دولت بهار (سايت قديم) : "برادر بزرگ" را كشتند / اينك "كوچه مردها" خلوت مي شود
یکشنبه، 13 مرداد 1392 - 09:46 کد خبر:395
دولت بهار: همسنگران ونزوئلايي اما بايد بدانند كه تهران كاراكاس نيست، در تهران سرمايه داري تنها چالش عدالتخواهان نيست. در ايران بيش از آنكه تسلط بر راه هاي شكست اشراف ضروري باشد، اطلاع از راز مهار مرتجعين لازم است. بيش از اين نپرسيد. آخر به چه زباني بگوييم؟ ما موعود را برايتان معني كرديم اما ترجمه ونزوئلايي «خوارج» را نمي دانيم.


دولت بهار - محمد حسين حيدري/ 1- اهالي «ÙƒÙˆÚ†Ù‡ مردها» يك جا جمع شده بودند؛ كوچه مردهاي عالم. تنها شهادت يكي از ياران مي توانست مردان عدالت را گرد هم آورد: محمود احمدي نژاد، رافائل كورئا، دانيل اورتگا، اوو مورالس Ùˆ البته الكساندر لوكاشنكو؛ رئيس جمهور بلاروس كه شديدا مشكوك به انحراف Ùˆ «Ø§Ø­Ù…دي نژاد بودن» است، به خصوص كه از «Ø´ÙŠÙ…ون» Ùˆ «Ø¨Ù†ÙŠØ§Ù…ين» متنفر Ùˆ حامي «Ù†ØµØ± الله» است Ùˆ رسانه هاي اصولگرا پيشتر از انتقال اسناد مهم جريان انحرافي به بلاروس خبر داده اند. 4 ماه قبل بود كه يكي از «Ø§Ø­Ù…دي نژاد هاي عالم» از زمين به آسمان رفت؛ نام مستعارش «Ù‡ÙˆÚ¯Ùˆ رافائل چاوز فرياس» بود. هوگو چاوز در روزهايي علم مبارزه با امپرياليسم را در حيات خلوت آمريكا بلند كرد كه «Ø§Ù… القرا» كليه فعاليت هاي هسته اي اش را به تعليق در آورده بود آن هم به صورت داوطلبانه. پس ضمن تقديم احترام به «Ù…كتب ايران» بايد تاكيد كرد كه «Ø¨Ø§Ø²ÙŠ احمدي نژادها» از ونزوئلا آغاز شد Ùˆ چاوز، السابقون السابقون است. اين پوپوليست دوست داشتني برادر بزرگتر عدالتخواهان است، اين موج از كاراكاس برخاست Ùˆ به خيلي جاها رسيد.

2- پرونده سوابق انقلابي چاوز قطور است. چاوز اما هرگز بدان غره نشد. او كمترين نسبتي با بي ظرفيتي شناخته شده انقلابيون نداشت. اجر مبارزه را از مسيح طلب مي كرد نه از بيت المال. فرزندان چاوز هرگز پدرشان را «Ù…ادر عدالتخواهي» نناميدند. به همين دليل، احمدي نژاد كه آمد، اصل جنس كه ظهور كرد، «Ø§Ø­Ù…دي نژادِ ونزوئلا» ديگر خود را برادر بزرگتر نمي پنداشت. چاوز عدالتخواه بود اما «Ø§Ø­Ù…دي نژادِ ايراني ها» علاوه بر تعهد به عدالت، «Ø§Ù„لهم عجل لوليك الفرج» را نيز با صدايي رسا قرائت مي كرد. احمدي نژاد، برادر بزرگترش را از تنهايي درآرود Ùˆ عدالتش را با معنويت، با موعود پيوند زد. صميميتشان هر روز بيشتر مي شد. هوگو با اشاره محمود، سفير تل آويو را با تيپا بيرون مي انداخت. محمود هم در عالم رفاقت باكي از تحمل فشار Ùˆ تكفير نداشت، نمي خواست برادرش آرزو به دل بماند، پس دست هوگو را گرفت Ùˆ به زيارت ضامن آهو برد. چاوز در حرم امام قريب مهمان بود Ùˆ عماريون مشغول انتشار تصاوير منكراتي او در ونزوئلا روي صفحات وب يا همان «Ø¨ØµÙŠØ±Øª افزايي». در نظر اين جماعت حتي ارزشي در حد حجاب هم بر اصولي چون عدالت خواهي، موعود گرايي Ùˆ ظلم ستيزي ارجح است. معلوم شد اعتقاد به لزوم رعايت حجاب در ونزوئلا توسط شهروندان مسيحي نيز از لوازم بصيرت است. شايد تصور شود محمود خجالت زده برادرش شد. هرچه باشد «Ù…كتب ايران» را با مهمان نوازي مي شناسند. روابط اين دو اما فراتر از اين حرف ها بود. احمدي نژاد Ùˆ چاوز حامل ماموريتي مهم بودند: بايد عدالتخواهي Ùˆ ظلم ستيزي مستضعفين را با مهدويت پيوند مي زدند. چاوز بايد خط را مي شكست. پس نطق او بدون هراس از تكفير پاپ هاي ونزوئلايي آغاز Ùˆ به صورت زنده از تلويزيون دولتي ونزوئلا پخش شد: «Ù…طابق سخن قرآن اين ها برخواهند گشت. يك روز در حالي كه عيسي دست امام دوازدهم را گرفته است مي آيد؛ مهدي! در آن روز صلح همه جهان را فرا خواهد گرفت. به مهدي Ùˆ عيسي مي گوييم زود بياييد! زود بياييد! [بغض برادر بزرگ] بيايند! زودتر بياييند! سريع بيايند! ان شاالله دنياي جديدي متولد مي شود. ما براي صلح در فلسطين مي جنگيم...»

