاسه گدایی دستش گرفته و از ملت کمک مالی میگیرد ، چند نکته کلیدی را میخواهم به این عزیزان بی اختیار متذکر شوم


یادتان میاد ادمین کانالهای اصلاح طلبان در آن فیلم که میگفت من چکار روحانی دارم پولم رو میگیرم واسش فعالیت میکنم


روزنامه های زنجیره ای شما دو حزب میشود بفرمایید منابع مالی این نشریات از کجا تامین میشود؟


و آقایان اصولگرا بعداز انتخابات کانالها و ستادهای خودتان را دیدین که حتی یک هفته بعداز انتخابات نشده تغییر نام دادند به نامهایی همچون جوک بستان و جوکستان و چمیدونم کلیپ رقص و تبلیغ و این نوع دلم دیمبو ها ؟

حالا شما همه شما سر هم اگر مردید و وجود دارید اگر اندازه فقط یکنفر از این مستضعفین که فیش پرداختی به حساب دکتر احمدی نژاد را ارسال میکنند. همه شما جمع شوید مثلا همین کانال فالگوش احمدی نژادی را بخرید و اگر میتوانید با پولتان ادمین کانالها را بخرید که جز راه احمدی نژاد فعالیت دیگری کنند


این افتخار است که بعداز خمینی بزرگ تنها فرد سیاسی این مملکت مکتبی و جریانی را رقم زده است که مستقل از هر منبع قدرت و پول فعالیت میکند و این جریان دست به زانوی خود گرفته و یا علی گفته و پرچم استقلال و جمهوریت و آزادی را بر بام سنگر آخر برافراشته


این گدایی نیست این عین پادشاهیست خودمان آقای خودمانیم ازین به بعد هم هر نفرمان از درامد شخصی خود و پول حلال و زحمت کشیده خودمان هزینه فعالیت جریان تماما مستقل و انقلابی خودمان را تامین خواهیم کرد ، و بجز زیر بار منت وطن و شهدا زیر بار هیچ منبع قدرت و منبع مالی بجز جیب خودمان نخواهیم رفت.

وقتی میگوییم جمهور مردم وقتی میگوییم بسوی بهار یعنی همین

333
| 1396/3/13 - 13:33 |     21     2    
پاسخ: درود بر شرفت و رحمت بر پدر و مادرت
ناشناس
| 1396/3/16 - 23:52 |     3     1    
پاسخ: منابع اونا پول های کثیف و خون دل ملت ایران هست.

ناشناس
| 1396/3/11 - 18:03 |     24     3     |
این ها که چیزی نیست جونمون هم میدیم

مهران
| 1396/3/11 - 18:14 |     33     6     |
به کوری چشم فریدون
دم همتون گرم ...
خدا 1000 برابرشو بهتون بده ...
این خودش شروع مبارزه با کپیتالیسم و لیبرالیزم و امپریالیسم هستش ...
و یه تو دهنی به لیبرالای وطنی ...

حمید
| 1396/3/11 - 18:16 |     30     7     |
از دکتر شکایت دارم
دو بار این همه راه رو اومدم . به خدا خیلی از راه رو پیاده اومدم که به آرزوم برسم و دستشو ببوسم یک بار دیر رسیدم .یک بار هم که زود رسیدم در خونش بعد کلی انتظار بهم دست داد به حرفام گوش داد.ولی تا خواستم ببوسم دستشو کشید و سرم رو بغل کرد. میدونم از انسانیتش بود ولی حسرت بوسیدن دستش به دل من موند. من که جز این آقا هیچ عشقی توی این دنیا ندارم. حالا آرزومو بزرگتر میکنم _ جونم فدای راه کمال و بهار انسانیت

ناشناس
| 1396/3/16 - 11:37 |     6     1    
پاسخ: چه عشق کوچکی داری آقا کوچولو
ناشناس
| 1396/3/16 - 23:55 |     0     3    
پاسخ: عشق یعنی همین ، باید عاشق باشی بفهمی . دوست دارم در راهت فدا بشم .

حامی
| 1396/3/11 - 18:23 |     27     5     |
این تنها انتخاباتیست که شورای مصلحت نگهبان آرزو داشت... ولی زهی خیال باطل امید وارم شروعی باشد برای سایر آزمونهای دیگر حامیان تفکر احمدی نژادی خود را آماده کنیم.

ناشناس
| 1396/3/16 - 23:57 |     3     2    
پاسخ: خیلی از مردم عاشق احمدی نژاد هستند . ولی طرفداران احمدی نژاد زیاد تو فضای مجازی نیستند . مردم زحمت کش هستن . خیلی هاشون هم با اینکه عاشقا ولی از واریز وجه و ابراز علاقه می ترسن . این یعنی آتش زیر خاکستر .

ناشناس
| 1396/3/11 - 18:31 |     30     7     |
فقط می تونم بگم قدر این عشق پاک رو بدونیدشورای نگهبان غافل قصه حکمیت رو بازیاداوری کرد!

من نمی دانم اگر قرار بود کسی از عشق روحانی خودکشی کند آیا بهتر از شورای نگهبان می دانست!؟

با تایید صلاحیت روحانی که به هیچ وجه قابلیت تایید رو نداشت و با اینهمه ظلمی که به انقلاب و مردم در این چهار سال کرد و تایید انتخابات پر از خیانت و تقلب و رد صلاحیت شاخدار احمدی نژاد

این حقایق است که وقتی دقت می کنی راز مظلومیت رهبری و احمدی نژاد و تنهایی اینها را می فهمی!خداوند عمر این دولت... را به سال و ماه نرساندخیر نبینی شیخ روحانی عاقبت اعمالت را ببینی انشا... بزودی که انقلاب رو به ... کشیدی

توی روی .... رو هم سفید کردی

....

ناشناس
| 1396/3/11 - 18:56 |     26     7     |
اتفاق عجیبی که در این چند ساله افتاده این است که با آشکار شدن ....بدیهی دولت روحانی مانند برجام؛ فت fatf؛ 2030 و ... نه تنها هیچ کس در مقابل بی قانونی و گردن کشی او نمی ایستد بلکه اکثر مسئولان از او حمایت هم می کنند حتی شورای نگهبان!

جالب این است که همگی ادعای انقلابی بودن هم می کنندکار روحانی بجایی رسیدن عملا از رهبری اطاعت نمی کند هیچ ؛ عملا عکس یا مقابله می کند و همه اینها را شورای نگهبان و ...و مجلس می بینند و هم سکوت و هم تاییدش می کنند و دردناکتر اینکه برخی مردم نادان و کوفی صفت هم هر چند با تقلب ولی باز رای می دهند!راستی چه اتفاقی افتاده چرا کسانی که برای یک مکروه احمدی نژاد را محکوم به نابودی می کردند لال و خفه شده اند و خیانتهای آشکار برخی دولتمردان غربزده که تیشه به ریشه انقلاب می زنند را نادیده می گیرند!آیا آنها هم ذخیره نظام شده اند یا لذت قدرت مستشان کرده و یا عقلشان را از دست داده اند و یا...

