دولت بهار (سايت قديم) : آقاي وزير كشور حسن روحاني، ماجراي گم شدن يك ميليارد دلار سال ۸۸ كه يادتان نرفته؟!
جمعه، 29 فروردین 1399 - 10:22 کد خبر:488267
دولت بهار: ماجراي گم شدن ۴.۸ ميليارد دلار در دولت روحاني كه ديوان محاسبات اعلام كرده يادآور خباثت ديوان محاسبات رحماني فضلي در سال ۸۸ است، با اين تفاوت كه سال ۸۸ ديوان محاسبات، دروغ گم شدن يك ميليارد دلار را قبل انتخابات به دولت احمدي‌نژاد نسبت داد و ماهها پس از انتخابات اين دروغ را اصلاح كرد، اما ديوان محاسبات ۹۹ چند روز پس از اعلام گم شدن ۴.۸ ميليارد دلار در دولت روحاني به ماله كشي و رفع و رجوع آن پرداخت!


به گزارش دولت بهار، بخشي از گزارش مشرق را درباره وقايع ۸۸ در ادامه ميخوانيد:

براي اولين بار در دوره رياست رحماني فضلي بود كه ديوان محاسبات به طور مستقيم در عرصه تبليغات رياست جمهوري در سال ۱۳۸۸ به نفع يك نامزد و عليه نامزد ديگر وارد عمل شد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه چند ماه قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ با قرائت گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس اعلام شد يك ميليارد و ۵۸ ميليون و ۵۴۰ هزار دلار اختلاف حساب در درآمد نفتي دولت وجود دارد.

رسانه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلب، اين موضوع را با عنوان Ú¯Ù… شدن يك ميليارد دلار از پول نفت در دولت نهم،‌ سر دست گرفتند Ùˆ جنجال زيادي درباره آن به پا كردند؛ جنجالي كه تا روز آخر انتخابات سال Û±Û³Û¸Û¸ نيز ادامه يافت Ùˆ حتي در مطلع نامه بي‌سلام اكبر رفسنجاني به مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع به عنوان فساد دولت احمدي‌نژاد، استناد شده بود.

رفسنجاني در آن نامه، اظهارات احمدي‌نژاد در مناظرات انتخاباتي با سران فتنه را «Ø¨Ø±Ø§ÙŠ تحت‌الشعاع قرادادن گزارشهاي مستند Ùˆ مكرر ديوان محاسبات در خصوص مفقودالاثر بودن يك ميليارد دلار» عنوان كرده بود.

اين در حالي بود كه ديوان محاسبات به رياست رحماني فضلي از چند هفته مانده به  برنامه‌هاي انتخاباتي سال ۱۳۸۸، اطلاعيه‌هايي صادر مي‌كرد Ùˆ بر حل نشدن پرونده موسوم به Ú¯Ù… شدن يك ميليارد دلار از پول نفت در بودجه Û±Û³Û¸Ûµ اصرار مي‌ورزيد.

اين مسئله در مناظرات انتخاباتي هم مطرح شد به طوري كه مهدي كروبي از سران فتنه خطاب به احمدي‌نژاد گفت:‌ "چرا ديوان محاسبات مي‌گويد يك ميليارد دلار Ú¯Ù… شده است. شما گفتيد اشتباه شده اما آنها دوباره اين موضوع را مطرح كردند."

ميرحسين موسوي ديگر راس فتنه هم در مناظره انتخاباتي خطاب به احمدي‌نژاد گفت:‌ "به صورتجلسه هاي مجلس نگاه كنيد Ùˆ گزارشهاي ديوان محاسبات كه يكي از مهمترين سازمانهاي نظارتي كشور است... ديوان محاسبات مي گويد، پول ها Ú¯Ù… شد، به خزانه ريخته نشد، چند هزار تخلف شد."

بدين ترتيب، در مقطع التهابات تبليغات انتخاباتي سال Û±Û³Û¸Û¸ ديگر براي هيچ كس ترديدي نمانده بود كه ديوان محاسبات به رياست رحماني فضلي عملا به عنوان يكي از بازوهاي رسانه‌اي رقباي انتخاباتي احمدي‌نژاد عمل مي‌كرد.

ديوان محاسبات در آخرين ساعات تبليغات انتخاباتي سال Û±Û³Û¸Û¸ هم اطلاعيه‌اي خطاب به تلويزيون صادر كرد Ùˆ اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر مختومه شدن پرونده موسوم به Ú¯Ù… شدن يك ميليارد دلار پول نفت را تكذيب كرد؛ تكذيبيه‌اي كه جريان اصلاح‌طلب از آن به عنوان آخرين تير تركش خود براي پيروزي در انتخابات بهره برد.

چند ماه بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ ديوان محاسبات اعلام كرد كه ماجراي موسوم به گم شدن يك ميليارد دلار پول نفت، مختومه شده است.

در مهرماه سال Û±Û³Û¸Û¸ دادستان ديوان محاسبات افشا كرد كه اين پرونده مختومه شده  Ùˆ پولي Ú¯Ù… نشده است.

اصغر عربيان درباره جنجال مربوط به ادعاي مفقودشدن يك ميليارد دلار در بخش نفت تصريح كرد: "طرح قضيه به اين شكل از سوي برخي رسانه ها، اشخاص يا محافل ناصحيح بود. مگر مي شود در حوزه هاي مالي وجهي مفقود شود؟"

دادستان ديوان محاسبات كشور درباره گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كه سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهار داشت: "آنچه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلاراختلاف در صورت هاي مالي بانك مركزي بود كه بررسي دقيق صورت گرفت و رفع مغايرت آن از بانك مركزي هم اعلام شد."

* نكته: ديوان محاسبات Û¸Û¸ Ùˆ Û¹Û¹ هردو زير نظر علي لاريجاني بوده‌اند. تفاوت عملكرد در اين دو مقطع بي ارتباط با نظر رييس مجلس نيست!

* دروغ گم شدن يك ميليارد دلار را در سايت آفتاب نيوز كه زير نظر حسن روحاني فعاليت ميكرد در پيوست ببينيد!