آرشیو   |  درباره ما   |  باشگاه مخاطبان دولت بهار    RSS   |  ارتباط با ما   |  پیوندها  
 * صفحه اصلی    * ارسال خبر و یادداشت    * عضویت در کانال تلگرام دولت بهار    * صدای مهر و عدالت (آرشیو سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد 92-84)  
پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 03:21   
  تازه ها:  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 429723صفحه نخست » خبردویکشنبه، 19 شهریور 1396 - 18:27
سخنرانی در مراسم نکوداشت آیت الله طالقانی
دکتر احمدی نژاد: برای صحبت کردن درباره طالقانی باید از انسان سخن گفت + دانلود فایل صوتی
دکتر احمدی نژاد: برای صحبت کردن درباره طالقانی باید از انسان سخن گفت + دانلود فایل صوتیدولت بهار: مرحوم طالقانی، یک روحانی به معنای حقیقی کلمه بود. پناھگاه، پشتیبان، مأمن و در کنار، ھمراه و دلسوز مردم بود. به خدا اگر طالقانی و امثال طالقانی ده، پانزده سال دیگر میماندند، محال بود که در این کشور جریان اشرافیت دوباره خودش را در حکومت زنده کند.
  

به گزارش دولت بهار، آنچه در ادامه می خوانید، متن کامل سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مراسم نکوداشت آیت الله طالقانی است که در شهریور ماه 1390 برگزار شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللھم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیرانصاره واعوانه والمستشھدین بین یدیه

خدای بزرگ را سپاسگزارم که این توفیق را عنایت فرمود در جمع شما عزیزان یاد یک ستارۀ درخشان، یک فرھیختۀ حقیقی و یک انسانِ جاویدان را گرامی بداریم.

صحبت کردن دربارۀ مرحوم طالقانی از ناحیۀ چون منی، کار خیلی سخت و نشدنی است. کسی باید صحبت کند که ھم سنخ، ھم سلک، ھم مرام، در راستا و چشیده از جام معرفت او باشد. امثال بنده باید به اندازۀ فھم و ظرفیت خود نگاه و توصیف کنیم. من میخواھم خیلی کوتاه توصیف کنم.

اگر بخواھم دربارۀ مرحوم طالقانی صحبت کنیم، باید دربارۀ انسان صحبت کنیم. انسان مھمترین موضوع آفرینش است. اگر انسان را از این ھستی برداریم، چیز قابل ذکری باقی نمیماند. خدای متعال ھم وقتی انسان را خلق کرد، به خودش آفرین گفت نه وقتی سایر موجودات را خلق کرد. خدا سایر موجودات را خلق کرد، اما وقتی انسان را خلق کرد، فرمود فتبارک لله احسن الخالقین. معلوم است که خداوند چیز خیلی به درد بخوری را خلق کرده که خود او لذت میبرد. حالا منظورم از لذت نه اینکه خدا لذت میبرد، میخواھم بگویم که خود خدا دارد به خودش تبریک میگوید و میگوید بارک الله، عجب چیزی خلق کردی، انسان جلوه وتجلی اسماء و صفات خداست.

بگذارید یک جمله بگویم. ھفتۀ قبل من دربارۀ انسان صحبت کردم. بعضیھا گفتند فلانی اومانیست شده است. حالا میگویند. فعلاً بازار حرف زدن گرم است و مفت است و کنتور ندارد! خدای متعال وقتی انسان را خلق کرد و بعد آن مباحثه با ملائک پیش آمد، خدای متعال علم الاسماء کلھا؛ خدا ھمۀ اسماء را به انسان آموخت. بعد گفت به ملائکه خبر بدھید. انسان شروع کرد به روکردن توانمندیھای خود و عظمتھای خود را بروز داد و اسماء الھی را متجلی کرد. بعد خدای متعال به ملائکه فرمان داد که سجده کنید. سؤال: مگر میشود بر غیر خدا سجده کرد؟ سجده بر غیرخدا حرام است. او چه جلوه ای بود که خدا به ملائکه گفت سجده کنید و ھمه سجده کردند؟ آیا او جز جلوۀ خدا بود؟ انسانھایی که خود و حقیقت خودشان را بشناسند و در مسیر کمال حرکت کنند، لحظهای فرا میرسد که از مرز زمان و مکان عبور میکنند و جاودانه و الگو میشوند. ویژگیھایی در آنھا بروز میکند که نسبت به سایر انسانھا ممتاز میشوند. مرحوم طالقانی کسی بود که از ظرف زمان و مکان عبور کرد و وجودش از محدودۀ جسم، محله، قبیله، نام، رنگ، دسته، گروه، حزب و طایفه عبور کرد و روحش آنقدر بزرگ شد که ھمۀ عالم را فراگرفت. عبارت امام خیلی زیباست:  « او ابوذر زمان بود »، « زبان او چون شمشیر مالک اشتر بود » و« مجاھد بزرگ ».