ناشناس
| 1396/3/17 - 00:01 |     0     2    
پاسخ: اون هایی که ادعای انقلابی دارن و این اوضاع رو می بینند و فقط احمدی نژاد رو می کوبند یک مشت خشک مغز متعصب هستند که قدرت فکر کردن ندارن . فقط تقلید می کنن.

ناشناس
| 1396/3/11 - 18:58 |     25     7     |
هنوز خیلی از مردم بی خبر ن . اطلاع رسانی فراموش نشه . واریز پول انشاء ا... هر ماه برا کارمندا و سایر دوستان هر جور دارن واریز ها رو ادامه بدن.

دکتر برنا
| 1396/3/11 - 19:01 |     21     5     |
مهم این نیست که اصل درخواست کمک ازجانب دفتر دکتر برای محافظان دکتر و خرید ساختمان برای آنها در شرایط فعلی درست است یا نه ! مهم اینه که مردم دکتر را از خودشان میدانند و این بالاترین سرمایه ی یک عاشق است ! عاشقی که به اذن و امر خدا برای رساندن بندگان خدا به کراماتی که خدا نصیب خودش نموده است بسوی ایشان بازگشته درحالیکه وجودش حقانی شده و کلام و قلم و قدم و نگاه و تحلیل و تفکر و احساس و خلاصه همه وجودش درمیان انگشتان خداست ، متصل به خداست و دائما در مراقبت و محافظت الهی است . ولیّ الله چشم خداست ، گوش خداست ، دست خداست ، زبان خداست و ... خلیفه خداست در جایی که خدابخواهد و اذن بدهد به او .
برای چنین عاشقی تنهاراه افزودن بر سرمایه این است که جمع بیشتری از بندگان خدا رابه صراط مستقیم خدا وارد کند و در آن پیش ببرد و به آغوش خدا برساند ! هر اتصالی که برقرارمیشود گویی ستاره ای در آسمان امکان درخشیدن میگیرد که نورش جاودان است چراکه از مبدأ لایزال عشق الهی تغذیه میشود .
این پاسخهای عاشقانه که قطره ای از دریای معاشقه بندگان خدا با خداست در حقیقت تجلی لبخندهای خداست نسبت به تلاشهای خالصانه و عاشقانه این ولیّ خدا ، محمود احمدینژاد ! کسی که نامش مانند نام رسول خداست و می آید تاامر این امت را اصلاح کند با شناساندن عظمت و وسعت صراط مستقیمی که با راهبری آشکار حاکم الهی جامعه و مدیریت کلان امت بروی بشر بازخواهدشد .
بقول مقام معظم رهبری اگر بشر نیازمند تجربه باشد همین تجربه های انقلابی حقیقی ما بخصوص تجربه های احمدینژادی برای یقین به جوابدادن ارزشمند راه ولایت حقیقی الهی و حاکمیت حکم خدا برخود و برجامعه بشری برایشان کافی است ! مهم این است که جبهه توحید چگونه عمل کنند تا سرعت تحولات تغییرکند اما نتیجه یکی است : پیروزی ازآن حق و نابودی ازآن باطل است !
هرچند اهل حق در استضعاف کامل باشند و اهل باطل در اوج استکبار !
اینک به وسعت همه جهان می توان فریادزد : پیش بسوی بهار !
علی
| 1396/3/11 - 19:07 |     21     6     |
با سلام و دست مریزاد خدمت تمام دوستان! دوستتان دارم چون مرد بزرگ ظالم ستیز را دوست دارید. الهم عجل لولیک الفرج

خسروایرانی
| 1396/3/11 - 19:11 |     16     6     |
باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز نتایج سحر است

افزایش بیکاری در دولت حسن روحانی ی
| 1396/3/11 - 19:20 |     19     7     |
سلام آقای دکتر احمدی نژاد عزیز بخاطر بیکاری وکمبود توان مالی نتوانستم بهتون کمک کنم
بیکاری من بیکاری من در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی


ناشناس
| 1396/3/11 - 19:22 |     22     6     |
نوشته :اگرجه زنم ولی پاش بیفته ازهزارمردهم مردترم
خیلیییی جالبه

بهاری
| 1396/3/11 - 19:39 |     13     6     |
فقط باید گفت اینانند که اگر در کربلا بودند عاشورا اینچنین رقم نمی خورد
احسنت به غیرت وبصیرت شما
درسته که طرف حق اندک اند اما با مرام و با بصیرتند.
درود بر غیرتتان که یاور امام زمان عج را تنها نگذاشتید

ناشناس
| 1396/3/11 - 19:42 |     12     5     |
آنهایی که اکنون به ندای یارو یاور ولی عصر عج بی تفاوت باشند وبه دکتر کمک نکنند
مطمئناً اگر امام عصر عج نیز ظهور کند و کمک بطلبد به یاری او نخواهد رفت واز منافقان خواهد بود .
بشتابیم به یاری یاور امام زمان عج
هر تراکنش یک رای به دکتر

ناشناس
| 1396/3/11 - 19:48 |     10     6     |
مخلص آقای رئیس

مهر ماندگار
| 1396/3/11 - 20:11 |     26     6     |
دلم میخواست به اونایی که عشق بازی مردم رو به سخره میگیرند، امثال خبرگزاری ییک!، انتخاب، شرق و همونایی که از همه انقلابی ترن! ولی همیشه شکست میخورن بگم شماها که به دروغ تیتر میزنید که احمدی نژاد در اقدامی عجیب از مردم پول خواست بهتر بود قبل از اون چشای کورتونو باز میکردید تا ببینید مردم خودشون التماس میکردن که دکتر شماره حساب بده و ای کاش شما دروغگوها بعدش ذره ای انصاف به خرج میدادید و موج گسترده هدایای مردمی رو هم بازتاب میدادید..

و اینکه..
میخواستم به دوستان باحال احمدی نژادی خودم که این چند روز گُل کاشتن بگم، هیچ میدونید خدا به ماها یه عنایت ویژه کرده؟
باور من اینه که هر کسی نمیتونه احمدی نژادی باشه. هر کسی لیاقتشو نداره..
احمدی نژادی بودن صرفا در یک شخص خلاصه نمیشه..
عشق ما به دکتر عشق به همه خوبی ها و پاکی ها و ارزش هاست..
عشق به انسان کامل..
خدا رو شکر کنیم که احمدی نژادی هستیم..
اینو هم بگم که به طرز عجیبی احمدی نژادی ها خیلی باهوش و در سطح بالایی هستن..
احمدی نژادی ها چیزایی رو میفمن که دیگران محرومن از این درک و فهم..
واسه همینه که میگم خدا عنایت ویژه کرده به ما و باید قدردان و شکرگزار باشیم..
خدایا شکرت..