3- عدالتخواهي Ùˆ موعود گرايي چاوز رفته رفته به يك معرفت اجتماعي در آمريكاي لاتين تبديل Ùˆ لحظه به لحظه تعميق مي شد. چاوز ديگر قابل تحمل نبود. نه كسي در انتخابات حريفش مي شد Ùˆ نه كودتا كارگر بود. از شانس بد آمريكايي ها، پاپ هاي ونزوئلايي هم نفوذ سابق را نداشتند Ùˆ اوضاع بصيرتشان Ú†Ù†Ú¯ÙŠ به دل نمي زد. پس «Ø¨Ø±Ø§Ø¯Ø± بزرگ» ناگهان مبتلا به سرطان شد. «Ø§Ø­Ù…دي نژادِ ونزوئلا» بالاخره به آسمان رفت. «Ø§Ø­Ù…دي نژادِ ايراني ها» تابوت اين شهيد عدالت را بوسيد. «Ù…حمود» بالاي تابوت «Ù‡ÙˆÚ¯Ùˆ» مشت هايش را گره كرد Ùˆ تكان داد، فرياد viva ahmadinejad حتي به گوش «Ø¨Ø§Ø±Ø§Ùƒ»ØŒ «Ø¨Ù†ÙŠØ§Ù…ين»ØŒ «Ø±Ø¬Ø¨»ØŒ «Ø¹Ø¨Ø¯Ø§Ù„له» Ùˆ ساير رفقا نيز رسيده بود، اما هيچ يك از اين ها مهم نبود؛ نه مهرورزي احمدي نژاد در اِشِل بين المللي ارزشي داشت Ùˆ نه خشم شياطين صهيونيست. "عمارهاي فِيك" همه توجه شان به دامن كوتاه زنان بدحجاب ونزوئلايي جلب شده بود Ùˆ لحظه به لحظه به عمق حكمت گشت ارشاد پي مي بردند، اين رفتار عماريون را اما بايد نتيجه طبيعي برخورداري از "چشم بصيرت" دانست Ùˆ نه خداي ناكرده چيز ديگر. اندكي بعد سي دي رسوايي محمود Ùˆ مادرِ هوگو كه منتشر شد، چشم بصيرت شان بيشتر به كار افتاد Ùˆ فريادشان احتمالا تا نزديكي هاي عرش رسيد. انحرافيون اما دسته جمعي صلوات فرستادند به سلامتي رئيس جمهورِ رفيق بازي كه هواي مادر داغدار بچه محلش را دارد، حتي اگر محله شان واقع در آمريكاي لاتين باشد. عده اي هم البته كف زدند تا ثابت كنند معضل تناقض صلوات Ùˆ كف در جمهوري اسلامي همچنان مستدام است. هر Ú†Ù‡ بود منحرفين اين بار ركورد رفيق بازي را شكسته بودند.4- برادر بزرگتر كه مرد همه نگاه ها به تهران دوخته شد. باشد كه «Ø§Ø­Ù…دي نژادِ ايران» مستدام باشد. اگرچه حكومت ونزوئلا نيكلاس مادورو را رد صلاحيت نكرد Ùˆ عدالتخواهان براي نهمين بار پياپي سرمايه داري را در ونزوئلا شكست دادند، با اين وجود تلخي درگذشت هوگو با اين چيزها زائل نمي شد. چاوز پيش از مرگ دست مادورو را بالا برده Ùˆ از هوادارانش خواسته بود به اين «Ø´ÙˆÙØ± سابق» راي دهند. چاوز اما هرگز نگفت كه مادورو حاوي همه نقاط قوت اوست، بدون آنكه ميانه اي با نقاط ضعفش داشته باشد. آري مادورو تنها يك گزينه حداقلي براي جلوگيري از بازگشت اشراف به كاخ رياست جمهوري بود كه با كسب 51/1 آراء پيروز شد.

احمدي نژاد اما در مسند رياست جمهوري مستدام نشد تا تلخي ها دو چندان شود. اما به كدامين دليل؟ به اين دليل كه «Ø´ÙŠÙ…ون» مهر ماه 89 گفته بود: «Ù…ا بايد وضعيتي به وجود بياوريم كه در آن، بودن با احمدي نژاد به يك ننگ تبديل شود. احمدي نژاد بايد نابود شود.» Ùˆ عده اي به مدت 2 سال در ايران مشغول «Ø§Ø¬Ø±Ø§ÙŠ ايده رئيس رژيم صهيونيستي» يا همان «Ø¨ØµÙŠØ±Øª افزايي» بودند.

همسنگران ونزوئلايي اما بايد بدانند كه تهران كاراكاس نيست، در تهران سرمايه داري تنها چالش عدالتخواهان نيست. در ايران بيش از آنكه تسلط بر راه هاي شكست اشراف ضروري باشد، اطلاع از راز مهار مرتجعين لازم است. بيش از اين نپرسيد. آخر به Ú†Ù‡ زباني بگوييم؟ ما موعود را برايتان معني كرديم اما ترجمه ونزوئلايي «Ø®ÙˆØ§Ø±Ø¬» را نمي دانيم. وقتي «Ø®ÙˆØ§Ø±Ø¬ÙŠ گري» در جامعه شما ما به ازايي ندارد، چگونه ترجمه ممكن است؟ ببينيد! اصلا «Ø®ÙˆØ§Ø±Ø¬ÙŠ گري» يعني همان سرطان؛ سرطاني كه رسانه ها را پر مي كند Ùˆ به جاي جسم، به جان شخصيت رهبران عدالتخواه مي افتد. يعني همان بلايي كه «ÙƒÙˆÚ†Ù‡ مردها» را خلوت مي كند...