به نظرم عبارت کم آمد، اگر عبارات دیگری بود، امام حتماً به کار میگرفت. ادبیات ما در برابر قلم امام در وصف مرحوم طالقانی کم آورد. ببینید که چقدر بزرگ میشود و به کجا میرسد. الان آقای وزیر و فرزند عزیز ایشان اشاره کردند. به چھل پنجاه سال قبل و آن خفقان سنگین و سیاه برگردیم که کسی که به زندان یا دادگاه میرفت، دیگر کارش تمام بود. نه اینکه او را میکشتند، بدتر از کشتن، زیرا ترس بالاتر از مرگ است.

الان آقازاده اش میفرمودند که ایشان در دادگاه راحت میخوابید و آنھا را به حساب نمی آورد. انسان وقتی بزرگ میشود، قدرتھای مادی در برابر او کوچک میشوند و به حساب نمیآیند. قدرت طاغوت و ابرقدرتھا به حساب نمی آید. نه اینکه آنھا را قدرتی میداند و نمیترسد. اصلاً آنھا را قدرت به حساب نمیآورد. این دو با ھم فرق میکنند. کسی قدرت حساب کند و نترسد و یکی اصلاً قدرت حساب نکند. این دو معادله است و رفتارھا فرق میکند.

بعضی انسانھا ھرچه بزرگتر میشوند، محبت و عشق شان نسبت به انسانھای دیگر بیشتر میشود. آنھا جلوۀ خدا میشوند. خدا بندگانش را دوست دارد عاشقترین عاشقھا نسبت به انسان خود خداست. او رحمت، رحیم و رحمان مطلق است و ھمه را دوست دارد. خدا حتی دشمنانش را ھم دوست دارد. اگر دوست نداشت، آنھا را خلق نمیکرد و به آنھا فرصت نمیداد و معدومشان میکرد. خدا حتی دشمنانش را ھم دوست دارد. مگر میشود کسی خلق خودش را دوست نداشت باشد؟ یک پدر و مادر پیدا کنید که بچه شان را دوست نداشته باشند. تازه پدر و مادر که خالق فرزند نیستند، واسطۀ خلق فرزند ھستند، نمیشود فرزندشان را دوست نداشته باشند. یک بچه وقتی یک کار دستی میسازد، چقدر دوستش دارد! انسانھا اموالشان را دوست دارند چه برسد به تولیداتشان.

آدمھایی که بزرگ میشوند، رنگ و بویی خدایی میگیرند و عاشق انسانھا میشوند. واقعاً مرحوم طالقانی عاشق انسانھا و برای ھمه رحمت بود و وقتی رحمت شد، عشق دوطرفه میشود و مردم خیلی دوستش داشتند.

واقعاً ھمین الان اگر در سالگردش مراسمی برگزار بشود - با اینکه در این 32 سال خیلی از مرحوم طالقانی صحبت نشده و کم صحبت شده – من تردید ندارم که غوغا خواھد شد. روزی که ایشان از زندان آزاد شدند، این پیچ شمیران چه خبر بود! در آن خفقانی که اصلاً امکان تبلیغات نبود. مردم از تمام ایران! آمده بودند. او مردم را دوست داشت و مردم ھم او را دوست داشتند. آدمھایی که بزرگ میشوند، دیگر این زندگیھای مادی کمی برایشان بیارزش میشود. نه اینکه اصل زندگی بیارزش است و لذت نمیبرند. بالاترین لذت را انسانھای بزرگ میبرند. آنھا از زندگی مادی و روابط خانوادگی شان ھم لذت حقیقی میبرند. اما خیلی در بند ظواھر نیستند.

حالا به ساده زیستی تعبیر کردند. یک موقع آدم تلاش میکند که ساده زندگی کند و این چیز خوبی است و ساده زیستی است. یک موقع از این مرز عبور کرده و اصلاً اینھا برایش جلوه ای ندارد. این چیز دیگری است.