ناشناس
| 1396/3/13 - 10:30 |     9     3    
پاسخ: منم بارها به این موضوع فکر کردم
کاملا درست اشاره کردین
کسی که الان به یاری احمدی نژاد نیاید مطمئناً به یاری امام زمان عج نیز نخواهد شتافت.
الحمدالله که احمدی نژادی امام زمانی هستیم


ناشناس
| 1396/3/11 - 20:35 |     13     4     |
اگه حسودابذارن.........

ناشناس
| 1396/3/11 - 20:40 |     14     3     |
با تو فهمیدیم چه خبر است.

ادریس
| 1396/3/11 - 20:48 |     19     3     |
جناب دکتر احمدی نژاد من پنجاه هزار تومان واریز کردم ماشینی از یکی دوست هایم خریدم 780 هزارتومان جریمه دارد الان نصفه شده که بپردازم اما من این پول را نمی پردازم تا شما رئیس جمهورم شوید چون با پرداخت این پولم کمک میشود به حقوق نجومی ذخایر انقلاب!!!!!!

محسن
| 1396/3/11 - 20:55 |     13     3     |
جناب اقاى دکتر احمدى نژاد به شما تبریک مىگویم که بعد چندین سال مدیریت از بخشدارى تا ریاست جمهورى وقریب سى سال استادى دانشگاه یک روزنامه ندارى که شما دفاع کند از ارمان گرفته تاوقایع اتفاقیه ویک انگل بیت المال مثل ...وفرزندانت هم مثل انهاییکه درمناظره ٨٨سراغشان را گرفتى وکه انهاکه در ان مقطع با شمانبودند وبودنداحساس خطر کردند ورفتند ونه مثل فرزندان ان اقایى که اینروزها اقاى ولایتى که دوست خودشان است داستانشان را میگوید و و. و و و اما این مردمى را دارى که یک روز مادرانشان یک تخم مرغ براى جنگ دادند ونسل دوم وسوم انها امروز فقط ٣١٣ریالبراى شما میدهند که ارزش ان بسیار بیشتر از ثروت وزراى میلیلاردى ودوستان دولت بدستان اخیر است قدرشان را بدانید که میدانیم بدانیم که میدانند وبدانند که نمى فهمند وقتى از این ٣١٣ ریال ٥٠٠٠ریال کارمزد گرفتند پاینده ایران درود بر رهبر وزنده باد احمدى نژاد

ناشناس
| 1396/3/11 - 22:40 |     10     32     |
یه مشت دروغی که خودتون ساختین.

ناشناس
| 1396/3/13 - 10:21 |     11     5    
پاسخ: اصلا ما دروغگو
به شما ربطی داره
شما تو سایت دروغگوها چکار دارین ؟
گم شین از این سایت

ناشناس
| 1396/3/13 - 13:41 |     7     5    
پاسخ: ارزش جواب دادن هم نداری

ناشناس
| 1396/3/12 - 00:20 |     16     3     |
پیشنهاد میکنم یک موسسه خیریه به نام خیریه احمدی نژادیها تشکیل بدیم با مدیریت دکتر و مجوز قانونی.
به نظرم بهترین راه برای کمک به ضعفا و محرومین همین راه است.
شماره حساب موسسه هم اطلاع رسانی بشه برای کمک ماهیانه

ناشناس
| 1396/3/13 - 10:05 |     13     3    
پاسخ: مجوز قانونی ؟؟؟!!!
کدوم قانون ؟
کدوم مجوز ؟
دکتر خودش هم قانونه هم مجوز
دکتر ما به هیچ مجوز و قانونی نیاز نداره
خودش قانون بنویسه ما امضاش کنیم با خونمون !

ناشناس
| 1396/3/13 - 13:48 |     10     2    
پاسخ: این پیشنهاد فوق العاده عالیه.
لطفا به گوش دکتر برسونید. ما باید به ضعفا کمک کنیم و به دولت و حکومت هم اعتماد نداریم. دکتر پیش قدم بشه بودجه اش از طریق عاشقان دکتر جور میشه.
بالاخره ما همیشه زنده نیستیم و برای آخرت خودمون هم باید قدم برداریم. چه بهتر که به ضعفا و محرومین رسیدگی کنیم اونم بدست دست پاک دکتر احمدی نژاد.

ناشناس
| 1396/3/14 - 13:20 |     5     1    
پاسخ: یک موسسه فرهنگی سیاسی تاسیس بشه که یکی از زیرمجموعه هاش موسسه خیریه باشه.
میشه موارد دیگه هم ذیل این موسسه ایجاد بشه مثل:
صندوق قرض الحسنه بهار
موسسه فرهنگی بهار
روزنامه به سوی بهار
مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
و ...

و البته همه تحت مدیریت دکتر محبوبمون.

ناشناس
| 1396/3/17 - 00:09 |     1     1    
پاسخ: پیشنهاد می کنم روزنامه داشته باشیم با عنوان صدای عدالت یا مهر مردم . با خرید روزنامه هم کاری فرهنگی و مبارزه ای انجام دادیم هم منابع مالی داریم .

ناشناس
| 1396/3/12 - 01:28 |     27     9     |
شنیدم امروز در بهشت زهرا به دکتر توهین شده؛
واقعا متاسفم
خانم محترم
آقای محترم
لطف کنید دست از سر دکتر احمدی نژاد بردارید و گورتون را گم کنید
اصلا شما فرض کنید احمدی نژاد نمره ولایتمداریش در باب ولایت فقیه صفره ؛ لطفا دیگه توقعی از دکتر نداشته باشید
لطفا هیچوقت هیچوقت از دکتر حمایت نکنید
شماها انتخابات را باختید حالا دق دلیتون را سر کسی خالی میکنید که برخلاف نص صریح قانون اساسی منع شد و برخلاف مر قانون رد صلاحیت شد
برید برید گورتون را گم کنید و دست از سر ما و عشقمون بردارید

ناشناس
| 1396/3/13 - 04:35 |     10     6    
پاسخ: لطفا اشتباه نکنید.اگر در همه شهر یک یا ر ولایی واقعی باشد اونم دکتر احمدی نژاد هست ! اینو فقط یاران واقعی رهبر می فهمند!
الان زمانی است که رهبر جامعه سر به چاه میکند و...
بهترین دلیل برای حقانیت احمدی نژاد کلام رهبریست و آن دو مرید و مراد ند که حسودان تاب نمی آورند

ناشناس
| 1396/3/14 - 13:23 |     67     2    
پاسخ: اون خانم و اقا اگه غیرت داشتند میرفتند فریادشون را سر بیحجابها میزدند که جلو روحانی با دستمال میرقصیدند و خون شهداشونا از اونا طلب میکردند بخدا هزار بار ارزو کردم بهشت زهرا بودم تا جوابشون را میدادم البته احتمالا اینها خانواده شهید نبودند و برای نقش بازی کردن امده بودند تا به خیال خامشان از محبوبیت دکتر بکاهند ولی سخت در اشتباهند نمیدانند اینجوری مظلومیت دکتر بیشتر نمایان میشه

ناشناس
| 1396/3/12 - 02:03 |     16     5     |
روسیاهی این قضیه بر دولت روحانی خواهد ماند

ناشناس
| 1396/3/13 - 13:39 |     7     1    
پاسخ: و بر ولایتمداران

ناشناس
| 1396/3/12 - 02:14 |     14     3     |
آقای احمدی نژاد خیلی وقته فهمیده که طرف حساب اصلیش نه آمریکاست، نه غربه، نه روحانیه و نه خاتمی! ولی خیلی از طرفداران ایشون هنوز نفهمیدند!

