دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : قرار بازداشت محمدحسين حيدري، مدير مسئول سايت فيلترشده دولت بهار صادر شد
سه شنبه، 30 آبان 1396 - 16:02 کد خبر:450638
دولت بهار: محمدحسين حيدري، مدير مسئول سايت فيلترشده دولت بهار كه امروز براي بازپرسي به دادسراي فرهنگ و رسانه مراجعه كرده بود با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني بازداشت شد.


به گزارش دولت بهار، محمدحسين حيدري، مدير مسئول سايت فيلترشده دولت بهار كه امروز براي بازپرسي به دادسراي فرهنگ و رسانه مراجعه كرده بود با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني بازداشت شد.

سايت دولت بهار پس از انتشار فيلم سخنراني دكتر احمدي نژاد در حرم حضرت عبدالعظيم(ع) فيلتر شد.