مرحوم طالقانی از اینھا عبور کرده بود و به دیگران درس میداد. خب، آن اوایل مجلس خبرگان قانون اساسی درست شده بود و ایشان ھم نمایندۀ تھران بود و از مردم رأی گرفته بود و قانون اساسی مینوشتند. آن موقع این ساختمان مجلس قدیم لوکس بود و صندلیھای آن چنانی داشت، ولی ایشان روی زمین مینشست و میگفت اگر اینجا بنشینیم، عادت میکنیم و کم کم از این صندلیھا خوشمان میآید و بعد میچسبیم و گره میخوریم و آن وقت برای حفظ اینھا چه کارھا که نمیکنیم! در یک شھرستان کوچک، آدم برای اینکه نماینده بشود 500 میلیون، یک میلیارد – اعداد که معلوم نیست چقدر است - خرج میکند.

ایشان در دفاع از حق، قاطع و شجاع بود. ایشان تازه از زندان آمده بود. در سال 57 که حکومت طاغوت ھنوز سرپا بود، اولین کسی که اطلاعیه داد راھپیمایی سراسری در تھران برگزار شود، مرحوم طالقانی بود. او اعلام کرد من در روز عاشورا از منزلم تا میدان آزادی میروم. بعد ھم البته جامعه روحانیت اطلاعیه داد و گفت ما دو روز تاسوعا و عاشورا را میرویم. ایشان یک روز اعلام کردند و بعد آنھا دو روز اعلام کردند. آن تظاھرات میلیونی برگزار شد که تقریباً کار را تمام کرد. ایشان گفت من از خانۀ خودم پیاده راه میافتم و میروم. حتی نگفت مردم بیایید. گفت من راه میافتم و میروم. جمعیت از تمام کوچه پس کوچه ھا و خیابانھای تھران جوشید و ریختند و یک تظاھرات عظیم ماندگار راه افتاد.

آدمھایی که بزرگ میشوند، کلام شان موثر است و روح دارد. آدم حرف زیاد میشنود. بعضی حرفھا اصلا آدم را زیر رو و میکند. نه اینکه عبارات پیچیده و حرفھا گنده باشد. نه، خیلی ساده، اما متحول کننده. لحن صدای مرحوم طالقانی را ببینید وقتی حرف میزند، گویی خدا دارد با آدم حرف میزند و گویی فطرت انسان دارد با آدم حرف میزند و گویی خود آدم دارد با خودش حرف میزند. چقدر رابطه برقرار میشود. وقتی صحبت آقای طالقانی را گوش بدھید، اصلاً یک لحظه ذھنتان به جای دیگری نمیرود و از اول تا آخر گوش میدھید. قاطعیت در دفاع از عدالت و حق: بعضی وقتھا بعضی مسائل به نظر کوچک میآید، اما آثارش خیلی بزرگ است.

اشارۀ خوبی کردند. گفتند پدر مرحوم طالقانی از وجوھات برای زندگی خودش مصرف نمیکرد. ظاھر این مسئله ساده، اما اجرایش خیلی سخت و آثارش خیلی بزرگ است.
آزادگی و آزاداندیشی: اصلاً آزادی ھدیه ای الھی است. تمام پیامبران آمده اند انسان را آزاد کنند ویضع عنھم اصرھم و الانحلال التی کانت علیھم ، پیامبران آمدند انسان را آزاد کنند که انسان بزرگ شود، پرواز کند و عظمت پیدا کند.

مرحوم طالقانی از آنھایی بود که عمیقاً به آزادی اعتقاد داشت. وقتش نیست حالا شاید در آینده نزدیک اگر خداوند توفیق بدھد، من راجع به موضوع آزادی صحبتی خواھم کرد. کدھایی بیاورم که در قانون اساسی چه شد، حرف بزرگان و حرف امام چه بود، حرف دین ما چیست، حرف علی(ع) چیست. آن اعتقادی ارزش دارد که آزادانه انتخاب شود. لااکراه فی الدین. حقیقت انسان در انتخاب آزاد شکل میگیرد. شکوفایی، رشد و کمال انسان در انتخابھای پی در پی و آزاد محقق میشود. خدایی شدن انسان در انتخاب پی در پی آزاد است. او عمیقاً معتقد بود و احترام میگذاشت.