سید مجتبی
| 1396/3/12 - 03:37 |     15     6     |
وقتی این متن ها رو خوندم اشک تو چشمام جمع شد. خدا شاهده این مردم حقشون بیشتر از این هاست.

اسفندیار بهاری
| 1396/3/12 - 03:48 |     13     6     |
تراکنش بیشمار آراء نقدی در صندوق بهار
از بهر صالح منتخب مردم و حضرت پروردگار

صندوق بهار 6037991750454757

شب واریز یارانه ها
شب عزای واقعی آنتی احمدی‌نژاد ها

لحظه شماری می کنیم
تا یارانه ها را آخر ماه بدن
تا مستقیم به صندوق بهار
واریز کنیم

آریامن
| 1396/3/12 - 04:11 |     15     4     |
خوب می شد اگه دولت بهار می تونست نرم افزاری رو به کار بگیره که آنلاین و لحظه به لحظه مبالغی که جمع می شه رو تو همین سایت نشون بده. هم درسی در راستای شفاف سازی بود که این روزها داره فراموش می شد و هم همه می فهمیدن که چه کسانی در ایران دل به بهار سپردن و تا چه اندازه پای این تصمیم ایستادن. بهار میراث کسانیست که اگر بخواهند، می توانند.

ناشناس
| 1396/3/13 - 18:03 |     2     2    
پاسخ: پیشنهاد خیلی خوبیه . ضمناً پیشنهاد تاسیس یک موسسه خیریه مردمی که با کمکهای طرفداران شکل گرفته و با ریاست و نظارت آقای احمدی نژاد برای کمک به گرفتارانی کار گشایی کند که هنوزه که هنوز به ایشان مراجعه می کنند و با نامه از فرزند برومند ایران کمک می خواهند .

ناشناس
| 1396/3/12 - 08:31 |     10     4     |
lمبلغ مهم نیست هر کس هر چه در تو ان دارد چرا که هر و اریز ی یک رای به دکتر احمد ی نژ اد انشالله خدا در این ماه مبارک رمضان به همگی سلامتی و بر کت و رو ز ی بیشتر عنا یت فرمایید
درو د بر احمد ی نژآد و همراهان و همه حامیان و بهار ی ها
و به امید ازاد ی یا و ر دکتر استاد عبد الر ضا داو ری

علیرضا
| 1396/3/12 - 09:28 |     3     5     |
احمدی نژادیا ۹۶ رو به ۳۰۹۰ بفرستن.

ناشناس
| 1396/3/13 - 10:00 |     2     1    
پاسخ: که چی بشه ؟

سید رضا
| 1396/3/12 - 12:27 |     11     5     |
سلام و درود بر سلطان قلبها دکتر محمود مردمی نزاد
بنده هم به عنوان یک ایرانی در حرفه حسابرسی مشغول به کار هستم و می بینم که طرح های مالیاتی دکتر چگونه عرصه را به فراریان مالیاتی تنگ کرده است
زنده باد دولت پاکدستان زنده باد دکتر جراح مفاسد و اشرافیگری

از دیار منطقه ارس پلدشت رزمنده مرزها
| 1396/3/12 - 13:15 |     8     4     |
واعتصمو بحبل الله جمعیا و لاتفرقوا فتبا رالله احسن الخالقین /واقعا اشک شوق اشک همدلی و اشک وحدت از چشمانم جاری گویا دوباره خداوند دردل این همه ایرانی نهال رحمت و برکت رادر ماه مبارک رمضان تجلی بخشیده الهی و پروردگارا بحرمت این ماه به رهبر عزیز مان طول عمر و به دکتر احمدی نژاد عزت و احترامش را زیاد کن ./.

محمد
| 1396/3/12 - 14:41 |     9     4     |
درود برمردم عزیزمون انشالله روزی مشکلات همگی رفع شود وایران دوباره به سوی پیشرفت وترقی حرکت کند

ناشناس
| 1396/3/12 - 15:00 |     7     33     |
دستخط ها یکی است.کاملا مشخصه و بعضی تراکنشها از یک سیستم است. مردی چاپ کن

ناشناس
| 1396/3/13 - 04:35 |     7     4    
پاسخ: اون که دست خط ها همه یکی بود تعرفه هایی بود که نوشته شده بودند ح .ر
ناشناس
| 1396/3/13 - 09:59 |     9     4    
پاسخ: مرد بود و چاپ کرد
حالا برو دُمِت رو جای دیگه تکون بده
تو رو چه به احمدی نژادیها؟

ناشناس
| 1396/3/13 - 13:38 |     8     2    
پاسخ: آفرین تو زرنگی
حالا برو بخواب

ناشناس
| 1396/3/13 - 14:14 |     5     2    
پاسخ: فشار تا چه حد، من اهل ایذه خوزستان
ناشناس
| 1396/3/13 - 18:08 |     8     2    
پاسخ: شما و امثال شما هی برای خود فلسفه ببافید و ببینید آخر به کجا می رسید ! جلوی نور خورشید را کسی نمی تواند بگیرد .
ناشناس
| 1396/3/14 - 13:31 |     3     0    
پاسخ: مطمنی عینکت زدی؟
فدایی دکتر
| 1396/3/14 - 14:28 |     2     3    
پاسخ: البته درستش اینه که جلوی هاله نور رو کی می تونه بگیره!

ناشناس
| 1396/3/12 - 16:29 |     17     7     |
دکتر جان لیاقت شما بیشتر از رئیس جمهور ایران بودنه
شما باید کنار امام زمان عج حکومت جهانی رو در دست بگیری
خدا صبرت بده از دستی بعضی از مردم ایران که در جاهلیت زمان پیامبر ص مانده اند ونمی دانند قدر ومنزلتت را!

