دولت بهار (سايت قديم) : پيشنهادهايي براي كنترل مسخره‌بازي ثبت نام ميليوني خودرو
جمعه، 9 خرداد 1399 - 13:41 کد خبر:489014

مسعود بصيري پيشنهادهايي را براي كنترل مسخره‌بازي ثبت نام ميليوني براي چند هزار خودرو را ارائه كرد:

۱.ثبت نام بيش از يك خودرو در يك خانواده داراي زير ۲۵ سال مجرد حذف

۲. ثبت نام زن و شوهر حذف

۳. پلاك فعال زن يا شوهر، حذف

۴. فروش وكالتي خودروهاي جديد تا سه سال بي اعتبار شود

Ûµ. ماليات خودرو در خانواده‌هاي داراي سه خودرو به بالا، دو برابر

Û¶. صدور اجازه واردات خودرو از چين بدون جا‌به جايي ارز Ùˆ به صورت تهاتر توسط بخش خصوصي

۷. تبديل خودرو به كالاي تعزيراتي مانند برنج و روغن و برخورد با دلالان