گفتند انتقاد پذیری، حرف درستی است. کسی که به آزادی اعتقاد نداشته باشد، انتقاد پذیر نیست و از انتقاد وحشت دارد. یحسبون کل صیحه علیھم ھم العدو کسی که در درون خودش دچار تناقض و دوگانگی باشد، ھر کلمه ای که بیاید، به خودش می گیرد و فریادش بالا میرود. اما کسی که در درون خودش پاک، صاف و آزاد شده باشد، اگر ھمه دنیا حرف بزنند، بزنند. البته بعضی حریم ھا باید رعایت بشود. شجاعت؛ او دیگر تجسم شجاعت و معرفت میشود و آنقدر بالا میرود که وقتی از دنیا می رود، مردم شعار میدھند و میگویند: « ای نایب پیغمبر ما، جای تو خالی ».

یعنی ما در وجود تو جلوه ای از پیامبر را دیدیم. یک روحانی به معنای حقیقی کلمه بود. پناھگاه، پشتیبان، مأمن و در کنار، ھمراه و دلسوز مردم بود. به خدا اگر طالقانی و امثال طالقانی ده، پانزده سال دیگر میماندند، محال بود که در این کشور جریان اشرافیت دوباره خودش را در حکومت زنده کند. یک موقع ھست که مردم برخوردارند، بھتر. آرزوی حکومت این است که ھمۀ مردم برخوردار باشند. اما جایی که بخش وسیعی از مردم مشکلات دارند، در آن حکومت افرادی پیدا بشوند که چه خبر است. آن زبان، نگاه و قاطعیت نمیگذاشت. حالا ببینید، برده و دو قورت و نیمش ھم باقی و طلبکار است و ادعای مالکیت کل ایران را میکند و میگوید اصلاً ایران مال ما، خاندان، گروه و حزب ماست.

او با غم مردم غمگین و با شادی مردم شاد بود. یک روحانی به معنای واقعی و مفسر قرآن با روحی بسیار لطیف بود. ایشان در تفسیرش ظرفیتھایی دارد که منحصر به خودش است. ایشان میگوید محتوای کلمات با ظاھر و آھنگ کلمات نسبت دارد. مفھوم کلمات با آھنگ، ریتم و حروف کلمات ھماھنگ است و تناسب دارد. ایشان میگویند ببینید، وقتی میگوییم رحیم، ر،ح،ی،م نوع بیانش نوعی ملاطفت، نرمی و لطافت را میرساند. بگذریم. اگر بخواھیم از مرحوم طالقانی مرتب ببینیم و وصف کنیم، ساعتھا باید ببینیم و وصف کنیم.

به انجمن مفاخر برگردیم. ایران سرزمین مفاخر و انسانھای بزرگ است که یکی از برجستگان آن مرحوم طالقانی است. یکی از ستارگان درخشان آسمان ایران مرحوم طالقانی است. اما این سرزمین، سرزمین در وگھرھای گرانبھاست. ایران یک اقیانوس سرشار از درھای ناب است. اگر بخواھیم از زبان دیگران بگوییم، اگر ایران را از فرھنگ و تمدن جھان برداریم، تقریباً چیزی باقی نمیماند، یعنی ھرکس بخواھد دربارۀ تاریخ، تمدن و فرھنگ بشری گفتگو بکند، باید اکثریت وقت را به ایران اختصاص بدھید، والا چیزی نمیماند. این ھم البته لطف و آفریده خداست.

من اعتقادات و باورھایی دارم. باور من این است که خداوند متعال در طول تاریخ ملت ایران را برای انجام مأموریتھای بزرگ صیقل داده و آماده کرده است. البته این حرف به نوعی تفسیر کلام پیامبر عزیز ما ھم ھست. ما به ھر استانی میرویم، وقتی کمی کاوش میکنیم، میبینیم عجب عظمت ھایی نھفته و چه شخصیتھا و انسانھای بزرگی در ھمه جای ایران ھستند. من نمیدانم در این خاک و فرھنگ چه خاصیتی ھست و خدا چه خلق کرده است. شاید خدا میخواھد حجت را به بشریت تمام کند و شاید میخواھد در مقابل کل بشریت ھنرنمایی کند که ملت ایران را خلق کرده است. البته خیلی ھم نمیتوانیم بگوییم ایران، چون بعضی ھا باز میگویند چرا مرتب میگویید ایران؟ ما در صحیفه امام دیدیم که امام در بعضی مقاطع بیش از آنکه بگوید اسلام، گفته ایران.