علی
| 1396/3/12 - 17:01 |     11     20     |
سلام
فقط خط رهبری

ناشناس
| 1396/3/14 - 19:53 |     2     12    
پاسخ: منفی برای فقط خط رهبری ؟؟...........کم کم خط انحرافی خودش را نشان میدهد!!
علی
| 1396/3/15 - 13:57 |     4     2    
پاسخ: سلام ناشناس عزیز. خیلی متفکری که منفی ها را به حساب یاران دکتر میذاری. شاد باشی

اردشبر
| 1396/3/12 - 18:50 |     18     5     |
جانم ... ای جانم دکتر...
نمیدونم چی بگم...
فقط...
به زور بغضم رو کنترل میکنم...

رضا
| 1396/3/12 - 22:46 |     16     7     |
امروز3/12 مبلغی نا قابل واریز شد باشد که گره گشای مشکل پیش امده باش . الهی عزیز گردان انکه دغدغه اش عزیز کردن بندگان توست

ناشناس
| 1396/3/13 - 00:06 |     134     12     |
یه سری افراد پلید، دریده، بی فرهنگ، بیسواد فکری، کسانی که شیطون سراسر وجودشون رو فراگرفته، رفتارهای زشتشون دین اسلام رو زیر سؤال میبره، به محض اینکه یکی از اقوام نزدیک یا دورشون شهید میشه، اینها به خودشون اجازه میدن، با خون اون شهید کاسبی راه بندازن! امر بهشون مجتبه میشه که از این ثانیه به بعد، اینها به قدیس تبدیل شدند و میتونن رفتارهای زشت و غیر اسلامی خودشون رو چندبرابر کنند، بیشتر به دیگران حمله ور بشن! نمونه بارزش حسین قدیانی، خبرنگار وطن امروز. شما توی سایت شخصیش برید، انواع اقسام الفاظ رکیک، فحشهای ناموسی رو به منتقدینش میده، کسی جرأت نداره توی سایتش نطق بکشه!دیروز یه خانمی که میگفت همسر شهیده، به دکتر احمدی نژاد حمله ور شد و یه خانم و آقای دیگه هم شروع کردن از این خانم پشتیبانی کردن که تو خلاف نظر آقا عمل کردی و اینکه آقا اگه بگه بمیر تو باید بمیری!!!من اصلاأ میخوام بدونم، نعوذ بالله ...خداوند که آفریننده ما هستند، انسانها رو آزاد آفریدند، هیچوقت نگفتند بدون دلیل و چون و چرا اطاعت بنده دیگری رو بکن. این شرک مطلق هست. اون دینی که میگه به جای کلام الله مجید از صحیفه امام یا اینکه امام در مورد مجلس چی گفت، همون رو اطاعت کن، یا از حدیث های پیغمبر که هیچکدومشون قابل اثبات نیستند پیروی کن، دیگه اون دین اسلام نیست، اون میشه یک دین من در آوردی.این خانمی که همش آقا آقا میگفت، چطور از خودش سؤال نکرد:-چطور ...-چطور هر ۶ تا نماینده آقا در شورای نگهبان دکتر احمدی نژاد و مهندس بقایی رو رد صلاحیت کردند؟!-چطور ...-چطور ...

-چطور ...-چطور ... توافقنامه سعد آباد امضا بشه؟!-چطور... آقای رفسنجانی ان پی تی رو مادام العمر امضا کنه، اما شاه ان پی تی رو مادام العمر به این دلیل که اسرائیل مادام العمر امضا نکرده، امضاء نکرد؟!-دکتر اعتماد، وزیر انرژی اتمی شاه میاد از ایران دفاع میکنه، التماس میکنه میگه برجام رو امضا نکنید. بعد چطور...- چطور دکتر احمدی نژادی که کشور رو فضایی کرد، هسته ای کرد، حق نداشت از حق طبیعی خودش برای انتخاب ...

-چطور ...-چطور ...-چطور ...-چطور ...


و خیلی سؤالاتی دیگری که این خانم شهید باید از خودش میکرد و بعد اینهمه توهین و تهمت رو به دکتر احمدی نژاد میکردند و میزدند.کورایم
| 1396/3/13 - 03:19 |     45     4    
پاسخ: احسنت.تصورم اینه که زبونشون رو دکتر میگرده . البته مطمینا همش برنامه بوده . حیف که اونجا نبودم . میدونستم چطور دهنشونو بدوزم .
این کبک های سر در برف فرو کرده رو

فرزاد
| 1396/3/13 - 09:56 |     5     66    
پاسخ: زور زیادی نزن . از همین که گفتی یا از حدیث های پیغمبر که هیچکدومشون قابل اثبات نیستند معلومه چته ؟
تو طرفداری تو بکن در مورد مسائلی که خبر نداری نظر نده .
مگه تو طرفدار پروپا قرص احمدی نژاد هستی الان تو شرک مطلقی ؟
برای اثبات خودت نیاز به نفی دیگران نیست . بهتر بود بجای چطور چطور سوالاتت را میپرسیدی خواهر یا برادر !!!

ناشناس
| 1396/3/13 - 09:57 |     43     5    
پاسخ: درود بر غیرتت دلاور
پاسخ دندان شکن وکامل دادی
اما بعضی ها مثل این خان عادت دارند کور کورانه راه برن!!!
درود بر احمدی نژاد کبیر

رضا
| 1396/3/13 - 13:52 |     17     0    
پاسخ: افرین عالی بود
ناشناس
| 1396/3/14 - 13:43 |     3     1    
پاسخ: اگه واقعا شهیدش را برا اسلام داده در راه امام زمان داده باد بدونه مسیر دکتر احمدی‌نژاد همونه و گلوشا برای فسادهای روحانی و رقاصاش پارع کنه اونان که خون شهید پامال میکنن و حق ندارن با منت گذاشتن خون شهید محبوب دل میلیونا ایران با دکتر جدل کنند دید که دکتر چطور دست به سینه و سر به پایین عبور کرد این احترام دکتر به شهید و راه شهید بود ولی این خانم سر تا پا غرور شهید داره ابرو شهیدش را میریزه واقعا براش متاسفم ای کاش این متن را بخونه و بدونه میلیونه ایرانی ازش متنفر شدند
ناشناس
| 1396/3/14 - 13:48 |     21     2    
پاسخ: اگه واقعا شهیدش را برا اسلام داده در راه امام زمان داده باد بدونه مسیر دکتر احمدی‌نژاد همونه و گلوشا برای فسادهای روحانی و رقاصاش پاره کنه اونان که خون شهید پامال میکنن و حق ندارن با منت گذاشتن خون شهید محبوب دل میلیونا ایران با دکتر جدل کنند دید که دکتر چطور دست به سینه و سر به پایین عبور کرد این احترام دکتر به شهید و راه شهید بود ولی این خانم سر تا پا غرور شهید داره ابرو شهیدش را میریزه واقعا براش متاسفم ای کاش این متن را بخونه و بدونه میلیونه ایرانی ازش متنفر شدند
ناشناس
| 1396/3/17 - 00:20 |     3     0    
پاسخ: خداوند میگه در توحید من تحقیق کنید این خشک مغزها چی میگن ؟ زنده باد بهار زنده باد ایران

ناشناس
| 1396/3/13 - 00:36 |     34     6     |
درد و بلای احمدی نژاد بخوره تو سر فارس نیوز و رجا نیوز و جهان نیوز و فضائلی و زاکانی . علم الهدی و روحانی و هاشمی و مرعشی و جهانگیری و .... ,,,سیاسی ایران.

ناشناس
| 1396/3/13 - 07:50 |     7     0    
پاسخ: بیش باد
ناشناس
| 1396/3/14 - 19:50 |     3     2    
پاسخ: مابقی افراد جامعه در کامنت های بعدی !!!! ...... منتظرباشید!!

....
| 1396/3/13 - 02:11 |     20     5     |
چند دقیقه پیش صد هزار تومان کارت به کارت کردم ... دوباره بخوان سنگ اندازی بکنن دفعه بعد یک میلیون تومان کارت به کارت می کنم ... خلاصه حواسشون باشه با ایرانی طرف هستند ...

مهدی
| 1396/3/13 - 04:00 |     5     2     |
سلام .احمدی نژاد گلم چرامثل حضرت خضر کار عجیب میکنید وبعضی مردم نمی فهمند وشمارا ضد ولایی خطاب می کنند ؟

ناشناس
| 1396/3/14 - 19:48 |     0     1    
پاسخ: خب اینا بعضی از مردمند کل مردم که نیستند!!

حسین
| 1396/3/13 - 06:00 |     3     27     |
آزادی یعنی روحانی نژاد، اسلام یعنی روحانی نژادوطرفدازانش ، این بت پرستی که بت آن پوک است طلا هم نیست و از چوب هم نیست خاکستر خواهد شد .بروید شما شهامت درج افکار مخالف خودرا ندارید وبه جز خود هیچکس را نمایند واز شیطان هم بدترین خداوند شمارا سخت عقوبت خواهد کرد منظر این عقوبت سهمگین باشید که دیر نیست . هرچه موافق بوددر کردید ونظر من از صبح تاکنون درج نشده بازهم درج نکنید چون گناه بزرگی است

ناشناس
| 1396/3/16 - 03:36 |     1     1    
پاسخ: خدا همه ی مریضا رو شفا بده از جمله تو


ناشناس
| 1396/3/13 - 08:42 |     7     2     |
برای شورای نگهبان واقع متاسفم که چاپلوسی وخود شیرینی کرد و الکی احمدی نژاد را تائید نکرد. واقعا از خدا نمی ترسند.

ناشناس
| 1396/3/14 - 19:47 |     7     16    
پاسخ: چون از خدا میترسند تایید نکردند!!

امید
| 1396/3/13 - 09:49 |     3     1     |
خدا میدونه دوباره چه برنامه ای دارید!!!!!!!!

احسان
| 1396/3/13 - 10:28 |     8     37     |
در عجبم از این مردم…
من جوانی 29 ساله هستم که تمام درا روم بستس و بانی و باعثشو احمدی نژاد میدونم،اختلاف طبقاتی که ایشون ایجاد کرد وضعو به بدترین شکل ممکن برای امثال ما ساخته و کاری هم از هیچکس دیگه برنمیاد

ناشناس
| 1396/3/14 - 13:49 |     9     3    
پاسخ: برو جیره خور روحانی در مورد دکتر هزار دفعه از این غزلا بگی عدالت او زبانزده
ناشناس
| 1396/3/14 - 18:19 |     10     3    
پاسخ: دلیلش این است که ظاهرا یا معنی اختلاف طبقاتی را نمی فهمی یا معنای وضع بد را و یا بچه بوده ای.
اختلاف طبقاتی همیشه در ایران بوده. اما در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی به اوج رسید. با وقوع انقلاب و فرار ثروتمندان بزرگ و مصادره اموال آنها اختلاف طبقاتی تا حدی کاهش یافت اما مجددا در عصر سازندگی و اصلاحات به صورت انقجاری زیاد شد. احمدی نژاد تنها کسی بود که توانست با هدفمندی یارانه ها اختلاف طبقاتی و ضریب جینی را کاهش دهد. اما دوباره این آمار در عصر روحانی به روند افزایشی خود برگشت.

ناشناس
| 1396/3/17 - 04:27 |     0     1    
پاسخ: آقا احسان و آقا احسانهایه عزیز . یه خورده دقیقتر و به دوراز هیاهوی سایت و روزنامه و ماهواره و حتی جمع دوستان با خودتون خلوت و دو دوتا چار تا کنین. من اعتقادی به جیره خور بودنه اکثر دوستانی که بعضی از این حرفهایه ساخته شده اتاق فکر آقایون رو ندانسه تکرار میکنن ندارم. و اینها فقط تاثیرات دلارهای اسرائیلی و تبلیغات و تنگ چشمی و حسادت برخی داخلی هاست.بماند.
آقا احسان؟ تورم رکود فاصله طبقاتی و مفاهیمی از این دست تعریف هایی و فرمول هایی ثابت در تمام دنیا دارند و اتفاقا همین فاصله طبقاتی از دست آوردهای دولت نهم و دهم بود که کاهش یافت و در چار سال اخیر مجددا افزایش داشته. اتفاقا یکی از همین مراکز آمارگیری معتبر جهانی همین چندروز پیش مقاله ایی در موردش نوشته بود. اسمش خاطرم نیست. یه سرچ کنی پیدا میکنی.
اما جالب فرمایش شما این بود که عرض میکنم چون مشابه فرمایش شمارو دو سه جا دیگه هم خوندم که برای من عجیب بود!!!
اون اول واسه زدنه دکتر میگفتن که این چندسال فلان شد و بهمان شد حالا ما میایم و بر میگردونیم و گل و بلبل میشه.
حالا که دوباره سوار کا رشدن و شد اون چیزی که نمی باید و دوباره تمام ارکان مملکت دست همونهاییست که از اول بودن و خون ملت رو تو شیشه کرده بودن.حالا از این دست حرفها و شعارها از اتاقهاشون داره شنیده میشه.که واویلا احمدی نژاد یه وردی خونده که دیگه تا ابد درست شدنی نیس!!!
دوست عزیز آقا احسان؟ حالا که دیگه رقابت و هیجانی نیست. یه کم بیشتر به کارهایی که داره دور و برمون انجام میشه دقت کنیم بد نیست. حداقلش اینه که ملعبه دست کسی نمیشیم. اگر کاری هم نتونیم انجام بدیم.