اصلاً ایران یعنی توحید، عدالت، پاکی، فرھنگ، انسانیت، خدا پرستی ناب، مبارزه با ظلم و استکبار و حمایت از مظلومان. ایران یک فرھنگ برآمده از توحید و عشق به علی (ع) و خاندان امیرالمؤمنین (ع) و تربیت شده به دست امیرالمومنین (ع) است. تکریم و معرفی مفاخر در واقع جاری کردن عظمت ھای یک ملت در بستر زمانه است. معرفی الگوھا، راه، پیشتازان و پیش قراولان و نھادینه کردن فرھنگ نخبه پروری و بزرگ زایی در یک سرزمین است. باید قدرشناسی کنیم. انجمن مفاخر، انجمن با برکتی است و بزرگانی در آنجا زحمت میکشند. باید کاری کنیم که ھمۀ داشتهھای ملت به نسلھا معرفی بشود. اگر ملتی داشتهھای خودش را بشناسد، یک جور دیگری فکر و تحلیل میکند و تصمیم میگیرد. نسل ھای متوالی باید با عظمتھای ملت ایران آشنا بشوند و مفاخر، تجلی عظمت ھای یک ملت اند. چقدر دانشمند، عالم، عارف، مجاھد و زنان و مردان بزرگ در این سرزمین ھست. به خدا اگر ما بخواھیم فقط آقای طالقانی یا حافظ را به دنیا معرفی کنیم، شاید پنجاه سال کار میبرد. به شما میگویم و جملۀ آخرم است. روزی خواھد آمد که ارزیابی و اثرگذاری ملتھا در محیط بین الملل متناسب با وزن و داشتهھای فرھنگی آنھا خواھد بود. بشر رشد کرده و دیگر تیر و تفنگ و گلوله و بمب اتم و… نیست. باید فرھنگ، اندیشه، سوابق و ذخایر را بیاورید. آن روز، روز ملت ایران است. آنھا بمب اتم میگذارند ما حافظ را پیش میگذاریم. آنھا موشک میگذارند و ما سعدی را. آنھا ھواپیمای ضد رادار میگذارند، ما رودکی، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ انصاری را میگذاریم ، کدام وزنه سنگینتر خواھد بود؟

من تردید ندارم سرنوشت آینده بشر به دست انسانھا و ملتھای با فرھنگ و متعالی رقم خواھد خورد و درترازوی سنجش آینده انسانیت، یگانه پرستی و عشق و وفاداری است که سنگین خواھد بود. درود بر ملت ایران و مرحوم طالقانی.

والسلام علیکم و رحمة لله

   
  

فايل ها الصاقي:

اضافه نمودن به:          

نظرات کاربران: 2 نظر (فعال: 2 ، در صف انتشار: 0، غیره: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
ناشناس
| 1396/6/20 - 13:51 |     10     3     |
روزهای اول پس از پیروزی انقلاب مرحوم طالقانی در مجلس روی زمین نشست و ناراحت بود وقتی علت را جویا شدند گفت فکر می کردم انقلاب کردیم که دستبوسی ها تمام شود!! او از همان روزهای اول انحراف را دید.

م.ن
| 1396/6/21 - 11:45 |     5     4     |
طالقانی در رساله اش نوشته زمین از آن کسی است که روی آن کار میکند . از همین یک مورد مهم که در مورد مالکیت است بگیرید تا متوجه بقیه قضایا شوید که چرا طالقانی ها باید از بین بروند و رفسنجانی ها بمانند تا کار انقلاب را فیصله دهند که ماموریت انجام شد.


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  لطفا از ارسال واژه ها و عبارات توهین آمیز ، مطالب دارای بار حقوقی و پیگرد قضایی و نیز حروف و کلمات و نشانه ها (مانند علامت تعجب) بصورت مکرر خودداری فرمایید. نظرات کوتاه تر زودتر بررسی و منتشر می شود. / توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز کردن منقضی می شود و برای ارسال نظر صفحه را باید رفرش کنید.
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  پخش زنده ::  خانه ::  تماس با ما ::  RSS
© دولت بهار
[email protected]
پشتیبانی توسط: خبرافزار