فدایی
| 1396/3/13 - 11:55 |     9     6     |
من از همون وقتی که احمدی نژاد می خواست دانشگاه ایرانیان رو تاسیس کنه و شماره حساب داد می خواستم برای تاسیس این دانشگاه پول بریزیم به حساب که متاسفانه با کارشکنی بعضیا اون دانشگاه تاسیس نشد خلاصه همیشه منتظر بودم که از طریقی ارادت خودمو به دکتر نشون بدم که بحمدالله موقعیتش پیش اومد چند روز پیش 100 هزار تومان به حساب دکتر ریختم و انشاءالله هر ماه مبلغی رو که در توانم هست به حساب می ریزم زنده باد بهار ، زنده باد یاور بهار

ناشناس
| 1396/3/13 - 13:36 |     12     3     |
این جمله آتشم زد :
شرمنده دکتر که ما فقرا طرفدارتیم

1گیلانی
| 1396/3/13 - 17:17 |     11     5     |
به کوری چشم روحانی و اصلاحات به زودی کمک خواهم کرد!

ناشناس
| 1396/3/14 - 19:45 |     4     1    
پاسخ: خودرا آماده کنید کمک درراه است !!!!!!......به زودی!!
احمد
| 1396/3/15 - 16:54 |     1     1    
پاسخ: باسلام - ادب مرد به ز دولت اوست.

ناشناس
| 1396/3/13 - 18:14 |     15     5     |
مردم عزیز بویژه هواداری دکتر هوشیار باشید از فتنه جدید!

دیروز اون سه چهارتا خانوم که اصلا معلوم نبود که خانواده شهید باشن .
به صورت کاملا مدیریت شده همزمان و یکصدا یه حرف و تکرار میکردن .
معلوم بود مدیریت شده است.
در فتنه 88 هم یه حزب خاص با آتش زدن پرچم امام حسین ع با احساسات مردم بازی کردن ، حالا میخوان از شهدا مایه بذارن.
می خوان اینجوری مردم و خانواده شهدا را علیه احمدی نژاد تحریک کنن .
در صورتی که خدا حامی دکتره
دکتر سقوط نخواهد کرد سعود می کند به زودی

ناشناس
| 1396/3/14 - 13:29 |     9     1    
پاسخ: دکتر هر روز در حال صعود بوده و هست...


ناشناس
| 1396/3/13 - 22:57 |     7     2     |
السلام. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد . والسلام.

مهدی
| 1396/3/13 - 23:16 |     7     3     |
محتسب با ساغر می گر مرا سر بشکند,باکم از سر نیست زان ترسم که ساغر بشکند.دکتر ۵۰هزارتومان واریز کردم.شرمنده ام

سید حسین
| 1396/3/14 - 02:01 |     9     3     |
من مخلص طرفدارای آقای دکتر هستم. دمتون گرم. با معرفتا

علیرضا
| 1396/3/14 - 10:06 |     10     3     |
درود بر شیر مرد ایران زمین. یارمستضعفین دکتر احمدی نژاد
دکتر جان ارزوی من این هست که یه روز از نزدیک ببینمت
حرف هر چی مرده احمدی بر میگرده


ناشناس
| 1396/3/14 - 13:27 |     3     2     |
وه که چه دیدنی است این عشق بازی ملت با محبوب مغضوب ممنوع!

ناشناس
| 1396/3/14 - 14:08 |     7     2     |
آرزومه فدایی دکتر باشم حقانیتش برا همه ملت ایران ثابت شده و کسانی که زیر بار این حقیقت نمیرند از عدالت فرار میکنند و نمیخواهند منافع حرامشان به خطر بیفتد

mohammad
| 1396/3/14 - 14:19 |     7     1     |
سلام خدمت عزیزان بهاری
یه پیشنهاد برای مقابله با حذف های شورای نگهبانی اینه که حزب دولت بهار با 20 میلیون عضو رسمی تاسیس بشه تا آقایان نتونند به راحتی حداقل 20 میلیون آدم رو حذف کنند ولی حزب موتلفه با 20 هزار عضو در سراسر کشور رو تایید کنه . ارادتمند دکتر محمود احمدی نژاد

ناشناس
| 1396/3/14 - 14:49 |     16     1     |
مبلغ نا چیز ی و اریز شد و انشالله اگر لازم بلاشد ما هیا نه هم و ار یز ها را ادمه خو هیم داد
و بر ای یاری دکتر از هیچ کو ششی کو تا هی نخو اهیم کرد

فقط احمدی نژاد یار رهبری
| 1396/3/14 - 16:56 |     12     3     |
دمتون گرم
هر کدام از این فیش ها شلیکی بود به قلب تزویر و دروغ


محسن
| 1396/3/14 - 16:58 |     16     2     |
ای محکوم زر وزور و.تزویربدان که حاکم برقلب شرافتمندانی

ناشناس
| 1396/3/14 - 18:15 |     3     6     |
شما فقط حسین قدیانی را می خواهید وبس

ناشناس
| 1396/3/14 - 23:01 |     1     25     |
دولت خزان قطعاً باید روز قیمت جواب چاپ این جمله: «یا از حدیث های پیغمبر که هیچکدومشون قابل اثبات نیستند» فرد هتاک را بدهی

مرتضی
| 1396/3/15 - 00:47 |     10     124     |
سلام دوستان یه مطلبی رو خواستم بگم شما نظربدید درسته یانه. اگه دکترعزیزمون تاییدصلاحیت میشد اولا که گروه تزویر بنفش وسبز قدرت دستشون بود باتقلب همین کاری که الان کردن رای میاورد گیرم که بانظارت وتلاش مردم رای میاورد این دفعه بدترازسال۸۸ میشد چون دولت بانی کار بود وخون ازخون شسته نمیشد وگیرم که این هم اتفاق نمیافتاد با... چیکارمیکردیم که قدرت دستشونه پس رهبری درست تشخیص داد که گفت دکتر نیاد ودکتر رو برادر خودش معرفی کرد بنظرمن گرچه خودم ازثبت نام دکتر ذوق کردم و روی زمین نبودم وبارد صلاحیت کمرم شکست ولی دکتر نباید ثبت نام میکرد وانگ مخالفت بارهبری هم بهش نمیخورد گرچه ولایی ترین فرده حالاهم طوری نیست کینه ها رو توسینه نگه داریم برای چهارسال بعد اونجاحساب شده عمل کنیم .

کورایم
| 1396/3/16 - 11:18 |     4     1    
پاسخ: این استدلال هیچ وقت هیچ کس خارج از دایره قدرت نباید بیاد . پس حرف ۴ سال بعد را نزن . هرچند وجود شخصییتی چون دکتر به هر حال پرده های ریا را کنار میزنه و از این بابت مدیون ایشونیم .
خدا رحمت کنه سلحشورو .


حسین
| 1396/3/15 - 10:23 |     4     2     |
اون 18 نفری که نظر منفی دادند لطفا به اربابتان بگوئیداگر شهامت دارید وراست میگوئید نظرم راانتشار دهید .این سایت لاالله راخوب میداند اما الا الله را نمیداند درحالیکه این دو به هم اند

ناشناس
| 1396/3/15 - 10:29 |     8     2     |
دکتر با ثبت نا مش بسیار ی از مسا ئل را رو شن کرد که همه این هابا هم دستشان در یک کا سه است و در پشت پرده چه ما جرا هایی جریان دارد الان خیلی ها و اضح دست خو د را رو کردن و نشان داد ند که همه با هم چه راست و چه چپ و چه امنیتی با کسانیکه می خو اهند و اقعا کار خا لصا نه و پاک و یدو ن تخلف و سو ئ استفا ده از بیت امال برای مردم انجام دهند مخا لفند و هیچ خریداری در بین اکثر این ها ندارد و از طرفی دکتر گفتن دلیلش را که زمانی پزشک به شما می گو یید اب نخو ر و لی شش ماه دیگر نظر ش عو ش می شو د در ثانی ایشان گفتن برای حما یت از اقای بقتایی امدن و بعد از تا یید صلا حیت ایشا ن طبق تو صییه اقا کنار می رو ند و لی ددیدیم که با زد و بند با ان شو را هر دو را رد کردن
از طرفی حالا که انتخا بات تمام شده و دیگر مو رد ی برای رقابت و تخریب و جو د ندارد چرا حضرات سا ختمان حفاظت دکتر را تصرف کردن و بگیر و ببند را ه انداختن
حالا دارند می فهمند که چه اشتبا هی مر تکب شدند و حا میا ن دکتر بسرعت بیار ی ایشان امدند و این خو د پا سخ مجکمی به این منا فقان است

ناشناس
| 1396/3/15 - 17:18 |     8     10     |
بنده توصیه می کنم دکتر مواظب دور وبری هاشون باشن چون همون ها باعث سقوطشون شدن

ناشناس
| 1396/3/15 - 20:29 |     4     6     |
جناب دکتر خواهش می کنم دیگه فکر رییس جمهوری را از سر خود دور کنن

محمود ق
| 1396/3/23 - 02:39 |     0     0    
پاسخ: همین الان رییس جمهور قلبهاس

یوسفی
| 1396/3/16 - 12:36 |     10     3     |
سلام بردکتر احمد نژاد رئیس جمهور قلبها،من یک گله ای از شما دارم اینکه چرا در انتخابات به ندای رهبری عزیز لبیک گفتی وگفتی برنامه ای برای انتخابات ندارم اما یک دفعه همه را غافلگیر کردی و آمدی. ویک درخواست دارم اینکه ما مطمئنیم که توهرگزپشت رهبری عزیز را خالی نمی کنید و ولایی تر از تو در این کشور وجود ندارد اما اینکه انتظار داریم که یک سخنرانی ناب را به حمایت از رهبری داشته باشید تا اونهایی که لجن پراکنی می کنند و میگن احمدی نژادبا رهبری فاصله داره رسوا بشن

ناشناس
| 1396/3/17 - 13:12 |     5     2     |
با نظر برادر عزیز جناب یوسفیموافقم که این اقدام نقشه شوم تفرقه انداز و حکومت کن ابطال خواهد کرد./.

شهرستانی
| 1396/3/19 - 12:17 |     1     2     |
به نام خدای شهیدان با اعتقادی که به اکثریت کارهای دکتر دارم فقط یک سوال از دکتر دارم اونم چرا به ر وحانی که دشمن شماره یک شما بود رای دادی حتما کاسه ای ............

محمود ق
| 1396/3/23 - 02:42 |     0     0    
پاسخ: شهرستانی عزیز کشور در شرایطی است که رای دادن از نان شب واجب تر است مگر ندیدی منتظر بودند کسی رای ندهد بریزند کشور را مانند سوریه کنن دکتر کار خوب واخروی کرد


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  لطفا از ارسال واژه ها و عبارات توهین آمیز ، مطالب دارای بار حقوقی و پیگرد قضایی و نیز حروف و کلمات و نشانه ها (مانند علامت تعجب) بصورت مکرر خودداری فرمایید. نظرات کوتاه تر زودتر بررسی و منتشر می شود. / توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز کردن منقضی می شود و برای ارسال نظر صفحه را باید رفرش کنید.
  کد امنیتی:
 
 
 
با خنده‌های بلند و پیوسته‌اش
با خنده‌های بلند و پیوسته‌اش
 
معمای نیرنگ در بازار بورس و سیاستگذاری انتحاری در اقتصاد ایران / بهشت مکاره به جهنم سوزان تبدیل می شود؟!
معمای نیرنگ در بازار بورس و سیاستگذاری انتحاری در اقتصاد ایران / بهشت مکاره به جهنم سوزان تبدیل می شود؟!
 
متن کامل نامه تاریخی دکتر احمدی نژاد خطاب به رهبر کاتولیک های جهان
متن کامل نامه تاریخی دکتر احمدی نژاد خطاب به رهبر کاتولیک های جهان
"اگر" را کاشتیم و سبز نشد / نگاهی به چند "اگرِ نامحقق" که در نقطه جوش، قطار تاریخ را به ریلی دیگر انداخت
"اگر" را کاشتیم و سبز نشد / نگاهی به چند "اگرِ نامحقق" که در نقطه جوش، قطار تاریخ را به ریلی دیگر انداخت
 
جزئیاتی از پروژه مرموز "آی دی 2020"؛ واکسیناسیون جمعیت جهان به مثابه چیپ ­گذاری عمومی
جزئیاتی از پروژه مرموز "آی دی 2020"؛ واکسیناسیون جمعیت جهان به مثابه چیپ ­گذاری عمومی
 
خاطره بازی و روایت "ورزش سه" از حضور دکتر احمدی نژاد در اردوی تیم ملی فوتبال + تصاویر
خاطره بازی و روایت "ورزش سه" از حضور دکتر احمدی نژاد در اردوی تیم ملی فوتبال + تصاویر
بیل گیتس و کرونا / نگاهی به پیشینه پنهانی دستکاری ژنتیکی و خالکوبی های کوانتومی
بیل گیتس و کرونا / نگاهی به پیشینه پنهانی دستکاری ژنتیکی و خالکوبی های کوانتومی
 
آقای وزیر کشور حسن روحانی، ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار سال ۸۸ که یادتان نرفته؟!
آقای وزیر کشور حسن روحانی، ماجرای گم شدن یک میلیارد دلار سال ۸۸ که یادتان نرفته؟!
 
چرخش شگفت انگیز در سیاست احزاب شیعه عراق یا موفقیت تاکتیکی بازوی برون مرزی ایران؟!
چرخش شگفت انگیز در سیاست احزاب شیعه عراق یا موفقیت تاکتیکی بازوی برون مرزی ایران؟!
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
info@dolatebahar.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار